Středa 14. dubna 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Martin Kolovratník)

397.
Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky

13 členů. Zvoleni byli všichni nominovaní kandidáti, respektive navrženi panem ministrem kultury Lubomírem Zaorálkem. Vydáno bylo 186 lístků, kvorum 94. Odevzdáno 184 lístků, 2 neodevzdány.

Výsledky následující, budu číst jen příjmení, abych to zkrátil: pan Ašer 113, pan Beneš 130, Dědeček 132, Doubrava 129, Giebish 130, Jevičová 131, Kareninová 135, Křižanovský 129, Levínský 131, Merger 128, Michálek 129, Stránská 131, Vacková 131. Zvoleni byli všichni nominovaní kandidáti, volba končí.

 

A konečně první kolo volby sedmi členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

Aktualizováno 16. 6. 2021 v 15:27.
Přihlásit/registrovat se do ISP