(15.30 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak děkuji. Pan poslanec Kott, poté pan poslanec Polanský se připraví.

 

Poslanec Josef Kott: Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych se chtěl tímto přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který je veden jako sněmovní dokument 7964, a zdůvodnil jsem ho v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan poslanec Polanský, připraví se pan poslanec Profant.

 

Poslanec Ondřej Polanský: Dobré odpoledne, kolegové, kolegyně. Já bych se rád přihlásil k pozměňovacímu návrhu pod číslem sněmovního dokumentu 8003. Jedná se o elektronický stavební deník, respektive jeho povinné vedení v případě, že je předmětem stavby veřejná zakázka. Tuto normu jsme schválili v minulém roce, je dnes součástí stavebního zákona. Bohužel, z té rekodifikované verze toto vypadlo, tento pozměňovací návrh se to tam snaží vrátit. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Pan poslanec Profant, připraví se pan poslanec Kolovratník.

 

Poslanec Ondřej Profant: Děkuji. Já načtu pozměňovací návrhy, které jsem již odůvodnil v obecné rozpravě. Čísla sněmovních dokumentů jsou 8038, 8039, 8040, 8041, 8042 a 8043.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan poslanec Kolovratník, připraví se pan poslanec Holík.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Dobré odpoledne. Já mám pět pozměňovacích návrhů, ke kterým se hlásím. Jsou to čísla sněmovních dokumentů 7968, to je ona transparentnost a ochrana veřejných zájmů připravená společně s Rekonstrukcí státu. Potom 7983, kde vracím silnice první třídy do vyhrazených staveb, tam asi Ministerstvo dopravy udělalo nějakou chybu, takže to sjednocuji společně s dálnicemi. Dále 8002, to je významové upřesnění s Ministerstvem obchodu, 8008, to je dnes vysvětlená samostatná působnost pro tvorbu územních plánů pro obce i kraje, a konečně 8009, dokončení územněplánovacích dokumentací podle dosavadních předpisů. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan poslanec Holík, připraví se paní poslankyně Dostálová.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Dobrý den. Já bych se chtěl přihlásit k pozměňovacímu návrhu 8049, který byl pod tímto číslem nahrán do systému. Jedná se o ještě opakovanou kontrolu statikem pro stavby z předpjatého betonu a oceli.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Poprosím paní poslankyni a ministryni.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Já budu velmi stručná. Já jsem se chtěla přihlásit k pozměňovacímu návrhu 8027, ale už to udělal za mě pan poslanec Dolínek. To je ta zelená infrastruktura. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak v tom případě pan poslanec Kupka a připraví se paní poslankyně Kovářová.

 

Poslanec Martin Kupka: Dobré odpoledne. Já bych se chtěl přihlásit k pozměňovacímu návrhu pod číslem 8013. Jedná se právě o náhradu institucionální integrace variantou procesní integrace, jak jsem o ní mluvil dopoledne. A potom bych se rád přihlásil ještě k pozměňovacímu návrhu komplexnímu s číslem 8021.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Paní poslankyně Kovářová, připraví se pan... (Poslankyně Kovářová v sále, ale odchází mimo sál...) Takže v tuto chvíli pan poslanec Jelínek, připraví se pan poslanec Jurečka.

 

Poslanec Pavel Jelínek: Děkuji za slovo. Tímto se hlásím k pozměňovacímu návrhu číslo 7324, který je v systému zaveden, dostatečně odůvodněn a jedná se o přestupky osob. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Pan poslanec Jurečka, připraví se paní poslankyně Maříková, případně tedy, že by za ni někdo načetl její návrh. Pan poslanec Jurečka. Máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji, vážený pane předsedo. Já si dovolím jenom drobnou reakci na závěrečné slovo paní ministryně, když tady hovořila o tom meziresortním připomínkovém řízení. Já jsem měl na mysli to velké meziresortní připomínkové řízení, které probíhalo loni v průběhu ledna-února, na něj navázané velké množství připomínek, včetně těch zásadních. Takže poté mělo proběhnout ještě jedno meziresortní připomínkové řízení, aby bylo tedy jasno, abychom si rozuměli a bylo to jasné a zřejmé.

A nyní se tedy hlásím k pozměňujícímu návrhu - autorizovaným inspektorům, o kterých jsem tady hovořil v obecné rozpravě, odůvodnil jsem ten návrh a hlásím se k dokumentu pod číslem 8047. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Takže pochopil jsem to tak, že paní poslankyně Maříková nevystoupí. (Poslanec Jelínek: poznámka mimo mikrofon.) Tak se, prosím, přihlaste ještě jednou do rozpravy. Já vás beru, že jste se přihlásil. Ale teď je na řadě pan poslanec Kopřiva.

 

Poslanec František Kopřiva: Děkuji. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já se hlásím k pozměňovacímu návrhu pod číslem 7978. Jedná se o přesun sporů z Nejvyššího stavebního úřadu na soudy. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan poslanec Výborný už vystoupil (je napsaný na tabuli), takže v tuto chvíli je na řadě paní poslankyně Kovářová, která je zatím nepřítomná. (Poslankyně Kovářová jde k pultu.) Už? (Šum v sále, veselo.) Tak já se omlouvám dvakrát. Máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěla bych se přihlásit k pozměňovacím návrhům, které jsou vedeny pod sněmovním dokumentem 8016 - týká se provedení opatření k nápravě, pak sněmovní dokument 8017 - a ten se týká černých staveb a nutných opatření na náklady Nejvyššího stavebního úřadu, to podávám společně s kolegy poslanci. A dále sada pozměňovacích návrhů pod sněmovním dokumentem 8050, 8051, 8052, 8053, 8054 a 8055. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Pan poslanec Zaorálek do podrobné rozpravy.

 

Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek Ano, děkuji. Já bych se chtěl přihlásit k pozměňovacímu návrhu 8046, který se týká nároků, které může uplatnit stavebník v souvislosti s úhradou nákladů vzniklých při archeologické činnosti.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Pan poslanec Jelínek se přihlásil, nebo to vzal zpět? Přihlásil se. Tak prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Jelínek: Já jenom omlouvám kolegyni Maříkovou, která se chtěla přihlásit ke stejnému pozměňovacímu návrhu, my jsme spoluautoři. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Takže děkuji. Pan poslanec Černohorský.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Děkuji za slovo. Já se hlásím k pozměňovacím návrhům číslo 7956, 7957, 7958, 7959 a 7960. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Přeje si ještě někdo vystoupit v podrobné rozpravě k tisku 1008? Nikoho nevidím. Končím podrobnou rozpravu.

Je zájem o závěrečná slova? Paní ministryně, je zájem o závěrečné slovo? Pánové zpravodajové? Není tomu tak. Nezaznamenal jsem žádný návrh, který by se v tuto chvíli měl hlasovat.

 

Já tedy končím druhé čtení tohoto návrhu, tohoto tisku.

 

A otevírám zpět bod

 

3.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím stavebního zákona
/sněmovní tisk 1009/ - druhé čtení

Otevírám podrobnou rozpravu k tisku 1009. První je přihlášená paní poslankyně Maříková, o které už víme, že tu není, já ji tedy prozatím tady odmazávám. Paní poslankyně Balcarová, myslím, byla také omluvena. Pan poslanec Valenta do podrobné rozpravy k souvisejícímu tisku - není přítomen. Pan poslanec Kalous.

 

Poslanec Adam Kalous: Ano, někdo je tady. (Opakuje poznámky z pléna.) Takže já bych se chtěl přihlásit k celkem šesti pozměňovacím návrhům k tisku 1009, a to je číslo 7954, dobrá víra stavebníka v souvislosti se zrušením územního plánu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP