(16.10 hodin)

 

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman Senát poslaneckou novelou přijatého znění zákona odstraňuje povinný podíl českých potravin v maloobchodech. Chci znovu zopakovat, že obecně vyšší zastoupení českých, moravských a slezských potravin v obchodech podporuji, nicméně musím souhlasit s tím, že navržené provedení nebylo dobré.

Za Ministerstvo zemědělství jsme preferovali variantu, aby státní správa začala u sebe. Proto jsem velmi rád, že prošel návrh, který umožňuje, aby ve školních jídelnách, nemocnicích, krajských úřadech nebo v dalších institucích mohl být na lokální, ekologické nebo biopotraviny kladen větší důraz při zadávání veřejných zakázek. Součástí pozměňovacích návrhů je také odstranění mnou podporovaného sjednocení dozoru v otevřeném stravování pod Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí, přestože podle názoru Ministerstva zemědělství dává sjednocení dozoru odbornou logiku. Nicméně respektuji rozhodnutí senátorek a senátorů.

Za nejdůležitější však považuji, že bude konečně schválen zákaz dvojí kvality potravin. To je to, po čem všichni dlouho volali, a jsem velmi rád, že naši spotřebitelé už nebudou občany druhé kategorie, kterým může kdokoli prodávat horší kvalitu než v jiných zemích. Novela tedy obsahuje zákaz uvádění na trh potravin dvojí kvality, to jest potravin, které jsou zdánlivě totožné s potravinou uváděnou na trh v jiných členských státech Evropské unie, ačkoli potravina uváděná na trh v České republice má podstatně odlišné složení nebo vlastnosti.

Závěrem bych rád dodal, že je opravdu důležité, aby zákon byl schválen, lidově řečeno, aby nespadl pod stůl. Musíme dodržet transpoziční lhůty některých nařízení a směrnic Evropské unie. Ale za zásadní považuji, jak jsem již uvedl, nutnost konečně postavit mimo zákon dvojí kvalitu potravin, a proto si vás dovoluji požádat o schválení senátní verze zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru zemědělství Miroslavu Tomanovi a požádám nyní pana senátora Šilara, aby nás seznámil se stanoviskem Senátu a pozměňovací návrhy odůvodnil. Máte slovo, pane senátore.

 

Senátor Petr Šilar: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, kolegové a kolegyně, pan ministr mi to ujas..., ujas... usnadnil. Omlouvám se. V té roušce se špatně mluví. A vlastně řekl to podstatné. Já jsem chtěl říci, že v Senátu jsme se tímto zákonem detailně probírali, a proto jako zpravodaj jednak hospodářského výboru, ale i našeho podvýboru pro zemědělství i v komisi jsem měl od začátku naprosto jasný pozměňovací návrh, respektive změny v tom, že jsme ten pozměňovací návrh o kvótách v potravinách chtěli vyřadit, což se nakonec podařilo. Tento zákon je vracen s pozměňovacím návrhem typu, že jsme tam vlastně vyškrtli dvě položky, to nejdůležitější, co se týče kvótování potravin. A chtěl bych říci, že v Senátu tento návrh byl přijat naprosto přesvědčivě, to znamená z přítomných 77 senátorů a senátorek pro něj hlasovalo všech 77, to znamená, to se nám už dlouho nestalo, abychom to takto jednoznačně vyjádřili vůli některému zákonu.

Chtěl bych vám doporučit také, abyste přijali shovívavě - vím, že senátní návrhy zde nepadají často na úrodnou půdu, ale tento vrácený zákon je skutečně velmi důležitý, a především co se týče, jak říkal pan ministr, schválení dvojí kvality potravin a dalších a dalších změn, které jaksi pod tím... Novináři z toho udělali jenom, že to je zákon o kvótách. Vždycky jsem je musel opravovat, že to je zákon o potravinách a jejich pravidlech. Je velmi důležitý pro naše zemědělce a pro naši společnost, takže vás žádám o schválení senátního návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu senátorovi a nyní požádám zpravodaje podle jednotlivých výborů, jestli se chtějí vyjádřit. Nejdřív zpravodaj garančního výboru zemědělského, pan poslanec Pavel Kováčik. Má zájem se vyjádřit? Není tomu tak. