(17.10 hodin)
(pokračuje Blatný)

Pořád se bavíme o tom, já tomu lidsky rozumím, že je vždy snaha, všichni bychom si to přáli, najít nějaký lék, který bude tuto chorobu nějak definitivně řešit. Ale ani dříve zmiňovaný Ivermektin, ani nyní zmiňovaný Isoprinosine bohužel tady tuto potenci nemají a jedná se o léčbu, která je takzvaně off-label, chcete-li, mimo tu vlastní indikaci, a patří do rukou lékařů a patří do rukou lékařů pod určitou kontrolou. V žádném případě se nejedná o léky, které by mohly být používány obecně nebo které by si lidé měli třeba někde kupovat nebo ve větším pořizovat. Platí to i o tom už dříve zmiňovaném Ivermektinu. Já se k tomu asi nechci nějak široce vracet. Nemocnice u sv. Anny, která na tuto oblast zaměří svoji klinickou studii, což je určitě v pořádku, bude sledovat efekt tohoto léku.

A tady bych se rád přimluvil za to a znovu to řekl: není úkolem kohokoliv z politiků a ani kohokoliv z poslanců, jakkoliv to může být dobře míněno, aby určovali, jak se bude léčit. To, jak se bude léčit a jaké léky se budou používat, je vždy podle doporučení odborných společností, které se k těmto lékům nějakým způsobem postaví, vyjádří a podle indikací těch léků tak, jak jsou postaveny. Ani ta nejlepší víra a ani touha po tom, aby ten který lék pomohl, nás neopravňuje k tomu, abychom postupovali nestandardně a abychom se snažili nějakým způsobem obcházet opatření, která existují, doporučení, která jsou primárně postavena na tom, aby léčba byla nejenom efektivní, ale hlavně bezpečná.

Jenom pro úplnost uvedu, že oba dva tyto léky jsou v České republice dostupné, ale nejsou dostupné tak, aby byly podávány mimo lékařskou péči, a jedná se o experimentální léčbu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující otázku. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Radek Koten: Děkuji za slovo. Já jsem v podstatě cílil na trošku jinou věc. Dá se říci, že jste tady zmiňoval tu cytokinovou bouři, která vzniká v podstatě na konci onemocnění, kdy se tělo začne překotně bránit. Je tady studie, která byla učiněna dokonce za přispění Ministerstva zdravotnictví, kdy ústav, který se zabývá zdravím občanů v České republice, zjistil, že v případě dlouhodobého používání omega-3 mastných kyselin, to znamená klasického rybího tuku, který se dá běžně koupit v lékárně, tak právě ten blokuje vznik té cytokinové bouře. Co se týká anitivirotika Avigan, to sem bylo dovezeno z Japonska někdy loni v březnu a používá ho velká většina světa k léčbě chřipky, takže to je vyzkoušené léčivo (upozornění na čas), jenom u nás nebylo schváleno pro praktiky. Děkuji. (Předsedající: Čas.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan ministr má zájem odpovědět, takže mu tímto dávám slovo. Prosím.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Jenom krátce. Děkuji, pane předsedající. Rybí tuk, o kterém jste mluvil, obsahuje mimo jiné i vitamin D, který je prokazatelně něčím, co může pomáhat v prevenci tohoto onemocnění. O tom jsme už tady mluvili. Všichni si pamatujeme, jak jsme jako děti rybí tuk na lžičce jedli, je to právě kvůli tomuto vitaminu. A pokud se týká těch ostatních léků, já budu prosím jenom znovu apelovat na to, aby posouzení toho, zda ta která studie je relevantní, opravdu bylo necháno odborným společnostem a našim autoritám. Ani to, že nějaká studie někde vyjde, neznamená, že se jedná o něco, co musíme a priori používat. Prosím, nechme tady tato rozhodnutí na ty autority, které jsou k tomu určeny. A to, že některý lék je k dispozici v některé zemi a v některé není, je plně v kompetenci autorit, které rozhodují o tom, jaké léčby jsou v dané zemi k dispozici tak, aby byly bezpečné a účinné.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další vystoupí pan poslanec Jan Čižinský s interpelací na pana ministra zdravotnictví Jana Blatného. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Čižinský: Hezký den. Já budu mít opravdu velmi krátký dotaz na pana ministra. Jedná se o lesní kluby. Já jsem se chtěl zeptat, jestli se panu ministrovi podaří, až budou otevírány mateřské školy a lesní mateřské školy, otevřít také lesní kluby, které dělají tutéž činnost co mateřské školy a lesní mateřské školy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a poprosím pana ministra o odpověď.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Děkuji za otázku, kterou se tady společně zabýváme už delší dobu. Jenom řeknu, že lesní kluby mohou být v provozu v souladu s k danému dni platným usnesením vlády, pokud v nich není současně přítomno více osob, než je počet stanovený pro volný pohyb, tak to je, což je počet osob, který může pobývat na veřejně přístupných místech, přičemž není rozhodující počet dětí, které jsou na tom veřejně přístupném místě nebo na soukromém pozemku, to znamená, jestli se jedná obecně o cokoliv venku nebo o lesní klub a jeho zázemí. Důvod je jediný, protože lesní kluby na rozdíl od lesních mateřských škol zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení nejsou regulovány školským zákonem a nespadají pod výkon státního zdravotního dozoru ochrany orgánů veřejného zdraví. Bylo to na žádost těchto lesních klubů, ony se takto rozhodly. Jedná se o jistě velmi jaksi bohulibé organizace, ale samy se rozhodly nebýt regulovány školským zákonem. Nejedná se tedy o školy, neplatí pro ně tato opatření, oni nejsou povinni se podrobovat dozorům, které musí mít organizace, které jsou pod školským zákonem. A přestože, a naprosto s vámi souhlasím, zajišťují obdobnou činnost jako lesní mateřské školky zapsané do rejstříku škol a školských zařízení, bohužel, s ohledem na zachování rovného přístupu k dalším obdobným aktivitám a zařízením nelze udělit lesním klubům výjimku, protože by nebylo jaksi na základě čeho ji udělit. Jedna věc je jakási podobná činnost, druhá věc je jiný právní rámec, který bohužel z tohoto pohledu musíme upřednostnit. Jejich provoz se tedy nadále řídí obecnými podmínkami stanovenými v tom daném usnesení vlády, nikoli... nemají žádnou výjimku jako ostatní školská zařízení.

V současné době je veškerá činnost spojená s péčí o děti předškolního věku až na výjimky, které zajišťují péči o děti rodičů z krizových profesí z hlediska omezení šíření viru, stejně zastavena, to jste ale i vy citoval, ale ve chvíli, kdy dojde k tomu uvolnění, tak je potřeba říct, že za současného právního rámce budeme muset i nadále postupovat jinak oproti těm zařízením, která jsou pod školským zákonem, a těm, která nejsou. Jedná se opravdu o právní záležitost a jedinou věc, kterou právníci vidí jako možné řešení, je, aby se tyto kluby nechaly zapsat do působnosti školského zákona a podvolily se stejným kontrolám veřejného zdraví jako ostatní školské organizace.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující otázku. Prosím.

 

Poslanec Jan Čižinský: Já jsem tedy pochopil, že vlastně odpověď je tedy bohužel ne, což mě překvapuje. Dovolte, abych si ponechal názor, že je možné vytvořit usnesení, kterým ty lesní kluby budou otevřeny, stejně jako je možné usnesením udělat výjimku pro pohřby, výjimku pro bohoslužby, za co jsem rád, a třeba je škoda, že právě třeba ty bohoslužby nemají nějakou výjimku ohledně pohybu v obci, tak mě to vlastně strašně mrzí, protože podle mého názoru, a teď neviním vás osobně, ale vaši právníci prostě říkají nepravdu, když tvrdí, že to není možné. Já jsem přesvědčen o tom, že ta formulace, aby to umožnila, existuje.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan ministr odpoví, prosím.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Děkuji. Ještě i po konzultaci s paní ministryní práce a sociálních věcí - my se dlouhodobě snažíme najít nějaké řešení, víte, že se o tom spolu bavíme, já vám prezentuji právní názor. My se můžeme zkusit zamyslet ještě nad tím, jak najít cestu třeba podobně, jako je to u těch takzvaných dětských skupin. Zkusíme tedy najít nějakou takovouto cestu, jakou bychom to mohli v té době, až bude adekvátní epidemiologická situace, uvolnit. Nechci a nemohu to teď slíbit, ale toto je jakási šance, jak k tomu přistupovat podobně, abychom nalezli tuto cestu, která by umožnila i spuštění těchto aktivit.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Další s interpelací vystoupí pan poslanec Ondřej Benešík s interpelací na paní ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP