(16.00 hodin)
(pokračuje Richterová)

A stejně tak, jestli ten cíl je stanoven způsobem, aby to opravdu bylo změřitelné, protože se mi zdá, že to se nestalo právě u těch dvou přestupkových zákonů přijatých v roce 2016, v účinnost 2017, poněvadž jinak bychom se tady nebavili takto vágně, na domněnkách. Takže budu ráda za upřesnění toho, co je váš cíl, prostřednictvím pana předsedajícího pane kolego. A já bych si prostě přála, aby cílem byla trvalá změna, trvalé zlepšení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a pan poslanec Čižinský bude ještě reagovat s faktickou poznámkou, v tuto chvíli poslední. Prosím.

 

Poslanec Jan Čižinský: Já bych možná ještě přece jenom, že tady vzniká vlastně takové velmi jako nerealistické očekávání, že tenhle zákon je zázrak, který bude fungovat a všechno se vyřeší nebo se všechno zlepší nebo hodně se zlepší. Já před tím, musím říct, hodně varuji. Všichni známe - a jako starosta, jako zastupitel - lidi, kteří skutečně jsou na úplném dně, těch se pokuty netýkají, protože je nikdy nezaplatí, nebo aspoň nehodlají platit, nikdo si na nich nic nevezme, ale to jsou taky lidé, se kterými potom je potřeba pracovat, o které je se potřeba potom starat, protože myslím, že tady nikdo nechceme, aby tito lidé skutečně jenom umírali na ulici. Tady když přijdete, kolegové, tady k tomu pultu, nevěřím, že to řeknete, že chceme, aby ti lidé umřeli na ulici. Tyto lidi potom, s těmi musíme pracovat a tito lidé potom, ta péče o ně stojí velké finanční prostředky.

A já se bohužel velmi obávám, že tato úprava zvětší počet těch lidí, kteří skutečně už jsou úplně na dně a vlastně se ničeho nebojí, a pak, když jsou starší, tak je potřeba jim pomáhat a stojí to opět mnohem větší prostředky. Já trvám na tom, že řešení má být opačné, že nejdřív skutečně má být ta práce a infrastruktura, aby se ke zlepšení mohlo přistoupit, a poté nějaká podobná změna.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. S faktickou poznámkou se přihlásil ještě pan poslanec Juchelka a pak registruji přednostní právo paní poslankyně Pastuchové. Prosím.

 

Poslanec Aleš Juchelka: Já budu úplně krátký, protože já musím prostřednictvím vaším, pane místopředsedo, reagovat na pana Čižinského. Protože ono je rozdíl být starostou třeba v Ústeckém, Karlovarském nebo Moravskoslezském kraji v nějakém městě, já nevím, Karviná, Ostrava, Orlová a tak dále, a v nějaké městské části bohaté Prahy. To za prvé.

Za druhé, tady vůbec nikdo netvrdí, že se s těmi lidmi nemá pracovat, naopak. Naopak, má to jít ruku v ruce a s těmi lidmi se pracuje. U nás ve vyloučených lokalitách pracuje nevídané množství různých neziskových organizací, charit, církví, které s těmi lidmi pracují, doučují je doma a tak dále. Ale cílem tady toho zákona je skutečně se postavit právě za ty lidi, kteří jsou rušeni těmito lidmi, kteří jsou skutečně nepřizpůsobiví. A oni se nepřizpůsobí na základě nějaké dlouhé práce. Bohužel, ta data jsou úplně jiná.

Říkám, na sociální začleňování šlo několik miliard korun. Několik miliard korun. A na dvojnásobek nám stoupl počet vyloučených lokalit. Je jich 606 v celé České republice. Bydlí v nich 115 000 lidí. My když jsme ty vyloučené lokality samozřejmě projížděli, a pan Bauer nebyl sám, já jsem tam taky byl, tak samozřejmě nemůžete věřit svým vlastním očím, co vše se dá udělat, když těm lidem třeba to sociální bydlení dáte. Vy jim to dáte - tady ho máte, starejte se, plaťte. Byl jste se tam podívat vy?

To není tady v městské části v Praze nějaký panelák, kde máte na třicet rodin dvě, které to tam dokážou nějakým způsobem, tu atmosféru, rozbořit. To máte celý panelák těchto lidí, kde naopak ti, kteří tam žijí a žili do dneška, odtamtud utíkají pryč. A ty investice, které do toho bytu dali, jim tam brutálně klesají. Je to velký rozdíl žít v Moravskoslezském kraji u těchto vyloučených lokalit a žít v bohaté Praze.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za přesné dodržení času. Nyní zde mám další přihlášky s přednostním právem, nicméně pokud paní poslankyně chce vystoupit, tak jí dám dvě minuty. Prosím.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji, pane předsedající. Já se také prostřednictvím vaším vyjádřím k panu poslanci Čižinskému. Asi předvolební kampaň, tady bude padat často to slovo. Tento zákon tu leží od roku 2018, a jak jsem řekla, měli jsme v programovém prohlášení vlády, že chceme změnit systém vyplácení dávek. To, že to MPSV nepředložilo, a jsme ve vládní koalici, mě mrzí, ale proto se přidáváme k souhlasu těchto návrhů, které jsou zde předloženy.

Ale já pořád nechápu jednu věc. My zde mluvíme o lidech, kteří spáchají třikrát závažný trestný čin... nebo přestupek, pardon, a tím se dostanou do toho, o čem vy mluvíte. A vyprošuju si, abyste někomu vkládal do úst, že je nechceme (?) nechávat umírat na silnici nebo na ulici, daleko víc těchto klientů. Ale my tady chceme, jak řekl můj kolega poslanec Juchelka, prostřednictvím pana předsedajícího, chránit ty slušné občany, a vy tady mluvíte o občanech, kteří třikrát spáchají velký přestupek, a nic se jim nestane. Nebo já nevím, koho tu chráníte, já tomu nerozumím teď od vás.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní pan poslanec Čižinský, poté paní poslankyně Richterová a poté případně další faktické poznámky. Prosím.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji. Samozřejmě je rozdíl mezi Prahou, samozřejmě rozdíl mezi ostatními městy. Každá městská část, každé město, každá obec má svoje problémy. Samozřejmě jsem si vědom toho rozdílu. Já tady mluvím proto, že nerozumím, a budu rád, když mi to vaším prostřednictvím pan kolega nebo paní kolegyně vysvětlí, jak se to zlepší. Čím se to zlepší - to bych potřeboval tady vysvětlit. Čím se zlepší situace toho dítěte, které je doučováno tou charitou, čím se zlepší situace toho dítěte. Protože za tři přestupky když jeho rodiče přijdou o finance, tak se situace toho dítěte prostě bohužel nezlepší, ta se zhorší. A v tom je ten zakopaný pes.

Já tady vůbec nehájím někoho, kdo páchá přestupky, v žádném případě, jenom jsem přesvědčen o tom, že dopady na tu pomoc, na ty veřejné rozpočty v budoucnu budou po přijetí tohoto zákona větší než ty, o kterých tady kolega Juchelka hovořil. A když jsem si přečetl programové prohlášení vlády, tak tam byl zákon o sociálním bydlení. Kde je? Taky není. Samozřejmě, můžete říct: to je sociální demokracie, my jsme ANO a tak dále. Ale to by byl ten lepší postup: dát starostům přístup k financím, aby skutečně ty situace mohli řešit. A to teď není.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní paní poslankyně Richterová a poté pan poslanec Profant, poté pan poslanec Beitl. Prosím.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Není pravda, co řekla prostřednictvím předsedajícího paní kolegyně Pastuchová, není ten zákon "třikrát a dost", ale strhávat se z dávek hmotné nouze bude už první nezaplacená pokuta - a teď kdy: za podmínky, pokud obec nabude dojmu, že ji viník pravděpodobně nezaplatí. A že to je opravdu důležité si říci a že tam je tahle možnost: obec nabude dojmu. Co to je, to samozřejmě nikdo z nás neví. Důležité je, že může nabýt dojmu. To není podle mě odůvodněné a v žádném případě to nezakládá ten název zjednodušený, který používáte.

Druhá věc, ty náklady. Otázka, která tady zaznívá stále dokola, je, v čem to pomůže, co to zlepší u největší výzvy této země, a to jsou vyloučené lokality. Všichni, kteří jsme v sociálním výboru, jsme, pokud vím, mnoho sociálně vyloučených lokalit navštívili. A ten rozdíl v přístupu je buď to řešit komplexně a chtít tu pracnou, mravenčí práci, kde jde dohromady ruku v ruce práce, což znamená třeba zákon o sociálním podnikání a jasná podpora toho zaměstnávání různě znevýhodněných lidí, bydlení, a potom právě i ta důsledná sociální práce a také i kontrola.

A tady to, co je zmiňováno, je jednak klamný dojem, že to je až po tom opakování, a přitom není: pokud obec nabude dojmu, že viník pokutu pravděpodobně nezaplatí, tak strhává hned, poprvé. A druhá věc, vůbec se tu neřeší ta nákladovost. To říkal můj předřečník pan kolega Čižinský. Ty náklady pro celou společnost se tady vůbec nezmiňují.***
Přihlásit/registrovat se do ISP