(Jednání pokračovalo v 11.15 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády. Dovolte, abych zahájil 88. schůzi Poslanecké sněmovny. Všechny vás tady vítám.

Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím. Požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami a případně mi oznamte, kdo žádá o vydání náhradní karty. Pan předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček má náhradní kartu číslo 21.

Tuto schůzi svolal předseda Poslanecké sněmovny v souvislosti v § 109 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, a to na základě předložení návrhu vlády na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením nouzového stavu. Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou ve čtvrtek 25. února 2021.

Přistoupíme nyní k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili ověřovateli poslankyni Markétu Pekarovou Adamovou a poslance Stanislava Berkovce. Má někdo jiný návrh? Nikoho nevidím, můžeme tedy hlasovat.

 

Hlasování číslo 1 o tom, aby ověřovateli této schůze byla Markéta Pekarová Adamová a Stanislav Berkovec.

Zahájil jsem hlasování číslo 1 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Děkuji vám. Hlasování číslo 1, z přítomných 135 pro 132 poslanců. Ověřovatele jsme schválili. Konstatuji, že jsme ověřovateli 88. schůze Poslanecké sněmovny určili paní poslankyni Markétu Pekarovou Adamovou a pana poslance Stanislava Berkovce. (V sále je silný hluk.)

 

Jsme v situaci, kdy jednáme v přítomnosti plného počtu poslanců, a sděluji tedy, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci a poslankyně: Petr Beitl, Pavel Bělobrádek, Jan Birke, Stanislav Blaha, Alexander Černý, Jaroslav Dvořák, Petr Fiala, Jaroslav Foldyna, Stanislav Fridrich, Pavla Golasowská, Miroslav Grebeníček, Jiří Kohoutek, Lenka Kozlová, Jana Krutáková, Helena Langšádlová od 12.00 do 14.00 hodin, Jana Levová, Ilona Mauritzová, Jiří Mihola, Jana Mračková Vildumetzová, Petr Pávek, Pavel Růžička, Miroslav Samaš, Zbyněk Stanjura, Karla Šlechtová, Petr Třešňák, Václav Votava, Radek Zlesák.

Z členů vlády Tomáš Petříček, Miroslav Toman. A to je, myslím, všechno.

Pan poslanec Holomčík má náhradní kartu číslo 23.

Nyní tedy - pardon: v době přestávky se ještě dále omluvili paní poslankyně Eva Fialová, dále Martin Jiránek, Karel Schwarzenberg, Vlastimil Válek, František Vácha a omluvil se také z členů vlády Miroslav (správně Lubomír) Metnar. To jsou tedy omluvy a můžeme se nyní věnovat dalším krokům. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP