(16.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za přesné dodržení času. A nyní pan poslanec Beitl. Já se omlouvám, jestli se čtete německy. Prosím.

 

Poslanec Petr Beitl: Dobrý den, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem se touhle problematikou zabýval ještě jako primátor a tenkrát existoval návrh, který v podstatě nepoužíval finanční sankce, ale používal nástroj zákazu pobytu na katastru. To byl jeden z těch pokusů, který byl ze strany ochránců lidských práv zamítnut, a spadlo to. A to, co my se tady snažíme, tak samozřejmě není věc, která by ten systém nějakým způsobem zachránila, která by působila sama o sobě, ale je to šance, jak dát určitou naději lidem, kteří se v tom terénu skutečně - podotýkám skutečně - pohybují. A co to může znamenat pro ty děti? Může to pro ně znamenat, že třeba poprvé v životě uvidí, že si jejich rodiče nemůžou dovolit úplně všechno! A že když někdo něco provede, tak přijde taky trest. A trest rychlý a okamžitý. A to je věc, kterou náš právní systém doteď starostům, municipalitám nedává. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Paní poslankyně Aulická, poté paní poslankyně Richterová s faktickými poznámkami. Prosím.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedající. Já bych možná ještě vaším prostřednictvím chtěla poděkovat panu kolegovi Beitlovi, protože řekl vlastně to gros. My neříkáme, že všichni lidé, kteří pobírají dávky v hmotné nouzi, jsou přece problémoví. To tak přece není. Na druhou stranu jsou i lidi, kteří prostě nechtějí dodržovat, ať už to mají jako svůj styl života, anebo prostě proto, že nezažili úplně normální, zcela běžný život, podle kterého by se měli řídit, a nechtějí do toho vstupovat. A opravdu soužití v těch městech nebo i v těch částech je pro běžné občany, kteří chodí do práce, kteří se snaží jít si večer včas lehnout, aby ráno mohli vstát do zaměstnání, tak je úplně katastrofální.

A já bych možná řekla, že řešení vyloučených lokalit přece není jenom důsledná sociální práce. My tady můžeme mít sto tisíc sociálních pracovníků, ale když ti lidi nechtějí, tak s nimi nic prostě neuděláte! Oni nechtějí dodržovat pravidla, nechtějí se začlenit, tak co s nimi budete dělat? Budete je nutit? Budete je dávat do bytů, protože je to tam pěkné, a budete říkat, je to správné? Oni ho vybydlí, zlikvidujou, vyčistí! Já bych vám přála vidět, abyste se šli podívat třeba v Mostě do různých bytů, kde bydlí rodiny třeba jenom měsíc, týden. To je zdevastovaný byt, a přitom to byly pěkné byty. Někteří ti lidé si ničeho neváží. A děti v tom vyrůstají! A nezlobte se na mě, není přece úplně normální, abychom podporovali to, že se rodičům nechce ráno vstávat, když do noci řeší nějaké své aktivity, a pak ráno dítěti řeknou: Tak nechoď, není to potřeba. Ty děti nemají vzor a je potřeba to změnit. A jestli je toto malá možnost, tak my pro to budeme hlasovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní paní poslankyně Richterová. Prosím.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Já mám dojem, jako bychom každý mluvili o jiné realitě. Protože prostě teď máme dva přestupkové zákony. Já nyní reaguji prostřednictvím pana předsedajícího na pana kolegu Beitla, který říká: Trest rychlý a okamžitý. To samozřejmě funguje. A teď zákon číslo 250/2016 Sb. umožňuje dát napomenutí, pokutu, zákaz činnosti, propadnutí věci nebo její náhradní hodnoty, případně zveřejnění rozhodnutí o přestupku. Tyhle tresty je možné kombinovat. Samozřejmě, dám jednoduchý příklad, když někdo třeba ukradne lahev alkoholu, tak buď může být ta lahev samozřejmě zabavena, nebo požadována úhrada její ceny, to všechno samozřejmě platí podle tohoto zákona o přestupcích. A ty přestupky mají řešit obce a stejně tak mají v dalším zákoně 251/2016 Sb. možnost ukládat přísnější tresty za opakované spáchání přestupků, a to jak proti veřejnému pořádku, tak proti občanskému soužití, tak proti majetku. A tam jsou vlastně pokuty třeba za neuposlechnutí úřední osoby až 10 tisíc korun. Jsou tam pokuty až 75 tisíc korun např. za opakované poškození veřejného majetku.

A proto se obracím na pana kolegu Beitla, abych se zeptala, v čem v tomto nestačí. Protože mě zajímá vyhodnocení tohohle nyní legislativního stavu. Zajímá mě, proč toto, co mně osobně přijde velmi přísné, chcete měnit. A znovu upozorňuji, prosadila to minulá Sněmovna, došlo právě kvůli volání starostů k těmto úpravám. A jak jsem už vyjmenovala, tak možnosti okamžitého řešení tam jsou. Jsou tam možnosti i velké přísnosti za opakování. (Upozornění na uplynutí času k faktické poznámce.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní pan poslanec Beitl s faktickou poznámkou, poté paní poslankyně Aulická. Prosím.

 

Poslanec Petr Beitl: Vážení kolegové, odpověď je docela jednoduchá. Věřím, že kolegyně Aulická už vyskakuje metr vysoko. Lidé, kteří si zvykli žít na hranici existenčního minima, vědí, že žádný z těchto zákonů na ně nedosáhne. Můžete jim dát třeba milion pokutu, jim to je úplně jedno, jestli to je deset, sto, tisíc nebo milion. Protože oni prostě nezaplatí nic. A všem těm, kterým působí problémy, se smějí do očí. Nejenom jim, ale smějí se i těm represivním orgánům, městské policii, úředníkům, a ještě jsou na ně sprostí!

Jaké by vám to bylo, kdybyste měla krám, před ním vyložené zboží a každý den si tam někdo přišel pro dvě jablka a šel dál? Jak by vám bylo být policistou, který by to denně šel šetřit a uděloval by nějaké pokuty, o kterých ví, že je nikdy nikdo nevymůže? A opakuji ještě jednou: to není zázračný recept, jak se toho všeho zbavit, ale my chceme dát těm lidem, kteří jsou na straně represe a dohledu, aspoň nějaký nástroj a aspoň nějakou naději a pocit, že jim tady Sněmovna a společnost dává nějakou podporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím paní poslankyni Aulickou, připraví se pan poslanec Profant.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji. Už hlásím, že se nebudu hlásit do klasické obecné rozpravy, protože bych byla ráda, aby se dal prostor i dalšímu tisku.

Každopádně na kolegyni Richterovou, vaším prostřednictvím, pane předsedající, já bych možná doporučila, abyste zkusila zjistit, jaká jsou správní řízení a jak ty pokuty - a bohužel, my jsme to určitě mysleli správně - jak jsou vymahatelné. Kolega to tady řekl. Prostě od těch lidí nevymůžete vůbec nic. Ti lidé se vám smějí do obličeje, já bych to řekla možná jinak, úředníkům, policistům, prostě tady už se nikoho nebojí a dělají si opravdu čím dál tím víc, co chtějí. A právě zde je potřeba ukázat té společnosti - a nic jiného na ně neplatí než vzít peníze. Ať se vám to líbí, nebo ne. Prostě dokud se nesáhne na ty peníze, na dávky, tak ti lidé si budou dělat, co chtějí! A to je ta realita!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec Profant. Prosím.

 

Poslanec Ondřej Profant: Já se ještě musím pozastavit nad jedním výrokem paní zpravodajky o tom, jaké věci jsou v programovém prohlášení vlády. Já vám z něj odcituji, vy jste ho asi nečetla pozorně stejně jako většina členů vládní koalice. Tady je jeden takový hezký odstavec: "Zjednodušíme volební pravidla tak, aby se občanům usnadnil přístup k volbám, včetně zavedení korespondenční volby, zrušení místní příslušnosti pro vydávání voličských průkazů. Prosadíme zefektivnění volby do Senátu zavedením jednokolového systému." To byla citace z vládního prohlášení.

Shodou okolností dneska jsme měli 97. schůzi Poslanecké sněmovny. Ve třetím čtení se tam hlasovala třikrát korespondenční volba - v hlasování číslo 8, 9 a 10. (Protesty poslanců Pastuchové a Bauera od stolku zpravodajů.) Jediný, kdo byl pro -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane poslanče, já vás volám k věci.

 

Poslanec Ondřej Profant: No já vám čtu vaše programové prohlášení, když jím tady argumentujete! (Ke stolku zpravodajů.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: A prosím, abyste se obracel na kolegy mým prostřednictvím, pane poslanče.

 

Poslanec Ondřej Profant: (Nesouhlasné hlasy od stolku zpravodajů.) Tak nemluvte o programovém prohlášení, které nedodržujete. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP