(16.20 hodin)

 

Poslankyně Olga Richterová: Pardon, ale to se nedá! Paní ministryně, vy tady argumentujete opět škatulkami, ale přitom v praxi dětské skupiny vzdělávají, jenom tomu tak nesmějí říkat. Musejí se tvářit, že poskytují pouze tzv. výchovu, ale myslím si, že právě proto, že tam rodiče mají vyšší příspěvky, vyšší účast, tak se tomu věnují, jak to tam vypadá, a prostě tam probíhá vzdělávání velice podobně jako ve školkách. Takže mi přijde důležité tady neargumentovat zase těmi škatulkami, tím, co vypadá strašně dobře namalované na papíře, ale říct si, že ty praktické aspekty převažují, že v praxi mnohde nepoznáte, co je školka a co je dětská skupina na tom denním provozu, v běžném fungování party dětí s těmi učiteli, jinak než na tom, že tam je víc personálu, než na tom, že díky tomu, že tam je dostatek financí, tak ty malé děti k sobě mají dostatek pedagogů. A jestli ještě stihnu ocitovat svoji dobrou kamarádku, učitelku v mateřské školce, tak právě proto, že tam je málo personálu, málo pedagogů, tak často nezvládají dělat výuku, vzdělávání, a často to sklouzne jenom k tomu hlídání. A to prostě proto, že tam chybí leckdy personál.

Takže jenom chci upozornit, že považuji za omyl říkat, že je tento rozdíl mezi školkami a dětskými skupinami. V těch dětských skupinách, které znám já, vzdělávání normálně probíhá a mají na to ti lidé kvalifikaci. A nemyslím si, že škatulky mají být to, co určí celý systém. Já žádám drobnou prostupnost. Nemyslím si, že by se ta prostupnost stejně využívala masově.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní na faktickou poznámku vystoupí pan poslanec Jan Čižinský a připraví se paní poslankyně Hana Aulická. Prosím.

 

Poslanec Jan Čižinský: Já skutečně jenom krátce. Potvrzuji, že jsme s paní ministryní a s její náměstkyní jednali. Ale musím říct, že když je to tady prezentováno tak, že všechno mi bylo vysvětleno a já tady úplně zbytečně něco řeším, tak je to úplně naopak. Na základě právě těch informací jsem napsal ještě další dva pozměňovací návrhy, protože jsem prostě zjistil, že to je ještě mnohem závažnější, než jsem si myslel. A pokud to tak není, tak paní ministryně normálně tady přijďte a řekněte: ano, v těch dětských skupinách nebo jeslích do dvanácti dětí vím přesně, co bude hygienička v osvětlení posuzovat, protože máme takovou dohodu, je to úplně zbytečné, co navrhujete, jsem si jistá, že to nebude podle vyhlášky - no a je to úplně v pořádku. Ale vy tady samozřejmě to říct nemůžete, protože to nevíte. Tak ta situace prostě je.

Takže já nerozumím tomu, proč se jakoby dělá dojem, jako že všechno je zodpovězeno, všechno bude fungovat, všechno je úplně nejlepší, když spousta těch navrhovaných opatření je nějakým kompromisem mezi Ministerstvem školství a Ministerstvem práce a sociálních věcí. Dokonce se neví, co se bude dít ze strany Ministerstva zdravotnictví. Tak proč se tady neřekne: ano, je to prostě nějaký kompromis. Ale proč se to tady pořád hájí těmi stejnými slovy? Pokud chceme dostupnou kvalitní péči, tak skutečně limit věku nemá žádný smysl. Pokud chceme zachovat ty počty, tak je potřeba říct, že osvětlení nebude posuzováno podle vyhlášky, apod.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní na poslední faktickou zatím v tuto chvíli paní poslankyně Hana Aulická, připraví se pan poslanec Pavel Růžička. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedající. Já už jsem nechtěla, ale musela jsem. Vaším prostřednictvím, pane předsedající, na paní kolegyni Richterovou. Já trošku nechápu, čemu nerozumíte. Mám pocit, že tady házíme hrušky a jablka dohromady, a to se týče věku dětí. Protože my vlastně říkáme, že v dětských skupinách ten zákon, který teď platí, tak odebírá dětem starším tří let právo na vzdělávání. Já vím, že jsou dětské skupiny, ať se vám to líbí, nebo ne, kde opravdu mají pedagogy, kde s nimi pracují tak, jak vlastně by se mělo. Na druhou stranu není to legislativně dáno. A to, že některé dětské skupiny takhle fungují jako v mateřské škole, to sice je k ocenění, jsou kvalitní, neříkám, že ne, na druhou stranu to prostě legislativně není pokryto, to znamená, že jsou i děti starší tří let, které to vzdělávání, na které mají nárok a které by bylo dostupné v té mateřské škole, tak to nedostávají. A to je prostě holý fakt a to si myslím, že nikdo z nás nemůžeme rozporovat.

A chtěla bych říci, že právě proto, že je tady výjimka od paní kolegyně Kovářové, že by umožnila právě v těch malých obcích, tam, kde nemají zřízené mateřské školy, tak my u té výjimky si myslíme, že by to mělo smysl. Každopádně na druhou stranu opravdu dětské skupiny původně vznikaly proto, že tady byla díra pro ty malé děti. A já tady musím souhlasit s paní ministryní, že to má být ta péče ať už od půl roku, ale od jednoho roku do tří let, a pak by opravdu děti měly přecházet do systému vzdělávání, tzn. systému mateřských škol. Nikdo nebrání dětským skupinám, mají na to tři roky, aby se transformovaly a část byla mateřská škola a část byly dětské skupiny nebo jesle, jak se to bude jmenovat. (Upozornění na čas.) Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak nyní vystoupí - ještě faktická, než jsem to stačil říct, takže dobře, pan poslanec Jan Čižinský. V poslední vteřině jste zmáčkl. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Čižinský: Skutečně jenom prakticky. Tady zaznívá, že nikdo nebrání dětské skupině. Ale to prostě přece není pravda! Tam jsou technické velmi přísné podmínky, které je potřeba splnit. A to prostě nesplní každý byt, to prostě tak není! To znamená, není možné říct: nikdo nebrání, ať se přetransformuje! To prostě není pravda.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní ještě faktická poznámka, paní poslankyně Olga Richterová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Další příklad, abyste si to, kolegyně a kolegové, uměli prakticky představit - příklad toho, co brání, je umístění v nadzemním podlaží. Tam se vlastně nezohledňuje počet dětí, což by bylo logické. Protože jako je rizikový faktor u požáru umístění v nadzemním podlaží a musí se řešit, aby kdyby se něco stalo, ta skupina stihla utéct. Ale jsou tam jiné limity, když jste dětská skupina a když jste školka. A místo aby to bylo udělané na počet osob, tak je to takhle dané charakterem zařízení. Takže to opravdu, fakt jsem se tomu dost věnovala, fakt to není tak jednoduché, jako že se všecko překlopí. A zase je to zejména problém velkých měst, zejména Prahy a Brna, kde prostě není tolik dostupných vhodných objektů. Jako že problém provozování, co já vím velice osobně z Prahy, je, že shánějí horko těžko vhodné a dostupné prostory. A tou změnou legislativy, která to překlopí do toho školkového provozu, protože ty dětské skupiny tady opravdu velmi často splňují ty personální kvalifikační předpoklady, tak ale neseženou zase prostory. Takže jsme v téhle pasti, že máme v něčem velice rigidní školkové předpisy.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní požádám o vystoupení pana poslance Pavla Růžičku a připraví se paní poslankyně Markéta Pekarová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Růžička: Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, kolegyně, kolegové, chtěl bych se vyjádřit k svému pozměňovacímu návrhu, který je veden pod sněmovním tiskem 7604.

K bodu 1. S ohledem na zajištění bezpečnosti dětí je klíčové, aby byly z hlediska požární ochrany v pořádku nejen prostory, kde se děti primárně vyskytují, ale také celý objekt, v němž má být nebo je poskytována služba péče o dítě v jeslích. Jedná se zejména např. o trvale volné únikové cesty, možnost provedení bezpečného požárního zásahu a samozřejmě funkčnost, provozuschopnost požárněbezpečnostních zařízení. Určitě všichni víte, že zásah v objektu, kde se nacházejí malé děti nebo senioři, se řadí mezi jedny z těch nejsložitějších.

Zúžení aplikace požadavku požární ochrany na prostory, v nichž má být nebo je poskytována služba péče o dítě v jeslích, je vzhledem k obecné závaznosti zákona o požární ochraně zavádějící a pro adresáty normy zmatečné. Pozici zákona o požární ochraně a povinnosti, která ukládá, nelze opomenout, a proto se navrhuje slova "na prostory, v nichž má být nebo je poskytována služba péče o dítě v jeslích" zrušit, a odstranit tak rozpor, ke kterému by docházelo při aplikaci těchto norem. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP