(12.40 hodin)
(pokračuje Mračková Vildumetzová)

Podle mého názoru, jak v tuto chvíli vidím všechny ty návrhy, pokud nebude nastaven jeden volební obvod, tak se to nikdy nenapraví. Nikdy se to nenapraví! A jsem přesvědčena o tom, že pokud budete mít jakékoli mechanismy a budou ty zbytkové hlasy, tak nikdy... dopadne to vždycky na ty malé kraje. Takže abychom narovnali to druhé, to, co se tam neustále skloňovalo, a to, co se tam říkalo z úst ústavního soudce Jana Filipa, tak lze napravit jedině tím, že bude jeden volební obvod.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Jako poslední faktická poznámka - mám tady zatím přihlášeného pana poslance Vojtěcha Munzara a připraví se paní poslankyně Kateřina Valachová.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Chci zareagovat faktickou poznámkou, vaším prostřednictvím, na kolegu Patrika Nachera, který tady svým specifickým způsobem obhajoval vznik jednoho volebního obvodu. Chci na to říct svůj pohled. Nejsem znalec ústavního práva, ale beru to z jiného úhlu pohledu. Každý z nás zastupuje nějaký region, kde známe prostředí, známe problémy těch lidí, známe to, co se řeší. To, co se řeší v Praze, tak se na to jinak dívají lidé u nás ve středních Čechách, jinak se na to dívají lidé v Moravskoslezském kraji. Pokud bude převažovat ten návrh, že má vzniknout jeden volební kraj, není zajištěno, že každý kraj bude mít svého zástupce. A je to cesta, jak bychom se my oddělili v této Poslanecké sněmovně ještě dále od života našich občanů v našich krajích. Regionalita poslanců je totiž nezastupitelná, protože my tady nerozhodujeme jenom podle nějakých ideových hledisek, ale i podle svých zkušeností, podle toho, co známe, co lidi trápí v našich městech, v našich krajích. Prosazování jednoho volebního obvodu jde přímo proti tomu, abychom byli svázáni s našimi lidmi a abychom mohli dýchat pro svůj region. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vystoupení pana poslance Munzara strhlo tři faktické poznámky, takže paní poslankyně Valachová bude muset počkat. Takže v pořadí: místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal, pak pan poslanec Marek Výborný a pan poslanec Patrik Nacher. Pan místopředseda má slovo, dvě minuty, prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za slovo. Nestrhnul mě můj předřečník, ale předchozí předřečnice, paní poslankyně Vildumetzová Mračková, protože musím reagovat na ten argument Karlovarským krajem. Pokud je nějaký kraj třikrát menší než jiný kraj, tak ve volbách nesoutěžíme o procenta, soutěžíme o hlasy. Pokud tam někdo dostane třikrát méně hlasů, než dostane v jiném kraji, tak tam logicky dostane třikrát méně mandátů, než mu přísluší v tom jiném kraji. To mi přijde zjevné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní pan poslanec Marek Výborný, připraví se Patrik Nacher. Prosím.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo. Já jsem chtěl také reagovat, vaším prostřednictvím, na paní kolegyni Vildumetzovou Mračkovou. V jedné věci i kolega Nacher má pravdu. Skutečně absolutně nejspravedlivější je jednoobvodový volební systém, nicméně z mého pohledu - a tady já nesouhlasím ani s kolegou Nacherem, ani s kolegyni Mračkovou Vildumetzovou, a už to tady říkal myslím předřečník - ta obrovská cennost z toho, že poslanec je spojen se svým regionem, se svými voliči, s problémy regionu, které jsou velmi specifické a jsou jiné v Karlových Varech, jiné v Pardubickém kraji, to je něco, co bychom podle mého názoru měli také respektovat a nehodit za hlavu.

Ale hlavně, paní kolegyně, prostřednictvím pana předsedajícího, neplatí, že když budete mít jeden obvod, budete mít poslance z Karlových Varů. Co to znamená? Znamená to, že o tom, kdo bude poslancem, bude rozhodovat předseda strany nebo nějaký orgán, který sestaví kandidátku. A kde máte jistotu, že kandidát z Karlových Varů bude na volitelném místě? Nemáte ji vůbec žádnou. Čili není pravdou to, že když bude jeden obvod, budou reprezentativně zastoupeny všechny kraje. Prostě takhle to neplatí.

A já myslím, že bychom skutečně tu debatu o počtech krajů měli v zásadě ukončit, protože byla i shoda na nějakých těch debatách i s ústavními právníky. Když tady někdo volal po tom, že máme - myslím, že to říkal pan předseda Vondráček - debatovat s odborníky, ústavními právníky, politology, myslím, že tam panovala shoda, že není rozumné v tuto chvíli tento problém a toto téma otevírat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Patrik Nacher, stále jsme ve faktických poznámkách. Prosím.

 

Poslanec Patrik Nacher: Děkuji. Já musím reagovat na kolegu Vojtěcha Munzara. Rozumím tomu regionálnímu zastoupení, také jako pražský poslanec tady často narážím s různými návrhy kolem taxikářů, Airbnb a tak dále, takže já to jako vnímám velmi citlivě. Nicméně si myslím, že u té jedné kandidátky to problém není. Tam se odpovědnost přenáší na ten politický subjekt a jenom politický subjekt sebevražedný by tam dal jenom lidi z centra, nebyli by tam zastoupeni lidé z jednotlivých krajů.

Notabene už dneska přece to tak funguje. Tak pojďme si říct, jak to funguje: že když je někdo významný, celostátně známý, ale přitom je z Prahy, je lídrem někde v nějakém kraji, protože ho tam ten subjekt vyšle. To tak je. To znamená, jaképak je to zastoupen? Mimochodem, to se děje dokonce i v Senátu, kde kandidují celostátně významné figury ne tam, kde třeba celý život bydlí. Já tady nebudu jmenovat, ale určitě to víte. To znamená, toto není pravda. Tohle není pravda. Není to pravda.

A když už jsme tady u toho, tak právě bohužel to regionální zastoupení třeba z hlediska nás pražských poslanců, teď koukám i na svoji kolegyni Helenu Válkovou - tak často my tady dostáváme od toho zbytku hodně nařezáno, že tady řešíme věc, která se týká jenom Prahy, když už jsme u toho. Ale ona se jinak než třeba změnou zákona řešit nedá.

Takže ta odpověď, že jeden volební obvod by znamenal přerušení styku s těmi regiony, není pravda. Je to o odpovědnosti toho politického subjektu, aby to tam sestavil rovnoměrně, já nevím: prvních 14, druhých 14 je 15 až 28 atd. A je to na odpovědnosti těch politických subjektů, to se na mě nezlobte.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní poslední faktická poznámka - paní poslankyně Jana Mračková. Prosím.

 

Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já musím určitě reagovat na pana místopředsedu, pana Pikala, protože nechci říct, že tady říká věci, kterým asi, s největší pravděpodobností, vůbec nerozumí, protože on tady říká, že Karlovarský kraj má daleko méně voličů, ale přece ten voličský hlas má být spravedlivý a má být pro každého stejný, v každém kraji, a přece není možné, aby v Karlovarském kraji někdo získal 11 % hlasů a neměl mandát, a v jiném kraji stačilo 4,5 % a mandát měl. Voličský hlas musí mít stejnou váhu! A to je to, na co právě poukazoval pan ústavní soudce Jan Filip, byť nechali zachování těch 14 krajů.

Ale pokud chceme, aby to bylo spravedlivé, a to, co tady zaznělo z úst pana Marka Výborného z hlediska toho, že Karlovarský kraj má dneska 5 poslanců, ano, on může mít méně poslanců, pokud by byl jeden volební obvod, ale on jich také může mít více. Je to o tom, jakým způsobem si sestaví politické strany a hnutí své kandidátky, a také určitě všichni víme, že každý, kdo jde volit, může dát preferenční hlas. A řekněme si na rovinu, že mnoha lidem vadí, že pokud je předsedou strany nebo někdo lídr, tak proč on chce třeba zrovna jeho volit v tom jeho kraji, a vůbec je pro něj nepochopitelné, proč tedy není na vrchu té kandidátky.

Takže podle mého názoru a podle toho, jestli chcete, aby to všechno bylo tak, jak Ústavní soud řekl, aby se to narovnalo, tak opravdu nejspravedlivější, aby byla rovnost toho voličského hlasu ve všech krajích, tak je jediná cesta, a to je jeden volební obvod. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Mám tady další dvě faktické poznámky. Jako první vystoupí pan poslanec Vojtěch Munzar a připraví se pan poslanec Lukáš Černohorský. Prosím, dvě minuty.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Já už naposled, potom nebudu reagovat, abych to neprodlužoval. Nicméně to, co říkal pan kolega Nacher, vaším prostřednictvím, nechat odpovědnost na politických subjektech: já si skutečně myslím, že by to znamenalo další oddálení nás poslanců od problematiky jednotlivých lidí. A nechat odpovědnost na politických subjektech je oddálení ze zodpovědnosti voličů na stranické sekretariáty. Já chápu, že jsou tady strany, které jsou řízeny direktivně seshora, ale jsou tady také strany, které mají tradici, a kandidátky se tvoří zespoda. Možná v tom je ten zásadní rozdíl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Lukáš Černohorský na faktickou poznámku a připraví se paní poslankyně Kateřina Valachová. Tak prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP