Středa 14. dubna 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Martin Kolovratník)

396.
Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie

Tři členové. Tato volba byla úspěšná a orgán je obsazen. 186 vydaných hlasovacích lístků, kvorum 94. Odevzdáno 181 lístků, 5 neodevzdáno.

Výsledky: Helena Bendová 120, Ludmila Cviková 96, Aleš Hudský 4, Jaromír Kallista 24 a Marta Švecová 119 hlasů. Zvoleny byly: Helena Bendová se 120 hlasy, Ludmila Cviková s 96 a Marta Švecová se 119 hlasy. Volba byla úspěšná a končí.

Aktualizováno 16. 6. 2021 v 15:27.
Přihlásit/registrovat se do ISP