Čtvrtek 15. dubna 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Pikal)

526.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Na pořad jednání 98. schůze Poslanecké sněmovny bylo předloženo celkem 19 odpovědí na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nebyli spokojeni, a z toho důvodu požádali o zařazení na pořad schůze Poslanecké sněmovny.

Upozorňuji všechny poslance na ustanovení § 112 odst. 6 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, které zní: "Není-li interpelující poslanec na schůzi Sněmovny přítomen, nekoná se o odpovědi na jeho interpelaci rozprava a Sněmovna k ní nezaujme stanovisko ani o ní dále nejedná."

A nyní již přistoupíme k odpovědím na jednotlivé interpelace. Jako první je zde interpelace na předsedu vlády Andreje Babiše od paní poslankyně Olgy Richterové ve věci slev jízdného pro invalidní důchodce. Tuto interpelaci jsme přerušili do přítomnosti předsedy vlády. Předseda vlády je omluven, takže v jejím projednávání nebudeme pokračovat, nebo respektive ji ani není možné otevřít.

Další interpelace, opět na předsedu vlády, od paní poslankyně Richterové ve věci nezbytné legislativní úpravy pro obce realizující komplexní podporu v bydlení. I tato je přerušena do přítomnosti předsedy vlády, a tedy ji nebudu otevírat.

Další interpelací je interpelace na předsedu vlády od pana poslance Ferjenčíka ve věci 2 000 miliard z lithia. I tato je přerušena do přítomnosti předsedy vlády. Ten je omluven, takže tuto interpelaci nebudeme otevírat.

Další interpelace je na předsedu vlády Andreje Babiše od paní poslankyně Kovářové ve věci kapacity základních a mateřských škol. I tato je přerušena do přítomnosti pana premiéra, takže nebudeme otevírat.

Další interpelace je na pana premiéra od paní poslankyně Kovářové ve věci informovanosti samospráv. I tato je přerušena do přítomnosti předsedy vlády, a nebudeme ji tedy otevírat.

Další je interpelace na pana premiéra od paní poslankyně Kovářové ve věci kompenzace krajům. I tato je přerušena do přítomnosti předsedy vlády, a nebudeme ji tedy otevírat.

Další interpelací je interpelace pana poslance Jakuba Jandy na předsedu vlády, a to ve věci podpory sportovní oblasti v době koronavirové krize. I tato je přerušena do přítomnosti předsedy vlády, a nebudeme ji tedy otevírat.

Další interpelace na paní ministryni Janu Maláčovou od paní poslankyně Olgy Richterové ve věci pravidel pro vyplácení příspěvku v programu Antivirus. I tato je přerušena do přítomnosti paní ministryně, paní ministryně je omluvena, jak jsem na začátku četl, takže ani tuto interpelaci nebudeme projednávat.

Dále je zde interpelace na paní ministryni Janu Maláčovou od pana poslance Marka Nováka ve věci poddimenzovaného OSPODu. I tato je přerušena do přítomnosti paní ministryně, paní ministryně je omluvena, nebudeme projednávat.

Dále je zde interpelace pana poslance Lipavského na předsedu vlády Andreje Babiše ve věci plánované cesty pana Nejedlého do Moskvy. Tato je přerušena do přítomnosti předsedy vlády Andreje Babiše, a nebudeme ji tedy projednávat.

Dále je zde interpelace na pana premiéra od pana poslance Pavla Žáčka ve věci utajovaných skutečností v Kanceláři prezidenta republiky. I tato je přerušena do přítomnosti pana premiéra, a nebudeme ji tedy projednávat.

Dále je zde interpelace na paní ministryni Janu Maláčovou od paní poslankyně Olgy Richterové ve věci pracovní rehabilitace. I tato je přerušena do přítomnosti paní ministryně, takže nemůžeme zahájit projednávání.

A pak je zde interpelace pana poslance Vojtěcha Filipa na pana ministra Lubomíra Metnara ve věci podpory českého leteckého obranného průmyslu. Tato je přerušena do přítomnosti ministra obrany. Ministr obrany není přítomen, takže nebudeme projednávat.

Další interpelace je od pana poslance Jana Skopečka na ministra obrany Lubomíra Metnara, a to ve věci výběrového řízení na služební místo ředitele sportovního centra DUKLA. I tato je přerušena do přítomnosti ministra obrany, takže nemůžeme projednávat.

Dále je zde interpelace na místopředsedu vlády Karla Havlíčka od pana poslance Jana Farského ve věci demolice drážních objektů v Královéhradeckém kraji. Tato interpelace není přerušena, takže ji můžeme projednávat, takže já ji otevírám. Je to sněmovní tisk 1187. Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček odpověděl na interpelaci poslance Jana Farského ve věci demolice drážních objektů v Královéhradeckém kraji. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 1187. Pan poslanec je přítomen, můžeme tedy projednávat. Zahajuji rozpravu a dávám mu slovo. A poprosím o klid v sále. Zahajujeme jednání. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Farský: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych u této interpelace, která právě proto, že je písemná, z mého pohledu nebyla dostatečná, a myslím si, že je důležité, aby tady byla projednána, tak je důležitá přítomnost pana ministra, tak bych chtěl také požádat o přerušení do přítomnosti pana ministra dopravy v tomto případě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. To je procedurální návrh, o kterém bychom měli rozhodnout bez rozpravy. (Gong.) Svolám kolegy do sálu a požádám všechny přítomné, aby se přihlásili svými kartami. Pokud se nám počet přihlášených nenaplní, tak budeme postupovat, jak jsme si ustálili zvykem, to znamená, že toto hlasování odložíme na konec bloku interpelací. Tak. (Není dostatečné kvorum.) Vypadá to, že se nám dostatečný počet přítomných na to, abychom mohli hlasovat, nesejde.

Takže pokud nikdo nic nenamítá, budu postupovat v souladu se zvykem, který jsme si zde vytvořili, a hlasování odsuneme tedy na konec bloku písemných interpelací, a budeme pokračovat tou další.

Nikdo nic nenamítá, můžeme tedy pokračovat. Je tady další interpelace, která zatím ještě nebyla projednávána, takže já ji otevřu. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová odpověděla na interpelaci poslance Mariana Jurečky ve věci odsouzeného lobbisty Romana Janouška. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 1188. Pan poslanec je přítomen, takže můžeme interpelaci projednávat. Zahajuji rozpravu. Pan poslanec má zájem o vystoupení, takže prosím.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji, vážený pane předsedající. Dobré ráno. Zdravím i jednoho jediného ministra této vlády Luboše Zaorálka, který přišel dneska na interpelace. Tímto mu děkuji, cením si toho. Má opravdu dobrý týden, už od pondělí. A teď to myslím v dobrém, že to oceňuji. Musím říct, že mě osobně mrzí, že tady není paní ministryně spravedlnosti Benešová, protože já jsem měl interpelaci, vážené kolegyně a kolegové, ve věci případu pana Janouška. (Předsedající vypíná řečníkovi mikrofon.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pardon. Já jsem chtěl vypnout sebe, omlouvám se.

 

Poslanec Marian Jurečka: Aha, děkuji. Já jsem měl interpelaci ve věci pana Janouška. To je velmi známý mediální příběh. Překvapilo mě, že tato osoba si dokáže zařídit znalecký posudek, tedy zdravotní posudek, že nemůže vykonávat výkon trestu z vážných zdravotních důvodů, a pak se z veřejných mediálních zdrojů dozvíme, že je tato osoba v zahraničí, že se dokáže věnovat aktivitám jako lyžování. Přiznám se tedy, že nevím jak vám, poslankyně a poslanci, kteří jste dneska přišli na interpelace, ale mně to tedy přijde dost zvláštní.

Myslím si, že ministryně spravedlnosti by měla tu věc velmi řádně prošetřit. Když jsem ji interpeloval, tak ona mně odpověděla velmi stručně. Interpelace byla ve dvou řádcích, z mého pohledu zjevně nedostačující, protože já mám spoustu otázek. Jak je možné, že takovýto krok je umožněn? Jestli je to tedy zásadní selhání zdravotní péče v oblasti vězeňství? Proč tento člověk nemohl vykonávat svůj výkon trestu například i v rámci vězeňské nemocnice v Brně? Je tady spousta otázek, a především bych chtěl slyšet od paní ministryně, co ona aktivně a její resort dělají pro to, aby se prostě tyto věci nemohly stávat, aby tady lidé evidentně nezkoušeli různé kličky a nevyhledávali prostor k zneužívání toho, aby se vyhnuli výkonu trestu. Takže to jsou věci, které si myslím, že by nás všechny neměly nechávat v klidu, neměli bychom to nechávat přejít a jenom nad tím mávnout rukou a říct: To je nějaká interpelace, tak to necháme být.

Já bych byl velmi rád - a poprosím potom o tom hlasovat - abychom trvali na tom projednání a aby paní ministryně tady příště byla. Měla by se k tomu jasně postavit čelem, vyjádřit se k tomu, říci, co zjistila, proč se tomu tak děje, jaké dělá kroky k tomu, jestli tady jsou revizní posudky.

Prostě mně jde o to, aby se tento člověk nevysmíval českým občanům, české veřejnosti, tisícům jiných lidí, kteří úplně normálně museli do výkonu trestu nastoupit, museli si ho, jak se říká lidově, odkroutit, a pak tady přijde jeden nebo několik lidí, kteří mají kapitál na to, aby si tyto věci dokázali nějakým způsobem zajistit, a pak se tomu vyhýbají. Takže bych byl rád a poprosil bych, abychom tu interpelaci projednali napříště, až tady bude paní ministryně přítomna, protože to považuji za velmi důležitý, zásadní, principiální pohled na to, jakým způsobem u nás funguje spravedlnost, a to, aby v okamžiku, kdy je tedy člověk odsouzen, tak aby také ten výkon trestu dostál, aby ho prostě naplnil tak, jak soud mu uložil, ne aby se tady v tom hledaly kličky.

Samozřejmě pokud se prokáže, že ten člověk je vážně nemocný, to umím pochopit. Ale neumím pochopit to, když se tváří někdo, že je vážně nemocný, a zároveň zvládá jezdit na lyžích.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Já asi požádám o upřesnění, jestli tedy navrhujete přerušení do přítomnosti paní ministryně, nebo do příště, nebo nějak... (Poslanec Jurečka: Do příště.) Do příště, dobře. Navrhujete asi, abychom o tom hlasovali rovnou, takže... podle přítomnosti to nevypadá, že bychom mohli hlasovat. Takže pokud nikdo nic nenamítá, já bych opět tuto věc přerušil a hlasování odložíme na konec bloku. Vypadá to, že nikdo nic nenamítá, a vypadá to, že počet přítomných se nám nezvýšil, abychom mohli hlasovat.

Takže se posunu k dalším interpelacím. Jako další je zde interpelace pod sněmovním tiskem 1198, kterou jsme také ještě neprojednávali, takže ji otevírám. Ministr kultury Lubomír Zaorálek odpověděl na interpelaci poslance Jakuba Jandy ve věci jednání o stavu lázní Jánské Koupele. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 1198. Pan poslanec je přítomen, takže zahajuji rozpravu a dávám mu slovo. Prosím.

 

Poslanec Jakub Janda: Děkuji za slovo. Chci panu ministrovi poděkovat, že tady dneska je a že to je opravdu pan ministr, který chodí do práce a plní předvolební heslo "Makáme". Takže, vážené dámy, vážení pánové, vážený pane ministře, obracím se na vás s tématem, o němž jsem už tady mluvil. Jde o Jánské Koupele, respektive záchranu tohoto lázeňského komplexu. Po mnoha peripetiích má komplex nového majitele, který dává najevo snahu o jeho rekonstrukci. Naráží ale na překážky ze strany státu. Lázně jsou totiž zapsané na seznam kulturních památek. Na tom by nebylo nic špatného, tento unikátní areál by tam jistě patřil. Jenže to brání jeho rekonstrukci, konkrétně pak záchraně alespoň jeho životaschopné části.

Několikrát jsem se proto obrátil na Ministerstvo kultury. Za posledním výsledkem naší komunikace je moje interpelace a následná odpověď, kterou jsem od pana ministra Zaorálka dostal koncem března. Za reakce pana ministra děkuji, stejně jako o jeho zájem o lázně, věřím, že mu také jde o jejich záchranu a inovaci. S jeho postojem ale souhlasit nemůžu, protože mi připadá chybný. Pan ministr ve své odpovědi potvrdil, že stále stojí za zařazením komplexu na seznam kulturních památek. Uvádí řadu architektonických i dalších specifik, kterými se lázně vyznačují, neboli nevěří, že současní majitelé je zachovají.

Pan ministr také popisuje, kdo všechno se setkal se zástupci současných majitelů lázní, tedy společností Bad Johannisbrunn, od zástupců městského úřadu nedalekého Vítkova po ředitele památkového úřadu z Ostravy. Myslím ale, že by věci prospěla schůzka přímo za účasti pana ministra. Větší pozornost je určitě na místě. Jánské Koupele jsou unikátní nejen svoji podobou, ale i historií. Jen stručně, základy komplexu sahají do 19. století. První písemné zmínky o tamních léčivých pramenech pocházejí dokonce už ze 17. století.

Pan ministr mě také informoval, jak se při výše zmíněných jednáních řešily různé udržovací práce v komplexu, zabezpečení oplocení areálu, odstraňování náletových dřevin, změny vedení turistických stezek, sečení trávy, a že se plánovala oprava a otevření minerálních pramenů pro veřejnost. To je jistě fajn, ale nestačí to. Pro záchranu tohoto unikátního komplexu je potřeba udělat více.

Jistě, hlavní břímě leží na současných majitelích, stát by jim ale neměl házet úřední klacky pod nohy. Institut kulturních památek je jistě potřebný, ale je to cesta, nikoliv cíl. Má vést k jejich záchraně, nikoliv k jejich dalšímu chátrání, a to se bohužel v případě Jánských Koupelí děje i kvůli sveřepému postoji státu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan ministr má zájem o vystoupení v rozpravě, takže mu dám slovo. Požádám případně kolegy v sále o větší klid, nicméně si myslím, že můžeme pokračovat.

 

Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek Ano, děkuji. Přeji vám dobré ráno, dámy a pánové. Znovu se tedy vracíme k případu Jánských Koupelí v okrese Opava v Moravskoslezském kraji. Rovnou řeknu, že já víceméně s postojem interpelujícího pana poslance Jandy souhlasím. Rád bych informoval o tom, co se odehrálo, nebo spíš si myslím, že je správné informovat o tom, co se odehrálo a co plánuji dále.

Takže jenom tedy sdělím, že jsem se kvůli tomu sešel s paní generální ředitelkou architektkou Goryczkovou, která samozřejmě tento objekt velmi dobře zná. Mohu tedy zrekapitulovat, že ona má ten postoj, který víceméně je známý a který asi zná i pan poslanec Janda. Ona je přesvědčena, že původní charakter památky v Jánských Koupelích nezanikl a že důvody pro památkovou ochranu nepominuly, protože podle ní ten komplex z hlediska historického, estetického, urbanistického je mimořádný. Je to takový projev symbiózy mezi přírodou a architekturou. Ona je přesvědčena, že něco podobného v tomto okrese nebo v tomto regionu můžeme najít pouze v Karlově Studánce, že ty Jánské Koupele jsou poměrně vzácný příklad něčeho, co představuje podobně pozoruhodný komplex lázeňské architektury v tomto okrese.

Samozřejmě diskuse začíná v tom, že je tam přesvědčení, že se zachrání celý komplex právě proto, že je to určitý celek s památkovou ochranou. Nejvýznamnější jsou asi dva domy, Léčebný dům a Lázeňský dům, ty dva největší objekty jsou asi nejvíc cenné, ale ona poukazuje na to, že i ty další a že ten celek si zasluhuje památkovou ochranu. Takže tady jsem se znovu seznámil s tímto jejím stanoviskem a pak jsem se také důkladně seznámil se stanoviskem pana Ležatky, současného vlastníka, který je připraven k tomu, aby určitou část rekonstruoval právě i s respektem vůči památkové ochraně. Mluví třeba o dvou objektech z těch jedenácti, nicméně je přesvědčen, že obnovit lázně úplně vcelku je mimo jeho finanční možnosti a je to mimo nějakou kalkulaci, která mu dává smysl. Takže vlastně když jsem porovnal ta dvě stanoviska, samozřejmě jsem zjistil, že v této podobě nebo v této chvíli je těžké je sblížit, protože podle Národního památkového ústavu tady ten přístup pana Ležatky není pro ně přijatelný a v této podobě kompromis nemáme.

Takže jsem samozřejmě dospěl k tomu, že možný postup, protože tady se musíme pohnout, by bylo to, kdyby se konalo jednání přímo v objektu Jánských Koupelí, kterého bych se sám rád účastnil, kterého by se účastnila paní architektka Goryczková a pan Ležatka, že bychom si všechny objekty prošli a zároveň bychom se bavili o tom, co je kompromis, který by byl přijatelný pro majitele a který by řekněme i do určité míry nebo do značné míry konvenoval postoji Národního památkového ústavu. Jsem přesvědčen, že takový kompromis je třeba hledat, protože je samozřejmě řada těch částí, jak vím, je už poměrně dost zchátralá a je podle mě velmi špatný výsledek, pokud by díky této nedohodě došlo k tomu, že by to chátrání pouze pokračovalo a my jsme nakonec nezachránili vůbec nic.

Takže to, co bych chtěl tady nyní slíbit, je, že jakmile to situace, především epidemická, dovolí, a já doufám, že by to mohlo být poměrně brzy, tak bych z těch parciálních jednání s jednotlivými aktéry, že bychom uskutečnili toto jednání přímo v Jánských Koupelích a já bych doufal, že bude šance najít nějaký kompromis, který by na jedné straně se snažil vyjít vstříc tomu poměrně striktnímu stanovisku Národního památkového ústavu a zároveň by to byl dostatečný prostor pro majitele, aby se do rekonstrukce lázní pustil. A za sebe říkám, že mám poměrně velký zájem na tom, abychom takovýto průsečík nalezli, a tuto schůzku nebo jednání, o kterém věřím, že by se mohlo konat v řádu týdnů, tak do toho vkládám naděje, že tady bychom měli nějakého kompromisu dosáhnout. Dejte mi chvilku času, říkám, že jednání dávám dohromady nejrychleji, jak to půjde, a rád vám podám informaci o výsledku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec se dále hlásí do rozpravy, takže slovo má pan poslanec Janda. Prosím.

 

Poslanec Jakub Janda: Děkuji za slovo. Já bych chtěl poděkovat panu ministrovi za jeho odpověď. Doufám, že na schůzce k nějakému kompromisu dospějete a tento komplex se opravdu podaří zachránit. Budu velice rád, když mě o výsledku budete informovat. Děkuji, nechci k tomu přijímat žádné usnesení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Zeptám se, jestli se ještě někdo další hlásí do rozpravy. Pan poslanec Staněk s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte dvě minuty, ale když budete chtít pokračovat, v tom asi není problém. Prosím.

 

Poslanec Antonín Staněk: Děkuji za slovo, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře kultury, vážený pane kolego poslanče, já bych chtěl jenom říci, že areálem Jánských Koupelí jsem se osobně zabýval, když jsem byl ministrem, a tento areál jsem osobně navštívil. Prošel jsem všechny budovy, o kterých tady byla řeč, a chápu, že v minulém období, kdy byl jiný vlastník, který byl možná mediálně zajímavý, tak byly pochyby o tom, jakým způsobem by došlo k úpravám toho areálu. Nicméně to, o čem pan ministr hovoří, v podstatě již intenzivně proběhlo. Byli jsme tam, hovořili jsme se zástupci obcí, které jsou kolem, a situace zejména těch objektů, o kterých hovoří pan ministr, těch kamenných velkých budov, je skutečně velmi tristní. Já se opravdu přimlouvám za to, aby co nejrychleji proběhla případná jednání na místě a aby se s velkou vážností a skutečně s racionálním a rozumným přístupem postupovalo dál, protože mám pocit, že v mnoha případech, a nejenom v případě těchto Koupelí, situace je taková, že chceme něco zachránit, ale nemáme na to finanční prostředky. Takže dříve nebo později o ty památky přijdeme a investor pouze čeká, čeká, čeká.

Takže děkuji za tu iniciativu pana ministra, nicméně pokud by chtěl informace, tak mu je mohu naprosto přesně předat včetně fotodokumentace, protože jsme opravdu procházeli celý areál krok po kroku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Děkuji za dodržení času. Ještě se zeptám, jestli se ještě někdo další hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, tedy rozpravu končím. Pan poslanec Janda uvedl, že nebude navrhovat stanovisko, takže předpokládám, že to stále platí. Tím jsme tuto interpelaci vyčerpali, já ji končím, děkuji všem a posuneme se dál.

Další je interpelace pod sněmovním tiskem 1200. První místopředseda vlády, ministr vnitra a ministr zahraničních věcí Jan Hamáček odpověděl na interpelaci poslance Jana Čižinského ve věci postoje resortu k cestování nesezdaných partnerů rezidentů z třetích zemí do České republiky. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 1200. Já tady pana poslance Čižinského v tuto chvíli nevidím, nevím, jestli se pohybuje někde v nejbližším okolí, ale pokud tu není, tak interpelace propadá a Sněmovna se jí nebude zabývat, takže ta končí.

Jako další je zde interpelace pod číslem 1201, což je interpelace pana poslance Jana Lipavského na předsedu vlády Andreje Babiše ve věci jmenování bývalého ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha českým velvyslancem ve Finsku. Pan premiér Andrej Babiš na tuto interpelaci odpověděl. Interpelace spolu s odpovědí se předkládá jako sněmovní tisk 1201. Pan poslanec Lipavský je přítomen a já zahajuji rozpravu, a pokud pan poslanec má zájem vystoupit, což předpokládám, že má, tak má slovo.

 

Poslanec Jan Lipavský: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, pan premiér jako vždy na interpelace nechodí, to už je standardní - na písemné interpelace, na ústní interpelace chodí, když se konají. Je to zvláštní interpelace, je to zvláštní situace, protože nastávající velvyslanec ve Finsku je zároveň přítomen v sále. Jsem zvědav, jestli budeme svědky i jeho vystoupení, pana poslance Vojtěcha.

Obrátil jsem se na pana premiéra Babiše s dotazem, aby se vyjádřil k nominaci bývalého ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha na post mimořádného a zplnomocněného velvyslance České republiky ve Finské republice, která byla schválena vládou a která v ten moment, kdy to prošlo médii, vzbudila značně negativní odezvu nejen v médiích, ale také mezi lidmi, kteří se dlouhodobě zabývají českou zahraniční politikou, diplomacií a mají k daným otázkám co říci.

Když to vezmeme trošku od základů, tak post velvyslance České republiky je zachycen v ústavě a ve Vídeňských úmluvách o diplomatických stycích z 18. dubna 1961, kterou následně zpracovává vyhláška ministra zahraničních věcí číslo 157/1964 Sb., a v dalších mezinárodně zavedených právních a diplomatických uzancích a zachycuje tak místo vrcholného diplomatického zastoupení našeho státu - opakuji slovo vrcholného - a pro tuto funkci je následně ustanoven. Tedy osoba, která je Českou republikou, naším státem pověřena k výkonu takto vysokého diplomatického postu, je zcela stěžejní pro realizaci a naplňování bilaterálních vztahů mezi Českou republikou a zemí, do které je vyslána. Úloha velvyslance je zcela nezastupitelná, a to zejména pro jasnou formulaci, interpretaci a obhajobu zahraničněpolitických stanovisek a pozic naší země ve státě, do něhož byl jmenován a následně pověřen.

Je mimo jakoukoli diskuzi, že kandidát na uvedený vrcholný diplomatický post má kromě příslušných odborných znalostí a jazykové vybavenosti disponovat i patřičnými praktickými zkušenostmi z daného oboru zahraniční služby, které však nelze nabýt jinak než tím, že v zahraniční službě či v mezinárodních vztazích již předtím, než se ujme funkce velvyslance, po nikoli zanedbatelnou dobu působí. Ten poslední kvalifikační předpoklad je něco, co nelze nahradit ničím jiným. Když jsem se podíval na kariéru bývalého ministra zahraničních věcí (zdravotnictví), tak z toho lze usoudit, že v oblasti zahraniční služby nepůsobil ani jednu minutu svého profesního života, protože sporadické zahraniční cesty vykonané ve funkci ministra nelze za toto považovat.

Nominace, kterou si pan premiér prosadil přes Ministerstvo zahraničních věcí, dnes již přes bývalého ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka, je samozřejmě naprosto troufalá i z pohledu kariérních diplomatů pracujících na Ministerstvu zahraničních věcí. Pokud se velvyslancem stává kariérní diplomat, tak tomu nenastává dříve než po 15 letech aktivního působení v české diplomatické službě a na post velvyslance se dostává pouhá hrstka těch, kteří obstáli po absolvování vysoké školy, diplomatické akademie a prošli si celou řadou výjezdů, dvakrát až třikrát po čtyřech letech, na zastupitelské úřady v nižších diplomatických hodnostech, to znamená, odpracovali si to. Většina našich kariérních diplomatů, a jakkoli jde o vynikající pracovníky s rozsáhlými odbornými znalostmi a širokou praxí, dost často mají více vysokých škol, ovládají dva a více jazyků, se ale nemají šanci dostat na vrchol své diplomatické kariéry, protože prostě míst velvyslanců je nějaký limitovaný počet, a pak se tam takhle na padáčku snášejí politické nominace.

Samozřejmě ta nominace narušuje a nabourává základní princip, na kterém je vystavěn služební zákon, který pracuje s principem předvídatelného kariérního postupu státních zaměstnanců za předpokladu, že splní podle toho zákona stanovené odborné předpoklady, že vykonávají odborně svoji práci. Samozřejmě to přináší do systému stabilitu a od toho má být ten služební poměr. Takže na jednu stranu služební zákon tvrdě dopadá na zaměstnance, kteří se podle něj musí řídit, a na druhou stranu pak tady máme čistě politickou nominaci víceméně za poděkování.

Podle mě angažmá pana poslance Vojtěcha jako ambasadora ve Finsku je neobhajitelné i z toho důvodu, že ačkoli působil tři roky jako člen vlády, tedy vrcholného orgánu moci výkonné, a samozřejmě vláda je odpovědná za výkon zahraniční politiky, a zároveň působí jako poslanec Poslanecké sněmovny, tak jsem nezaznamenal, že by se jakkoli a kdykoli vyjádřil k zahraničněpolitickým otázkám. Neučinil tak, ačkoli za uvedenou dobu měl možnost coby politik a veřejně činná osoba, v některých případech můžeme říct, že měl i povinnost se vyjadřovat k zahraničněpolitickým a bezpečnostním otázkám, které se dotýkaly České republiky, ať už to bylo například agresivní a diverzní chování Ruska a Číny vůči České republice a dalším demokratickým státům, brutální potlačování základních lidských práv a občanských svobod v Číně, Hongkongu, Rusku či Bělorusku či bezpečnostní problematika spojená s dostavbou jaderné elektrárny Dukovany, takže mně ta ambice dělat velvyslance přijde z toho titulu naprosto troufalá.

Pan premiér, nepřítomný premiér, se opakovaně zaštiťoval, že bude bojovat proti politickým trafikám, že bude bojovat proti trafikantům. On se takhle dokonce... Já tady ukážu paní poslankyni, protože ona to hlasitě komentuje, nebo je to v rámci normy, takže tady vám připomenu váš propagační materiál z volební kampaně, kde se pan premiér nechal vyfotit s trafikou... (Ukazuje jmenovaný materiál.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já bych vás přerušil, pane poslanče, a poprosil bych, abychom se oslovovali mým prostřednictvím.

 

Poslanec Jan Lipavský: Omlouvám se, pane předsedající. Vážení poslanci, prostřednictvím pana předsedajícího, ukazoval jsem vám obrázek premiéra Babiše u reklamního materiálu, kde je vyfocen s trafikou a reklamním sdělením: Zrušte trafiky, volte profíky! ANO. Volby do Evropského parlamentu 23. a 24. května.

Samozřejmě pan premiér mi odpověděl na tuto interpelaci, že všechno je skvělé, že pan Adam Vojtěch tu práci zvládne. Uvidíme, jak to dopadne, jak to celé bude. Já jenom prostě považuji za důležité zmínit, že zahraniční služba není holubník. Musí se to dělat nějakým systémem.

To, co předvádí v současné době sociální demokracie, kdy si tam vyměnili ministra, navrhují nového ministra, který pracoval pro CEFC, nyní CITIC, společnost s vazbou na čínskou vojenskou rozvědku, to je naprosto skandální. Vypovídá to o tom, jakým způsobem tato vláda zahraniční politiku voře, jak si tam víceméně dělá, co chce. První vicepremiér Hamáček oznámil, že poletí do Moskvy vyjednat summit mezi Bidenem a Putinem a ještě přiveze nějaké ty vakcíny. Otázka samozřejmě je, kdy, kdo a jak je naočkuje, nicméně ruské vakcíny na Slovensku vyvolaly vládní krizi, tak uvidíme, jestli to pan premiér Babiš ustojí. Možná je to od Hamáčka takový další trojský kůň, kterým ještě chce definitivně rozložit vládní koalici, i když asi slovo koalice je příliš nadnesené.

Samozřejmě to, co je naprosto skandální a také vypovídá o stavu české zahraniční politiky, je fakt, že prvního vicepremiéra vlády na takto vrcholnou návštěvu bude doprovázet Andrej Danko, což je předseda Slovenské národní rady -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane poslanče, já vás znovu přeruším a musím vás volat k věci. Přece jenom, vaše interpelace se týká jmenování bývalého ministra zdravotnictví velvyslancem, tak vás prosím, abyste se držel tématu.

 

Poslanec Jan Lipavský: Přesně tak, jmenování Adama Vojtěcha velvyslancem je prostě jednou z mnoha ukázek toho, jak česká zahraniční politika je vedena nesystematicky, chybně a proti zájmům České republiky. Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Já Sněmovnu seznámím s omluvenkou. Pan ministr zdravotnictví Petr Arenberger se nám omlouvá dnes od 9 do 15 hodin z důvodu neodkladných pracovních záležitostí.

Pan poslanec Bžoch se hlásí, nevím, jestli do rozpravy, nebo s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Bžoch: Děkuji za slovo, já to zvládnu ve faktické poznámce. Vážený pane kolego Lipavský, prostřednictvím pana předsedajícího, vy jste teď ukázal, že v oboru diplomacie a mezinárodních vztahů nemáte žádnou znalost. To, že jsou politické nominace, je dáno historicky a nezavedl to nikdo jiný než Edvard Beneš, o kterém jistě víte, že bez něj bychom republiku neměli. Už ten říkal, že jedna třetina diplomatického sboru by měla být politická, protože se to samozřejmě řídí politikou, a ne pouze diplomaty, kteří jsou na úřadu. Takže to, co vy říkáte, že to někomu zabírá místo v diplomatických kruzích na Ministerstvu zahraničních věcí, je zcela scestné a není to pravda. Politické nominace tu byly odjakživa a budou i nadále, protože to k politice a diplomacii patří. A vy jste tím, co jste tady říkal - a to jsem v některých věcech s vámi souhlasil - ukázal základní neznalost tohoto principu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji i za dodržení času. Pan poslanec Lipavský bude reagovat také faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Jan Lipavský: Děkuji za slovo. Já jsem rád, že zde na mikrofon zaznělo, že politické nominace sem patří, ale měli jste to říct před volbami, měli jste si to dát na ten plakát s tou trafikou. Pak by to dávalo smysl, pane poslanče, prostřednictvím pana předsedajícího.

Ale kdyby na post českých velvyslanců byly pouze politické nominace, tak by to ještě dávalo smysl, ale dnes tam už máme i byznysové nominace, jinak post velvyslance pana Fleischmanna ve Francii označit nelze. To je prostě člověk, který tam dělá práci pro Křetínského. Proč jste si ho tam nechali od Pražského hradu dosadit? Já tomu nerozumím. Prostě tento stát řídíte naprosto šíleným způsobem a podle toho to také vypadá.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní zde mám nejdříve faktické, pak se mi hlásili někteří lidé do rozpravy, tak to zvládneme ukočírovat. Nejdříve pan poslanec Staněk s faktickou poznámkou, poté pan poslanec Bžoch, poté řádné přihlášky do rozpravy. Prosím.

 

Poslanec Antonín Staněk: Vážený pane předsedající, vážený pane poslanče, vaším prostřednictvím, pane předsedající. Myslím si, že pro vaši politickou stranu, respektive hnutí, jsou velmi inspirativní Spojené státy americké. Myslím si, že i mnohé nominace velvyslanců na posty právě vašich spřízněných amerických kolegů jsou politického charakteru. Proč by Česká republika měla mít jiný postoj než váš vzor?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec Bžoch s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Bžoch: Já už budu velmi stručný. Vážený pane kolego Lipavský, prostřednictvím pana předsedajícího, to, co jste tady řekl, se dá přeložit tak, že vlastně Edvard Beneš nám tady zavedl trafiky. Výborně, měl byste se stydět.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní přihlášky do rozpravy, jako první pan poslanec Jurečka, poté paní poslankyně.

 

Poslanec Marian Jurečka: Já bych se na to v té debatě snažil podívat racionálně. Já si myslím, že dobrý stát umí zhodnotit pro úspěch státu a svých občanů to, když někdo například z ministrů vlády odvedl opravdu práci, a práce ministra je ve své podstatě i diplomatická služba, protože ministr musí být diplomat, jedná s lidmi v zahraničí, takže to je samozřejmě věc, kdy tito lidé, pokud jdou potom sloužit do diplomatického sboru, je to ku prospěchu občanů.

Co je ale na polemiku, tak je potřeba si říct, jestli ty parametry v této záležitosti jsou naplněny, jestli prostě ministr, který končí - a těch důvodů bylo vícero, i premiér je komentoval z hlediska nedobré koordinace fungování toho resortu a tak dále - jestli to je ten správný příklad. Tady si myslím, že je potřeba se na to podívat optikou obou stran a z mého pohledu je pravda někde uprostřed. Já si myslím, že dobrý stát má umět ocenit to, když se někdo nabízí a má dobré schopnosti, aby byl v diplomatickém sboru a pracoval pro úspěch státu, ale nemá to být tak, že se to děje za každou cenu, a už to není potom politická nominace, ale je to potom politikaření. A to je něco, s čím se souhlasit nemá a nemá se to ani praktikovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní paní poslankyně Červíčková.

 

Poslankyně Monika Červíčková: Děkuji za slovo. Já bych jenom ještě dodala ke svému kolegovi panu Lipavskému. Je mi to velice líto, já sice chápu, že poslední tři roky se zajímáte o zahraniční politiku prostřednictvím účasti v zahraničním výboru, ale momentálně mohu jenom potvrdit to, že jste prokázal, že vaše osobní antipatie převažují nad jakýmkoliv profesním zájmem o tuto oblast. Já jsem na rozdíl od vás na české ambasádě v zahraničí pracovala a je mi velice líto, že vy přirovnáváte k trafikám všechny diplomaty, kteří jsou za naši republiku vysláni. To je nemístné a myslím, že byste se právě těm diplomatům měl omluvit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím, abychom se oslovovali mým prostřednictvím. Pan poslanec Lipavský se hlásí k faktické poznámce. Prosím.

 

Poslanec Jan Lipavský: Děkuji za slovo. Já si pouze dovolím uvést na pravou míru dvě informace, které zazněly od paní poslankyně Červíčkové. Není to nic osobního. S panem poslancem Vojtěchem se znám pouze tady, jak se potkáváme na chodbách. Postupoval jsem čistě na základě veřejně dostupných údajů, opravdu to není nic, že bych tady k někomu choval nějakou zášť. Vy jste svůj projev zakončila, paní poslankyně, prostřednictvím pana předsedajícího, slovy, že všechny velvyslance považuji za trafikanty. Tak to samozřejmě není pravda. Bohužel, velká část v současné době sloužících velvyslanců nějaké znaky naplňuje, kariérních diplomatů je tam dnes již opravdu jako šafránu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji, to jsou v tuto chvíli všechny přihlášky do rozpravy. Pokud se nikdo další nehlásí, tak rozpravu končím. Táži se poslance Lipavského, zdali navrhuje nějaké usnesení Poslanecké sněmovny? Není tomu tak. V tom případě jsme tuto interpelaci vyčerpali a tím jsme také vyčerpali všechny interpelace kromě těch dvou, které jsme přerušili, abychom o nich hlasovali.

Svolám kolegy do sálu. Podle počtu přihlášených to vypadá, že bychom se měli dostat na tu úroveň, abychom mohli hlasovat. Já vás poprosím, abyste se přihlásili svými kartami. Podle hlasovacího zařízení je nás v tuto chvíli dostatek v sále. Ještě počkám, až dorazí někteří kolegové z předsálí, abych dal tu možnost.

Budeme hlasovat o dvou interpelacích, které jsou zde navrženy k přerušení. Jako první je to interpelace na ministryni Marii Benešovou od pana poslance Jurečky, je to sněmovní tisk 1188. Je navrhována na přerušení do příště, pokud to pan poslanec nechce přerušit.

Pak je zde interpelace na pana ministra dopravy Havlíčka od pana poslance Jana Farského, která je navržena přerušit do přítomnosti pana ministra. Já jsem tu tedy pana ministra viděl, ale věřím, že takto to můžeme v tuto chvíli hlasovat, pokud nikdo nic nenamítá.

Pan poslanec Jurečka chce ještě něco s přednostním právem doplnit? Prosím.

 

Poslanec Marian Jurečka: Já jsem chtěl velmi stručně poprosit Sněmovnu, aby opravdu umožnila přerušení této interpelace na paní ministryni Benešovou do příště, protože by bylo opravdu dobré slyšet jasnou férovou odpověď, jak je to v otázce toho, že pan Janoušek se vyhýbá výkonu trestu. Děkuji za podporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já bych se chtěl ještě zeptat, jestli by někdo něco namítal proti tomu, kdybychom to hlasovali jedním hlasováním, to znamená obě dvě přerušení zároveň, i když jsou na jiné ministry a jiného druhu? Nevidím, že by proti tomu byl nějaký protest. (Hlasy ze sálu.) Zvlášť? Dobře, ze sálu je požadavek na hlasování zvlášť, takže postupně.

 

Nejdříve se tedy vyrovnáme s interpelací, která je pod sněmovním tiskem 1188, to je interpelace pana poslance Jurečky na paní ministryni Benešovou, kde je navrženo její přerušení do příštího projednávání písemných interpelací, takže všichni víme, o čem budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 93 a ptám se, kdo je pro přerušení? Kdo je proti? Já vám děkuji.

Hlasování pořadové číslo 93, je přihlášen 71 poslanec a poslankyně, pro 70, 1 se zdržel. Já vám děkuji. Tuto interpelaci jsme tedy přerušili do příštího projednávání písemných interpelací.

 

A pak je zde interpelace pod číslem 1187 pana poslance Farského na pana ministra Havlíčka, kde je navrženo přerušení do přítomnosti pana ministra. Myslím, že všichni víme, o čem budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 94 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Já vám děkuji.

Hlasování pořadové číslo 94, je přihlášen 71 poslanec a poslankyně, pro 64, proti nikdo. I tuto interpelaci jsme tedy přerušili.

 

Tím jsou všechny interpelace v tuto chvíli vypořádány, tedy děkuji. Konstatuji, že pro tento den jsme projednávání odpovědí na písemné interpelace poslanců ukončili. V souladu s rozhodnutím předsedy a diskuzí, která proběhla na grémiu nebo organizačním výboru, přerušuji 98. schůzi Poslanecké sněmovny do 14.30 hodin, kdy budeme pokračovat v projednávání bodu 527, což jsou ústní interpelace.

Připomínám, že za 15 minut tedy podle těch rozhodnutí budeme pokračovat v přerušené 93. schůzi Poslanecké sněmovny, tedy přerušuji naše jednání do 10.05... Do 10.15, ať to máme zaokrouhlené, a pak budeme pokračovat v projednávání 93. schůze.

 

(Schůze přerušena v 9.53 hodin.)

(Schůze pokračovala ve 14.30 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, nejprve technicky, než budeme pokračovat v jednání přerušené 98. schůze, tak bych chtěl upřesnit, že před vyhlášením polední přestávky nezazněla na mikrofon informace o přerušení té 93., tak já tedy v tuto chvíli oznamuji, že 93. schůze je přerušena, a to doby, než se na grémiu Poslanecké sněmovny dohodne mezi předsedy, jak budeme s touto schůzí dále pokračovat.

A nyní tedy zahajuji odpolední jednání přerušené 98. schůze Poslanecké sněmovny, všechny vás na ní vítám. Protože jsme měli jinou schůzi, tak vás všechny teď odhlásím, požádám vás o přihlášení, případně o sdělení, kdo hlasuje s kartou náhradní.

 

A přistoupíme k bodu

 

Následující část projednávání bodu pořadu schůze

Aktualizováno 16. 6. 2021 v 15:27.
Přihlásit/registrovat se do ISP