(13.10 hodin)
(pokračuje Jakob)

Jako třetí okruh bych si dovolil přidat i v kontextu nálezu Ústavního soudu rovnost a přístup k možnosti volby. Není tajemstvím, že dlouhodobě prosazujeme korespondenční volbu - a teď zdůrazňuji, pro krajany žijící v zahraničí. Určitě je to záležitost, která by se nám líbila ve volebním zákonu zohlednit, byť vnímáme, že asi zvlášť tady ve Sněmovně k tomu velká vůle není, nicméně by to narovnalo další nespravedlnost. Zvlášť v dnešní době lidé v zahraničí mají tu možnost vůbec volit omezenou.

Dovolte mi ještě ve stručnosti dvě osobní poznámky k tomu, jak tady diskuze probíhá. Vnímám tady od kolegů z ANO boj, který je naprosto legitimní, za variantu jednoho obvodu. Ano, je to jedna z variant. Nicméně fakticky, jak slyším tady stanoviska všech ostatních, vůle je, aby bylo zachováno 14 obvodů. Prosím, pokročme v jednání dál. Každý bude muset v názoru udělat nějaký ústupek a já pevně věřím, že kompromis, konsenzus najdeme.

Druhá poznámka je k panu místopředsedovi Filipovi. Já se mu prostřednictvím pana předsedajícího omlouvám, že na něj a on na mě tak často reagujeme, asi je to tím, že máme zcela odlišný pohled na svět. Já bych se bránil bagatelizaci Senátu v tomhle legislativním procesu. Volební zákon, ať už do Sněmovny, tak do Senátu, z Ústavy musí schválit obě dvě komory Parlamentu ve stejném znění. Nelze říkat, že když schvalujeme volební zákon do Sněmovny, ať nám do toho Senát moc nemluví. V Ústavě je to samozřejmě schválně takhle, aby naopak se ty komory vyrovnávaly, aby jedna z nich si to nemohla pro svoje volby nastavit sama o sobě bez ohledu na ústavní vyváženost a ústavní principy. Takže si dovolím vyzvat i v těch dalších jednáních, aby do toho i nadále a možná ještě intenzivněji byli zapojeni kolegové ze Senátu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Jako poslední přihláška - poslankyně Monika Jarošová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové. Právě projednáváme v prvním čtení změnu zákona o volbách do Parlamentu České republiky. Nikomu z občanů jistě neuniklo, že Ústavní soud České republiky zásadním způsobem zasáhl do průběhu právě probíhající volební kampaně, když osm měsíců před volbami změnil od podlahy zavedená pravidla i přes to, že návrh na přezkum volebního zákona ležel na Ústavním soudu přes tři roky. Tím se podstatným způsobem změní přepočet hlasů, což oslabuje vítěze voleb, ruší se ustanovení o volebních koalicích. A těch změn je tady mnohem více.

Pokud někdo nad tím jásá, pak tvrdím, že to povede jen ještě k větší roztříštěnosti sil zastoupených v Poslanecké sněmovně a ještě k většímu znechucení našich občanů z politiky. Pokud je již dnes takový problém najít shodu nad potřebnými zákony, a to si přiznejme, že je to tak - tolik obstrukcí a mimořádných schůzí tato Sněmovna nepamatuje, to nikdy nebylo, jak je tomu nyní při zastoupení devíti subjektů - tak při navýšení počtu stran o další, a k tomu reálně může dojít, problém ještě vzroste. Vnímám to tak, že mimořádná schůze střídá další několikahodinové mimořádné schůze, delší o to, jestli se zrovna vysílá živě. A zákony, které mají pomoct našim občanům, se kolikrát odsouvají do pozadí. Jen si vezměte, kolik zde máme neprojednaných zákonů.

Nyní ale je třeba vzít rozhodnutí Ústavního soudu jako fakt a přeji si, abychom zde společně našli to nejlepší možné řešení, které bude kompromisní, které bude v souladu s Ústavním soudem. V opačném případě by byl vážně ohrožen termín podzimních voleb a byla by ohrožena stabilita politické scény, a to určitě nikdo z nás nechce. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní se rozhlédnu, zdali má ještě někdo zájem vystoupit v obecné rozpravě. Nikoho nevidím, takže obecnou rozpravu končím. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Navrhovatel a zpravodaj? Navrhovatel ano a zpravodaj taky. Tak prosím.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji, pane místopředsedo. Děkuji vám všem za podnětnou rozpravu. Myslím si, že to k tomu patří. Je to skutečně klíčová norma pro příští volby, které nás čekají. Určitě je třeba, aby ty argumenty, které jsou zcela legitimní, i pohledy na to, nejenom co souvisí s nálezem Ústavního soudu, ale co je i předmětem případných dalších úvah ohledně volebních obvodů, aby tady zazněly. Jsme na půdě Parlamentu, takže je to tak správně.

Chtěl bych poprosit i pro ty další debaty, abychom se možná už nevraceli k meritu nálezu Ústavního soudu. Zaznělo tady opakovaně, že to respektujeme, tak to respektujme, i to, že to bylo vyneseno v nějakém kontextu a v nějaké době. Mimochodem, mohl by tady platit argument, že i my máme tak trochu máslo na hlavě, protože kdybychom se zabývali tímto sněmovním tiskem už v roce 2019, tak jsme mohli mít všechno vyřešené a v tuto chvíli bychom vůbec nemuseli dopady nálezu Ústavního soudu tady řešit.

Pokud tady zaznělo, že neproběhne odborná debata, diskuze, tak to si myslím, že také není úplně pravda, protože probíhalo několik seminářů a kulatých stolů, kterých se účastnili skutečně přední odborníci na ústavní právo a politologové. Nakonec tajemníci obou dvou ústavních komisí, jak pan docent Wintr, tak pan profesor Kysela v Senátu, patří k ústavním právníkům, kteří se specializují právě i na volební systémy, takže myslím, že toto skutečně nepomíjíme. Tolik tedy asi za mě.

Co bych určitě nedoporučil, když tady ctěný kolega Patrik Nacher hovořil o tom, že bychom měli z gruntu ten zákon přepracovat. Samozřejmě je to legitimní názor, máme na to právo, ale pokud to nemá celé zhavarovat a máme dojít k nějakému výsledku, který bude, jak tady opakovaně zaznělo, politickou dohodou, skutečně k té dohodě nedojdeme, se vším respektem, na půdě ústavně-právního výboru, asi Stálé komise pro Ústavu, ale musí tady vzniknout politická dohoda. Výbory a komise musí potom pohlídat legislativní řešení tak, aby bylo bezchybné. Ale věřím, že k politické dohodě tady dojde v řádu dnů tak, abychom ten proces učinili co nejrychlejší.

Děkuji za podporu, že posuneme nyní tento tisk na půdu Stálé komise pro Ústavu a ústavně-právního výboru a zároveň připomínám mnou navržené zkrácení lhůty na projednání na 20 dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tedy, protože zpravodaj nemá zájem o závěrečné slovo, nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Svolám gongem poslance. Ťuká někdo tak nesměle, anebo to slyším špatně? Jo, jo, tak směle. Takže vás odhlásím, přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP