(17.10 hodin)
(pokračuje Bauer)

A to byl ten cíl. Cíl byl samozřejmě dát alespoň nějaký nástroj komunální sféře, starostům, městské policii. Cíl byl, aby se ti lidé, na které se my všichni skládáme v rámci vyplácení sociálních dávek, v případě, že se hrubým způsobem dopouštějí závažných přestupků a dělají to opakovaně, necítili nepostižitelní. To byl ten cíl. A dneska to v rukou skutečně nemají, a proto jsme to předložili. Jestli dáme dohromady ještě nějaké analýzy, nebo nedáme, to nevím. Ale já si myslím, že skutečně ty zásadní věci, ty komplexní a strategické, od toho já tady určitě nejsem, to je výzva na Ministerstvo práce a paní ministryni. Já jsem si ty podněty poznamenal, pokud na tom třeba budou v rámci vyhodnocení některých zákonů ochotni spolupracovat, tak já se k tomu kloním.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Ptám se, zda ještě někdo v obecné rozpravě. Obecnou rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Není tomu tak. Mám informaci, že paní poslankyně Richterová navrhovala vrátit garančnímu výboru k novému projednání podle § 93 odst. 2. (Gong.) Slyším, že někdo klepnul. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem vás teď všechny odhlásil. Poprosím vás, abyste se přihlásili svými kartami.

Musíme dát chviličku prostor kolegům v předsálí. (Gong. Poslanci přicházejí do sálu.) Pro ty z vás, kteří právě přišli, padl zde návrh, abychom návrh zákona vrátili garančnímu výboru k novému projednání. (Poslanci stále přicházejí do sálu.) Ještě jednou zopakuji, ať má šanci ten poslední, kdo ještě přijde.

 

Budeme hlasovat o vrácení garančnímu výboru k novému projednání.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 8. Přihlášeno je 70, pro 16, proti 50. Tento návrh nebyl přijat.

 

Já zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Jako první je přihlášen pan poslanec Bauer.

 

Poslanec Jan Bauer: Takže ještě úplně na závěr. Pane předsedo Poslanecké sněmovny, kolegyně a kolegové, já bych se chtěl tímto přihlásit ke čtyřem pozměňovacím návrhům pod číslem 7810, 7811, 7812 a 7813, které jsou zapsány v systému, samozřejmě včetně důvodových zpráv. A v neposlední řadě bych chtěl tímto navrhnout i změnu účinnosti tohoto zákona. Ono to souvisí s tím, že tento zákon se sem dostal přibližně před dvěma a půl lety a ta doba trochu uplynula, takže ta účinnost by měla být od 1. 1. 2022. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Ptám se, zda se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy k tomuto tisku ve druhém čtení. Nikoho nevidím. Končím podrobnou rozpravu. Případně závěrečná slova? Není zájem. Neeviduji žádné další návrhy, které bychom v této fázi hlasovali, takže všem děkuji a končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Otevírám bod

 

8.
Návrh poslanců Lucie Šafránkové, Tomia Okamury, Radima Fialy
a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb.,
o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 652/ - druhé čtení

Projednávání tohoto bodu jsme zahájili dne 10. února na 79. schůzi Poslanecké sněmovny. Obecná rozprava byla přerušena, protože na 16 hodin byly pevně zařazeny další body. Své místo u stolku zpravodajů už zaujala za navrhovatele paní poslankyně Lucie Šafránková. Zpravodajkou garančního výboru je paní poslankyně Hana Aulická Jírovcová. Připomínám, že jsme v prvním čtení přikázali tento sněmovní tisk k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu a dále byl tisk přikázán výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 652/2 až 8.

Budeme tedy pokračovat v přerušené obecné rozpravě, do které je v tuto chvíli podle mých záznamů přihlášena jako první paní poslankyně Valachová. Zatím je nepřítomna. Další na řadě je pan poslanec Ferjenčík. Je úplně nepřítomen? Mám ho odmazat? (Ano.) Úplně.

Paní poslankyně Richterová do pokračující obecné rozpravy k tomuto bodu.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně a kolegové, ten druhý tisk, který se tady projednává, je tisk č. 652. Opět se jedná o zákon o pomoci v hmotné nouzi a je tak složitý a obsáhlý, že vlastně obsahuje několik různých základů. Jednak je to ten samotný původní návrh předložený od SPD. Potom je tam pozměňovací návrh pana poslance Marka Nováka a potom je tam vlastně komplexnější pozměňovací návrh výboru.

Co je teď, myslím si, velice důležité si říci, že původní návrh tohoto tisku má podobně jako ten předchozí návrh za cíl vyřešit některé z velkých potíží naší země, vyřešit to, že ne všechny děti, které pocházejí ze znevýhodněných poměrů, chodí do těch dětských skupin nebo školek na ten takzvaný povinný předškolní rok. To je realita. A já už jsem tady dnes zmiňovala, že to jsou přitom velice dobře investované veřejné peníze, to, aby děti do těch školek a dětských skupin chodily. To je objektivní fakt. A co se ho týče, tak bohužel naše země to nedotahuje osvětou do té skutečnosti. Někde u některých vyloučených lokalit, u některých problematických čtvrtí a lokalit, fungují právě třeba i speciálně zaměřené školky nebo dětské skupiny, které s tímto pomáhají, ale jinde se prostě systematicky nepracuje s tím, že u předškolních dětí mohou být úspěchy největší a i nejlevnější. Jsou na to poměrně obsáhlé studie třeba z Ameriky. Jenom to uvedu jako zajímavost, která je velká, že vlastně když se investuje dolar včas u těch předškolních dětí, a ideálně ve dvou až třech letech, vlastně na začátku toho vzdělávacího procesu, tak to ušetří devět dolarů, nebo spíš přinese devět dolarů v budoucnu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP