(14.40 hodin)
(pokračuje Golasowská)

Vážený pane premiére, žádám vás o intervence v zájmu těchto zaměstnanců v rámci vašich kompetencí jak na úrovni České republiky, tak i s partnery ve Velké Británii a ptám se vás, jak se postavíte ke vzniklé situaci a jaké konkrétní kroky podniknete, anebo možná už podnikáte, aby lidé v Moravskoslezském kraji, konkrétně ve firmě Liberty Steel, nepřišli o práci. Děkuji vám za odpověď.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, paní poslankyně. Odpověď obdržíte v souladu s jednacím řádem do 30 dnů písemně. Tak, pan poslanec Holík možná nečekal, že přijde tak rychle na řadu, takže není přítomen v sále. Jednací řád v tomto smyslu mluví jasně. Takže já poprosím pana poslance Benešíka, pokud je přítomen. (Není.) V tom případě pan poslanec Lipavský, který přítomen je, a přichází na řadu se svou interpelací, původně vylosovanou jako číslo 9. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Lipavský: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Dneska je to opravdu rychlovka, odsejpá to rychle. Já jsem měl záměr zeptat se nepřítomného pana premiéra, v jakém stavu je příprava tendru na výstavbu nového zdroje jaderné energetiky v Dukovanech. Věřím, pane premiére, že mi odpovíte písemně, protože je pro nás jako pro opozici, a dovolím si teď mluvit vlastně i za těch pět politických stran, naprosto zásadní, protože na tom máme shodu, aby zde byly hájeny a obhájeny bezpečnostní zájmy České republiky, aby v zadávací dokumentaci, kterou připravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s ČEZem, aby tam byly zapracovány všechny bezpečnostní připomínky, které definovala bezpečnostní skupina zaštítěná Ministerstvem vnitra, pracující pod stálým výborem pro výstavbu nových zdrojů jaderné energie - mám informaci, že tyto připomínky stále zapracovány nejsou - a především, aby v souladu s usnesením vlády z dubna loňského roku nebyly přizvány do tohoto tendru společnosti z Číny a z Ruska. Nicméně se dlouhodobě ukazuje, že ministr Havlíček toto odmítá udělat. Neustále mluví o tom, že Rosatom bude přizván do tohoto jaderného tendru, a činí pro to veškeré kroky. Takže mě zajímá, co uděláte pro to, aby Rusko nemohlo stavět jadernou elektrárnu v Dukovanech. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Odpověď obdržíte písemně do 30 dnů. Poprosím paní poslankyni Maříkovou. Připraví se paní poslankyně Richterová.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedo. Já se zeptám, i když pan premiér je dneska nepřítomný, a doufám, že dostanu písemnou odpověď.

Takže, vážený pane nepřítomný premiére, v prosinci jsem vás interpelovala ohledně očkování, vakcinačních pasů a zvýhodňování očkovaných, protože se o zvýhodňování očkovaných a zavádění covid-pasu vyjádřili někteří vládní představitelé včetně tehdejší hlavní hygieničky Rážové, současného ministra zdravotnictví Blatného a ministra obchodu a průmyslu a dopravy Havlíčka. Vy jste tehdy odpověděl, že jsou šířeny dezinformace o takzvaném vakcinačním pase, podle kterých budou těm, kteří se očkovat nenechají, odebírána lidská práva a svobody a podobné pitomosti, jste řekl. Vy jste před nedávnem navštívil Izrael a během své návštěvy jste na svém Twitteru zveřejnil, že by bylo zajímavé spolupracovat s Izraelci, kteří mají takzvaný zelený pas, který umožňuje očkovaným přístup do míst postupného otvírání jejich ekonomiky. Zmínil jste, že podobný projekt připravuje také Evropská unie.

Pane premiére, zeptám se vás tedy znovu: Bude mít Česká republika také vakcinační pas, nebo říkejme tomu třeba zelený pas, to je jedno? A pokud se občané nenechají očkovat, bude jejich vstup do některých míst podmíněn negativním testem, jak je tomu v Izraeli, když jste se tak rozplýval nad tím, jak to funguje v Izraeli? Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní poslankyně. Další interpelaci přednese paní poslankyně Richterová, připraví se paní poslankyně Jarošová.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Bohužel je pan premiér nepřítomný, tak se ho nemohu osobně zeptat, kdo mu reálně pomáhá zvládnout pandemii. Nicméně to je ta hlavní otázka: Jací lidé, jaké je personální obsazení týmů, které výkonně řídí, koordinují a sbírají zpětnou vazbu z terénu, a tak pomáhají zvládnout pandemii? Vypadá to, že budeme mít nejvíce mrtvých na počet obyvatel na světě, zdá se, že budeme mít i možná i nejvíce kšeftů na ministerstvech a nejméně lidí na reálné řízení, koordinaci a management.

Minule jsem se ptala, když tu pan premiér nebyl, jaké jsou ty týmy na oblasti logistiky, teď testování, očkování, zkrátka na různé oblasti, které jsou už myslím naprosto každému, koho to zajímá, zjevné, že je potřeba prakticky zajistit pro boj s covidem. Dneska bych ještě přidala tým pro zajištění všech praktických otázek na školách. Stejně tak mě zajímalo, kolik lidí připravuje znění vládních opatření, kolik lidí to píše. Zatím nemám odpověď.

Takže ta celková otázka je: krajští koordinátoři očkování jsou leckde stále zaměstnáni pouze na čtvrtinový úvazek - na čtvrtinový úvazek pro zajišťování téhle klíčové, logisticky i komunikačně velmi náročné úlohy, a naopak náměstci na ministerstvech mnohdy dostali mnohasettisícové odměny.

Pane premiére, jakým způsobem funguje váš tým? Kolik lidí a jak rozdělených vám reálně pomáhá zvládnout pandemii a jak byste obhájil tento nepoměr vůči právě takovým odměnám? Děkuji za odpověď.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní poslankyně. Další interpelaci přednese paní poslankyně Jarošová, připraví se paní poslankyně Věra Kovářová.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Vážený pane nepřítomný premiére, nejenom mě, ale především vám určitě chodí časté žádosti občanů, aby byly znova otevřeny školy. Cituji některé z nich: "Tyto děti nejsou na distanční výuku stavěné. Mám děti v první a v druhé třídě. Prvňáček a jeho distanční výuka se nedá ani popsat. Není schopen se soustředit na virtuální hlas paní učitelky. Veškerá výuka je na nás, na rodičích. Třeťáci už jsou doma od Vánoc, výuka už je nebaví, jsou bez motivace. Chybí jim škola, kamarádi, zážitky, pohyb. Distanční výuka je přechodné nouzové řešení, chybí u ní dětem osobní kontakt s učiteli, kamarády, chybí jim možnost se vzdělávat plnohodnotně, mít praxe, rozvíjet svoje sociální dovednosti, přátelství, vztahy. Rok v životě malého dítěte je neuvěřitelně dlouhá doba, za kterou udělají děti obrovský pokrok po všech stránkách." Další: "Jsem rodič dvou malých dětí a mohu vám stejně říci, že z mého širokého okolí absolutně nikdo nedodržuje to, že se děti nemají vídat s vrstevníky, protože ty děti už by byly jinak všechny v péči psychiatrů. Musím chodit do práce a děti dávám k prarodičům. Co jiného mám dělat? A tam běhají místo učení venku, ale jsem ráda, že je někdo pohlídá. Pusťte už je do škol. Vraťte našim dětem dětství, výuku, zážitky, a hlavně kamarády."

Pane premiére, spousta rodičů si stěžuje, že udržet děti při distanční výuce a v pozornosti prostě nejde. Některé děti se skoro vůbec neučí. Nikdo si neumí představit, jak moc je rok bez učiva poznamenal. Tohle není problém, který se dá odložit na později. Tohle je akutní problém, který je potřeba řešit ihned. Tak se vás ptám: kdy půjdou konečně děti do škol? Děkuji za odpověď.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Odpověď obdržíte v písemné formě do 30 dnů. Poprosím paní poslankyni Věru Kovářovou, připraví se pan poslanec Benešík.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane premiére, na sklonku roku vydala vláda nařízení o novém kompenzačním bonusu za ceny emisních povolenek. Tento bonus má vybranému okruhu firem podnikajících ve 20 výslovně vyjmenovaných kategoriích kompenzovat část nepřímých nákladů spojených s emisemi. Energeticky náročným firmám by se tedy měly dorovnat ztráty za rostoucí ceny emisních povolenek. Na tuto kompenzaci dosáhne jen zhruba 100 podniků včetně holdingu Agrofert. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP