(13.20 hodin)
(pokračuje Okamura)

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavně-právnímu výboru jako garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? (Nesrozumitelné hlasy z pléna.) Teď je garanční.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 3, přihlášeno 90 poslanců, pro 88, proti žádný. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavně-právnímu výboru jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalším výborům k projednání? Paní poslankyně Válková a paní poslankyně Mračková. Prosím.

 

Poslankyně Helena Válková: Dovolte mi, právě i z pohledu toho, co tady opakovaně zaznělo, abychom intenzivněji jednali a tu dohodu připravovali právě v zájmu splnění šibeničního termínu do konce května se Senátem, a já si myslím, že je namístě, abychom jako Stálá komise pro Ústavu tuto možnost měli, a rozhodně můžu slíbit za všechny její členy, že budeme velice, velice rychlí a promptní. Nemáme zájem to zdržovat, naopak to máme zájem urychlovat.

Takže navrhuji ještě přikázání do Stálé komise pro Ústavu, protože pokud obě dvě tato tělesa - samozřejmě garanční výbor plus Stálá komise - budou zajedno, tak si myslím, že ten úspěch v Senátu není zaručený, ale je vysoce pravděpodobný.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Další, paní poslankyně Mračková. Prosím.

 

Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová: Děkuji za slovo. Já bych požádala o přikázání do výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Veřejná správa a - (O slovo se hlásí poslanec Stanjura.) Ano, předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: No tak jestli to chceme torpédovat a zdržovat, tak si ještě dejme zdravotní, sociální, rozpočtový, hospodářský a tak. Mají se vést politická jednání, žádní experti na Ústavu tu dohodu neudělají, fakt ne. Nechme to v ÚPV, nic jiného, protože máme fakt málo času. Čím víc jednání, čím víc usnesení jiných institucí, tím to bude komplikovanější a horší. To je normální obstrukce, nic jiného. My budeme hlasovat proti.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Má někdo ještě nějaký návrh na přikázání dalším výborům k projednání? Žádný nevidím, takže přistoupíme k hlasování.

 

Jako první je návrh paní poslankyně Válkové, aby se tímto tiskem zabývala Stálá komise pro Ústavu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 4, přihlášeno 90 poslanců, pro 22, proti 19. Návrh byl zamítnut.

 

Druhým návrhem je návrh paní poslankyně Mračkové, aby se tímto návrhem zabýval výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 5, přihlášeno 91 poslanců, pro 11, proti 23. Návrh byl zamítnut.

 

Pak tu máme ještě poslední hlasování. Zpravodaj navrhl, abychom zkrátili dobu projednávání na 20 dnů.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 6, přihlášeno 91 poslanců, pro 86, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Končím první čtení tohoto návrhu. Přeji dobrou chuť a schůze bude pokračovat ve 14.30 hodin. Program této schůze jsme vyčerpali a ve 14.30 hodin bude pokračovat 87. schůze Poslanecké sněmovny interpelacemi.

 

(Schůze skončila ve 13.24 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP