Pátek 23. dubna 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Vojtěch Pikal)

528.
Informace maturity a závěrečné zkoušky 2021

Bod byl přerušen 22. 4. 2021 ve všeobecné rozpravě, kde vystupoval pan poslanec... (Předsedající listuje v materiálech.) To mám nějak zvláštně, nicméně... Aha, já tady mám úplně špatný obsah. Tak mám za to, že byl přerušen pan poslanec Rais, takže mu dám slovo. Máte slovo, prosím.

 

Poslanec Karel Rais: Děkuji. Vzhledem k časové tísni ten projev, který už jsem tady začal, minule jsem na to měl minutu, tak já bych ho nedokončil. Předpokládám, že znáte moje názory a názory ostatních poslanců z hnutí ANO na úřední maturity a na další průběh maturit, jak teď je, a předložil bych tady návrh usnesení, který je společným návrhem poslanců hnutí ANO a poslanců sociální demokracie. Ten návrh zní:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

I. žádá ministra školství, mládeže a tělovýchovy, aby upravil opatření obecné povahy pro maturity a závěrečné zkoušky konané v roce 2021, a to nejpozději do 28. dubna 2021, aby se vztahovalo na všechny žáky dálkového studia;

II. žádá ministra školství, mládeže a tělovýchovy, aby zajistil, a to nejpozději do 28. dubna 2021, dostatečné množství opravných termínů, zejména praktických částí maturit, v roce 2021, v návaznosti na přijímací zkoušky na vysoké školy;

III. žádá ministra školství, mládeže a tělovýchovy, aby interním předpisem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vydaným nejpozději do 28. dubna 2021 umožnil žákům středních škol získat takzvanou úřední maturitu;

IV. žádá ministra školství, mládeže a tělovýchovy, aby předložil plán na narovnání dopadů do vzdělávání v důsledku koronaviru, a to nejpozději do 15. května 2021."

Dál to nebudu komentovat, protože bych tu půlhodinu strávil pro sebe a spíš potřebuji, abychom se vrátili k tomu usnesení. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji, to bylo vaše vystoupení. Nyní zde mám faktickou poznámku pana poslance Nachera, ale to bude starší. V tom případě s přednostním právem se mi hlásil pan poslanec Rozvoral a poté pan poslanec Jurečka. Nyní pan poslanec Rozvoral. Prosím.

 

Poslanec Radek Rozvoral: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, SPD obecně odmítá zásadním způsobem snižovat požadavky na úroveň maturitní zkoušky a odmítá koncepci vzdělávání v Evropské unii, založené na masovém nárůstu nekvalitního vysokoškolského vzdělávání.

K maturitám v době koronaviru je potřeba říct, že proces přípravy maturitních zkoušek byl již dávno nastartován a samotné maturity jsou již v běhu. Praktické obory nelze ukončit jinak než praktickou maturitou, průběh maturity je dán zákonem a nemůže se změnit jen rozhodnutím vlády. Přesto je SPD jednoznačně na straně studentů a podporuje, aby ministerstvo vlastní vyhláškou v individuálních případech umožnilo studentům získat maturitu na základě průměru známek.

Není možné stále měnit školský zákon a uvádět celé školství do legislativní nejistoty. Naše školství potřebuje dotažení slibu na odpovídající ohodnocení pedagogů. Je potřeba zrušit nesmyslnou inkluzi, zvýšit prestiž učitelů a zamezit napadání pedagogů. To jsou hlavní úkoly politiků v této době. V každém případě školství potřebuje stabilitu. Odmítáme zatahování maturantů jako rukojmí do politických hrátek ve Sněmovně, které stále vytvářejí nejasné prostředí v maturitách.

Cílem SPD je vrátit na naše školy stav, kdy motivovaní učitelé kvalitně pedagogicky pracují, žáci se učí a škola ve spolupráci s rodinou připravuje mladého člověka na budoucí uplatnění v životě. Za SPD je nutné, aby ministerstvo upravilo opatření obecné povahy ve vztahu k úlevám letošních maturit, zejména ve prospěch nejen studentů dálkového studia, a napjatě očekáváme obsah plánů na vyrovnání nerovností ve vzdělávání v následujícím období, o kterém by nás měl pan ministr neprodleně informovat. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní tedy s přednostním právem pan předseda Jurečka a poté bychom se měli dostat k běžným přihláškám ve všeobecné rozpravě. Prosím.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Když jsem poslouchal návrh usnesení, který tady přednesl kolega pan poslanec Rais, tak se přiznám, že když takovéto usnesení navrhují poslanci opozičních stran, tak tomu plně rozumím, ale když usnesení s úkolem pro vlastního ministra navrhují předkladatelé dvou koaličních vládních stran ANO a ČSSD, tak tomu úplně nerozumím.

Já jsem zažíval praxi toho, že když jsem byl ministrem, tak poslanecké kluby koaličních stran se mnou komunikovaly, a když byl problém, tak jsem se s nimi sešel a dokázali jsme to řešit. Vůbec nerozumím tomu, proč tady nejste schopni se dohodnout v rámci vlády, proč premiér tady říká jiná stanoviska než ministr školství, proč Sněmovna v této věci má úkolovat ministra a takovýto podnět přichází od poslanců koaličních stran. Tomu opravdu vůbec nerozumím, ale budiž, klidně, bavme se tady o těchto věcech.

My podporujeme to, aby tady byl především jasný řád, aby už studenti věděli, co je skutečně čeká. Myslím si, že mnoho ředitelů škol k tomu přistupovalo velmi zodpovědně a využije ty podmínky, které upravil ministr školství. Co je samozřejmě důležité, aby vysoké školy v tom případě třeba reagovaly na rozdílné maturity ze strany slovenských studentů, kteří se budou ucházet o místa v rámci přijímacích řízení na vysoké školy. To je asi velmi palčivý problém a o tom jsem nezaznamenal, že by v tom usnesení byla nějaká zmínka. I na to by se mělo reagovat.

A poslední, ale to je jenom taková spíš ilustrující poznámka vůči tomu, jak to tady funguje, v této Sněmovně. Před 20 minutami tady vládní hnutí ANO si vezme přestávku na jednání klubu a vyobstruuje bod, protože řekne, že usnesení nedostali písemně. Tak máme sto chutí jako opozice si vzít taky teď přestávku a říct, že jsme nedostali to usnesení písemně na každou lavici, že se potřebujeme poradit. Tak si jenom řekněme, jakým způsobem a dvojím metrem vy tady měříte. Když se vám to hodí, tak to zneužijete, a když to potřebujete, tak teď tady budete apelovat na to, ať se to doprojedná. Toto určitě není fér přístup.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Mám za to, že by bylo samozřejmě dobré, že pokud není usnesení písemně rozesláno 24 hodin předem, tak by mělo být předáno aspoň do lavic předsedům všech klubů. Nyní paní poslankyně Válková ve všeobecné rozpravě a připraví se pan poslanec Nacher. Prosím.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji, pane místopředsedo. Milé kolegyně, milí kolegové, já to nevezmu jako tradiční projev, protože - a koneckonců můj předřečník, pan poslanec a předseda KDU-ČSL, říkal jasně, že nerozumí některým věcem, tak já jim rozumím potud, že ať už zpochybňuje, či nezpochybňuje někdo vládní politiku, tak poslanci jsou od toho, aby ji případně korigovali v rámci svých kompetencí. Ani on, ani já nejsme ministři, takže nám zbývá toto. A myslím si, že důležité je, abychom se propracovali do velmi ambiciózního časového intervalu a měli šanci ještě prohlasovat usnesení, které když si podrobně, pozorně přečtete, a věřím tomu, že ještě jednou bude čteno - možná jsem příliš optimistická a nedojde na to - tak zjistíte, že na řadu těch otázek konkrétně reaguje a opravdu úkoluje pana ministra Plagu. A mně je to také líto, že tady teď nesedí.

Ale na druhé straně si myslím, že musíme využít tu svoji možnost, svůj mandát. Odpovídám tímto od toho řečnického pultíku i na žádost zhruba 40 000 maturantů, kteří nás oslovili prostřednictvím petičního výboru, abychom do 19. dubna tohoto roku přednostně jejich záležitost projednali. Nestalo se tak. Začali jsme, zatím jsme to nedokončili. Tohle je, pokud se nám to podaří prohlasovat, pozitivní odpověď. My se tím sice budeme zabývat na schůzi petičního výboru v úterý 27. dubna, ale mnohem významnější je, pokud se nám podaří přijmout usnesení, kterým se zavážeme do 28. dubna, což je tedy velmi krátká doba, ale potřebná pro přípravu a pro tu jistotu, která tady zatím chybí, a s tím souhlasím, s panem poslancem Jurečkou, vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, pro maturanty, jak to vlastně letos přesně bude.

Takže se jinak vzdávám svého dalšího slova. Měla jsem připravený projev. Snažme se propracovat časově k hlasování toho usnesení nebo jiného usnesení, ale úkolů, které odstraní současnou nejistotu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a prosím pana poslance Nachera, který nyní dostane slovo ke své řeči. Prosím.

 

Poslanec Patrik Nacher: Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Já měl taky připravený delší příspěvek i s některými citacemi těch mailů od studentů. Já to velmi zkrátím, abychom to stihli, ale musím tady říct nějaké věci, které tu byly, aby to nezůstalo ve vzduchu.

Mám pocit, že někdy ze strany opozice je to kritika za každou cenu, abych tak řekl, že prošli tím školením kritik za každou cenu - začátečník a jdou do druhé etapy - pokročilý, protože včera jsme totéž slyšeli od jednoho kolegy, který se tu rozčiloval, že jsme tady dali bod Zpráva o činnosti rady, který tady chtěla opozice. V této chvíli je zase kritizováno, že zrovna poslanci hnutí ANO a ČSSD připraví usnesení směřující na ministra školství. Kdybychom takové usnesení nepřipravili nebo nepodpořili a připravila ho opozice, tak bychom byli kritizováni taky, proč to nepodporujeme. To znamená, že by mě docela zajímal ten ideální stav, jak by se tedy vládní poslanec měl chovat. Když nepodporuje opoziční aktivity, je to špatně, když jdeme svojí vlastní cestou, tak je to kritizováno také. Já si myslím, že to je naopak dobře. Naší snahou je jednak, aby se děti vrátily co nejdřív a bezpečně, to byl ten předchozí bod, a potom aby se konečně definitivně vyřešilo, jak to bude s maturitami.

To téma tady otevřel asi před měsícem a půl premiér Andrej Babiš, od té doby se o tom ve veřejném prostoru mluvilo, do té doby ne. Já mám z toho pocit, jak řekl sir Humphrey v seriálu Jistě, pane ministře, že se opozice a někteří kritici soustředili na hráče, ne na míč, to je ne na ten obsah, ale na to, kdo s tím podnětem přišel. Jsem skoro přesvědčen, že kdyby s tím přišel někdo jiný, nějaký lídr z opozice, a teď to neberte, prosím, útočně, tak si myslím, že by to byla legitimní otázka a legitimně bychom se tady bavili o úřední maturitě. Stejně tak nesouhlasím s tím, co jsem zaznamenal, že reakce na ty stovky mailů od těch studentů, mám tady pár - dvacet - tak že to je populismus, protože jsme tady zažili jiné situace, kdy nám sem chodí spousta mailů, a když se na ty maily reaguje a někdo tady vystoupí a řekne, že reaguje na zpětnou vazbu od těch voličů, tak naslouchá lidem. V tomhle případě, když člověk reaguje na ty reálné příběhy, tak je to populismus. Za mě je to takový dvojí metr o tom, že mimochodem úřední maturita už druhý rok bude teď fungovat na Slovensku, tak to tady uvádím pod čarou, abych tady připomněl situaci například s teritorialitou, kdy nám někdo dával příklad Slovenska.

Podporuji to usnesení, které tady přečetl Karel Rais. Myslím si, že ty body jsou jasné. Předpokládám, že to je namnožené a předložené i předsedům ostatních klubů. V zásadě řeší všechny ty body, které se týkají jak možnosti úřední maturity, tak aktuální situace dálkových studentů. Já vás prosím o podporu. Děkuji. Zkrátil jsem to na maximum.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. S přednostním právem se přihlásil pan poslanec Jurečka, poté paní poslankyně Gajdůšková.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji, vážený pane předsedající. Přiznám se, že mě udivila zmínka pana poslance Nachera, který tady mluvil o tom, že se máme soustředit na ten míč. Tak já tady mohu uvést desítky příkladů za poslední rok, kdy přicházely návrhy z opozice, které jsou soustředěné na míč, na ty konkrétní problémy. Bavili jsme se tady o přístupu k ošetřovnému, k izolačce, dávali jsme tady konkrétní legislativní návrhy, a to byl ten míč, který jste vy neviděli, kopali jste ho do autu, tvářili jste se, že ten problém prostě není. Za měsíc, za dva, za tři přišel návrh této vlády, totožný text v návrhu legislativním, a najednou to bylo na penaltu a vládní koalice stála a říkala: My jsme to dokázali. Tak to mně vadí. Tak o tom potom, prostřednictvím pana předsedajícího, pane poslanče Nachere, nemluvte v takových konotacích, protože teď se vám to hodí, ale když ten míč šel správným směrem a dělali jsme pro výhru domácích maximum, tak jste to sabotovali. Já se nebavím o tom obsahu, který tady leží, ten obsah klidně schvalme, ale mně vadí ty argumenty, které tady k tomu teď používáte.

Logika věci je, že tyhle záležitosti si umí koalice vydiskutovat se svým ministrem, vůbec to sem nemá tahat. Není to tak zásadní věc, aby to musela projednávat Sněmovna. Před dvěma měsíci jste si to měli vyříkat. Předpokládám, že hnutí ANO i sociální demokracie má svoje experty v rámci školství, takové komise u nás v KDU pracují celou dobu, a že si tyto komise umí sednout s ministry a tyto věci projednat. To, že se to tady zachraňuje na poslední chvíli 23. dubna, je ostuda vaše, vaší koalice a toho, že jste nebyli schopni si tyto věci nastavit a vykomunikovat. Takže se tady jenom obracím a ohrazuji proti tomu, používat teď argumenty, že my jako opozice nesledujeme míč a soustředíme se na hru. Ne, je to koaliční vláda, která opakovaně konkrétní konstruktivní návrhy nás, opozice, vykopala do autu, nepodpořila a pak zpětně přicházela s tím řešením sama. (Důrazně.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní prosím paní poslankyni Gajdůškovou, která je dále přihlášena ve všeobecné rozpravě. (V sále je velký hluk.) Prosím. Poprosím o klid v sále a případně, abychom řešili právě ty věci, která máme na stole, a nikoliv něco kolem. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Páni poslanci, paní poslankyně, já bych teď hodně ráda reagovala na pana kolegu Jurečku a připomněla bych mu, jak se také jednalo i v Poslanecké sněmovně. Neudělám to. Jde mi o to, abychom doprojednali tento bod, abychom usnesení schválili, protože je to hodně odpracované. Děkuji Kateřině Valachové, děkuji všem, kteří se na tom podíleli, panu Raisovi, všem dalším, školskému výboru, že skutečně se na věc podívali z praxe, z toho, jak to běží.

Já k tomu jenom dodám ještě dva pohledy opět z praxe a velice rychle. To jedno je na začátku před těmi maturitami, to jsou přijímací zkoušky na střední školy. Já už jsem o tom zde mluvila. Tam, kde si školy dělají samy přijímací zkoušky, a je to v pořádku, by měly ale dát studentům možnost se připravit a vyhlásit dopředu typové příklady, typové otázky právě pro ty přijímací zkoušky. To je také jeden z mailů a z toho, jak se na mě obrací studenti.

A z toho druhého konce, za těmi maturitami, teď musím jako členka správní rady, respektive předsedkyně Správní rady Univerzity Tomáše Bati požádat, aby ta věc skutečně byla řešena tak, abychom zachovali kontinuitu vůči vysokým školám. Nemůžeme dopustit, aby nám vypadly celé ročníky. Nemůžeme ale také dopustit, aby kvalita maturantů byla taková, že by vysokou školu dál nezvládli. Proto chci ještě apelovat skutečně na to, aby Ministerstvo školství se postaralo, aby tam byly podmínky, aby ti letošní maturanti si skutečně mohli ty věci dotáhnout. Děkuji a podporuji velmi to usnesení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Ferjenčík, takže mu dám slovo. Vaše dvě minuty, pane poslanče.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem chtěl zareagovat na kolegyni Gajdůškovou, která tady prezentovala názor, že je nutné to odhlasovat, protože to vládní koalice odpracovala. Já si pamatuji desítky usnesení, která jsme prosadili z opozice, například kdy má skončit uzávěra okresů, například že se mají otevřít malé krámy. Podobných věcí jsme prosadili desítky a vláda s tím neudělala vůbec nic. Takže bych chtěl poprosit, aby tady nebyl prezentován názor, že tímto usnesením se něco odpracovalo a vyřešilo, protože žádné usnesení Sněmovny nemá přímý dopad do praxe. Takže se bojím toho, že vaše usnesení způsobí akorát daleko větší chaos, pokud na něj Ministerstvo školství adekvátně nezareaguje, a moc mě mrzí, že tu není pan ministr školství, aby nám řekl, jak na to usnesení zareaguje. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Podotknu, že samozřejmě historicky máme usnesení, že ministři mají být přítomni projednávání bodů, které jsou v jejich gesci. Nyní by měl vystoupit pan poslanec Jelínek, ale mám za to, že není přítomen v sále, takže má slovo pan poslanec Bartoň.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji za slovo. Byť od mého včerejšího vystoupení mi přišlo pár nových e-mailů, tak se pokusím být co nejstručnější, aby ještě dnes došlo k hlasování a mohli jsme debatu na Poslanecké sněmovně ukončit.

Děkuji předkladatelům, že zohlednili některé naše připomínky k usnesení a některé body opravdu i Piráti podpoří, zejména to, aby měli studenti více termínů a aby byl předložen plán narovnání dopadů. Zároveň bych chtěl požádat o upřesnění bodu I o dálkovém studiu, zdali by tam nemělo být "i všech žáků", protože nechceme, aby zde byla diskriminace některé formy studia, aby dálkaři měli úlevy, které prezenční nemají, ale naopak chceme diskriminaci odstranit, aby i dálkaři měli stejné podmínky jako prezenční. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji, to byly konkrétní návrhy. Pan poslanec Jelínek stále není přítomen, nicméně pan poslanec Vácha se mi ještě hlásil, takže mu dám slovo. Prosím.

 

Poslanec František Vácha: Děkuji za slovo, pane předsedající. No, nebudu si brát 10 minut nebo 20 minut přestávku, abychom se seznámili s tím usnesením, dostali jsme ho písemně. Abych o něm mohl kvalifikovaně hlasovat, tak potřebuji něco vysvětlit.

V prvním bodě, tam je všechno v pořádku, to jsou dálkaři.

V druhém bodě, stejně jak říkal kolega Bartoň, žádáme ministra, aby zajistil dostatečné množství opravných termínů, zejména praktických částí maturit. Já bych chtěl jenom říct, že praktické části maturit se mohou odehrávat až do 27. srpna.

Co se týče toho třetího bodu, tam nevím, co si o tom mám myslet. To znamená, my budeme mít třeba pět, sedm, deset opravných termínů, a kdo tedy dostane tu úřední maturitu? Ten, kdo to neudělá na desátý termín toho 27. srpna, nebo kdo? Nebo ten, který se rozhodne: Já teda nepůjdu k maturitě a přihlásím se o úřední maturitu a na nějakou maturitní zkoušku i na ten první termín rezignuju, protože samozřejmě je pro mě mnohem jednodušší se neučit a požádat si o úřední maturitu? Takže já bych potřeboval vysvětlit, na koho cílí ta úřední maturita ve třetím bodu, abych o tom mohl kvalifikovaně hlasovat. Ve druhém bodu říkáme, že dáme obrovské množství opravných termínů maturantům, aby tu maturitu opravdu udělali, aby se případně na tu maturitu mohli ještě připravit v květnu, v červnu, možná i v červenci, aby mohli v srpnu udělat převážně tu praktickou zkoušku. A komu tedy navrhujeme tu úřední maturitu? Těm, kteří to neudělají, nebo komu tedy? To bych potřeboval vysvětlit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a podotknu, že bude následovat ještě případně rozprava podrobná, nicméně paní zpravodajka se hlásí, takže jí dám slovo. Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vaším prostřednictvím, já chci rychle zareagovat na Františka Váchu. Co se týká bodu II, toho 28. dubna, návrh usnesení akcentuje to, že samozřejmě praktické části je možné konat tak, jak zmínil. Termín 28. dubna je tak brzký, aby nejpozději do tohoto termínu bylo právě oznámeno, jak to bude řešeno a jakým způsobem to bude posíleno.

A co se týká bodu III, ano, my vnímáme - proto je to také bod III - to je krajní prostředek, mimořádná možnost, ta volba zprůměrování známek, proto také ty předchozí body posilují maximálně tu šanci na to zvládnout, být úspěšný u standardní maturitní zkoušky nebo mírně upravené, a ta alternativní volba zprůměrování známek, ta by se týkala, jak je napsáno, všech žáků středoškolského studia za pravidel uvedených Ministerstvem školství. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Cítím velkou nervozitu v sále. Podotknu, že jednací den končí v 21 hodin, já jsem ochoten to případně vést o chvilku déle, než je běžně zvykem, ale samozřejmě záleží, jaká bude situace v sále. Takže pokud se již nikdo další nehlásí, končím všeobecnou rozpravu. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova po všeobecné rozpravě? Není tomu tak.

V tuto chvíli nezazněly návrhy, které bychom měli hlasovat, takže přistoupíme k rozpravě podrobné, kde by se měla načíst ideálně jednotlivá usnesení, takže prosím navrhovatelku.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, tak jak už v obecné rozpravě uvedl Karel Rais, po dohodě předkladatelů původních usnesení v obecných rozpravách je zde společné usnesení tak, jak ho Karel Rais představil, já ho znovu přečtu:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

I. žádá ministra školství, mládeže a tělovýchovy, aby upravil opatření obecné povahy pro maturity a závěrečné zkoušky konané v roce 2021, a to nejpozději do 28. dubna 2021, aby se vztahovalo i na všechny žáky dálkového studia;

II. žádá ministra školství, mládeže a tělovýchovy, aby zajistil, a to nejpozději do 28. dubna 2021, dostatečné množství opravných termínů, zejména praktických částí maturit v roce 2021, v návaznosti na přijímací zkoušky na vysoké školy;

III. žádá ministra školství, mládeže a tělovýchovy, aby interním předpisem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vydaným nejpozději do 28. dubna 2021 umožnil žákům středních škol získat takzvanou úřední maturitu;

IV. žádá ministra školství, mládeže a tělovýchovy, aby předložil plán narovnání dopadů do vzdělávání v důsledku koronaviru, a to nejpozději do 15. května 2021."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Sál se plní. Do podrobné rozpravy se hlásí ještě pan poslanec Jurečka, takže mu dám slovo. Prosím.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Já bych chtěl jenom požádat, abychom hlasovali o každém bodu jednotlivě, zvlášť. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře, děkuji. Zeptám se, jestli se ještě někdo další hlásí do podrobné rozpravy? Není tomu tak. Je zde žádost o odhlášení, všechny jsem vás odhlásil, prosím, přihlaste se. Zároveň svolávám vaše kolegy do sálu, nicméně to vypadá, že sál je plný. Takže podrobnou rozpravu jsme ukončili, předpokládám, že zájem o další závěrečná slova již v tuto chvíli není, takže poprosím paní zpravodajku, aby nás seznámila s návrhem procedury, která je, věřím, zjevná.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Budeme hlasovat návrh onoho usnesení, které jsem již přečetla, po bodech. Bod I -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Žádá někdo schválení procedury? Ne, dobře. Můžeme pokračovat. Prosím, první bod.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: "Bod I. Žádá ministra školství, mládeže a tělovýchovy, aby upravil opatření obecné povahy pro maturity a závěrečné zkoušky konané v roce 2021, a to nejpozději do 28. dubna 2021, aby se vztahovalo i na všechny žáky dálkového studia."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování číslo 253 je přihlášeno 84 poslanců a poslankyň, pro 83, 84 nakonec (z tabule proti nikdo). Usnesení bylo schváleno. Prosím další bod.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: "Bod II. Žádá ministra školství, mládeže a tělovýchovy, aby zajistil, a to nejpozději do 28. dubna 2021, dostatečné množství opravných termínů, zejména praktických částí maturit v roce 2021, v návaznosti na přijímací zkoušky na vysoké školy."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji.

Zahájil jsem hlasování číslo 254, ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Já vám děkuji.

V hlasování číslo 254 je přihlášeno 85 poslanců a poslankyň, pro 75, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: "Bod III. Žádá ministra školství, mládeže a tělovýchovy, aby interním předpisem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vydaným nejpozději do 28. dubna 2021 umožnil žákům středních škol získat takzvanou úřední maturitu."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji.

Zahájil jsem hlasování číslo 255, ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Já vám děkuji.

V hlasování číslo 255 je přihlášeno 85 poslanců a poslankyň, pro 46, proti 5. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Bod IV. Žádá ministra školství, mládeže a tělovýchovy, aby předložil plán na narovnání dopadů do vzdělávání v důsledku koronaviru, a to nejpozději do 15. května 2021.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji.

Zahájil jsem hlasování číslo 256, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji.

V hlasování číslo 256 je přihlášeno 83 poslanců a poslankyň, pro 81, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: To je vše, pane předsedající.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Výborně, se všemi už jsme tedy hlasovali. (Poslankyně Valachová: Děkuji.) Pokud nikdo nic nemá, tak byla náplň tohoto bodu vyčerpána, takže já jej končím.

 

Je po 14. hodině a vzhledem k situaci v sále to nevypadá, že bychom mohli pokračovat, takže mně nezbývá než přerušit tuto schůzi do úterý 4. května tohoto roku ve 14 hodin.

Připomínám, že na čtvrtek 29. dubna je svolána mimořádná 100. výroční schůze Poslanecké sněmovny. Přeji vám příjemný víkend a příjemnou cestu domů.

 

(Schůze přerušena ve 14.02 hodin.)

Aktualizováno 16. 6. 2021 v 15:27.
Přihlásit/registrovat se do ISP