(16.10 hodin)

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Pan ministr Plaga bohužel není přítomen, já jsem se ho chtěla zeptat na navýšení počtu medikovaných dětí v dětských domovech. Jde o to, že už v minulosti jsem se zabývala otázkou toho, jak moc je poskytována dětem v dětských domovech, které často prošly mnoha traumaty a traumatizujícími zážitky, nebo dětem v diagnostických ústavech či výchovných ústavech podpora prostřednictvím terapií, a ukazuje se podle informací z terénu, že je tam řada dětí medikována psychofarmaky.

U dospělých se doporučuje, když dostávají psychofarmaka, aby jim byla poskytována i individuální terapie, ale vypadá to, že v těchto zařízeních pro děti tomu tak bohužel často není. Takže mě by zajímalo, jestli máte, pane ministře, přehled, kolik je dětí v těch vyjmenovaných zařízeních, ať už jsou to dětské domovy, diagnostické ústavy, či ústavy výchovné, které pravidelně užívají psychofarmaka či jiné obdobné silné léky s účinkem na psychiku a chování a jaké je srovnání vůči počtu dětí, které tyto léky užívaly před covidem a před touto náročnou dobou, versus kolik jich je nyní.

A stejně tak mě zajímá, jaké jsou vlastně poskytované odborné kapacity na individuální psychoterapii v přepočtu ideálně na jedno dítě. Jde mi prostě o počty psychologů, psychoterapeutů či obdobných podpůrných profesí, kteří jsou zaměstnáni či mají smlouvy s těmito školskými zařízeními, které přitom ale mají tak obrovský přesah do sociální oblasti, že se na to nyní takto ptám. Děkuji předem za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tak děkuji. Na interpelaci bude odpovězeno písemně. V tuto chvíli vystoupí paní poslankyně Karla Maříková s interpelací na pana ministra Jana Blatného. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, vzhledem k nařízení musí firmy testovat své zaměstnance na přítomnosti viru SARS-CoV-2. Mnohé firmy si však stěžují na nespolehlivost antigenních testů. Výsledky jsou často zavádějící a to potvrzuje také průzkum Potravinářské komory.

Špatné výsledky způsobily potíže mnohým zaměstnavatelům, ale i zaměstnancům. O tom, že antigenní testy nejsou vůbec vhodné k takovému plošnému testování, se vyjádřilo mnoho odborníků. Jednou z nich je třeba viroložka Zelená, která uvedla, že pokud jde o povinné plošné testování na pracovištích, je k tomu značně skeptická. Testy PCR, ale i antigenní testy jsou totiž primárně určeny pro testování nemocných osob nebo osob s vysokým podezřením na možnou nákazu. Pro plošné testování zdravých lidí nejsou vhodné. Budou-li použity ve zdravé, nerizikové populaci, kde předpokládáme nízký výskyt infikovaných, dojde k tomu, že většina pozitivních výsledků bude výsledků falešně pozitivních a jejich nositelé budou chybně označeni za infikované se všemi důsledky s tím spojenými. Na druhou stranu nebudou zachyceni všichni skutečně nakažení, protože ani citlivost testů není stoprocentní. Efektivita takového počínání tedy bude velmi nízká, náklady budou vynaloženy zbytečně, tvrdí paní viroložka. V této souvislosti se vyjádřila ale i řada odborníků a jejich názory se shodovaly, že antigenní testy se mají používat u lidí, kteří mají příznaky nebo vysoké virové dávky, jinak jsou jejich výsledky mnohdy zkreslené a náklady zbytečně vysoké.

Na trhu je více jak 400 prodejců testů s rozdílnou kvalitou. Z prodeje testů se tak stal velmi dobrý kšeft na úkor kvality. Pane ministře, hodlá vaše ministerstvo nějak řešit to, že se na seznamu doporučených testů dostávají testy horší kvality? A skutečně si i přes doporučení odborníků stále myslíte, že antigenní testování ve firmách je cesta, jak se dostat k normálnímu životu? Nebo je to spíše další cesta, jak pojišťovny připravit o peníze na úkor pak léčby skutečných pacientů?

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím pana ministra o odpověď. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážená paní poslankyně, mně je už tak úsměvné, když vidím, jak se z principu diskuze, které by patřily možná opravdu na nějaký vědecký kongres, přesouvají do parlamentu a do novin. To je něco, s čím já se jako lékař a jako vědec a vysokoškolský pedagog poměrně těžko srovnávám, ale asi je taková nová doba.

Takže víme všichni, že co odborník, to názor. To tak je, je to tak v pořádku a diskutujme, ale prosím, nediskutujme skrz média. Obecně: existují studie, které prokazují - a je to už dlouhou dobu, včetně doporučení ECDC a dalších - že za jistých okolností se antigenní testy dají používat jako screeningové. My je tak používáme, dodržujeme tato opatření a snažíme se, abychom jim byli co nejblíž. Je ale pravda, že s ohledem na to, že jsme byli vlastně postaveni před velice složitou situaci v krátké době zajistit obrovské množství testů do ČR, protože bylo nastaveno - a já jsem stoprocentně přesvědčen, že to je dobrá cesta, nikoliv tunel na peníze - testování v podnicích a v zaměstnání, tak jsme nastavili jakýsi naprosto minimální threshold, minimální jakýsi parametr toho, aby testy, které budou takto používány, byly aspoň nějak standardizovány.

Souhlasím ale s tím, že mezi nimi může být rozdíl, protože v současné době spoléháme na to, co ten dodavatel, potažmo výrobce, sdělí. Musíme tomu věřit, nemáme to možnost v těchto kvantech ověřovat. Já sám z toho nejsem úplně spokojený, proto také všichni tito dodavatelé nebo výrobci dostali výjimku jenom vlastně do konce dubna a pracujeme v současné době na tom, jakým způsobem při prodlužování těch výjimek ta kritéria zpřísnit a jak jim také zavést systém, kde budeme moci při udělování těch výjimek aspoň orientačně ty testy také hodnotit.

Takže pracujeme na tom, uvědomujeme si to. A zase na druhou stranu, kdybychom postupovali od začátku příliš striktně, tak bychom sem nemohli dostat množství testů, které zde je, a myslím si, že jsme udělali dostatek pro to, aby to nebyly testy, které jsou nepoužitelné. Ano, může mezi nimi být rozdíl, ale proto je také na jednotlivých firmách, jaké testy si opatří. Ale určitě to nejsou testy, kde bychom se domnívali, že nesplňují vůbec svůj základní úkol. A o tom, že ty testy mají smysl, svědčí velice dobře i to, že za poměrně krátkou dobu, co byly zavedeny, jsme spolu se zaměstnavateli našli tisíce osob v rámci zaměstnání, které, aniž by to věděly, by mohly ohrozit na zdraví a případně na životě své spoluobčany, a tady tito lidé byli díky těmto testům identifikováni, mohli odejít do izolace, jejich kontakty do karantény. Je to vidět velmi dobře v těch záchytech, protože při opakovaných testech dochází k poklesu zátěže v zaměstnáních, a my máme mimo jiné i národní, velice dobrou zkušenost s tímto postupem, kdy jsme na podzim začali testovat seniorní domovy a sociální péči, kde během zhruba pěti opakování pěti cyklů došlo k výraznému snížení nejenom nákazy, ale tehdy jsme tím zachránili stovky životů našich seniorů.

Takže si myslím, že to určitě nejsou peníze, které by byly použity zbytečně. Na druhou stranu vítám tento dotaz a jsem rád, že jste se zeptala, prostřednictvím pana předsedajícího, protože rozumím tomu, že je to zcela legitimní otázka, a jsem rád, že jsem na ni mohl odpovědět.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Paní poslankyně má zájem o doplňující otázku. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, já chápu, že vám je to nepříjemné, protože jste lékař, ale v tuto chvíli jste především ministr a plénum Poslanecké sněmovny je od toho, abychom spolu diskutovali. Ale teď k věci. Vaše nařízení k testování zaměstnanců na viru SARS-CoV-2 5. března, tak tam stojí: "Zaměstnanci jsou povinni na výzvu zaměstnavatele testování podle článku 1 a 2 postoupit, a to s výjimkou osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19."

V Senátu jste dokonce pronesl, že očkovaný člověk proti koronaviru nemůže onemocnět nebo přenést nemoc na někoho dalšího. S vaším tvrzením však nesouhlasí odborníci, kteří vaše slova považují za zavádějící. Virolog a ředitel Biologického centra Akademie věd Libor Grubhoffer v rozhovoru pro Seznam Zprávy řekl, že uvádíte veřejnost v omyl. Takové tvrzení skutečně není pravdivé, i absolvované dvě dávky očkování nemusí znamenat, že očkovaný člověk je plně chráněn a že také nemůže původce onemocnění COVID-19 přenést. Plyne to už jen z toho - (Předsedající: Čas) Tak já nevím, jestli to můžu dokončit?

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Jednu větu dokončete.

 

Poslankyně Karla Maříková: Plyne to už jen z toho, že vakcíny nemají stoprocentní účinnost, a mě by tedy, pane ministře, zajímalo, jestli to vaše nařízení hodláte přehodnotit, nebo to má být zavádění už toho, že očkované osoby budou zvýhodněny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tak. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Děkuji. To je pořád, milá paní poslankyně, prostřednictvím pana předsedajícího, to je pořád to stejné. Ano, toto je jakási detailní debata na odborné úrovni. Já jsem přesvědčen o tom, že očkovaní lidé mají výhodu tím, že jsou očkovaní, tak to je. A já jsem zde - a nemyslím si, že bych kohokoliv zaváděl tou informací - jsem zde řekl, že asi 1,5 % očkovaných mohou onemocnět po podání první dávky, a v těch víc než milionu podaných dávek v České republice, a podobně je to celosvětově, bylo 0,53 % těch, kteří onemocněli po druhé dávce, a jednalo se o onemocnění, která byla méně závažná než u lidí bez očkování. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP