(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dalším bodem našeho pořadu jsou

 

487.
Ústní interpelace

které jsou určeny předsedovi vlády České republiky, vládě České republiky a ostatním členům vlády. Dnes bylo za účasti ověřovatelky vylosováno pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace nejdříve na předsedu vlády Andreje Babiše, poté na ostatní členy vlády. Seznam podle vylosovaného pořadí vám byl rozdán do lavic.

Upozorňuji interpelující i interpelované členy vlády, že ihned po ukončení interpelací na omluveného předsedu vlády, budou následovat interpelace na členy vlády. Jako první byl vylosován a jako první dávám slovo panu poslanci Janu Skopečkovi, který byl vylosován a přednese ústní interpelaci na předsedu vlády České republiky Andreje Babiše. Připraví se Jan Čižinský. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Skopeček: Vidím za sebou, že vládní lavice jsou prázdné, pan premiér se pravděpodobně omluvil z dnešního jednání, já se ho bezesporu na to zeptám někde příště. Chtěl jsem se věnovat problému toho, že česká vláda podle všech informací objednala méně vakcín na očkování, než bylo možné. Odůvodňovala to finančními úsporami. Já to považuji za naprosto neuvěřitelný argument ve chvíli, kdy se tady nakupují respirátory za 700 korun a více, abychom šetřili na tak důležité věci, jako jsou vakcíny proti covidu.

Všichni dobře víme, kolik stojí českou ekonomiku jeden den uzávěry, jsou to miliardy korun. Jsem přesvědčen, že třeba i dražší vakcíny stály za ty peníze, abychom uchránili větší počet občanů České republiky a abychom se co nejrychleji vraceli do normálního života, protože stávající stav, ať už z hlediska ekonomiky, ať už z hlediska psychického, ale i fyzického na zdraví občanů, zejména dětí a seniorů, je skutečně tristní, vážný a jakákoliv vakcína navíc by se hodila.

Takže jsem se chtěl pana premiéra zeptat, jak je možné, že šetří na tom nejméně vhodném místě, zatímco stát vesele v době pandemie přibírá další státní zaměstnance, zatímco respirátory nakupuje za zcela neadekvátní ceny. Jak to, že jsme si nechali ujít příležitost a nakoupili jsme, objednali jsme méně vakcín, než kolik bylo možné? Děkuji pěkně.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Předseda vlády je omluven, jak jsem už říkal, a odpoví v souladu s jednacím řádem písemně do 30 dnů. S další interpelací vystoupí pan poslanec Jan Čižinský, který byl vylosován na druhém místě, připraví se pan poslanec Petr Třešňák.

 

Poslanec Jan Čižinský: Vážený pane premiére, při projednávání novely zákona o dráhách byl přijat pozměňovací návrh usnadňující provozovateli dráhy odstraňování stromů ohrožujících bezpečnost nebo plynulost drážní dopravy. Už tehdy mnozí na základě zkušeností upozorňovali, že náš největší provozovatel dráhy, státní organizace železnic, má ve zvyku pojímat toto své právo velmi extenzivně a že další zjednodušení kácení podél trati může vést k tomu, že se, abych tak řekl, pokácí všechno, na co oko padne. Novela je účinná něco přes rok a tyto obavy se bohužel naplňují. Na řadě míst můžeme právě v těchto dnech vidět intenzivní kácení u tratí. Lidé si toho v lockdownu všímají více než jindy. Mám tu fotografie pořízené před pár dny poblíž nádraží Praha-Holešovice. Jsou na nich pokácené stromy, které rostly v prudkém svahu pod tratí a mohly ohrozit dopravu na dráze jen při porušení fyzikálních zákonů. Další holoseč kolem trati pod pražskou Nemocnicí Na Bulovce vidí všichni, kdo projíždějí Povltavskou ulicí. Mám zprávy, že se kácí hlava nehlava také v Pardubicích. Mám fotografie z trati Plzeň-Klatovy u zastávky Valcha u Plzně. Všude jsou káceny i stromy, které bezpečnost dopravy nemohou ovlivnit. Výsledkem je prach a zmar a týká se to i třeba společnosti ČEZ, která také v obci Valcha u Plzně poblíž Borské věznice nechala zplanýrovat stromy poblíž elektrického vedení podobným způsobem.

