(17.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a pan ministr zdravotnictví odpoví.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Vážený pane předsedající, dámy a pánové, milá paní poslankyně, studie promořenosti, která byla založena na protilátkových kvantitativních analýzách, má určitě velký význam. Je potřeba říct, že v současné době je připravována pod odbornou gescí Státního zdravotního ústavu. Už jednou tento ústav byl garantem v dané oblasti, bylo to po skončení první vlny epidemie, tehdy panem ministrem Vojtěchem. Vedle standardních séroprevalenčních studií nebo šetření, která SZÚ provádí, bude ve druhé polovině března k oponentuře předložen koncept a design velké studie takzvané promořenosti či chcete-li protilátek, která bude pracovat s více rameny nebo kohortami. Měla by poskytnout co nejvíce reprezentativních dat o stavu protilátkové obrany obyvatel.

Odběry vzorků by měly proběhnout ještě před masivním proočkováním populace, aby tím nebyly zkresleny, a Ministerstvo zdravotnictví předpokládá i finanční zajištění tohoto projektu ve zvládnutelném rozsahu proplacením nákladů svým přímo řízeným organizacím, které se budou na tomto podílet. Takže věřím, že tímto jsem na váš dotaz odpověděl. Jedná se o důležitou informaci, kterou potřebujeme, a je to i koneckonců jedna z věcí, která je součástí té celkové surveillance, kterou chci, aby Česká republika měla. Koneckonců je to jeden z návrhů, který předkládáme na úrovni Evropské komise.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Paní poslankyně má zájem o doplňující otázku. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Tereza Hyťhová: Děkuji za odpověď. Ještě se doptám tedy, jestli to bude plošná studie, nebo jestli bude tedy vybraný určitý reprezentativní vzorek, nebo jestli to bude vybrané podle tedy... část populace... na věku, onemocnění a tak dále, jestli máte nějaká kritéria, podle kterých víte, že už tu studii budete dělat, nebo to bude opravdu plošná studie. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Prosím.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Určitě se nejedná a nemá jednat o plošné vyšetřování celé populace, to určitě ne. Jedná se o reprezentativní vzorky a já s ohledem na to, že ten protokol teprve bude oponován, tak teď se k těm detailům nebudu vyjadřovat. Rozhodně se nejedná o nějakou plošnou celopopulační studii, kde bychom obtěžovali všechny občany této republiky, ne.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: V tuto chvíli vystoupí paní poslankyně Golasowská s interpelací na paní ministryni Janu Maláčovou. Připraví se paní poslankyně Dana Balcarová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená paní ministryně, nedostatek zaměstnanců v sociálních službách dovedl německou vládu k radikálnímu kroku, aby zabezpečila, že se bude mít kdo starat o seniory a hendikepované, speciálně pro pečovatele a pečovatelky razantně zvýšila minimální mzdu. Kvalifikovaná pečovatelka by měla dostat základní hodinový plat nejméně 15 eur, což je v přepočtu asi 380 korun, čímž si oproti současné úrovni minimální mzdy polepší asi o 60 %. Lidé ve vedení mnoha českých sociálních zařízení se ovšem obávají, že tohle německé lákadlo může pro české zdravotnictví a sociální služby znamenat ještě mnohem větší hrozbu než obávaný odliv lékařů.

Chybí nám především mladá generace, kterou do těchto služeb dostáváme opravdu jen s velkými potížemi. Nejde ale jen o náročnost práce pečovatelky a o to, jak je ohodnocena. Hodně mladých lidí dnes odmítá pracovat na směny, neboť trh jim nabízí mnoho jiných možností.

Vážená paní ministryně, ptám se vás, jaká finanční, ale také společenská ocenění pro zaměstnance v sociálních službách připravujete pro to, aby v budoucích letech byl dostatek pečovatelek a pečovatelů, kteří se starají o seniory, nemocné a lidi s hendikepem?

Zároveň bych ještě chtěla říct, že si toho vážím, jak se snažíte o to, aby právě mzdy v sociálních službách se navyšovaly, nicméně musím říct, že poslední dobou mi to přijde, že se přidává zdravotníkům a učitelům, proti čemuž nemám vůbec nic, samozřejmě je to v pořádku, ale myslím si, že platy v sociálních službách pořád ještě kulhají. Já vám tady předám tabulku, tu mám ze Slezské diakonie, tu jsem získala dneska, a jsou tady vlastně platy PZS i sociálních pracovníků a musím říct, že v charitě je to ještě horší než tady. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a poprosím paní ministryni o odpověď. Prosím.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji, pane předsedající. Vážená paní poslankyně, věřte, že nízká úroveň mezd a platů v České republice je moje specialita, která mě velmi trápí. Asi nemusím připomínat, jak probíhají každoroční jednání o minimální mzdě na úrovni vlády. Víte, že jsem zastánkyní toho názoru, že minimální mzda by měla být v České republice alespoň 20 000, ale zároveň říkám, že obor nebo oblast sociálních služeb by neměla být oblast, kde lidé pracují za minimální mzdu.

Pokud se mám dostat k číslům, tak od roku 2014, to znamená, od doby, kdy je resort práce a sociálních věcí veden sociálně demokratickými ministryněmi, to znamená, buď mnou, anebo mou předchůdkyní paní ministryní Marksovou, tak průměrně se mzdy a platy v oblasti sociálních služeb zvedly o více než polovinu. Je to složitější, tu tabulku znáte, je velmi komplexní, nicméně je tam průměrný nárůst o více než polovinu.

Co se týká celkové alokace na oblast sociálních služeb, kterou jsme převzali po pravicových vládách naprosto zdevastovanou, tak ta se za těch posledních sedm let ztrojnásobila. Ztrojnásobila, to znamená, skutečně si uvědomujeme, jak důležitá oblast péče je, jak je to oblast klíčová pro to, abychom zvládli příští léta, ten demografický vývoj, stárnutí, a ještě jednou říkám, že v roce 2014 šlo na sociální služby 7,7 miliardy a letos je to téměř 22 miliard. Zároveň asi nemusím připomínat, že se nám podařilo rekordně, obě dvě ministryně, buď já, nebo paní ministryně Marksová, zvednout příspěvek na péči, který také pomáhá celou tu oblast držet na nohách.

Co se týká konkrétně vašeho dotazu, tak já mám velkou radost, že k 1. lednu tohoto roku se nám podařilo v sociálních službách zvednout tarify o 10 % a až v důsledku toho - což je více, o procento více než u pedagogů, víte, že pedagogové byli priorita a jsou priorita této vlády, ale dostali 9 % - mně se podařilo v rámci vyjednávání státního rozpočtu zvednout to na 10 % - a až v důsledku toho se Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo, že navýší platy ve zdravotnictví také o 10 %. To znamená, že to byl právě resort práce a sociálních věcí, kdo nesl tu pomyslnou vlajku.

Zároveň mám velkou radost, že odměny v sociálních službách, což je další oblast, která je během koronakrize velmi těžce zkoušena, tak byly rekordní jak po první vlně, tak budou rekordní i po té druhé vlně. Včera jsme vyhlásili dotační kolo na druhou vlnu odměn v sociálních službách a víte, že ty částky se budou pohybovat v rozpětí 15 až 50 000 korun, což podle toho, o jak kvalifikovanou pracovní sílu se jedná, v jakém úvazku ta pracovní síla pracuje, jestli je to plný úvazek, nebo částečný, jestli ti lidé byli na ošetřovném, nebo na nemocenské a tak dále.

To znamená, kdybych to měla shrnout, je to pro nás priorita, mluví za nás činy, nikdo, žádná jiná politická strana, se nezasadila o finanční a platové podmínky v sociálních službách tak jako sociální demokracie, nezanedbáváme sociální služby ani v době koronakrize a ty odměny a růst platů a mezd je nám toho vysvědčením.

A ještě poslední věta na závěr. Myslím si, že finanční motivace je naprosto zásadní pro to, aby lidé dokázali a chtěli v této náročné profesi pracovat, protože poděkování je velmi důležité, ocenění je velmi důležité, ale koneckonců všichni chodíme do práce, abychom se uživili. Takže růst platů a mezd v sociálních službách bude nadále prioritou jak mojí, tak sociální demokracie a ta čísla mluví za sebe. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji, paní poslankyně položí doplňující dotaz. Prosím.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Děkuji za odpověď, paní ministryně, a aspoň vidíte, protože jste říkala, že došlo k dvoj- nebo trojnásobku nárůstu platů nebo mezd... já myslím ocenění těch pracovníků, a v podstatě vidíme, jak ty mzdy byly malé a jak to ještě pořád nestačí, protože tu tabulku, co vám teď dám, tak opravdu ty mzdy nejsou na nějaké vyskakování, a navíc třeba sociální pracovníci - a to víte, že musí mít minimálně vyšší odborné vzdělávání nebo vysokoškolské, a ti nám potom taky odcházejí do jiných profesí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP