Úterý 13. dubna 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

397.
Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky

A slovo má opět předseda volební komise poslanec Martin Kolovratník.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Tak ještě jednou, jsme v resortu pana ministra Zaorálka, teď je to Rada Státního fondu kultury. Tahle volba je důležitá, protože 2. dubna skončilo funkční období všem 13 členům Rady Státního fondu kultury, takže tato instituce teď nemá žádné členy. Předseda Sněmovny Radek Vondráček, tam je ten postup podobný, obdržel také dopis pana ministra kultury Lubomíra Zaorálka 2. února. Pan ministr v něm nominoval na 13 pozic 13 za chvíli jmenovaných kandidátů podle jednotlivých oborů. A tady ještě doplním, že pan ministr nám poslal i dopis s dalšími 12 náhradníky podle jednotlivých specializovaných oborů v resortu kultury, ale až pro případnou druhou volbu, pokud by ta první nebyla úspěšná, což jsme si vydiskutovali v doplňujícím dopise.

Všechny nominace včetně životopisů jsme rozeslali na členy volební komise i předsedy poslaneckých klubů a volební komise k tomu přijala usnesení č. 181 z 2. března, kde konstatuje, že panem ministrem Lubomírem Zaorálkem je tedy navrženo 13 členů, pan Ašer Štěpán, Beneš Luděk, Dědeček Jiří, Doubrava Stanislav, Giebish Roman, Jevičová Eliška, Kareninová Anna, Křižanovský Radek, Levínský René, Merger Jiří, Michálek Roman, Stránská Marcela a paní Vacková Ludmila. V tomto případě jsme v usnesení konstatovali, že funkční období začalo 3. března, pardon, 3. dubna, protože toto datum uplynulo, tak logicky nastává dnem volby, a i zde zvláštní zákon způsob volby nestanoví. Prosím o otevření rozpravy a poté návrh na hlasování tajnou volbou.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Otevírám rozpravu. Nikoho nemám přihlášeného, takže se rozhlédnu, nikdo se nehlásí, rozpravu končím

 

Nyní tedy budeme hlasovat o tom, zdali souhlasíme, že se bude hlasovat tajně.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 49, přihlášeno 185 poslanců, pro 140, proti 21. Návrh byl přijat.

 

A zatím poslední bod, tedy ten poslední návrh, je to

 

Následující část projednávání bodu pořadu schůze

Aktualizováno 16. 6. 2021 v 15:27.
Přihlásit/registrovat se do ISP