Úterý 13. dubna 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

399.
Návrh na jmenování členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Takže prosím, zase má slovo předseda volební komise poslanec Martin Kolovratník.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. V tuto chvíli to bude poslední bod k projednání, než se odebereme do Státních aktů. U Rady pro rozhlasové a televizní vysílání bude neobsazeno sedm míst, je to tedy první volba, první kolo, do kterého vstupujeme. My jsme se rozhodli tu lhůtu vyhlásit malinko s předstihem, abychom tak velký počet míst stačili v případných dalších kolech obsadit, pokud bychom nebyli dnes úspěšní. Je to tak, že volební komise vyhlásila lhůtu do 23. března. Je to z toho důvodu, že sedm míst, která jsem zmínil, končí 25. května, funkční období skončí sedmi členům - panu Martinu Bezouškovi, Daně Jaklové, Ivanu Krejčímu, Václavu Menclovi, Radce Burketové, Danielu Novákovi a Marku Poledníčkovi. Tady ještě doplním, že se bude obnovovat ještě jedno, a to osmé místo, ale to bude až 27. července, za paní Zvěřinovou. Rozhodli jsme se toto místo zatím do této volby nevkládat a bude k němu případně vyhlášena - tedy bude k němu vyhlášena nová volba, případně by do ní bylo zařazeno další neobsazené místo, pokud bychom ve dvou kolech této volby, která dnes začíná, nebyli úspěšní.

K těm sedmi místům volební komise tedy vyhlásila lhůtu, přijala usnesení č. 185 z 23. března s těmito návrhy: Milan Bouška za ODS, Petr Dolínek za sociální demokracii, Jiří Janeček a Daniel Köppl za hnutí ANO, Lenka Králová za SPD, Jiří Maceška za hnutí ANO, Václav Mencl za ODS, Daniel Novák za KSČM, Marek Poledníček za KDU-ČSL a Marta Smolíková za Piráty. Kandidáty jsem představil v abecedním pořadí.

Případně zvoleným kandidátům započne šestileté funkční období dnem jmenování předsedou vlády, nejdříve však 25. května. Tady připomínám, že se nejedná o přímou volbu Poslanecké sněmovny podle zákona, ale o návrhy premiérovi, předsedovi vlády, a ten teprve následně členy této rady jmenuje.

Usnesení volební komise má číslo 185 z 23. března. Ani tady zvláštní zákon způsob volby nestanoví, volební komise navrhuje volbu tajnou. Opět prosím, pane předsedající, o otevření rozpravy a poté (hlasovat) o návrhu na tajné hlasování.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Otevírám rozpravu. Nevidím nikoho, kdo by se hlásil do diskuze, takže rozpravu končím.

 

Budeme hlasovat o tom, zdali souhlasíte s tajnou volbou.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 50, přihlášeno 186 poslanců, pro 134, proti 23. Návrh byl přijat.

 

A teď nás seznamte s tím časovým harmonogramem.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Teď je to jednoduché, standardně prosím o přerušení jednání schůze Poslanecké sněmovny na provedení volby, stanovuji na to 21 minut, do 19.05, a poté můžeme pokračovat v jednání Sněmovny. Volební komise bude sčítat výsledky. Předpokládám, že výsledky bychom oznámili buď ve večerním čase, anebo zítra v 9 hodin ráno před zahájením zítřejší schůze.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže já vyhlašuji pauzu na hlasování 21 minut a sejdeme se tady v 19.05.

 

(Jednání přerušeno v 18.44 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 19.05 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Máme 19.05 hodin, takže budeme pokračovat v programu schůze. Nyní tedy máme na programu Návrh na volbu členů Rady České televize. Prosím, aby se - (O slovo se hlásí poslanec Pikal.) Ano, místopředseda Vojtěch Pikal.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já se, pane předsedající, omlouvám. Chápu, že zahajujete podle zahájeného termínu, nicméně jsou tam ještě lidé, kteří ještě nemají odvoleno.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Volba ještě neskončila, ano. Tak to je legitimní návrh. Takže navrhujeme... Pane místopředsedo, máte nějaký návrh, když tu není předseda volební komise, jak to uděláme? Tak já vyhlásím pauzu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Představu volební komise nemám, vyběhl jsem z fronty. Ale myslím si, že to ještě tak 10 minut potrvá, než odvolí všichni.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobře, dobře. Já jsem to nechtěl rozhodovat sám, protože jsem u té fronty teď aktuálně nebyl, tak jsem se radši zeptal aktuálního pozorovatele situace ve frontě. Takže vyhlásím pauzu ještě na 10 minut. Sejdeme se tady v 19.16 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 19.06 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 19.15 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Uplynula pauza, já jsem dostal informaci od paní poslankyně Langšádlové, která mě informovala o aktuální situaci ve frontě, že ještě není úplně dohlasováno. Jestli je tomu tak... Ještě 10 minut? (Hlasy ze sálu.) Ještě 10 minut, takže vyhlašuji ještě pauzu do 19.26.

 

(Jednání přerušeno od 19.16 do 19.26.)

 

Uplynula pauza, máme 19.26, takže budeme pokračovat. Omlouvá se poslankyně Ivana Nevludová dnes od 14 hodin do konce jednacího týdne ze zdravotních důvodů A poslankyně Jana Levová se omlouvá od 19 hodin z pracovních důvodů.

Nyní máme na programu bod číslo

 

Následující část projednávání bodu pořadu schůze

Aktualizováno 16. 6. 2021 v 15:27.
Přihlásit/registrovat se do ISP