Úterý 13. dubna 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

396.
Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie

Takže požádám zase, aby se ujal slova předseda volební komise poslanec Martin Kolovratník.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. U Rady Státního fondu kinematografie se nacházíme na začátku volby, první volba, první kolo. Na konci tohoto týdne 18. dubna skončí volební období třem členům Rady Státního fondu kinematografie: paní Heleně Bendové, Martě Švecové a Jaromíru Kallistovi. V případě tohoto orgánu návrhy na nominace Sněmovně podává ministr kultury pan kolega Lubomír Zaorálek, který 15. února odeslal předsedovi Poslanecké sněmovny Radku Vondráčkovi nominační dopis. Na tyto tři pozice nominoval šest kandidátů. Toto množství pan ministr zúžil z původně nominovaných 11 kandidátů navržených Státním fondem kinematografie. Tady to zúžení vyjadřuje určitou míru shody profesních organizací ohledně návrhu. Tedy na tři neobsazená místa jsou panem ministrem Lubomírem Zaorálkem navrženi tito kandidáti: paní Helena Bendová s 10 nominacemi profesních organizací, paní Ludmila Cviková s 6 nominacemi, Aleš Hudský se 3 nominacemi, Jaromír Kallista také se 3 nominacemi, Barbora Mudrová se 7 nominacemi a Marta Švecová s 9 nominacemi. Tento návrh volební komise projednala, shledala, že je v pořádku, a přijala usnesení číslo 182 z 2. března.

U této volby doplním dvě důležité informace. Za prvé, pokud budou dnes kandidáti zvoleni, tak jejich tříleté funkční období začíná až dnem 19. dubna, tedy následujícím dnem po uvolnění zmíněných míst, a za druhé doplňuji, že 1. dubna jsme obdrželi dopis od paní Barbory Mudrové, která se své kandidatury vzdala z osobních důvodů. Její dopis volební komise projednala, usnesení číslo 186 ze 7. dubna, z čehož rezultuje, že na volebním lístku budete mít k dispozici pouze pět nominovaných kandidátů a kandidátek. I v tomto případě zvláštní zákon nestanoví způsob volby. Volební komise navrhuje volbu tajnou.

Pane předsedající, prosím o otevření rozpravy a poté o hlasování o způsobu volby.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Otevírám rozpravu. Rozhlédnu se, nikdo se nehlásí, takže rozpravu končím.

 

Nyní tedy budeme hlasovat o tom, zdali souhlasíte s tím, že budeme hlasovat tajně.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 48, přihlášeno 185 poslanců, pro 141, proti 23. Návrh byl přijat.

 

Nyní přistoupíme k dalšímu návrhu, a to je

 

Následující část projednávání bodu pořadu schůze

Aktualizováno 16. 6. 2021 v 15:27.
Přihlásit/registrovat se do ISP