Úterý 20. dubna 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Petr Fiala)

399.
Návrh na jmenování členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: I zde se nacházíme v druhém kole, to první také proběhlo před týdnem, zvoleno bylo šest členů - Milan Bouška, Václav Mencl, Daniel Novák, Jiří Janeček, Jiří Maceška a paní Marta Smolíková - a zůstalo neobsazeno jedno místo, takže i zde budete vybírat ze dvou kandidátů. Těmi, kteří v tom prvním kole dosáhli nejvyšší počet hlasů, a budou tedy nyní na hlasovacích lístcích, z prvního kola jsou: pan Marek Poledníček, nominován KDU-ČSL, s 68 hlasy, a paní Lenka Králová, nominována SPD, s počtem 77 hlasů.

Tady ještě připomenu, že u volby do velké rozhlasové rady se jedná o návrh, neboli výběr Poslaneckou sněmovnou. Následné jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání probíhá předsedou vlády České republiky, a proto případně zvolenému kandidátovi započne funkční období dnem jmenování předsedou vlády, a ještě nejdříve od 25. května, což je den následující po dni, kdy se toto místo uvolní. I zde se jedná o druhé kolo tajné volby a já prosím, pane předsedající, abyste i tento bod přerušil. Na vydání lístků dávám pouze 10 minut, ta volba bude rychlá.

A ještě avizuji a prosím, kolegyně a kolegové, jestli by bylo možné pak v dalším bodu během rozpravy mezi řečníky během jedné dvou minut krátce vyhlásit výsledky. Takže nyní prosím o přerušení do 18.15.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Dámy a pánové, prosím, ještě věnujte pozornost informaci, jak budeme dnes dál postupovat, protože dohoda předsedů poslaneckých klubů už existuje. Po tom, co proběhnou volby, se tady za 10 minut sejdeme, abychom se věnovali bodu 515 Odvolání proti rozhodnutí mandátového a imunitního výboru, tak jak jsme si to schválili hlasováním, a po jeho projednání se vrátíme k bodu 530 Informace vlády k událostem ve Vrběticích v roce 2014 a ten dnes dokončíme. Tím skončí dnešní jednání Poslanecké sněmovny.

 

Takže nyní přerušuji jednání Poslanecké sněmovny na provedení volby. Sejdeme se znovu v 18.16 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 18.06 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 18.16 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, budeme pokračovat v našem jednání. Máme napevno zařazený bod 515. Jenom připomínám, že od této chvíle už opět jednáme v polovičním formátu.

 

Na řadě je tedy bod

 

Následující část projednávání bodu pořadu schůze

Aktualizováno 16. 6. 2021 v 15:27.
Přihlásit/registrovat se do ISP