Středa 14. dubna 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Martin Kolovratník)

399.
Návrh na jmenování členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Vydáno 186 lístků, kvorum 94. Odevzdáno 184 lístků, 2 neodevzdané.

Výsledky následující: Milan Bouška 135, Petr Dolínek 34, Jiří Janeček 138, Daniel Köppl 16, Lenka Králová 77, Jiří Maceška 138, Václav Mencl 138, Daniel Novák 102, Marek Poledníček 68 a Marta Smolíková 125. Obsadili jsme 6 míst. Zvoleni byli: Milan Bouška se 135, Jiří Janeček se 138 hlasy, Jiří Maceška se 138, Václav Mencl se 138, Daniel Novák se 102 hlasy a Marta Smolíková 125.

Jedno místo zůstalo neobsazené a na něj postupují do druhého kola Lenka Králová se 77 hlasy a Marek Poledníček s 68 hlasy.

Předpokládám předběžně, že druhá kola by se mohla uskutečnit za týden, pokud Sněmovna bude opět zasedat v počtu 200 poslanců. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, a nyní tedy přistoupíme k vystoupení poslanců ke schválenému pořadu. Jako první se s přednostním právem přihlásil pan místopředseda Černohorský - a vyhnal pana předsedu ven. Dobře, stejně jste se hlásil první, ono je to jedno, i bez přednostního práva. Máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Děkuji za slovo. Já bych rád navrhl projednání novely zákona o střetu zájmů. Jedná se o sněmovní tisk číslo 956. Rád bych ho navrhl dneska jako... vychází to odpoledne jako třetí bod, mělo by to být po bodu číslo 11, sněmovní tisk 1025. Vzhledem k tomu, že tady včera byla vůle Poslanecké sněmovny zároveň za tím mít i sněmovní tisk 638 o střetu zájmů, takže by to bylo zařazeno jako bod za tím.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Dále se hlásil pan poslanec Dolínek k pořadu schůze.

 

Poslanec Petr Dolínek: Dobrý den, já bych chtěl navrhnout pevně zařadit dva body. Konkrétně je to bod 273, Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), a také bod 288, Návrh poslanců Petra Dolínka, Jana Hamáčka, Jana Birkeho a dalších na vydání zákona o podmínkách k poskytování sdílného ubytování distančním způsobem prostřednictvím digitálních platforem. Chtěl bych navrhnout tyto dva body na příští středu od 18 hodin. Oba dva body se zabývají sdíleným ubytováním.

V tuto chvíli víme, že to sice tak velký problém není, ale s tím, jak se bude doba normalizovat, tak samozřejmě to sdílné ubytování by mělo být řešeno. Navíc návrh Prahy jakožto kraje, který má právo na iniciativu zákonodárnou, si myslím, že by bylo vhodné projednat a nenechat ho zde několik let ležet. Ale navrhl bych to, jak říkám, na příští středu, 21. dubna od 18 hodin. Tím pádem by to nemělo nějak zásadně narušit náš program. Myslím si, že u obou zákonů by mohla být sloučená diskuze a z prvního čtení bychom mohli poslat ty zákony do výboru k projednání. Takže to je taková slušná prosba a doufám, že ji podpoříte. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Ptám se, zda ještě někdo má zájem o vystoupení k pořadu schůze? (Gong.) Nikoho nevidím, zavolám kolegy z předsálí a budeme hlasovat o předložených návrzích.

S náhradní kartou číslo 21 hlasuje pan poslanec Kolářík? Zapamatoval jsem si to dobře? 21, tak.

 

Nejprve tedy návrh pana místopředsedy Černohorského, abychom dnes jako třetí bod projednali tisk 956 a jako čtvrtý bod tisk 638. Jedná se o novelu zákona o střetu zájmů.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 52, přihlášeno 96, pro 44, proti 2. Návrh byl zamítnut.

 

Pan poslanec Dolínek navrhl dva tisky a navrhl je po sobě. Jestli není námitka, zvládli bychom to jedním hlasováním. Je to bod 273 a 288 a připadaly by na příští středu 21. 4. od 18 hodin.

S přednostním právem pan předseda Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Dobrý den, pane předsedající. Paní a pánové, já se omlouvám. Rád bych zpochybnil hlasování. Při hlasování o návrhu pana Černohorského jsem hlasoval pro, ale na sjetině mám, že jsem se zdržel. Zpochybňuji hlasování.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: O námitce pana poslance rozhodneme hlasováním.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro vyhovění námitce? Kdo je proti?

Hlasování číslo 53, přihlášeno je nás rovných 100, pro 96, proti nikdo. Námitku jsme přijali.

 

Budeme opakovat hlasování o návrhu pana poslance Černohorského, abychom dnes jako třetí bod zařadili tisk 956 a jako čtvrtý bod tisk 638, oba o střetu zájmů.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 54, přihlášeno je 98, pro 55, proti 1. Tentokrát byl návrh přijat.

 

Nyní tedy raději zopakuji návrh pana poslance Dolínka, aby tisky 273 a 288 byly pevně zařazeny příští středu od 18 hodin.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 55, přihlášeno 97, pro 58, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali se změnou programu a budeme pokračovat dle schváleného pořadu schůze. Otevírám bod

 

Následující část projednávání bodu pořadu schůze

Aktualizováno 16. 6. 2021 v 15:27.
Přihlásit/registrovat se do ISP