Pane premiére, nebudu tady dělat přednášku o významu stromů pro klima ve městě a v krajině. Je tristní, když na jednu stranu bojujeme o každý strom v ulicích a na druhou stranu o jiné stromy zbytečně přicházíme. Chci vás požádat, abyste se u vedení Správy železnic, u společnosti ČEZ a u dalších obdobných společností, na které máte vliv, zasadil, aby se při kácení postupovalo velmi citlivě a s rozmyslem a nekácelo se jen proto, že se kácet může. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji za naprosto přesné dodržení času. Odpověď přijde písemně do 30 dnů. Poprosím, aby svou interpelaci přednesl pan poslanec Třešňák, připraví se pan poslanec Bendl.

 

Poslanec Petr Třešňák: Hezké odpoledne, vážený pane předsedající. Ačkoli pan premiér je nepřítomný, považuji svoji interpelaci natolik za důležitou, že ji zde tedy aspoň přečtu a budu očekávat písemnou odpověď.

Vážený pane premiére, životnost lineárního urychlovače v chebské onkologii končí už v následujícím roce a Ministerstvo zdravotnictví nechce poskytnout dotaci na pořízení nového. Dle sdělení Ministerstva zdravotnictví mohou o dotaci na přístrojové vybavení podle ministerstva žádat pouze komplexní onkologická centra, která však Karlovarský kraj jako jediný v republice nemá. Abych doplnil, stejně tak nemá například leteckou záchrannou službu. Reálně tedy tak hrozí, že onkologičtí pacienti budou muset na radioterapii do budoucna jezdit do Plzeňského, Ústeckého kraje nebo například do Prahy.

Přesto by prý byla možná výjimka, kterou by však vláda musela schválit, nebo například nabídnout Karlovarské krajské nemocnici čerpat z jiných finančních prostředků než jen dotační titul REACT-EU. Proto se vás tedy ptám, zda budete jednat o takové výjimce či mimořádné dotaci na tento urychlovač, tak aby nemusela onkologie v Chebu skončit. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Odpověď bude vyhotovena do 30 dnů písemně. Poprosím pana poslance Bendla, aby se ujal slova a přednesl svoji interpelaci. Připraví se paní poslankyně Golasowská.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážený pane premiére, pokusím se aspoň touto cestou, byť respektuji to, že dneska máte důležité jednání a nejste přítomen - požádám tedy o odpověď písemnou, a to je na záležitost týkající se smluvního závazku, který učinila vláda při objednávání vakcín na úrovni Evropské komise. Protože jdou poměrně velké debaty o tom, kolik jsme objednali, kdo to vlastně objednal, kdo smlouvu podepsal a podobně, chtěl bych vás vyzvat, abyste jako premiér nebo vláda zveřejnili tyto smlouvy, abyste uvedli - a o to vás žádám - kdo je podepsal, kdo o té žádosti, případně smlouvě či objednávce rozhodl, jaké množství vakcíny bylo ve skutečnosti objednáno. Děkuji vám za vaši odpověď.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak děkuji. Poprosím paní poslankyni Golasowskou, aby přednesla svoji interpelaci, připraví se pan poslanec Holík.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, zprávy z médií i z britských vládních kruhů naplňují zaměstnance a jejich odborové zástupce ve společnosti Liberty Steel vážnými obavami o budoucnost huti a pracovních míst v ní. Víte, že již v době převzetí huti impériem pana Gupty upozorňovaly odbory na rizikovost tohoto převzetí a nakonec souhlasily jenom pod tlakem, že bylo velmi málo potenciálních kupců, kteří byli ochotni nebo huť převzít a garantovat nejen zachování výroby, ale i její rozvoj. Současná situace, kdy Guptova zastřešující skupina žije v GFG Alliance, již v února oznámila společnosti Greensill Capital, svému největšímu věřiteli, že bez jeho finanční pomoci bude v bankrotovém stavu, je tristní, a to vzhledem k tomu, že samotná společnost Greensill Capital je nyní v insolvenci. V ohrožení je 6 000 zaměstnanců ve společnosti Liberty Steel a další zaměstnanci na Ostravsku v navazujících firmách. Celkem se tak může jednat až o 30 000 lidí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP