(15.10 hodin)
(pokračuje Ondráček)

A to ještě nemluvím o situaci, kdy někteří odsouzení budou ve stavu, kdyby potřebovali urgentní, nebo chcete-li, odbornou - nebo já nevím, jak to nazýváte - lékařskou pomoc. Vězeňská služba má, pokud vím, pouze dvě věznice (nemocnice?), jednu v Brně a jednu tady na Pankráci. Nevím, jaké tam jsou kapacity lůžek, kde by tito pacienti mohli být, ale pokud budou potřebovat lékařskou pomoc, tak budou muset být převezeni... (Nápověda z pléna.) 39, 42. Tak pokud nastane taková situace, kdy tito pacienti budou muset být převezeni do civilního zdravotnického zařízení, je povinna vězeňská služba, možná ve spolupráci s Policií ČR, zabezpečit jejich střežení, protože přestože ten člověk může být napojen na jakékoliv přístroje, může být... Jsou prostě povinni zabezpečit jeho ostrahu. Ostraha samozřejmě bude odebírat síly a prostředky tomu, kdo tu činnost bude vykonávat.

To je jedno z těch míst. Dostalo se nám to dovnitř do zařízení, do pobytových zařízení. A je jedno, jestli to je pobytové zařízení vězeňské služby, anebo jestli jsou to pobytová zařízení - nemocnice, domy s pečovatelskou službou, popřípadě domovy důchodců. Jak je to možné, že jsme nedokázali - ne my, vy, vládo - že jste nedokázali pobytová zařízení ochránit? Proč se nedělalo testování? Proč nebyl dostatek testování nebo proč se neudělala taková opatření, aby k tomu nedošlo? My jsme vám to říkali už přece od prosince, že jsou věci, které je potřeba řešit.

Když si čtu zase ta denní hlášení, tak je napsáno, že nejčastější forma přenosu je v rámci zaměstnání. Já myslím, že to tamhle pan kolega Bláha, prostřednictvím pana předsedajícího, zmiňoval, že to úplně tak není, že všichni jsou odpovědní a tak dále. Ono to asi úplně tak nebude, protože když se zase podívám na profil věkových případů nákazy, tak vidím, že nejpostiženější jsou ve věkové skupině 40 - 49, druhou skupinou 50 - 59, to je 16 %, a 30 - 39, to je nějakých 15 %. To znamená, to jsou lidé produktivního věku, kteří, předpokládám, že chodí do práce. To znamená - a zase: od ledna jsme žádali, ať se provádí testování, ať je možnost samotestování, protože jestli tady byly antigenní testy, kde bylo možno je provádět pouze za přítomnosti vyškoleného zdravotníka, tak je to prostě špatně. Přece na trhu je už dneska i dostatek antigenních testů, a nejsou to jenom ze slin, jsou to i neinvazní do nosu, kde se může provádět samotestování a můžou si ho provádět buď samy děti, pokud bychom mluvili o školství, nebo samozřejmě zaměstnanci v jednotlivých podnicích.

Jsem velmi rád, aby to nebylo jenom negativní, že vláda přichází s tím, že bude proplácet alespoň - a já si myslím, že to je nedostatečné, ale aspoň za to díky - alespoň čtyři antigenní testy jednotlivým firmám a jednotlivým pracovníkům, kteří pracují ve výrobním procesu. Protože my musíme vyřešit ten zásadní problém, co ještě chcete dál udusit.

Já jsem z postiženého okresu Trutnov. Jezdím přes kontrolu v podstatě čtyřikrát až pětkrát, nebo možná sedmkrát, osmkrát za týden, protože mně nic jiného nezbývá. Vidím tam ty kolegy. Minulý týden nebylo úplně dobré počasí, teploty minus 18, zmrzlí. Je to opravdu náročná šichta pro ty chlapy. Já je opravdu obdivuji, co tam všechno dokázali udělat. Myslím si, že tato vláda by měla také najít finanční prostředky a službu těm lidem dostatečně zaplatit. Když dokážou najít peníze na to, aby zaplatili pracovníky ve zdravotnictví a v sociálních službách, tak by také měli najít dostatek finančních prostředků, aby zabezpečili odměny anebo řekněme příplatky pro lidi, kteří dneska se podílejí na těchto vašich bezpečnostních opatřeních v rámci Trutnovského nebo Královéhradeckého a Karlovarského kraje. A ona to možná nebudou poslední opatření, která jsou. Ale docílit také to, aby ty peníze, tak jako to dopadlo u zdravotníků, doputovaly až k těm lidem, kteří tam opravdu stojí, aby neskončily na Strojnické, popřípadě na krajském ředitelství, tak jako se to stalo v minulosti, kdy sice peníze se daly, ale ty peníze nedoputovaly. A zeptejte se kolegů tady v předsálí za loňský rok, jestli dostali nějaké odměny a v jaké výši. A kolik hodin zadarmo odsloužili, protože když je nouzový stav, tak to jde všechno do takzvaných zelených. Takže to jsou všechno věci, které jsou. Plus k tomu opatření, která děláme, a k tomu ty excesy.

Pan předseda Filip zmínil, že dochází - a že žádná opatření, která do budoucna budete dělat, a za mě říkám budete, protože já už se na tom podílet nemíním - budete dělat, tak je tady zásadní ztráta důvěry. Včera jsem hovořil s jedním mladým studentem, který v podstatě žádá o to, aby se mohl vrátit do školy. Žádají o to, že chtějí žít, že jsou mladí lidé a že nechtějí být rok zavření, že už prostě jsou z toho, jak se říká, vyřízení. A pak samozřejmě se podívají na to, že VIP klienti si jdou na fotbal, popřípadě do restaurace. Ještě se blbečkové u toho nafotí a myslí si, jak jsou strašně důležití. A jaký je výsledek? My tady schvalujeme nějaké sankce, ta sankce tam je myslím 50 000 korun, přestupek přijde, a jaká tam je sankce? 2 000 korun? 3 000 korun? No, to si snad děláte legraci, milá vládo! Teď přijde sněmovní tisk, tamhle to je - 1111, to, co se vrací ze Senátu. Jsem zvědav, vy, kolegové, tam v pravostranné části opozice, jak se k tomu postavíte, protože to je to, že jsme řekli nebo že vláda řekla, že by měly být sankcionovány nejenom servírky a číšníci, kteří pracují v té restauraci a kteří dostanou pokyn, aby otevřeli a obsluhovali, ale ten, kdo jim ten pokyn dá, to znamená majitel restaurace. To znamená, možnost sankcionování fyzických podnikajících osob a právnických osob. Jsem zvědav, jak se k tomu, kolegové, postavíte, protože vy budete vyhlašovat, respektive podporovat nouzový stav.

Takže těch problémů, které tady jsou, je velmi moc. Potom, co jsem slyšel ve středu, a jak se ta situace mediálně hrotí, to znamená, jak říká pan ministr zdravotnictví Blatný, katastrofické scénáře, tak mně bylo jasné, kam se to posouvá. Posouvá se to do roviny: vytvořme novou legendu a vyhlásíme nový nouzový stav. To znamená, vznikne nová situace a vyhlásíme od 1., respektive od neděle 28. nový nouzový stav, a k tomu spějí i všechna politická jednání, která tady provádíte. U některých jsem byl, u většiny ne, tak řeknu provádíte, protože kdybych u nich byl, tak to řeknu. Ano, schválili jsme pandemický zákon, který ještě ve středu ráno stačil. Pak si vláda uvědomila, že ne, ne, ne, nemohli bychom omezit svobodu pohybu, nemohli bychom říct, nebudeš chodit dál než kilometr od baráku, možná v perimetru obce, nepůjdeš nikam, přičemž ale víme, že to stejně nemá kdo kontrolovat, že to ani lidé nebudou dodržovat, protože - tak jak říká náš předseda - ztráta důvěry veřejnosti v opatření, která děláte. A to pochopil i ten Rakušan, teď nevím, jak se jmenuje, Kurz myslím. I ten Rakušan to pochopil a říká prostě: už to takhle dál není (možné), musíme to malinko rozvolnit. Pochopili to v Polsku, pochopili to všude jinde. My to nechápeme, protože pan Hamáček říká: Ještě to chvíli musíme vydržet nebo musíte vydržet. Pohybovat se v katastru a lidé to pochopí.

No, vážená vládo, lidé to nepochopí. Věřte tomu, že lidé to nepochopí. Je to samozřejmě vaše rozhodnutí, rozhodnutí vás a těch, se kterými jste ten scénář uzavřeli. To znamená, schválili jsme pandemický zákon, teď odmítneme bod nouzový stav, přijmete si usnesení, jak vznikla nová situace, protože Pinocchio tady dělá prostě to zásadní, tři dny to tady do nás mele a lije, a docílili jste toho, že celá veřejnost se šíleně bojí, co vlastně tady znamená britská mutace, jihoafrická mutace, brazilská mutace, česko-slovenská mutace a další mutace přijdou a přijdou, protože bude potřeba udržovat národ ve strachu. To se vám daří. Buďte na sebe hrdí, kolegové vám to odmávají, musíte to s námi ještě chvíli vydržet - měsíc, a tak jak říkal pan předseda Jurečka, my věříme. Mluvil sice o očkování. Pane kolego, vy jste věřící, tak věřte, vaše víra vás uzdraví. My jsme také kdysi věřili, že vláda je schopna a ochotna některé věci řešit. Bohužel není, pochopíte to zase až za měsíc. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Lubomír Španěl, připraví se pan poslanec Jiří Bláha a pan poslanec Antonín Staněk. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lubomír Španěl: Ano, děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl, prosím vás, ještě promluvit tady k panu ministrovi Blatnému, když už tu sedí, a plynně navázat na faktickou poznámku kolegy Hrnčíře. Víte, já kolikrát sednu k televizi, tak jak většina lidí, a s napětím očekávám tiskovou konferenci po jednání vlády. Nedozvím se nic. Nic se nedozvím! Pane ministře, vy držíte jakéhosi bobříka mlčení, a já bych vás chtěl poprosit, abyste ho už konečně prolomil, protože tady vám kolegové říkají o tom Isoprinosinu a tom slovenském léku, který si teď nevzpomenu, jak se jmenuje. Vy nejste schopen ani jít tady za ten pult a říct třeba: Je to špatné, je to blbé. Ti lidé očekávají, že jim pomůžeme. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP