(16.00 hodin)

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Vážený pane předsedající, dámy a pánové, nechci, aby to vyznělo nějak jako poraženecky nebo že se s tím nechce nebo nebude něco dělat. Já jenom konstatuji, že v době, kdy tyto praxe tam vznikaly, vznikaly za jiného režimu, ke kterému se jistě nikdo z nás vracet nechce, a tehdy byly prostě umístěnky. Já si to sám pamatuji. Prostě se řeklo, že budete pracovat tam a tam, a prostě jste tam pracoval a přes to nejel vlak. Takto se to jistě zajistit dá, ale to není situace, ve které bychom byli dnes. My můžeme ty lidi nějakým způsobem motivovat a vím, že to dělají i některé kraje - také se snaží na toto přispívat, a často, věřte mi, to není teď třeba případ jenom stomatologie. Ale často ani částky, které jsou z mého pohledu enormní, nepřilákají toho kolegu, aby v té lokalitě pracoval. Ono je to spojeno s tím, že je celkově potřeba asi tu danou lokalitu udělat pro třeba i mladé rodiny atraktivnější, a tím pádem se toto časem změní. Vzdávat to určitě nebudeme, ale bylo by falešné, kdybych vám tady řekl, že na to mám recept, který do roka začne fungovat.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další s interpelací vystoupí pan poslanec Vít Kaňkovský s interpelací na pana ministra Karla Havlíčka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré odpoledne, vážený nepřítomný pane ministře. Rád bych vás interpeloval v záležitosti testování ve firmách. Jak všichni víme, tak od 1. března postupně naběhla povinnost ve firmách testovat na onemocnění COVID-19. Nechci nějak kritizovat toto nařízení, naopak si myslím, že mělo k němu dojít dřív, a ne až při eskalaci, opakované eskalaci pandemie COVID-19. Na co bych se ale chtěl zeptat, je, proč byla cena, respektive příspěvek státu na jeden test stanoven právě na 60 korun, když na trhu firmy nejsou schopny testy za takovou cenu pořídit, respektive pokud ano, tak jsou to většinou nekvalitní testy, a navíc jsou dlouhodobě vyprodané. To je první část mojí otázky.

Druhá část je, zda se zamýšlíte nad nějakým zefektivněním tohoto procesu, protože my v tuto chvíli využíváme antigenní testy v pravidelných periodách a nabízí se využít ještě testování protilátek. Podle mého názoru a i podle názoru řady odborníků, kdyby stát přispěl firmám jednorázově na nějaké vstupní vyšetření protilátek u jejich zaměstnanců, tak by celá řada zaměstnanců, protože prodělala onemocnění COVID-19, anebo už někteří z nich jsou očkováni, tak by vlastně vypadli z portfolia opakovaně testovaných zaměstnanců. Ve finále by to znamenalo ušetření nemalé finanční částky a bylo by to také významně jednodušší pro samotné zaměstnance, protože by jim odpadlo nepříjemné testování. Takže moje otázka zní, jestli se nad takovýmto zefektivněním testování ve firmách vůbec zamýšlíte, a pokud ano, tak jakou částkou byte případně firmám na testování protilátek přispěl - ne vy, ale stát, samozřejmě. Děkuji za odpovědi v písemné podobě.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Na interpelaci bude odpovězeno v souladu s jednacím řádem písemně. Další s interpelací vystoupí pan poslanec Petr Bendl, který vznese interpelaci na pana ministra životního prostředí Richarda Brabce. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, nejsem sám, kdo vás dnes interpeluje ve věci podpor a v mém případě nejenom zoologických zahrad, ale i malých zookoutků či malých zoologických zahrad, ale také cirkusů, prostě všude tam, kde z důvodu pandemie a z důvodu lockdownu nemohou provozovat svá podnikání, nemohou je navštěvovat lidé a provozovatelé malých zoologických zahrad, zookoutků a cirkusů stojí před vážným problémem, neboť nemají finanční zdroje, chybí sponzoři, nejsou příjmy ze vstupného a oni se teď budou muset rozhodovat, co dělat, protože nebudou chtít, aby se zvířata trápila hlady. Dostávají se do situace, že nemají finanční prostředky na nutná veterinární vyšetření, a tak stojí před otázkou, zdali začít zvířata prodávat do ciziny, nebo je usmrtit. Myslím si, že je smutné, že vás kvůli tomu musíme interpelovat, že takový program, na který by si dosáhli tito provozovatelé, už tady dávno mělo být. Četl jsem dnes v novinách, že velké zoologické zahrady podporu dostanou. Je to tak správně a dobře, ale musíme myslet i na ty ostatní. Proto vás velmi prosím, abyste se zasadili ve vládě o to, že vznikne funkční program, který pomůže zachránit exotická zvířata, která jsou v zoologických zahradách, v zookoutcích, případně v cirkusech, protože takto se na to nemůžeme přece v civilizované společnosti dívat. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Na interpelaci bude rovněž odpovězeno písemně. Dalším v pořadí je pan poslanec Patrik Nacher, kterého nevidím v sále, to znamená, jeho interpelace propadá a slova se ujme paní poslankyně Věra Kovářová s interpelací na pana ministra Karla Havlíčka. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře, omlouvám se za zmatky. V interpelaci číslo 10 jsem vás měla interpelovat ve věci cyklostezek, nyní bych vás měla interpelovat ve věci cyklostezek (kapličky), ale vyměnila jsem to a zkrátka a dobře obrátila a interpelovala jsem původně ve věci kapličky. Takže nyní cyklostezky.

Cyklistika a cykloturistika patří ke zdravému životnímu stylu a prevenci předcházení různých chorob. Dále je propagována jako čistá mobilita, například jako bezemisní doprava do zaměstnání. Navíc v poslední době cykloturistika získala na oblibě, když nebylo možné cestovat do zahraničí a lidé trávili dovolenou v České republice. Na druhé straně síť cyklostezek je stále v České republice nedostatečná, což ohrožuje nejen bezpečnost cyklistů, ale také silničního provozu. V současné době je sice připravena celá řada projektů, ale státní rozpočet nepočítá s finanční podporou a samosprávy je nebudou moci financovat v plné výši. Například ale Slovensko připravuje masivní subvenci ze slovenské obdoby Národního plánu obnovy pro projekty ve výši 100 milionů eur. V České republice je nyní připraveno více než 300 projektů na výstavbu infrastruktury cyklostezek v souhrnné výši přesahující 5 miliard. Jedná se především o lokální projekty, jejichž výstavba by podpořila lokální ekonomiku, což v následujícím období bude velmi potřebné.

Vážený pane ministře, neplánujete alokovat finanční prostředky z Národního plánu obnovy právě na podporu cykloturistiky a výstavbu cyklostezek? Myslím, že právě taková podpora je smyslem Národního plánu obnovy a pomůže napříč Českou republikou, a to zejména v lokálních ekonomikách. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Na interpelaci bude rovněž odpovězeno písemně. Slova se ujme paní poslankyně Jarošová s interpelací na pana ministra Richarda Brabce. Prosím.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Vážený pane ministře, ptám se vás stejným dotazem, jako jsem se ptala pana nepřítomného premiéra. Můj dotaz směřuje ke katastrofální situaci zoologických zahrad v ČR, kterým došly finance. Ztráty zahrad jdou do milionů, protože kvůli opatřením proti pandemii koronaviru musí mít pro návštěvníky zavřeno. To se týká většiny těch nejschopnějších zahrad s menšími příspěvky od zřizovatelů, protože jim vypadl rozpočet ze vstupného. Například pražská zoo vykazuje od začátku celé krize propad příjmů 133 milionů, její ztráty jsou nejvyšší a současný provoz zoo zajišťují z příspěvku zřizovatele a ze svých rezerv, které jim stačí pouze do konce dubna. Dvůr Králové odhaduje ztrátu minimálně na 5 milionů a další ztráty hlásí i zlínská zoo. Postižené zahrady plánují různé scénáře, například přesuny zvířat do jiných zoo po celém světě, některá by prý nezbylo než utratit. To je podle ředitelů těchto zoologických zahrad jedna z variant, jak ušetřit, s tím, že tedy doplňuji, že jde o krajní řešení. Já s tím nesouhlasím. Zoologické zahrady jsou naším bohatstvím, musíme být na ně hrdi a musíme si je chránit. A jediná možnost, jak tomu zabránit, je navýšení finanční injekce ze strany státu.

Vážený pane ministře, vyslyšíte volání zoo o pomoc? A jak jim můžete pomoci tak, aby žádná zoologická zahrada nemusela omezit péči o svá zvířata a už vůbec se jich nemusela zbavovat? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Na interpelaci bude odpovězeno písemně. Další v pořadí vystoupí paní poslankyně Richterová s interpelací na pana ministra školství Roberta Plagu. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP