(16.00 hodin)
(pokračuje Blatný)

K vašemu poslednímu dotazu na PCR testy: jenom chci upozornit, že v současné době PCR testování, jehož kapacity jsou kolem 60 000 testů denně, je testování, které není používáno jako screeningové, ale je používáno jako indikované. To je i jeden z důvodů, proč jeho nárůst je jen o něco větší, není tak masivně vysoký, jako je nárůst antigenního testování, které je používané jako screeningové, protože PCR test je používán jako test konfirmační, který je indikovaný lékařem, a tudíž odpovídá nárůstu infikovaných osob s příznaky anebo pozitivních osob, nikoli nárůstu celkově provedených počtů testů, kde opravdu antigenní testy v současné době se zavedením testování ve firmách tvoří více než dvě třetiny všech testů a zhruba třetinu nebo o něco méně než třetinu tvoří PCR testy. Kapacity laboratoří jsou zhruba kolem 60-65 000 a počet provedených testů se různě pohybuje, ale mezi 30 a 45 tisíci testy PCR.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Paní poslankyně má zájem o doplňující otázku. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za odpověď. Pane ministře, ještě tedy, ta část se týkala i škol - vysokých škol a nesouladu mezi veřejnými vysokými školami a soukromými vysokými školami, pro které to opatření neplatí, tak zda to nehodláte v tomto případě zesouladit. A proč tedy není naplněn ten slib, že se nebude týkat zrovna těchto institucí povinnost testování. Chápu, že je žádoucí co nejvíce testovat, rozumím tomu a voláme po tom určitě, ale zrovna v případě těchto, řekla bych, možná neúmyslných výjimek to budí celou řadu otazníků, tak možná by to stálo za to přehodnotit, jestli tam některé subjekty vlastně jenom nevypadly z toho záměru, třeba opomenutím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan ministr vidím, že má zájem odpovědět. Tak prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, děkuji za upozornění ještě v tomto smyslu. Já tuto situaci ještě prověřím s resortem školství.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další s interpelací vystoupí paní poslankyně Tereza Hyťhová s interpelací na pana ministra zdravotnictví Jana Blatného. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Tereza Hyťhová: Děkuji, pane předsedající, za slovo. Vážený pane ministře zdravotnictví Blatný, již více než rok Česká republika bojuje s nemocí COVID-19. Chci se vás zeptat, zda ministerstvo podniká nějaké kroky pro prevenci a včasnou léčbu obyvatel, kteří již byli pozitivně testováni na COVID-19? Předpokládám, já samozřejmě nemám lékařské vzdělání, že v procesu boje s covidem víme, jak posilovat imunitu, zda nějaké léky snižují riziko těžkého průběhu této nemoci, které vitaminy urychlují léčbu a tak dále. Mají tuto informaci i pacienti? Mají ji vůbec naši praktičtí lékaři, na které se tito pacienti obracejí jako na první?

Každý nakažený dostane od hygieny esemesku s výsledkem testu. Nebylo by třeba vhodné, aby každý pozitivně testovaný dostal nejenom tu esemesku, ale také aby v té esemesce byl návod, co může udělat pro své zdraví? Pevně věřím, že se imunologové a lékaři po roce pandemie dokážou shodnout, které látky tělu během covidu pomáhají. Odborná veřejnost mezi ně uvádí také antivirotikum Isoprinosine, je to například z úst pana profesora Berana, dále vitamin D, zinek, vitamin C apod. Nechci se teď pouštět do debaty, o která léčiva a vitaminy se jedná, to mi ani jako nelékařce vůbec nepřísluší. Jde mi pouze a pouze o podstatu této věci. Mám obavu, že se tyto informace nedostávají k pacientům, obzvláště těm, kteří třeba nemají doma internet. Otázka tedy zní, proč v tomto ministerstvo ještě nepodniklo žádné kroky, případně jestli je zvažujete, jestli jste nad tím přemýšleli a jestli se v tomto něco chystá, nějaká změna. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a než dám slovo panu ministru zdravotnictví, tak přečtu omluvu pana ministra životního prostředí Richarda Brabce, který se omlouvá dnes od 15 hodin z pracovních důvodů. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Vážený pane předsedající, dámy a pánové, milá paní poslankyně, v kontextu této interpelace bych rád připomněl, že problematika prevence šíření je cestou Ministerstva zdravotnictví komunikována směrem k veřejnosti od počátku, od počátku globalizace této hrozby, a to především prostřednictvím přímo řízeného subjektu, kterým je Státní zdravotní ústav, ale samozřejmě i napřímo ministerstvem kromě osvětových aktivit a materiálů. Příkladem uvedu například video natáčené ministerstvem ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a ČVUT, jakým způsobem se chránit, a tak podobně. Otázkám prevence je věnována i celá řada článků, které jsou k dohledání na webu Ministerstva zdravotnictví, Státního ústavu, krajských hygienických stanic i zdravotních ústavů.

Pokud se týká nějaké jednoduché prevence, tak ona bohužel není k dispozici. Kdyby bylo něco, co by fungovalo tak v uvozovkách zaručeně, jak bychom si přáli, potom bych byl první, kdo by byl rád, aby to bylo komunikováno. Již delší dobu existuje informace, kterou mají i všichni praktičtí lékaři i řada pacientů o tom, že zejména v naší populaci, která má nedostatek vitaminu D, tak podávání tohoto vitaminu může být prospěšné. Ostatní léky, i včetně těch, které jste zmiňovala, nelze jednoznačně doporučit a patří, tak jak jste i sama řekla, do rukou lékaře. Byl bych velmi rád, kdyby se dalo říct něco, co by specificky vedlo k prevenci tohoto onemocnění, ale takovouto informaci nemám, takže ji nemohu ani cíleně sdílet. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Paní poslankyně má zájem o doplňující otázku. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Tereza Hyťhová: Dobře. Děkuji, pane ministře, za odpověď a rozumím tedy tomu tak, že v tuto chvíli nejsou žádné - v podstatě vy nemůžete nebo nelze odpovědět, jaké léky přesně by ten člověk měl užívat, a tak dále. Rozumím tomu a předpokládám, že tedy pokud by v budoucnu došlo k nějaké změně, že by byly nějaké léky, které by byly uznány, schváleny, tak by jistě byly doporučovány našim občanům. Můžu tomu takhle asi rozumět? (Ministr Blatný souhlasně přikyvuje.) Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další s interpelací vystoupí paní poslankyně Dana Balcarová s interpelací na pana ministra zemědělství Miroslava Tomana. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Dana Balcarová: Děkuji, pane předsedající, za slovo. Vážený pane ministře, ráda bych zde zmínila věc, která dlouhodobě trápí hospodaření se zvířaty. Jedná se o transport a obchodování se zvířaty mimo Českou republiku. Když jsou zvířata transportována na velmi dlouhé vzdálenosti, je to nejenom za hranice České republiky, ale i za hranice Evropské unie, zvířata tímto velmi trpí. Trpí stresem, bolestí, můžou si způsobit zranění během toho transportu, paniku také. Existuje nařízení Evropské rady z roku 2005, které upravuje transport hospodářských zvířat na dálkové převozy, a tam je přesně stanovena nějaká hraniční teplota, která může v tom vozidle být. Je to od 5 do 25 stupňů, je to doba, kdy musí být udělána přestávka. Ta doba vždycky třeba u velkých hospodářských zvířat, jako jsou koně, krávy, ovce, musí mít délku 24 hodiny, aby se zvířata mohla zotavit. A tato pravidla dle statistik, které vedou nevládní organizace, a to i evropské, jsou často porušována a od roku 2012 došlo ještě k výraznějšímu exportu nejenom do Turecka, ale i do Afriky. Ta zvířata opravdu během přepravy trpí.

Vyváží také hodně českých chovatelů a já jsem se chtěla zeptat, kdy bude toto Ministerstvo zemědělství řešit, aby opravdu stanovilo nejenom podmínky, které vycházejí z té evropské směrnice, ale bude kontrolovat dodržování těchto pravidel. Já jsem tady ještě přinesla obrázek, jak ta zvířata opravdu (Předsedající: Čas!) nejsou v pohodě. (Ukazuje fotografii.) Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji vám. Na vaši interpelaci bude odpovězeno v souladu s jednacím řádem písemně. Další vystoupí s interpelací paní poslankyně Olga Richterová s interpelací na pana ministra zdravotnictví Jana Blatného. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Jsem velmi ráda, že tady, pane ministře, jste a že můžeme společně probrat, co s tím, co se děje nyní maminkám, rodičkám, které jsou covid pozitivní, a jejich novorozeným dětem v některých porodnických odděleních. Uvědomuji si, že dneska má zdravotnictví mnoho problémů, nese na bedrech velikou zátěž, současně ale existují nějaká doporučení odborných společností i pro současnou situaci. Setkala jsem se s několika případy velmi alarmujícími, i třeba 14denního odebrání novorozence covid pozitivní matce, kde nebyly jiné další důvody. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP