(16.10 hodin)
(pokračuje Richterová)

Konzultovala jsem se senátorem a zároveň přednostou gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava, panem docentem Šimetkou s tím, že paušální odebírání dětí covid pozitivním rodičkám je nepřijatelné. Mě v tomto zajímá, jakým způsobem se vy stavíte na stranu dětí a na stranu pacientů a snažíte se pomoci naplnit vědecká doporučení odborných organizací. Jde o to, aby se zamezilo protizákonným neodborným postupům, kdy jsou na některých místech poměrně paušálně covid pozitivním rodičkám odebírány děti.

Druhá věc je to, že po císařském řezu je důležité umožnit bonding, a zase v dnešní situaci je možné za podmínky negativních testů, veškerých ochranných pomůcek a tak dále umožnit přítomnost otce dítěte, protože některé nemocnice odmítají nechat dítě s matkou samotné. Tak to je druhá věc, kde bych se ráda zeptala, jak pomáháte tomu, aby se v téhle věci dodržovala ta výjimka ze zákazu přístupu... (Předsedající: Čas, prosím.) ... zákonného zástupce dítěte. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím pana ministra zdravotnictví o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Děkuji. Pane předsedající, dámy a pánové, paní poslankyně, k dané problematice sdělím, tak jak vy jste řekla, že odborná společnost doporučuje, aby byl zachován co největší kontakt mezi matkou a novorozencem. S tím jednoznačně souhlasím, sám jsem pediatr. Jde o doporučení odborné společnosti, je tedy na konkrétním poskytovateli zdravotních služeb, v jakém rozsahu stanoví určitá opatření, ale ztotožňuji se s tím, že je potřeba maximalizovat tady tento požadavek, který je odborně i eticky zcela oprávněný.

Může se stát, že dojde k dočasnému oddělení matky od novorozence, například z důvodu závažného průběhu onemocnění u maminky, která třeba potřebuje intenzívní péči a podobně, nebo naopak nemůže být hospitalizovaná na porodnici, i když to dítě, novorozenec, tam hospitalizované být musí. Zcela výjimečně to mohou být opatření k ochraně veřejného zdraví, aby nedošlo k šíření infekce v rámci poskytovatele zdravotních služeb, to ale většina porodnic má nastaveno tak, že mají oddělené boxy pro maminky, které jsou covid pozitivní, takže tam ten problém také zásadně nevidím.

Kontakt mezi maminkou a novorozencem je určitě důležitý i koneckonců z důvodu prospěšnosti kojení, které není kontraindikováno u covid pozitivních matek. Je samozřejmé, že u těchto maminek musí být dodržována přísnější hygienická opatření, zvýšená hygiena rukou, nošení respirátoru a podobně, při přímém kontaktu s novorozencem ve smyslu jeho ochrany.

Doplním také, že pokud je prokázána pozitivita u covid pozitivních maminek, jsou novorozenci testováni po 24 hodinách od narození. Při plánovaném porodu čili nejčastěji císařském řezu se zpravidla ženám screeningové testy dělají, ale u žen, které přicházejí do nemocnice se spontánním porodem, tak se rutinně testy neprovádějí. Rozhodnutí tedy závisí vždy na konkrétním ošetřujícím lékaři a na podmínkách v té nemocnici, ale když se ptáte mě jako ministra zdravotnictví nebo jako lékaře, tak v žádném případě nedoporučujeme paušální odebírání novorozenců covid pozitivním maminkám, jednoznačně preferujeme nastavení takových opatření, která by umožnila co nejužší a přitom bezpečný kontakt nově narozeného dítěte s matkou.

Co se týká otce u porodu, tak i tam jsou stanovena opatření, tady tato třetí osoba u porodu, konkrétně otec, vlastně vždy byla maximální snaha o to, aby mohl za dodržení těch bezpečnostních nebo hygienických podmínek u porodu být, a já tady toto také určitě také podporuji. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Paní poslankyně má zájem o doplňující otázku. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Vážený pane ministře, děkuji za potvrzení, že ta odborná stanoviska, která jsem měla k dispozici, jsou v pořádku. To, že kojení není žádnou kontraindikací v případě, že je žena covid pozitivní, je samozřejmě také velmi důležitá informace. Ale přece jenom jsme tady na interpelacích, jsme tady v situaci, kdy toto se fakticky v naší zemi děje. Vy jste řekl, že to je na poskytovateli zdravotních služeb, ale přece jenom jste ministr, máte k dispozici ministerstvo. Podniknete nějaké kroky, aby se poskytovatelé zdravotních služeb zdrželi zbytečného paušálního odebírání novorozenců v případech, kdy matka nemá těžký průběh, nemusí být hospitalizována na JIP, jde prostě pouze opravdu o to, že vyšla pozitivní? Jde mi o to, jestli využijete tu svou pravomoc, doporučení odborné společnosti znovu poslat na gynekologicko-porodnická oddělení a podobně?

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan ministr má zájem odpovědět. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, paní poslankyně, Ministerstvo zdravotnictví není ten, kdo by měl znovu rozesílat doporučení odborných společností po jednotlivých nemocnicích, ale ve chvíli, kdy bych měl tuto informaci, jako že ji doposud nemám, slyším ji zde od vás poprvé, tak ve chvíli, kdy by přišla jakákoliv takováto stížnost nebo podnět, že v některém z našich zdravotnických zařízení jsou paušálně odebírány děti covid pozitivním maminkám, tak to samozřejmě budeme šetřit.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Další v pořadí je pan poslanec Radek Koten, který vystoupí s interpelací na pana ministra vnitra Jana Hamáčka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Radek Koten: Ještě jednou dobré odpoledne, dámy a pánové, vážený pane předsedající. V České republice se dějí poměrně zvláštní věci. Dá se říci, že ilegální migrant může projet naprosto bez problémů přes několik okresů, přes hranice České republiky a zjeví se kdesi uprostřed České republiky, například na Českomoravské vysočině anebo v Plzni anebo na nějakém jiném místě, a většinou je to až na oznámení řidiče toho vozidla nebo při vykládce a podobně. V kontrastu s tím tady policisté dělají brutální zásahy proti našim obyvatelům, kteří jdou po prázdné ulici s dítětem a nemají roušku. Já si myslím, že toto je výsledek opatření, která skutečně mnohdy odporují zdravému rozumu, a dá se říct, že lidé to vnímají tak, že už jsou za hranicí debility. Zásahy policistů proti civilnímu obyvatelstvu tímto způsobem na prázdné ulici jsou pro mě naprosto nepřijatelné. Zrovna tak jsou pro mě nepřijatelné skutečnosti, že ilegální migranti mají jakési privilegium - přijet odkudsi, projet téměř celou Českou republiku, aniž by si toho někdo všiml.

Pane ministře, já vás vyzývám, aby Ministerstvo vnitra konečně začalo chránit občany této republiky, aby proti nim nezasahovalo tímto způsobem. Já vím, že městská policie - ten poslední zásah - není pod ministrem vnitra, ale městská policie plní příkazy, které si vynucuje Ministerstvo vnitra... (Předsedající: Čas, prosím.) ... vaším způsobem. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Na tuto interpelaci bude odpovězeno písemně. Další v pořadí vystoupí pan poslanec Petr Bendl s interpelací rovněž na pana ministra vnitra Jana Hamáčka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, v médiích se objevila zpráva, že Ministerstvo vnitra hodlá v téhle pro Českou republiku složité ekonomické situaci nakupovat vodní děla proti demonstrantům za částku zhruba 130 milionů korun. Osobně jsem přesvědčen, že si myslím, že to jsou výdaje zbytné, zvlášť v situaci, kterou dnes řešíme, kdy jsou na tom občané, firmy, společnosti velmi špatně v důsledku covidové situace. Proto se vás chci, pane ministře, zeptat, jestli je to pravda a jaké opravdu vážné důvody vás vedou k tomu, abyste částku zhruba 130 milionů Kč vydávali na nákup vodních děl proti demonstrantům. Děkuji vám za vaši rychlou odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji za interpelaci, bude odpovězeno písemně.

Další v pořadí vystoupí pan poslanec Ondřej Benešík s interpelací na pana ministra zahraničí Tomáše Petříčka. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP