(12.50 hodin)

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Děkuji za slovo. Prostřednictvím pana předsedajícího k paní exhejtmance. Pan místopředseda totiž říkal, že počet hlasů nebo počet lidí v Karlovarském kraji není stejný jako v Moravskoslezském. Proto třeba když získáte 300 000 nebo 200 000 nebo tolik hlasů, kolik má Ostrava, to je prakticky Karlovarský kraj. Proto když vy volíte v rámci Moravskoslezského kraje, tak 10 % hlasů v Moravskoslezském kraji je výrazně víc voličů než v Karlovarském kraji. V tuto chvíli ten spor, na základě kterého rozhodoval Ústavní soud, bylo, že STAN potřeboval dvakrát tolik více hlasů na stejný počet mandátů. A ten výsledek by měl být, že jeden poslanec je zvolen stejným počtem hlasů. V tu chvíli samozřejmě Moravskoslezský kraj tím, že je výrazně větší, bude mít ve výsledku víc poslanců než například Karlovarský. Pokud se však voliči v Moravskoslezském kraji vykašlou na volby a Karlovarský kraj bude volit celý, tak potom samozřejmě má šanci získat víc poslanců. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní dvě faktické poznámky. Jako první pan poslanec Patrik Nacher a připraví se místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal.

 

Poslanec Patrik Nacher: Dámy a pánové, já musím reagovat na to, co řekl kolega Vojtěch Munzar. Já bych to od něj nečekal. To je přesně to politikaření. Jsou tady lepší strany, které tvoří kandidátku zespoda, pak jsou ty horší, které to tvoří shora. To tady prostě zaznělo. Já jsem měl asi desetiminutový projev a tam jsem nějaké takovéto dělení na lepší a horší strany - a ty lepší, co vyhrávaly do roku 2013, tak ten propočet a přepočet nevadil, teď to najednou vadí. A to je přesně o tom, o čem já jsem mluvil. Můj kolega Vojta Munzar, prostřednictvím pana předsedajícího, si do toho přímo sám naběhl. Toto není relevantní argument proti jednomu obvodu, opravdu ne.

Pokud chcete narovnat nespravedlnost, o které mluví tady moje kolegyně, tak mi prostě odpovězte na otázku, kterou jsem měl v původním projevu. Když v Karlových Varech bude teoreticky šest subjektů, které budou po 10 %, jak dosáhnete spravedlnosti, aby i ten šestý tam měl mandát, když je tam jenom pět mandátů? Nedosáhnete ho, anebo to musíte vzít odněkud jinud, z jiného kraje, a tím poškodíte jiný kraj. Jinými slovy, matematicky není možné při obvodu, který má 5 mandátů, 8 mandátů, jako má Liberecký, Pardubický kraj, není možné dosáhnout toho záměru poměrného systému. To prostě můžete tady takhle zkoušet zleva, zprava, to prostě možné není. Není. Tak si to řekněme. Pravděpodobně vyhraje 14 krajů, ale férové to není. Nebude tam ten poměrný systém, jak po něm volá Ústavní soud, jak se tady volá dvacet let. Zas to bude: tady ubereme, tady přibereme. Tečka.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní na faktickou poznámku místopředseda sněmovny Vojtěch Pikal a připraví se na faktickou paní poslankyně Jana Mračková. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Uspořádal jsem si myšlenky a zkusím to trošku jednodušeji. Karlovarský kraj, když tam někdo udělá 10 %, tak to představuje zhruba 0,2 % celkového počtu voličů. Počtu jednoho mandátu by mělo odpovídat alespoň 0,5 % voličů, protože máme 200 křesel ve Sněmovně, takže 0,5 % je jeden mandát. To znamená, 10 % neodpovídá ani polovině mandátu. Proto když někdo v Karlovarském kraji získá 10 %, tak to prostě nepředstavuje celý mandát. Ten nárok tam není automatický. Snad jsem byl srozumitelný. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Paní poslankyně Jana Mračková, poslední faktická zatím. Tak prosím.

 

Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová: Děkuji, pane předsedající. Určitě budu reagovat na pana místopředsedu Pikala. Určitě ví, že tady máme zákon, který určuje, že máme 13 územně samosprávných celků plus hlavní město Praha, které je obec v postavení kraje. Takže pokud byste toto chtěl změnit, já nechápu, pokud tento zákon máme platný a účinný a máme tady 13 krajů plus hlavní město Praha, tak proč by měl mít občan v Karlovarském kraji a jeho hlas jinou váhu než v jiném kraji. Znovu opakuji, jestliže voliči v Karlovarském kraji, a jsou takto kraje nastavené, a získá některý kandidát 10, 11 i 12 % hlasů, tak v tu chvíli nezískává mandát poslance. A to bylo to, na co poukazoval ten ústavní soudce. Jasně řekl, že proč by hlas v Karlovarském kraji toho voliče měl mít menší váhu než v jiném kraji.

A to, co tady říkal druhý kolega poslanec z České pirátské strany, tak on poukazoval na ten první problém. Ten první problém z hlediska toho, že pokud se získal mandát, tak se na to potřebovalo, ty menší strany musely mít více hlasů voličů. Ale řekněme si na rovinu, i když teď, v tuto chvíli, se to nastaví, půjdeme do druhého skrutinia a dojde k tomu, že zase zbudou nějaké hlasy, tak vždycky ty malé kraje - se na ně nedostane. Prostě nedostane se na ty malé kraje, protože vždycky ty větší kraje budou mít více zbytkových hlasů. Možná se vám to nějakým mechanismem podaří nastavit. Znovu říkám, že nejspravedlivější metoda by byl jeden volební kraj. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí v obecné rozpravě paní poslankyně Kateřina Valachová a připraví se pan poslanec Marek Benda. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, kolegové, kolegyně, já jenom velice stručně chci informovat Sněmovnu jako předsedkyně Stálé komise pro Ústavu o její dosavadní činnosti v oblasti volebních pravidel po zrušení části volebního zákona Ústavním soudem. Velice stručně. Stálá komise se sešla opravdu velmi záhy po vynesení nálezu Ústavního soudu. Poslanci a poslankyně v této Stálé komisi pro Ústavu se dlouhodobě zbývají ústavními pravidly a na základě jednání expertů jejich politických stran došlo velice záhy ke shodě, doporučení, k odbornému doporučení.

Po nálezu Ústavního soudu v době zrušení části volebních pravidel ve volebním roce, navíc už běžící volební kampani, s ohledem na předchozí kroky pana prezidenta republiky se experti stran na půdě Stálé komise pro Ústavu shodli na tom, abychom postupovali minimalisticky z hlediska doplnění pravidel. Dále se shodli na tom, abychom s ohledem na tuto situaci zachovali počet stávajících krajů. A dále se shodli na tom, abychom právě s ohledem na zohlednění většinových prvků pro to, aby nevznikaly paty v případě volebních výsledků a ustavování vlád, tak abychom pracovali jednak s celostátním výpočtem získání procent a množství mandátů a v druhém kroku postupovali na rozdělení směrem ke krajům.

Poslední záležitost, kterou jsme diskutovali, byla otázka uzavírací klauzule pro koalice. Tam většina politických stran doporučovala se vrátit zhruba k poměrům, které existovaly před úpravou nyní zrušenou Ústavním soudem, a to jsou tedy klauzule 7, 9, 11. Dá se říct, že měl podporu také odborný názor, abychom hranici těchto klauzulí uzavřeli na 10 %. Tolik stručně z jednání Stálé komise pro Ústavu.

My jsme samozřejmě s kolegy a kolegyněmi, protože jsme komise, kterou jste za tímto účelem zřídili jako Poslanecká sněmovna, připraveni zasednout a projednat i tento návrh zákona volebních pravidel, který právě projednáváme. Jako předsedkyně to budu navrhovat k přikázání Stálé komisi pro Ústavu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Marek Benda a připraví se pan poslanec Stanislav Grospič. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane navrhovateli, vážené dámy, vážení pánové, já jsem se přihlásil v 11.05, byl jsem druhý přihlášený do rozpravy, je 12.57. Zkonstatuji jenom stručně, a jsem jeden z těch, kteří pro ten zákon před těmi dvaceti lety hlasovali, nesouhlasím s oběma částmi výroku Ústavního soudu. Sleduji rozpravu, která probíhá v této Sněmovně naprosto napříč, a připravím návrh, který bude odpovídat oběma těmto mým prohlášením, a doufám, že za 14 dní projde. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Stanislav Grospič a připraví se pan poslanec Jan Jakob. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, vážení kolegyně a kolegové, se zájmem sleduji diskuzi, která se tady rozhořela na základě rozhodnutí Ústavního soudu o volebním zákonu do Poslanecké sněmovny, o tom, co bude vlastně s tímto nálezem Ústavního soudu dále a jak se ctihodná Poslanecká sněmovna zhostí úkolu doplnit chybějící ustanovení, která Ústavní soud vyňal ze zákona o volbách do Poslanecké sněmovny, a zda půjde nad rámec oněch ustanovení § 48, 49 odst. 1 písm b), d), odst. 3 písm. b), d) a odst. 4, § 50 odst. 1, 3 až § 51 zákona 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zrušujících uplynutím dne vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP