Čtvrtek 22. dubna 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Vojtěch Pikal)

526.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Na pořad jednání 98. schůze Poslanecké sněmovny bylo předloženo celkem 19 odpovědí na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nebyli spokojeni, a z toho důvodu požádali o zařazení na pořad Poslanecké sněmovny. Pro dnešek zbývá projednat ještě 16 odpovědí na písemné interpelace.

Upozorňuji všechny poslance na ustanovení podle § 112 odst. 6 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, které zní: "Není-li interpelující poslanec na schůzi Sněmovny přítomen, nekoná se o odpovědi na jeho interpelaci rozprava a Sněmovna k ní nezaujme stanovisko."

Ještě mi byla doručena omluvenka pana ministra zdravotnictví Petra Arenbergera, který se omlouvá dnes od 9 hodin do konce odpoledního jednání vlády z důvodu neodkladných pracovních záležitostí.

A nyní přistoupíme k projednávání odpovědí na písemné interpelace. (V sále není přítomen žádný člen vlády.) Jsme upozorněni, že nemáme přítomnost členů vlády, takže já v souladu s platnými usneseními Sněmovny nyní přeruším jednání... Přeruším jednání, ale hlásí se ještě s přednostním právem pan poslanec. Prosím.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Dobré ráno, vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové. Já tedy musím říct, když se podívám do lavic, kde mají sedět členové vlády, a je čtvrtek ráno, jsou interpelace, a nikdo tady není, neobtěžují se členové vlády přijít do práce, tak jak jim ukládá zákon a jednací řád, tak je to dost tristní a smutný pohled. Já musím říct, že mně to vadí. Chci tady jednoznačně říci, abyste ve vládních koaličních řadách ministrům předali informace, že prostě obvyklé je, že aspoň někdo z vlády dojde.

Já chápu, že tady nemůže být každý týden každý ministr, když jedná Sněmovna, že jsou třeba i zahraniční povinnosti, ale to, co vidíme za mnou, to je opravdu jako výsměch. Tady se kladou otázky na důležitá témata, občané chtějí znát odpovědi stejně jako my. Já tady třeba řeším interpelaci s paní ministryní spravedlnosti Benešovou, a jednoduchá otázka na to, proč pan Janoušek není ve výkonu trestu, tak na to není schopna paní ministryně odpovědět několik týdnů.

Takže prosím pěkně, abyste příští čtvrtek vyřídili svým ministrům, aby chodili do práce. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Mě také velice mrzí, že vláda, která je zodpovědná Sněmovně, neplní ani tyto základní povinnosti. Nicméně mi nezbývá než tedy v tuto chvíli jednání přerušit. V tuto chvíli na pět minut a domluvíme se na dalším postupu. Takže přerušuji jednání Sněmovny do 9.10 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 9.04 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 9.10 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, stále není přítomen žádný z členů vlády na písemné interpelace ani na jednání Sněmovny. Většina jich je omluvena z pracovních povinností, přestože jejich pracovní povinností je být přítomný zde. Takže mně nezbývá než přerušit v tuto chvíli jednání Poslanecké sněmovny do 9.30 hodin. Uvidíme, jestli do té doby budou omluveni všichni, nebo se někdo dostaví. Děkuji, takže přerušuji do 9.30.

 

(Jednání přerušeno v 9.10 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 9.29 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, čas, na který jsem přerušil naše jednání z důvodu nepřítomnosti uplynul, takže budeme pokračovat.

Nejdříve Sněmovnu seznámím s došlými omluvenkami. Ministr Brabec zaslal omluvenku, že se omlouvá od 9 do 11 hodin z pracovních důvodů a pan ministr Toman se nám nově omlouvá na čtvrtek 22. dubna 2021 a na pátek 23. dubna 2021 z pracovních důvodů. Nicméně mám informaci, že ministři by měli být na cestě, takže přeruším naše jednání ještě do 9.45 a pak bychom se konečně měli dostat k projednávání písemných interpelací. Děkuji a přerušuji schůzi do 9.45.

 

(Jednání bylo přerušeno v 9.30 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 9.44 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, čas, na který jsem přerušil naše jednání, již uplynul, a přesto zde stále není přítomen žádný člen vlády. Mně tedy nezbývá než navrhnout velice neortodoxní postup. Protože interpelace jsou určeny k tomu, abychom my jako poslanci dostali odpovědi na své otázky, nebo je alespoň mohli řádně a veřejně klást, tak navrhuji, abychom i přes platné usnesení Sněmovny pokračovali v jednání a alespoň ten blok realizovali, protože jinak by vláda takto mohla blokovat naše základní právo vládu kontrolovat. A to si myslím, že by nebyl dobrý postup. Takže pokud nikdo nic nenamítá, tak nyní přistoupíme k projednávání odpovědí na písemné interpelace.

První je zde interpelace na předsedu vlády Andreje Babiše pod sněmovním tiskem 707. Ta je přerušena do jeho přítomnosti, tedy ji nemůžeme projednávat a nebudeme ji projednávat. Dále je zde interpelace pod sněmovním tiskem 709 na předsedu vlády, která je též přerušena do jeho přítomnosti, a také ji tedy nemůžeme projednávat. Dále je zde interpelace na předsedu vlády pod sněmovním tiskem číslo 770, která je též přerušena do přítomnosti předsedy vlády, a také v ní tedy nebudeme pokračovat. Dále je zde další interpelace pod sněmovním tiskem 1015, která je též mířena na předsedu vlády a také je přerušena do jeho přítomnosti, a tedy v ní nemůžeme pokračovat. Dále je zde interpelace na předsedu vlády pod sněmovním tiskem číslo 1017, která je přerušena do jeho přítomnosti, a také v ní tedy nebudeme pokračovat. Dále je zde interpelace na předsedu vlády pod sněmovním tiskem číslo 1098, která je přerušena do přítomnosti předsedy vlády, a také v ní tedy nemůžeme pokračovat.

Dále je zde interpelace na ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou pod sněmovním tiskem číslo 1107. Ta je přerušena do přítomnosti ministryně, a také v ní tedy nemůžeme pokračovat. Dále je zde interpelace na ministryni Janu Maláčovou pod sněmovním tiskem číslo 1115. Ta je také přerušena do přítomnosti ministryně práce a sociálních věcí, tedy v ní nemůžeme pokračovat.

Dále je zde interpelace na pana premiéra pod sněmovním tiskem číslo 1124. Ta je také přerušena do přítomnosti předsedy vlády, tedy nemůžeme pokračovat. Dále je zde interpelace na předsedu vlády pod sněmovním tiskem číslo 1132. Ta je přerušena do přítomnosti předsedy vlády, a tedy nemůžeme pokračovat.

Dále je zde interpelace na ministryni Janu Maláčovou pod sněmovním tiskem 1135. Ta je přerušena do přítomnosti paní ministryně a tedy nemůžeme pokračovat.

Dále je zde interpelace na ministra obrany Lubomíra Metnara pod sněmovním tiskem číslo 1140. Ta je přerušena do přítomnosti ministra, pan ministr není přítomen, tedy nemůžeme pokračovat. Další opět interpelace na ministra obrany Lubomíra Metnara pod sněmovním tiskem číslo 1154. Ta je přerušena do přítomnosti pana ministra, a nemůžeme tedy pokračovat.

Dále je zde interpelace na ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy Karla Havlíčka pod sněmovním tiskem číslo 1187. Ta je také přerušena do přítomnosti pana ministra, a tedy nemůžeme pokračovat.

Dále je zde interpelace na ministryni spravedlnosti Marii Benešovou. Ta byla přerušena do dalšího projednávání, to je teď, takže tuto interpelaci otevřu. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová odpověděla na interpelaci poslance Mariana Jurečky ve věci odsouzeného lobbisty Romana Janouška. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jaké sněmovní tisk 1188. Projednávání bylo přerušeno do dalšího projednávání písemných interpelací, to je nyní. Pan poslanec je přítomen, takže budeme pokračovat v rozpravě. Prosím.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji, já jenom krátký komentář. Protože logicky tady paní ministryně není, tak já jednoznačně trvám na tom, aby ta interpelace byla přerušena do její přítomnosti. Pokud se dívám na tabuli, tak bohužel o tom ani nemůžeme hlasovat.

Musím jenom říct svoji poznámku. Rozumím tomu, že odpoledne se celá vláda z interpelací omluvila, protože je opravdu mimořádná situace a podle nás v té hodině asi vláda bude muset řešit otázku na diplomatické úrovni. Ale opravdu nerozumím tomu, proč tady nikdo z členů vlády nepřišel dneska dopoledne.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Zeptám se, jestli něco navrhujete, nějaký postup?

 

Poslanec Marian Jurečka: Přerušení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Přerušení, dobře. Zkusím svolat kolegy do sálu, abychom mohli hlasovat, protože tak jako tak je to poslední interpelace, takže je potřeba. (Gong.) Podle hlasovacího zařízení je nás přítomno 54, již se to začíná scházet. Děkuji kolegům, kteří přicházejí.

Budeme hlasovat o přerušení interpelace na ministryni spravedlnosti Marii Benešovou, pokud se nám podaří naplnit kvorum. (Čeká, až se v sále sejde dostatečný počet poslanců.) Pokud se nám nepodaří naplnit kvorum - čemuž v tuto chvíli rozumím, protože zahájení bylo překvapivé takhle rychle - tak budu muset přerušit jednání na pět minut. A pokud se nám ani potom nepodaří naplnit kvorum, tak prostě přeruším projednávání interpelací.

Vidím, že přichází další poslanci. Snažíme se dosáhnout kvora, abychom mohli hlasovat o přerušení interpelace na ministryni spravedlnosti. (Stále čeká na dostatečný počet poslanců.) Musím říct, že počet přihlášených na tabuli spíše odpovídá než neodpovídá počtu přítomných v sále. Takže mně nezbývá než přerušit v tuto chvíli jednání Poslanecké sněmovny na pět minut do 9.57 hodin, abychom zkusili dosáhnout kvora.

 

(Jednání přerušeno v 9.52 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 9.57 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, (Gong.) počet přihlášených se nám přiblížil k potřebnému kvoru, takže vás znovu svolávám do sálu a žádám, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami.

Jednání jsme přerušili před hlasováním o přerušení interpelace pro nedostatečné kvorum. Já tedy dám nějaký čas, abychom se přihlásili. Ještě dva... (Chvilku čeká.) Tak. Zatím to nevypadá, že by se nám kvorum dařilo naplnit, nicméně stále přicházejí poslanci, takže je opět vyzvu, aby se přihlásili svými identifikačními kartami. Pořád nám chybí dva... Takže mně asi nezbývá nic jiného než v tuhle chvíli přerušit jednání Sněmovny pro její zjevnou neusnášeníschopnost jak z důvodu nepřítomnosti dostatečného počtu... Ještě přišli? Uvidíme. 66, ještě jeden... Tak 67, děkuji. Poslanecká sněmovna dosáhla své usnášeníschopnosti.

 

Naše jednání jsme přerušili ve chvíli, kdy bylo navrženo přerušit projednávání interpelace poslance Mariana Jurečky na ministryni Marii Benešovou pod sněmovním tiskem 1188. Já věřím, že všichni víme, o čem budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro přerušení? Kdo je proti přerušení? Ano, toto přerušení je do přítomnosti paní ministryně, ať to jasně zazní. Já vám děkuji.

Hlasování číslo 213, bylo přihlášeno 67 poslanců a poslankyň, pro 55, proti nikdo. Takže tuto interpelaci jsme přerušili do přítomnosti paní ministryně.

 

Já vám děkuji. Konstatuji, že pro dnešní den jsme ukončili projednávání písemných interpelací poslanců. Mně nezbývá než do budoucna vyzvat k lepší organizaci práce Sněmovny i vlády, tak abychom mohli něco projednávat. V tuto chvíli máme zařazeny další body na 11 hodin, kdy mám také nějaké přihlášky ke změně pořadu, tak tam již máme zařazenu jednu smlouvu a poté čtyři zprávy. Mám též příslib, že v 11 hodin by již měli být přítomni nějací ministři, a někteří dokonce nejsou od začátku, mají nastaveny omluvenky tak, aby tu byli. Takže budeme věřit, že se nám podaří pokračovat v jednání v 11 hodin. A já, než přeruším ještě, tak dám slovo panu poslanci Luzarovi. Prosím.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo, vážený pane řídící, dámy a pánové. Tato situace se opakuje docela pravidelně ve čtvrtky dopoledne, kdy máme problém s účastí ministrů. Já to považuji za docela vážný problém, a jelikož jsem si všiml, že ač to není právním zvykem České republiky, tak pan premiér Babiš rád používá takzvané vytýkací dopisy. Tak já bych rád, aby předseda Sněmovny jeden takovýto vytýkací dopis panu ministerskému předsedovi zaslal, ať si udělá pořádek ve vládě a vždy v 9 hodin někdo z ministrů tady je. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Mám informaci, že se něco takového již připravuje. Pan předseda Válek se ještě hlásí s přednostním právem.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji, pane předsedající. Nebývá to běžné, ale já se ke kolegovi Luzarovi vaším prostřednictvím plně připojuji a navrhnu to na grémiu, abychom toto řešili, protože toto opravdu je nedůstojné. My jsme jako opozice vyzvali vládu k demisi, ale takhle důsledně jsme to nemysleli. My jsme mysleli, že i když bude v demisi, což pravděpodobně se stalo, akorát to neoznámila vedení Sněmovny, tak že přece jenom sem bude chodit, a ne že odejde do ilegality. To jsme takhle úplně si nemysleli. Jediná omluva by byla, kdyby s transparenty stávkovali před ruským velvyslanectvím pod vedením pana prezidenta, ale to je nepravděpodobné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Já bych tedy přerušil jednání Poslanecké sněmovny do 11 hodin, kdy budeme pokračovat v naší řádné schůzi. Já vám děkuji.

 

(Jednání přerušeno v 10.01 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 11.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, podle schváleného programu bychom se měli věnovat pevně zařazeným bodům: 312, sněmovní tisk 356, Opční protokol o Úmluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením, bodům 400, 401, 451 a 470, jde o sněmovní tisky 441, 562, 796960, zprávy o činnosti hospodaření České televize v letech 2018 a 2019. Poté bychom případně pokračovali v projednání dalších bodů podle schváleného pořadu a odpoledne je samozřejmě bod 527, ústní interpelace.

Nicméně předtím se budeme zabývat návrhy na změnu schváleného pořadu 98. schůze. K tomu tu mám několik přihlášek. Jako první je přihlášen pan předseda klubu ANO Jaroslav Faltýnek. Pane předsedo, prosím.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji, pane místopředsedo. Dobrý den, dámy a pánové, já bych vás chtěl poprosit všechny o podporu mého návrhu na změnu pořadu schůze. Už se to stává určitým evergreenem, ale věřím, že tentokrát najdeme většinovou shodu a zařadíme dnes pevně na 12.00 hodin bod číslo 528, Informace maturity a závěrečné zkoušky 2021. Jsem dohodnut s panem ministrem Plagou, že tady bude na 12. hodinu, a rozumím tomu, že tímto návrhem se vlamuji vlastně do projednávání zpráv o hospodaření a činnosti České televize. Na grémiu jsme si řekli, že by bylo dobře, abychom jako Sněmovna do voleb se vypořádali s těmito zprávami a odbavili je, nicméně v tuto chvíli si myslím, že jak maturanti, tak rodiče více čekají na informace o maturitách než na zprávy České televize. Takže prosím pěkně o podporu tohoto návrhu, abychom dneska na 12.00 hodin pevně zařadili bod číslo 528. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Dále vystoupí paní poslankyně Kateřina Valachová a po ní pan poslanec Černohorský. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Děkuji, pane předsedající. Za poslanecký klub sociální demokracie se připojuji ke svému předřečníkovi. Máme shodný návrh na zařazení námi zařazeného (správně: navrženého) bodu Maturity 2021 na dnešní den na hodinu, která byla uvedena, takže také toto podporujeme.

Nicméně vzhledem k tomu, že o to usilujeme jako poslanecký klub celý týden marně, tak zároveň využívám příležitosti k bližšímu odůvodnění tohoto bodu. To, že většina odborných škol neupravila praktické části maturit anebo neposunula je, zároveň jsme neobnovili praxe podle několika plánů a tyto praktické části maturit odstartovaly, to už víte, nicméně dovolte mi, abych avizovala, jaké usnesení budeme navrhovat, aby je Sněmovna schválila:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá vládu, aby vzhledem ke skutečnosti, že praktická výuka na středních školách bude i v omezeném režimu zahájena až 26. dubna 2021, dále vzhledem k tomu, že nebyly postupně splněny již tři termíny návratu žáků maturitních ročníků a závěrečných ročníků do prezenční výuky s přihlédnutím k faktu, že z informací poskytnutých dne 14. dubna v Poslanecké sněmovně ministrem zdravotnictví profesorem Petrem Arenbergerem vyplynulo, že v danou chvíli není jasné, kdy a zda vůbec bude prezenční výuka na středních školách obnovena, a při vědomí závažných zpráv o negativních dopadech současné situace na psychiku žáků a studentů uložila Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

I. zajistit dodatečnou úpravu praktické části maturit a dostatečné množství opravných termínů ve školním roce 2020/2021 v návaznosti na přijímací řízení na vysoké školy;

II. neprodleně zahájit legislativní práce na přípravě novelizace zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v tom smyslu, aby bylo možné na základě volby žáka jako alternativu maturitních zkoušek v odůvodněných případech využít hodnocení průměrných známek;

III. předložit Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky zevrubnou zprávu o připravovaných opatřeních Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a spolupracujících institucí, směřujících k vyrovnání dopadu pandemie na vzdělávání dětí, žáků a studentů, a to včetně finančního zajištění těchto opatření."

Samozřejmě náš poslanecký klub dal tento návrh usnesení všem poslaneckým klubům k dispozici a pokračujeme v politických jednáních v kuloárech se všemi experty politických stran v oblasti vzdělávání. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji a nebude vystupovat pan poslanec Černohorský, ale bude vystupovat pan poslanec Mikuláš Ferjenčík s návrhem na změnu schváleného pořadu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych vás chtěl požádat stejně jako včera, abychom předřadili bod číslo 531 s názvem Konec likvidace maloobchodu. Včera se ho podařilo pevně zařadit, bohužel schůze skončila dříve, takže se nepodařilo ho projednat, tak já věřím, že ta vůle se najde dnes. Věřím, že to může proběhnout velice rychle. Jde mi o následující, abychom hlasovali o tomto usnesení:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

I. konstatuje, že sektor maloobchodu byl a zůstává uzavřen nejdéle v celé Evropě, čímž dochází k jeho faktické likvidaci;

II. upozorňuje, že současné uzavření maloobchodu je protiprávní a neodpovídá znění pandemického zákona;

III. vyzývá vládu k okamžitému otevření maloobchodu a většiny služeb, přičemž provoz maloobchodu a služeb bude navázán na soubor racionálních provozních protiepidemických opatření;

IV. žádá vládu o navýšení kompenzací pro podnikatele tak, aby v důsledku vládních opatření nedocházelo k likvidaci jinak zdravých firem."

Navrhuji tento bod zařadit jako číslo 2 dnes. Myslím si, že je velmi důležité to dnes projednat, protože dnes o tom, jak se k regulaci maloobchodu ve vztahu k epidemii postaví vláda, bude vláda jednat. Takže máme jedinečnou příležitost vyslat jasný signál, že skutečně obchody je potřeba otevřít, protože jejich současné uzavření je nelegální. Děkuji za pozornost a podporu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo k programu schůze, k pořadu schůze? Nehlásí, takže budeme hlasovat o dvou návrzích.

 

Nejprve budeme hlasovat o návrhu (Gong.), který přednesl pan poslanec Faltýnek a ke kterému se přihlásila také paní poslankyně Valachová, a to je, abychom bod 528, Informace maturity a závěrečné zkoušky 2021, zařadili napevno dnes na 12. hodinu. Přivolal jsem poslankyně a poslance, kteří nebyli v sále. Jsme připraveni na hlasování.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 214, přihlášeno 95 poslanců, pro 80, proti nikdo. Návrh jsme přijali a ve 12 hodin se budeme zabývat tímto bodem.

 

Dále zazněl návrh pana poslance Ferjenčíka, abychom bod 531, Konec likvidace maloobchodu, zařadili jako druhý bod dnešního programu. (Žádost o odhlášení z pléna.) Žádost o odhlášení, všechny jsem vás odhlásil. Přihlaste se prosím svými hlasovacími kartami a můžeme hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 215, přihlášeno 86 poslanců, pro 37, proti 3. Návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme se vyrovnali se všemi návrhy na změnu programu a můžeme postupovat podle toho, jak jsme si schválili body dnešního jednání. To znamená, že se teď budeme zabývat bodem číslo

 

Následující část projednávání bodu pořadu schůze

Aktualizováno 16. 6. 2021 v 15:27.
Přihlásit/registrovat se do ISP