Čtvrtek 22. dubna 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

528.
Informace maturity a závěrečné zkoušky 2021

Prosím, aby se slova ujala navrhovatelka tohoto bodu, paní poslankyně Kateřina Valachová, která - bude-li souhlasit - se stane zároveň i jeho zpravodajkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, vážení ministři, ministryně, dovolte mi, abych uvedla bod Maturity 2021, který jsem za poslanecký klub sociální demokracie zařadila, a s vaší podporou vás všech, a za to děkuji, také dosáhla po týdnu toho, že ho začínáme projednávat.

Dovolte mi, abych ještě dříve, než se dostanu k podrobnému popisu informací, které mě vedly k zařazení tohoto bodu, trochu zavzpomínala na dobu před rokem, kdy nás zasáhla pandemie a kdy Poslanecká sněmovna tehdy, ačkoli došlo vlastně k zasažení do výuky středoškolské pouze v řádech několika týdnů, tak tehdy, kolegové a kolegyně, připomeňme si to, jsme zcela vážně debatovali nad tématem administrativní maturity. Stejně tak chci připomenout dobu letních prázdnin, kde jste vy, jednotlivé poslanecké kluby, iniciovali to, aby vznikla pravidla pro distanční vzdělávání. A také chci připomenout to, že toto bylo tehdy Ministerstvem školství odmítáno. V obou případech, jak na jaře, tak v létě, došlo k předložení dvou novelizací školského zákona, obojí v legislativní nouzi, a my jako poslanci a poslankyně jsme tehdy měli opravdu hodiny na to, abychom se s těmito změnami, které velmi zásadně ovlivňovaly právo na vzdělání dětí, žáků a studentů, seznámili a schválili je. Chci vám připomenout, že v tuto chvíli sice nemáme nouzový stav, ale máme z důvodu politického rozhodnutí pandemický stav. A chci připomenout, že aktuální epidemiologická situace je horší, než byla na jaře minulého roku nebo v létě minulého roku. Tolik jenom na úvod.

Také bych chtěla připomenout z hlediska úprav maturit, že se nacházíme v objektivní situaci, kdy letošní maturanti 2021 nikoli z důvodu COVID-19, ale z řady turbulentních změn, ať už zákonů, nebo vyhlášek, měli co čtvrt roku odlišné podmínky pro uzavření svého středoškolského vzdělávání. Narážím na několik změn v úpravách maturitních zkoušek jak zákonem, či vyhláškou, které - jak říkám, pokud bychom si to zopakovali - co čtvrtletí školy překvapovaly. Připomenu, že ještě v listopadu a v prosinci odborné asociace ředitelů ostře kritizovaly změny na poslední chvíli, týkající se jazykových úprav. Toto všechno bychom měli vzít při dnešním projednávání Maturity 2021 v potaz.

Nyní tedy k věci, proč jsem si dovolila, a děkuji vám ještě jednou za podporu, zařadit stávající bod Maturity 2021. Všichni víte, že v únoru jsme absolvovali vášnivou politickou debatu a přestřelku mezi předsedou vlády a ministrem školství ohledně úředních maturit. Tehdy jsem nejenom já, ale většina odborníků označila takový krok za předčasný s tím, že by to byla kapitulace na koncovku vzdělávání, byť v těžkém covidovém roce. Nicméně i tehdy, a myslím si, že v tomhle jsme byli ve shodě, jsem stanovila a formulovala podmínky pro úspěšný start nebo ukončení, chcete-li, Maturit 2021. Jednou z těch základních bylo obnovení praxí na našich zejména odborných školách a učilištích. Podotýkám, že s obnovením praxí počítaly všechny plány ministerstva v minulých měsících, které se ovšem natřikrát nebo načtyřikrát nepodařilo prosadit. Pak se stalo, že řada ředitelů a ředitelek škol neupravila praktické části maturit ani obsahově, ani je neposunula. Podotýkám, že to bylo z toho důvodu, že očekávali obnovení praxí. Žádný nový termín pro úpravu praktických částí zkoušek či posun ze strany ministerstva nedostali. Připomínám také to, že ministr školství má z vůle parlamentu, a to je hlavní důvod bodu zařazeného na dnešní jednání Sněmovny, mimořádná oprávnění svěřená mu parlamentem, postoupená nám jako zákonodárným sborem, aby konal a zajistil, aby maturity, byť ovlivněné koronavirem, mohly proběhnout zdárně.

Nyní tedy k situaci, ve které se nacházíme, a výchozího stavu. Aktuálně od 19. dubna 2021 - připomínám, že jsem se snažila zařadit tento bod ještě před tímto datem, nicméně se mi to nepodařilo - od 19. dubna 2021 odstartovaly praktické části maturitních zkoušek. Střední školy a učiliště vycházely v úpravě zkoušky ze základní podmínky obnovení praxí ve školách ještě před zahájením maturit, nebo dokonce obnovení výuky minimálně závěrečných ročníků středních škol. Vzpomeňme, kolegové a kolegyně, na data: začátek března, první týden v březnu, třetí týden v březnu, 12. duben, 19. duben. K obnovení praxí nedošlo ani na jediný den před zahájením praktických částí maturit.

Ministr zdravotnictví minulý týden ve Sněmovně uvedl, že návrat do praxí není jistý, tím více návrat studentů do středních škol a obnovení prezenční výuky. Dřívější ohlášení návratů do praxí se nenaplnila. Jak už jsem tady uvedla, padly termíny v březnu i v dubnu. Aktuálně vláda rozhodla o obnovení praxí 26. dubna 2021. V řadě případů tedy došlo k tomu, že je již po absolvování praktické části maturit, že se tak stalo již po absolvování praktické části maturit nebo pouhých několik dnů před takzvaně posunutým termínem. Tady narážím na to, že z dat, která jsem nashromáždila ze strany krajů a hejtmanů a hejtmanek našich krajů a která jsem obdržela písemnou formou, vyplývá, že i tam, kde jsou započítány posuny v termínech maturitních zkoušek, některá data krajů, která byla detailnější, ukazují, že se jedná o řády dnů.

MŠMT nepředložilo školskému výboru konkrétní informaci o situaci v oblasti úpravy maturitních a závěrečných zkoušek ani alternativní scénář vývoje pro případ, že se nepodaří obnovení praxí nebo denní výuky podle plánu. Výbor o předložení scénářů včetně krizového ministerstvo požádal. Data ze strany zřizovatelů středních škol bohužel potvrzují původní průzkum studentských organizací, ať už České středoškolské unie, nebo iniciativy NE:BRZO, o úpravách, respektive neúpravách maturit. Významná část škol zkoušky neposunula ani neupravila. Kraje potvrzují, že do minulého týdne o tato data nikdo nepožádal. Taktéž odborné asociace ředitelů škol mi potvrdily tuto skutečnost zhruba před týdnem. Některé oslovily jimi sdružené školy na konci minulého týdne. I tato data potvrzují, že přes roční výpadek praxí řada škol zkoušky neupravila.

Tady bych chtěla podotknout, že ze všech těchto informací a konzultací stran ředitelských odborných asociací, ale i dat, která poskytují kraje, vyplývá, že jsou významné odlišnosti řekněme v gymnaziální větvi středoškolského vzdělávání a ve větvi odborného školství. Současně musím informovat - podotýkám, že tyto informace nemám validovány stran krajů, tyto informace s ohledem na to, že praktické části maturit odstartovaly v pondělí, zaznívají pouze z informací studentských organizací, ale bezpochyby budou potvrzeny kraji či ministerstvem v následujících dnech. Nicméně od pondělí, co odstartovaly praktické části maturit, studenti avizují vyšší míru neúspěšnosti a ukazují naopak na vysokou neúspěšnost. Podotýkám, tyto informace na rozdíl od těch předchozích nejsou validovány jinak než informacemi stran studentských organizací, ale bezpochyby se tak stane v následujících dnech.

Aktuálně se domnívám, že bychom měli pracovat na většinové shodě Sněmovny v reakci na tuto situaci neupravení maturitních a závěrečných zkoušek v kombinaci s neobnovením praxí ve středních školách a učilištích dle plánu z února nebo března 2021. Také bychom měli vyhodnotit, zda obnovení praxí 26. dubna 2021 je dostačující pro získání dovedností nebo opakování, pro úspěšné zvládnutí ročního výpadku praxe pro studenty, kteří mají uzavření středoškolského studia ještě před sebou. Také bychom měli aktuálně usilovat o bezodkladné zajištění oficiálních dat o neúspěšnosti studentů u praktických částí maturitní zkoušky.

Co se týká tedy konkrétních dat, která poskytly kraje, podotýkám, že aktuálně se jedná o polovinu krajů, to znamená, pokládám tato data za vypovídající a validní. Podotýkám, že právě s ohledem na to, že je významně odlišná situace dopadu na obnovení praxí na školách vůči gymnaziální větvi středoškolského vzdělávání kontra větvi odborného středoškolského vzdělávání, tato data krajů se týkají, a říkám to celý týden, právě větve odborného středoškolského vzdělávání, konkrétně tedy z oné poloviny krajů 321 škol, které tady podstupují praktické maturity.

Chci říct, že v případě středních škol se změna termínu - ano, a znovu říkám, jedná se tedy o takřka polovinu krajů - týká 49,5 %, změna termínu "ne" 50,5 %. Podotýkám, že gymnázia tam nejsou zahrnuta, a to zcela úmyslně, protože řešíme dopad na obnovení praxí.

Střední školy, změny obsahu zkoušek: zase - změna obsahu zkoušek "ano" se týká aktuálně na základě dat 39,6 %, změna obsahu zkoušky "ne" 60,4 %. Co se týká této situace, pokládám ji za významnou včetně toho, že některé kraje neposkytly detailní informace, protože je sbírají, nicméně už v těch obecných odpovědích a reakcích odpověděly, že v jejich kraji třeba nedošlo k žádnému využití nebo takřka žádnému využití posunu - podotýkám dobrovolného posunu, a v tom je ten problém - částí praktických zkoušek například na červenec nebo srpen a odkazují na organizačně-personální a materiální potíže, se kterými se školy nebo zřizovatelé mají vypořádat. Některé školy, ačkoliv původně avizovaly, že data posbírají, a budu věřit, že to není z důvodu probíhající debaty tady ve Sněmovně, nyní avizují, že nechtějí obeslat školy konkrétními dotazníky. Nicméně takřka polovina krajů je dostatečně vypovídající z hlediska poměru, navíc tak, jak jsme data sbírali, tak ten poměr se nijak významně, jak kraje přibývaly, neměnil. Tudíž se domnívám, že i tato data opravňují toto jednání Sněmovny, a to, abychom zareagovali.

Návrhy řešení: samozřejmě, návrhů řešení může být celá řada. Já jsem avizovala, že budu navrhovat usnesení, kolegové a kolegyně. Máte jej k dispozici. To usnesení, jak zní, tak jsem jej načítala už při pořadu schůze, samozřejmě znovu zopakuji. Konkrétně tedy bych ráda postupovala tak, aby tento bod skončil minimální shodou Poslanecké sněmovny na následujícím usnesení:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá vládu, aby vzhledem ke skutečnosti, že praktická výuka na středních školách bude i v omezeném režimu zahájena až 26. dubna 2021, dále vzhledem k tomu, že nebyly postupně splněny již tři termíny návratu žáků maturitních ročníků a žáků závěrečných ročníků do prezenční výuky, s přihlédnutím k faktu, že z informací poskytnutých dne 14. dubna Poslanecké sněmovně ministrem zdravotnictví profesorem Arenbergerem vyplynulo, že v danou chvíli není jasné, kdy a zda vůbec bude prezenční výuka na středních školách obnovena, a při vědomí závažných zpráv o negativních dopadech současné situace na psychiku žáků a studentů uložila ministru školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

I. zajistit dodatečnou úpravu praktické části maturit a dodatečné množství opravných termínů ve školním roce 2020-2021 v návaznosti na přijímací řízení na vysoké školy;

II. neprodleně zahájit legislativní práce na přípravě novelizace zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v tom smyslu, aby bylo možné na základě volby žáka jako alternativu maturitních zkoušek v odůvodněných případech využít hodnocení průměrem známek;

III. předložit Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky zevrubnou zprávu o připravovaných opatřeních Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a spolupracujících institucí směřujících k vyrovnání dopadů pandemie na vzdělávání dětí, žáků a studentů, a to včetně finančního zajištění těchto opatření."

Jak už jsem zmínila, kolegyně a kolegové, tohle bych pokládala za minimální výsledek našeho dnešního jednání, a prosím vás o zvážení podpory tohoto usnesení.

Nyní mi dovolte detailněji hovořit o možných návrzích řešení. Návrhy řešení samozřejmě mohou být jednak bezodkladné využití mimořádných oprávnění ministra školství, i když si samozřejmě všichni uvědomujeme, že v tuto chvíli ta oprávnění už nejsou tak účinná, jako by byla, pokud by byla využita v situaci, kdy se praxe neobnovovala a zároveň bylo jasné, že uplynuly lhůty pro úpravu praktických částí maturit obsahově nebo i z pohledu posunu termínu. To je první věc.

Druhá věc. Bez ohledu zůstávají možnosti mimořádných oprávnění ministra školství s ohledem na situaci, a tedy otázku opravných termínů, nebo vůbec návaznosti na možnost nástupu do zaměstnání studentů z odborných škol a učilišť, a také návaznost na přijímací řízení vysokých škol. Tady podotýkám, že informace o neúspěšnosti studentů ze začátku týdne jsou doprovázeny také tím, že školy aktuálně mají vypsán jeden opravný termín v září, což samozřejmě nesedí na nástup do zaměstnání v červnu nebo v červenci a zároveň to nesedí na stávající situaci v přijímacích řízeních vysokých škol. Také s ohledem na množství neúspěšných studentů je avizováno, že jsou tyto termíny nedostatečné z pohledu početního a vzniká obava, aby alespoň v září tyto opravné termíny byly dostatečné. Tady podotýkám, že si uvědomuji, že tady je velká část možností už také řekněme na bedrech ředitelů škol, nicméně bych ocenila od ministra školství, pokud by tuto situaci zmapoval a navrhl opatření, která by se týkala všech odborných škol bez ohledu na to, jak k tomu přistoupí konkrétní ředitel, aby bylo jasné, že ve všech případech na tuto situaci bude zareagováno.

Další možností je samozřejmě, a to je radikálnější možnost, novelizace školského zákona nebo mimořádného covidového zákona tak, jak jsme to udělali v minulém roce, v obou případech samozřejmě v režimu legislativní nouze. Tady podotýkám, že co se týká legislativní nouze, zaregistrovala jsem úvahy, že se nenacházíme v legislativní nouzi. Jak už jsem zmínila na začátku svého úvodního slova k tomuto bodu, tak to moc není pravda. Vychází to z objektivních dat, která jsem zmínila. Epidemiologicky jsme na tom hůř, než jsme byli na jaře nebo v létě minulého roku. Co se týká legislativní nouze, podmínky jsou jasné - zásah do práv. Myslím si, že právo na vzdělání našich dětí, žáků a studentů má dostatečnou míru váhy. Nelze ani opominout s ohledem na epidemiologickou situaci i částečnou možnost zasažení do práva na ochranu zdraví. Nebudu mluvit o tom, že jsme tady vyhlásili stav legislativní nouze včera v případě takzvané izolačky a zvyšování ošetřovného a věřím, že ministr školství nebude případné zvýšení ošetřovného klást nad právo na vzdělání maturantů nebo vůbec dětí, žáků a studentů v době covidové. Takže z hlediska legislativní nouze nemám pochyb o tom, že vláda může konat. Samozřejmě při každém takovémto návrhu rozhoduje Sněmovna a není pochyb o tom, že legislativní nouze je splněna. Jako právnička se danou situací zabývám dlouhodobě a chtěla bych podotknout, že jsem samozřejmě stav legislativní nouze konzultovala s klíčovými legislativci a právníky mimo jiné v oblasti ústavního práva, takže jsem připravena se samozřejmě o ně opřít. Koneckonců praxe vlády z hlediska legislativní nouze a praxe Sněmovny za ten poslední rok jenom potvrzuje, že takováto překážka neexistuje.

Třetí bod, a na to bych nerada zapomněla: jakékoliv úpravy, ať mimořádnými oprávněními, nebo zákonem, musí být doprovázeny zpracováním národního systému narovnání dopadů do vzdělání v důsledku COVID-19. Musím říct, kolegové a kolegyně, že mě fascinuje v podstatě politická bitva a soutěžení o to, jak bude maturitní vysvědčení napsáno, kým podepsáno a jak bude vyhotoveno, nicméně nulová debata je o tom, že praxe byla objektivně na rok vypnuta, což musí mít zásadní dopad zejména na technické a technologické obory, což je klíč z hlediska budoucnosti naší země, a nikdo se nebaví o tom, jakým způsobem tyto dovednosti kompetence žáci nabudou a jakým způsobem je budou ověřovat. V podstatě to vůbec nesouvisí s ukončením maturitní zkouškou. Tahle debata je nulová a já to pokládám za pokrytectví, protože pokud by nám šlo opravdu o kvalitu vzdělávání, šlo by nám také tady o to. Takže také upozorňuji na to, že jakékoliv úpravy musí být doprovázeny tímto způsobem.

Návrhy způsobu legislativního řešení v legislativní nouzi, úpravy maturit a závěrečných zkoušek mohou být různé. Nabízí se úsporné rychlé legislativní řešení formou mimořádného zmocnění vlády ve školském zákoně, ale také detailní úprava maturit v mimořádném covidovém zákoně či ve školském zákoně. Podotýkám, že ohledně konzultací s odborníky na vzdělávání a ústavní právo se všichni jednoznačně přiklání k tomu, že by bylo na místě upravit tato pravidla buďto ve školském zákoně, nebo mimořádném covidovém zákoně konkrétně a že se zmocněním, dokonce ani zmocněním skrze vládu, pokud bychom jej rychle schválili a upřednostnili rychlost, bychom zřejmě neobstáli. Samozřejmě jako právnička tento závěr plně akceptuji a jsem si ho vědoma.

Obsahem případné úpravy maturity z mého pohledu by v tuto chvíli mělo být zejména vypořádání se s tím - a vůbec neříkám úřední, protože si myslím, že toto téma se zpolitizovalo, a bylo by dobré, abychom vůbec tento pojem opustili - ale řekněme, pokud objektivně vyhodnotíme dopady do odborného školství, a zejména technických a technologických oborů tak, že k dopadu došlo, měli bychom se seriózně bavit o možnosti nahrazení volbou nějakého ukončení středoškolského vzdělávání a bavit se o nějaké alternativní volitelné formě maturity tak, abychom například zprůměrovali známky, ovšem za dosažení toho, že dovednosti, kompetence a tak dále budou doplněny, narovnány a že k tomu stoprocentně dojde. Podotýkám, že alternativní volitelnou maturitu podle příkladů v jiných státech Evropy lze postavit, jak už jsem zmínila, na zprůměrování známek, ale lze také volit alternativy jiné. Takový volitelný způsob uspokojivě vyrovná odlišnosti dopadu COVID-19 na vzdělávání v gymnaziální větvi středoškolského vzdělávání.

Jak říkám, data v tomto případě se netýkají gymnázií, o kterých celý týden mluvím, a je to z jednoduchého důvodu, že je jasné, že roční výpadek prezenční výuky má jiný dopad na vzdělávání v teoretických předmětech a jiný dopad na vzdělání v praktických předmětech. Rozhodně znovu zdůrazňuji, že pokud by k něčemu takovému došlo, musí být u možné volitelné maturity toto doplněno jasným zákonným požadavkem s možností složit standardní maturitu v období tří let. Podobnou úpravu jsme již v minulosti měli, nikoliv samozřejmě z hlediska nějaké administrativní úpravy, ale vůbec možnosti doplňovat maturitní zkoušku. Tato mimořádná legislativní opatření, jak už jsem zmínila, musí doprovázet systém Národního plánu - narovnání dopadů vzdělávání, a ta by se měla zejména soustředit na rovnost šancí studentů doplnit tyto dovednosti a kompetence, které z objektivních důvodů distanční výuka neumožnila získat, ať úsilí našich učitelů, mistrů a ředitelů bylo mimořádné a ať už je forma ukončení středoškolského vzdělávání jakákoli.

Vážené kolegyně a kolegové, víte, že v uvozovkách v dobách míru, tedy bez pandemie a COVID-19, jsem zastáncem naopak zvyšování úrovně uzavírání středoškolského vzdělávání, rozšiřování dovedností, kompetencí a vědomostí, které jsou v případě žáků ověřovány. Domnívám se ovšem, že poslední rok pandemie a výpadek praxe a její neobnovení do startu praktických částí maturit opravdu ospravedlňuje ať buď mimořádné opatření exekutivního charakteru, nebo legislativního charakteru povahy zákona tak, abychom zajistili férové podmínky pro skládání maturitních zkoušek 2021. Věřím, že společně s vámi najdeme řešení a shodu. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní zahajuji všeobecnou rozpravu, do které mám přihlášeno několik poslanců. Nicméně, pane poslanče Raisi, budete muset počkat, protože s přednostním právem tady mám z pověření klubu Pirátů pana poslance Lukáše Bartoně, který s přednostním právem má právo sdělit stanovisko klubu Pirátské strany. A potom se následně... Mám tady faktickou poznámku Patrika Nachera. (Odpověď mimo mikrofon.) Aha, tak tady funguje špatně systém, protože i pan poslanec Dolínek tady má faktickou poznámku. Takže to je obojí dvojí k tomu předešlému bodu. No tak vidíte, já to mám u tohohle bodu, tak tam došlo k nějaké chybě. Tak prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji za slovo, pane předsedající. Za Piráty musím říci, že u maturit tento rok je pro nás zásadní, aby studenti nedoplatili na vládní opatření, díky nimž se do středních škol de facto po celý rok nedostali, včetně půl roku předtím, téměř tedy 1,5 roku. Jednoznačně vítáme prosazené úlevy, které se podařily v oblasti společné části maturit. Stejně tak vítáme, že v profilové části maturit, tedy v té části, kterou má na starosti škola a v gesci škola, měli ředitelé volnost, měli pravomoce tuto část upravit a přizpůsobit současné situaci.

Zároveň považujeme za neakceptovatelné, aby se u maturit zkoušelo učivo, které se díky covidovým opatřením skutečně neprobralo nebo plnohodnotně neodučilo. Velká debata je tady zejména u praktické zkoušky. Já jsem se tedy, abych si ověřil data, která kolují internetem, ptal učitelů, kteří toto reflektovali, a těch, co jsem se ptal, tak do jednoho mi potvrdili, že samozřejmě není v jejich zájmu, aby vyhazovali studenty na něčem, co opravdu neodučili, a připravili pro ně maturitní zkoušky tak, aby je zvládli, aby to, že byli na distanční výuce, nemělo na ně žádný vliv. Stejně tak jsem si zjistil, že i ministr školství k tomuto ředitele vyzval, a pravděpodobně možná ještě vyzve. Zavolal jsem si třeba i asociaci CZESHA, která sdružuje střední odborné školy, a ptal jsem se, jestli oni jsou připraveni na to, že půjdou maturanti, kteří byli na distanční výuce. Pan ředitel Zajíček, předseda CZESHA, mi potvrdil, že samozřejmě i oni vyzývali všechny ředitele, aby upravili profilovou část, aby studenti nijak nebyli biti na tom, že jsou na distanční výuce. Nicméně samozřejmě připustil, že se může stát, že některý ředitel to nevyslyší - on o žádném tedy neví, ale stát se to může.

Zavolal jsem tedy i paní doktorce Schejbalové z Asociace ředitelů gymnázií a zeptal jsem se, jak jsou na tom gymnázia, jestli opravdu upravila obsah profilové části maturity, aby studenti nebyli biti na tom, že měli distanční výuku. Paní ředitelka mi potvrdila, že všechna gymnázia, se kterými je ve styku, k tomu přistoupila. U gymnázií není problém s praktickou zkouškou, protože tam není, ale samozřejmě také nemůže potvrdit, že nějaký ředitel gymnázia by toto neudělal - stát se to může, ona o žádném neví. Volal jsem si s řediteli, jak upravili profilovou část maturity. Volili mnoho způsobů. Když zmíním třeba jenom ředitele Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické z Českých Budějovic, ten využil třeba ono opatření a pořádá studijní skupiny pro praktickou výuku, aby co nejvíc pomohl žákům, aby prošli profilovou částí maturity, a samozřejmě i otázky upravil a garantuje, že škola plnohodnotně připravila studenty na to, aby prošli maturitou.

Trošku jsem se snažil najít právě tu školu, která by nepřipravila studenty nebo nechtěla udělat opatření taková, že budou znevýhodňovat studenty díky distančnímu vzdělání. Podíval jsem se dokonce do mailů. Paní kolegyně Valachová na sociálních sítích rozpoutala takovou agendu a vyzvala studenty, aby nám poslancům posílali e-maily o tom, jak probíhají praktické zkoušky na jejich školách, protože ty už začaly probíhat. Já jsem taky jeden e-mail dostal a ten mě docela dost znepokojil. Jestli mohu citovat kousek, je to e-mail z úterý, v půl jedenácté nám přišel, tady vidím Baxa, Okamura, Fiala... Je tady plno poslanců, kteří ho dostali: "Dobrý den. Vzhledem k dnešnímu jednání Sněmovny o maturitách bych vám ráda napsala svůj příběh coby letošní maturantky." Něco, něco... "Jsem na odborné škole a praktickou zkoušku jsem měla včera. Mým úkolem bylo dělat chemický roztok a následně ho analyzovat, rozebrat, sjednotit s jinými roztoky. Jednalo se ale o lehce výbušnější reakce, které jsme měli umět zkrotit. Ale doma jsme vážně neměli nějaké roztoky, a tak jsme všichni, 28 maturantů z naší třídy, toto dělali poprvé. Asi víte, jak to dopadlo. Neprošlo 24 studentů."

Pane ministře, 24 maturantů z 28, to je dost alarmující číslo. Praktická zkouška. Já jsem tedy zatoužil si promluvit s ředitelem takové školy, co to musí být za psychopata, když něco takového dovolí. Problém těchto e-mailů, jako je tento, že oni studenti jsou podepsáni, ale nenapíšou, z jaké školy jsou, nicméně strýček Google a sociální sítě o nich prozradí hodně, takže jsem si našel, z jaké školy, dokonce i telefonní číslo, a studentce jsem zavolal. Studentka byla lehce překvapena. Potvrdila mi, že ten e-mail psala. Vyšlo z ní, že je z pražské obchodní akademie. Samozřejmě první otázka byla, to na pražské obchodní akademii děláte praktickou zkoušku z míchání roztoků? Tak on to byl příběh její kamarádky, přiznala, která je z Masarykovy střední školy chemické, a prý k tomu tak došlo.

No, trošku se zacyklíme. Ředitel Masarykovy střední školy chemické je pan inženýr Zajíček, předseda CZESHA. Volal jsem mu naposledy v pátek, zavolám mu i v úterý. Pan ředitel, když jsem mu četl část toho e-mailu, co se děje na jeho škole, nevěřil vůbec vlastním uším. Jak jsem popisoval tu zkoušku, tak se vůči tomu ohradil. Praktickou zkoušku samozřejmě na škole mají, součástí té zkoušky jsou laboratorní práce, nicméně protože studenti neměli možnost přístupu do laboratoře, laboratorní práce tento rok vynechávají. Zatímco běžně dvě hodiny pracovali na přístrojích, pak z nich dostali data, vyhodnocovali a analyzovali ony roztoky, tak tento rok přistupují k tomu, že laboratorní práce vynechávají, dostanou již naměřená data a analyzují roztok, což považuji za vstřícný krok vůči studentům. Není tam diskriminace onou distanční výukou. Tak jsem se ho ptal také ale, jestli mu těch 24 z 28 maturantů doopravdy neprošlo tou zkouškou. Tam to pro něj bylo velice zarážející, protože praktické zkoušky budou až příští týden.

Tak trošku jsme se pobavili, nicméně mě zajímalo, proč studentka mi píše takovéhle e-maily, tak jsem ještě zavolal panu řediteli její obchodní akademie, protože popisovala i tragickou on-line výuku, kdy mohu citovat z jejího e-mailu: "Naše distanční výuka navíc vypadá tak, že učitelé zapnou hodinu, a buď si s námi nezávazně povídají, kde byli o víkendu, nebo nám pouští filmy, odmítají nám vykládat látku, protože máme mít coby poslední ročníky schopnost samostudia. Nepřijde vám to jako komedie? Vedení školy odmítá komunikovat."

Pan ředitel Žák, ředitel Karlínské obchodní akademie, byl také velice překvapen, když jsem se ptal, jak probíhala on-line výuka na jeho škole. On-line výuku - i jako ředitel pořádal hospitace, účastnil se občan on-line výuky, plně stojí za svými učiteli. Dokonce protože mu záleželo na tom, aby jeho studenti byli spokojení, tak pořádal evaluační dotazníky, posílal studentům evaluaci - 60 % jich odpovědělo, 90 % z nich velice kladně. Přišly mu nějaké vážné připomínky, ty hodlal řešit. Aby to nebylo, že oslovuje pouze studenty, kteří se bojí něco říci o svých učitelích, tak oslovil i rodiče. Od těch také dostal připomínky, byť třebas některé nereflektoval. Jako příklad mi uvedl, že to byla připomínka, že tři až čtyři výuky on-line denně bylo pro rodiče málo, plus ještě potom domácí úkoly. Já se tedy ztotožňuji s ním, že je to dostatečné.

Mimochodem, pan ředitel má na své obchodní akademii také praktickou část, praktickou zkoušku v profilové části maturity, a je to zkouška z účetnictví, kdy standardně studenti v této části přijdou k programu, dostanou úlohu, mají vypočítat účetnictví v programu. Vzhledem k tomu, že byla distanční výuka, tak se samozřejmě také zabývali, jak studentům odstranit ten handicap distanční výuky. Došli k tomu, že nemají možnost si procvičovat v onom programu, takže současná praktická zkouška u něj na škole bude čistě písemná, kdy studenti dostanou daňové přiznání a vyplní daňové přiznání. Vzhledem k tomu, že taková praktická zkouška vlastně není žádné omezení, nepovažuje za nutné vůbec měnit nějaký termín praktické zkoušky. Ostatně i pan ředitel Zajíček nemusí měnit termín praktické zkoušky, protože nepotřebuje tu praktickou výuku, když tu praktickou zkoušku takto upraví. A takhle mi to říkalo plno ředitelů. Mimochodem, vyplnit daňové přiznání - já jsem ho před měsícem vyplňoval, možná bych udělal také praktickou zkoušku na obchodní akademii.

Tolik k tomuto e-mailu. Neříkám tedy, že všechny e-maily od studentů - ono nám chodí plno e-mailů o tom, jak jsou zkoušky pro ně zátěží a že se bojí, že mají stres, to já plně chápu. Rozhodně neříkám, že jsou falešné ty e-maily, ty jednoznačně říkají lidské příběhy. Mně ale přišel jeden jediný e-mail o praktických zkouškách a ten jsem zjistil, že pravdivý není.

To, co by mě zajímalo, ani tak není, že bych onu studentku tady chtěl nějak perzekvovat, záměrně jsem nesděloval ani její jméno, ani panu řediteli její školy jsem neřekl její jméno, prosím i kolegy, kteří dostali stejný e-mail, aby to nedělali, to určitě není smyslem a nemělo by to vůbec význam, ale zajímá mě motivace oné studentky, proč tohle studenti dělají, proč nám píšou ony e-maily o tom, jak je to strašné a jak si stěžují na svoji školu, na kterou když pak volám, tak se dozvím úplně přesný opak.

Jedna z věcí je určitě výzva paní kolegyně Valachové, která zahájila kampaň na sociálních sítích s těmito studenty a další, a to mi řekla sama studentka do toho telefonu, je iniciativa NE:BRZO. Je to iniciativa, která bojuje za úřední maturity. Ostatně když se podíváme na její profil na Instagramu, tak je to velice zajímavé. Vlastně věnuje se tomu, aby se vyzývali studenti psát tyto příběhy poslancům. Další okruh jsou tam nadávky na pana ministra a další okruh jsou tam komentáře vzývající paní poslankyni Valachovou téměř jako bohyni. Ta je jediná, která se jich zastala, kdyby byla ministryní, vypadalo by úplně jinak. Trošku bych připomněl nedávnou debatu před rokem, před rokem a půl, kterou jsme tady měli o maturitách, kde byl její postoj úplně opačný. Ale tak otočit může každý, nejen lidovec. (Pobavení.)

To, co je důležité, ale co vede studenty k tomu, aby za to bojovali, tak je to stres a strach z maturitní zkoušky a na to já docela slyším. Proč máme tady maturitní zkoušku, která má takový efekt? Ne že by studenti na konci svého studia neměli zvládat určitou míru stresu, ale připravila je na to škola? Je opravdu nutné, aby na konci studia byla takto závažná zkouška, a nebyla třebas v průběhu studia? Ale to jsou otázky ne na současné řešení maturity, ale obecně, kterou už jsme tady měli několikrát a snažili jsme se i v Poslanecké sněmovně tady rozebírat budoucnost maturit. Měli jsme i s panem ministrem kulatý stůl. Bohužel, pak přišla doba covidová a debaty o budoucnosti maturit u nás trošku utichly, řešilo se něco jiného.

Takže za mě: já bych rád podpořil studenty v tom, aby měli co nejsnazší závěr, hlavně proto, aby nedoplatili žádným způsobem na to, že byla distanční výuka, ale bohužel, z telefonátů, z informací, které jsem si ověřil, školy vycházejí vstříc, diskutují se studenty. A pokud to tak není, a já vyzývám všechny učitele a ředitele, ať diskutují se svými studenty, ať je ujistí v tom, že až půjdou k maturitě, tak tam nebudou věci, které by je hendikepovaly z důvodu distanční výuky.

Samozřejmě že někteří studenti maturitu neudělají, tak jako vždycky. Ale řekl bych, že to budou studenti, kteří standardně by ji neudělali i za normálních časů. Nicméně já nehoruji za to, že maturita je něco strašně důležitého, obzvláště ta ve společné části. Ale to už je zase debata na jiné téma, to je maturita obecně.

K usnesení předloženém paní poslankyní Valachovou (poslanec Bartoň si povzdechl): já jsem si ho přečetl. V prvním bodě bych částečně souhlasil: zajistit dodatečnou úpravu praktické části maturit, teď nevím, jestli praktické nebo - praktické zkoušky asi, ne z části - ale s tím bych nesouhlasil, ale dodat dostatečné množství opravných termínů ve školním roce v návaznosti na přijímací řízení na vysoké školy, po tom jsme také sami volali. Míti opravné termíny je pro studenty dobrá věc. Není to žádné slevování z nároků, ale je to možnost, že pokud se něco stane u toho jednoho termínu, že bude následovat rychle další. Pokud by se upravovaly praktické zkoušky, které již běží, tak myslím, že tím bychom napáchali ještě více zla než dobra. S druhým bodem se bohužel nedá souhlasit. Podle mě má paní poslankyně úplně špatná data, ze kterých vůbec nelze vyvozovat to, co vyvozuje. A s třetím bodem samozřejmě souhlasíme. Ono předložit zevrubnou zprávu o připravovaných opatřeních Ministerstva školství, ostatně ono už je to zařazené na školský výbor, kde bych si přál, aby to bylo projednáno, protože je tam daleko větší prostor než zde na plénu, a to je cesta. Cestou není vystavení potvrzení o tom, že něco umím, i když to neumím. Cestou je: musíme jim kompenzovat, vynahradit to, že se něco nenaučili, a nenaučili se to třeba z toho důvodu, že měli distanční výuku, že měli omezené možnosti, ale to je ta kompenzace. Cílem je, aby studenti měli znalosti, kompetence, dovednosti, nikoliv aby měli na konci papír o tom, že něco umí, i když to neumí. Tak tolik za mě. Děkuji. (Poslanec Bartoň mimo mikrofon hovoří s jiným poslancem, který přišel k řečnickému pultíku.) Ještě se omlouvám za nemístnou poznámku vůči KDU-ČSL, kterou jsem nemyslel vážně. (Smích v jednacím sále.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tady máme řadu faktických poznámek. Pan poslanec Karel Rais prostě bude muset počkat. Já vím, že už čekáte strašně dlouho. (Poslanec Rais z místa: Jsem na faktickou.) Jste na faktickou, ale x-tý v pořadí. Takže nejprve na faktickou pan poslanec Petr Dolínek, to je zřejmě to nedorozumění, co mi tady vyskočilo. Ale dále už to je zajisté v pořádku, takže Kateřina Valachová, Vlastimil Válek, Tereza Hyťhová, Karel Rais, Helena Válková, Marek Výborný v pořadí faktických poznámek. Kateřina Valachová jako první na faktickou poznámku a připraví se pan poslanec Vlastimil Válek. Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Velmi rychle, pane předsedající, musím zareagovat na svého předřečníka, ale opravdu rychle. Pan poslanec Bartoň zmotal páté přes deváté. Podstatné je, že v době míru nechce kvalitní a vysoký standard maturit, ale v době války, to znamená covidu, bude křižovat maturanty poté, co jsou odstartovány praktické části bez úprav a bez posunu po roce výpadku praxe, a bude najednou, a tam je ta otáčka názoru, já jsem zcela konzistentní, trvat na tom, že se tady bude maturovat jako v roce 2019.

To, že tomu neodpovídají data, jak se opovážil říci, z hlediska návrhu usnesení. Já toto pokládám za skandál. Jenom tady přede mnou nebo po mně, pardon, zpapouškoval to, co jsem už předtím říkala ve svém úvodním slovu. Ředitelé, ctihodní ředitelé, kterých si jinak vážím a spolupracuji s nimi, s asociací ředitelů škol, mně potvrdili před 10 dny znovu to - říkám - že neměli ta data. Neměli. A já tady představuji data, tvrdá data poloviny krajů odeslaná hejtmany. To znamená, pane předsedající, vaším prostřednictvím, z jakého důvodu si dovoluje můj předřečník toto zpochybňovat, je skandál, včetně toho, že nosí sovy do Athén. Najednou se tady dozvídáme, že on by měl také nápad na opravné zkoušky, termíny nebo že by měl také nápad na dorovnání kompetencí a dovedností a vědomostí maturantů, ale doposavad mlčel jako ryba, když tedy zrovna v dobách míru nelikvidoval maturitní zkoušku a standard vysokého kvalitního vzdělávání našeho veřejného školství a opomíjel, že soukromé školy, to se dozvíme zase z jeho facebookových profilů, jsou to jeho number one včetně domácího vzdělávání, jsou to jeho dlouhodobé názory. A to mu nevadilo, když likvidoval maturitní zkoušku v minulém roce, že tam jsou 40% neúspěšnosti maturantů u maturit. To ho kvalita nezajímala. Ale teď, v době covidu, teď si dělá legraci z maturantů maturujících v době covidu, kdy jsme na rok vypnuli školy. Oni si je nevypnuli sami. A co se týká tedy toho, co tady sdělil. (Předsedající: Čas.) Ano, děkuji, pane předsedající. (Předsedající: Čas.) Budu uvolňovat pultík pro ostatní faktické poznámky.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Čas. Tak já už to zajistím, to uvolnění pro ostatní, to je v pořádku. Takže prosím vás, já to tady zmoderuji. Teď tady vystoupí pan poslanec Vlastimil Válek, připraví se paní poslankyně Tereza Hyťhová a potom Karel Rais. Tak prosím, pane poslanče, dvě minuty.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Tak já jsem si vzal technickou nebo tady tuto, abych jaksi sám sebe umravnil a nezneužil přednostního práva. Já bych chtěl říct, abychom nezapomněli na to, že pokud vypadla velká část praktické výuky, budou mít stejný problém maturanti na rok, napřesrok, prostě ta praktická výuka bude chybět. Já, když jsem si to teď počítal, jsem za život učil na 11 školách, od střední pedagogické přes zdravotní, odborné školy až po vysoké školy a mám pedagogické minimum, řádně splněnou zkoušku na pajdáku, kdyby náhodou někdo, a musím říct, že ty školy často mají peníze na praktickou výuku velmi omezené a limitované. Považoval bych za velmi korektní, aby tady vznikla debata - doufám, že ministerstvo má plán o tom, jak se jim eventuálně nějak navýší rozpočty, aby mohly dohnat ten ročníkový schodek. Já když si vezmu - zdravím mladou Tehlárovou - třeba výuku na střední škole, kde se učí obory gastronomické, tak ti v podstatě rok jsou naprosto nahraní a prostě množství těch obědů musí nějak navařit. A chtěl bych se velmi přihlásit k tomu, že bychom měli oddělit možná selhání některé konkrétní školy, a tak tam by pak mělo být vedení ministerstva a tak dále velmi tvrdé, od řekněme systémového problému, jestli takovýhle systémový problém je, pojďme, řešme ho, já zatím ho nedokážu identifikovat. Já vidím jako systémový problém to, že stejný výpadek praktické výuky budou mít příští rok a další rok, a těším se proto na další vystupující, že to nějakým způsobem dál rozvinou spíš v odborném směru bez nějakých emocí, bez nějakých zbytečných afektů, protože se tady bavíme o naší budoucnosti, což bezesporu naše mládež je, a myslím si, že můj předřečník se omlouvat nemusel, protože opravdu já jsem rozuměl, že "milenci mění názor a postoje", což je pravda, u milenců se to stává. U jiných ne. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí na faktickou poznámku poslankyně Tereza Hyťhová a připraví se pan poslanec Karel Rais. Prosím.

 

Poslankyně Tereza Hyťhová: Děkuji za slovo. Já bych chtěla říct, že tato celá debata je podle mého naprostá fraška, a to i z důvodu, že pokaždé, když se tenhle bod zařadí, tak zkrátka, a to nemyslím vůbec vůči předkladatelce, ale tady není zkrátka prostor na debatu, nikdy se nepřijme žádné usnesení a já to řeknu úplně na rovinu: je to o ničem. Takže já si myslím, že by hlavně studenti si zasloužili místo našich tady plamenných projevů hodinových, aby věděli, z čeho budou maturovat, kdy budou maturovat, aby zde nebyla mediální přestřelka mezi panem ministrem Plagou a mezi panem premiérem Babišem, který prosazuje úřední maturity. Měli byste se už na té vládě dohodnout, to myslím směrem, prostřednictvím pana předsedajícího, k panu ministru Plagovi a k panu premiérovi, z čeho budou naši studenti maturovat a kdy. Není možné, abychom tady v polovině dubna řešili v Poslanecké sněmovně popáté bod Maturity a nikdy se k ničemu nedostali.

Ještě bych tady chtěla zmínit, že zítra ve 13 hodin mám zde pevně zařazený bod, a to Podmínky vstupu do škol, a věřím, že i přesto, že mi před chvílí pan Plaga řekl, že zde nebude, tak já věřím, že to byl pouze takový špatný vtip a že opravdu zítra ve 13 hodin přijde, protože rodiče a občané čekají na jeho odpovědi. Takže já pevně věřím, že zítra přijde, že si to ještě rozmyslí, protože proč je zde ministrem školství? No, přece kvůli našim občanům, kvůli rodičům, učitelům, kteří čekají na odpovědi. Takže děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní s faktickou poznámkou poslanec Karel Rais. Připraví se Helena Válková. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Rais: Děkuji. Vzhledem k tomu, že jsem dvakrát byl přihlášen na schůzi a nikdy na mě nevyšla řada, a teď je jasné, že potřetí zase řada nevyjde, tak bych chtěl říct několik základních názorů.

Jestliže stát pomáhá všem, tak by taky mohl pomoci maturantům. Tu cestu vidím v pomoci změny opatření obecné povahy, to znamená v podstatě změnit vyhlášku. A protože jsem časově omezen, tak nechám celý ten projev, co jsem měl nachystaný, možná na zítřek. A řekl bych jenom návrh usnesení, který máme jako poslanci ANO:

"I. Sněmovna žádá ministra školství, aby v případech upravených interním předpisem Ministerstva školství umožnil studentům získat úřední maturitu.

II. Sněmovna žádá ministra školství, aby upravil opatření obecné povahy ve vztahu k úlevám letošních maturit, zejména ve prospěch studentů dálkového studia.

III. Sněmovna bere na vědomí informaci ministra školství o plánu na vyrovnání nerovností ve vzdělávání v následujícím období", i když vím, že to bude ještě na školském výboru a že kolem toho budeme jednat.

Čili jednak mi vadí, jestli můžu ještě časově, tak mi vadí systémová nevyváženost v opatření obecné povahy, kdy jedna část dálkařů může, je na ně uplatněno, a druhá část, třeba studenti z pedagogických fakult, protože nejsou v těch vybraných oborech, tak nesmí. To je naprostá nelogičnost. A to už ponechávám bokem svoje technické obory, protože tam to platí samozřejmě taky.

Takže tenhleten návrh usnesení, vědom si toho, že to dneska nebudeme schvalovat, tak bych zde podal. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní na faktickou poznámku poslankyně Helena Válková. Připraví se - stále na faktickou - poslanec Marek Výborný. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji. Já navážu na svého předřečníka, poslance Raise, pane místopředsedo. Chtěla bych zdůraznit, že opravdu to, co tady říkal už poslanec Válek, ten systémový problém zůstává a musíme ho řešit. Myslím si, že návrh toho usnesení je částečně takovým dobrým signálem, že to řešení bychom mohli nějak posunout. Mám tady petici, jako předsedkyně petičního výboru jsem ji chtěla přečíst. Řádně jsem se přihlásila. Je to petice, kterou podepsalo 36 559 studentů k 13. dubnu 2021. Tři podpisy jsou takové klasické, petiční, ty ostatní jsou elektronické. Je to dáno samozřejmě také covidovou situací. Žádají o udělení maturitní zkoušky administrativně. Jako důvody uvádějí hlavně slabou technickou připravenost, nedostatečnou kvalitu distanční výuky, neinformovanost, nedostatečnou pomoc studentům dálkového nástavbového studia, odmítnutí pomoci dobrovolníkům, problémy praktické maturity, upozornění na postupy na Slovensku a nejasný návrat studentů do škol. Nemám na to čas. Uzavřu to tím, že to budeme projednávat 27. 4. 2021, což je dosti pozdě, na schůzi petičního výboru. Bude k tomu zpravodajská zpráva.

Na tomto místě chci jenom zdůraznit, že rozhodně chceme dnešním maturantům pomoci. Způsoby, jak pomoci, se různí, jak jsme před chviličkou slyšeli. Myslím si, že vyváženým kompromisem je to usnesení, které navrhl poslanec Rais. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní na faktickou poznámku poslanec Marek Výborný. Připraví se poslanec Patrik Nacher. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych rád reagoval, protože bychom jinak nedostali prostor, i za poslanecký klub KDU-ČSL. Je potřeba říci několik věcí. Jednak že jsme se dostali do této situace, nezaviněné, covidové, a já vůbec nezpochybňuji, že to je velmi složité pro studenty, žáky, že to je velmi složité pro pedagogy i ředitele, tak ale neznamenalo, že se na rok vypnuly školy, jak se tady snaží někdo někomu vsugerovat. Tady skutečně probíhala standardní distanční výuka, která nemůže nikdy nahradit, nikdy nemůže plně nahradit tu výuku prezenční, to je každému jasné. A samozřejmě u té praktické části je to de facto nemožné v mnoha případech. To tak je.

Ale my jsme velmi apelovali na to, aby ministerstvo, aby pan ministr provedl úpravu podoby maturitní zkoušky v letošním roce, a to se stalo. Čili to je potřeba také říci. Maturitní zkouška byla upravena, ve společné části byly provedeny výrazné úlevy, de facto zůstal pouze didaktický test. Stejně tak, jako ředitelé dostali pravomoc posunout termíny, stejně tak jako dostali pravomoc upravit zadání maturitní zkoušky právě i v té praktické části.

Já jsem v reakci na to, co rozpoutala paní kolegyně Valachová, kontaktoval vedení dvou krajů: jednoho velkého Jihomoravského, potom jsem komunikoval s radním pro školství v Pardubickém kraji. Nikde jsem nezaznamenal ani za mák potvrzení toho, co tady prezentuje poslankyně Valachová. Skutečně ta data se v tomto případě evidentně na pravdě nezakládají.

Co z mého pohledu je důležité udělat pro studenty, je to, že nebudeme neustále znejisťovat tím, že by to možná mohlo být nějak jinak. Studenti, ředitelé i pedagogové potřebují mít jistotu. Ta jistota byla nastavena rozhodnutími ministra školství už v minulém měsíci nebo předminulém měsíci a jsem přesvědčen o tom, že kdyby někde nastaly problémy, a takto také ředitelé ty informace mají, tak se ozvou svým zřizovatelům, v tomto případě krajům. A nevěřím tomu, že by Ministerstvo školství nebylo schopno na ty věci reagovat v okamžiku, kdy (Předsedající: Čas.) by ty problémy skutečně nastaly. (Předsedající: Čas.) Čili pojďme proto hlavně dát jistotu studentům. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tedy poslanec Patrik Nacher, připraví se poslanec Mikuláš Ferjenčík. Prosím.

 

Poslanec Patrik Nacher: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, nám ty čtvrtky nějak nejdou. Dneska už tady chybí jenom ten flákanec, myslím, že to bylo také ve čtvrtek. Předchozí bod se obstruoval, nic se neschválilo, byť to všichni chtějí. To jsem nepochopil.

V této chvíli máme tento bod otevřený - jestli mi řeknete - potřetí nebo počtvrté s tím, že Karel Rais je vždycky na prvním místě, a vlastně nikdy na toho člověka, který je na prvním místě, nedojde řada. Takže opravdu pak platí, že maturanti jsou z toho zmateni, protože my už tady 14 dní nejsme schopni tento bod dokončit. A jsem rád, že i za pomoci faktické kolega Karel Rais tady přečetl to usnesení, které podporuji a které jasně říká, že ve výjimečných případech by ministr měl mít možnost udělit výjimku, pokud jde o úřední maturitu. A stejně tak jde o výjimku, o tu úpravu opatření k úlevám, pokud jde o dálkaře.

Ale my bychom to měli už konečně ukončit. I tento bod začal ve 12 hodin, opět pokračoval roztržkou, která skončí tím, že to v jednu hodinu tady ukončíme, a to pořadí všech vystupujících je stejné. My se neposunujeme vůbec nikam, takže nevím, co s tím. Bohužel, byl bych pro to, abychom se vrhli na to usnesení, aby skutečně maturanti věděli, jaká je nějaká politická vůle. A pak je to na ministrovi školství, aby nějakým způsobem rozhodl.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní na faktickou poznámku vystoupí poslanec Ferjenčík a připraví se ministr Robert Plaga. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Chtěl jsem jenom reagovat na kolegyni Valachovou, která tady pro mě dost nepochopitelně začala útočit na domácí výuku. To skutečně podle mě bylo zcela mimo mísu a mimo toto jednání. Začala tady dávat do souvislosti domácí výuku, v soukromé škole a já nevím, co dalšího. Chtěl bych se proti tomuto ohraditi, protože si myslím, že domácí výuka je pevná součást našeho vzdělávacího systému, je naprosto v pořádku a nerozumím, proč na ni někdo útočí. To je jedna věc.

A druhá věc: Chtěl jsem upozornit na problém, co považuji za vážný, a to je situace, kdy učni v řadě případů nemají praktickou výuku, ale potom úplně tu samou činnost dělají například v rámci brigády. Myslím, že je zcela bizarní, že je zakázáno dělat činnosti v rámci nějaké stáže nebo praktické výuky jako učeň, a potom třeba tu samou činnost dělat v rámci brigády. Skutečně tady to opatření nemá vůbec žádnou logiku. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní ministr Robert Plaga a připraví se poslankyně Kateřina Valachová, jestli to stihneme. Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vzhledem k tomu, co zaznělo, pane předsedající, musím říct, že jsou to oficiální data hejtmanství Pardubického kraje. Pardubický kraj, oficiální odpověď - 47 má praktickou zkoušku, 4 posunuli termín, 22 upravili praktické zkoušky. To jenom předřečníkovi, panu poslanci Výbornému, vaším prostřednictvím.

A Mikulášovi Ferjenčíkovi, vaším prostřednictvím. Nepřu se, já jsem reagovala svou poznámkou, milý pane poslanče Mikuláši Ferjenčíku, na komentáře vašeho poslance Bartoně a na to, jak zkoumá facebookové profily. Nemá to kontext k hodnocení domácího vzdělávání.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Teď by měl dostat prostor pan poslanec Karel Rais, ale máte na to minutu, možná ani ne. (Smích v sále.) Tak klidně začněte. Já vás nechám tu minutu dokončit.

 

Poslanec Karel Rais: Vážený pane předsedající, minutu jste mi dal minule taky a myslím, že dokonce i vy. Tak já tedy začnu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: No, už je 13 hodin. (Smích poslance Raise i poslanců v sále.) Takže, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já tedy přerušuji jednání, přeji dobrou chuť a budeme pokračovat ve 14.30 hodin interpelacemi.

 

(Jednání přerušeno ve 13.01 hodin.)

(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je 14.30, budeme pokračovat bodem

 

Následující část projednávání bodu pořadu schůze

Aktualizováno 16. 6. 2021 v 15:27.
Přihlásit/registrovat se do ISP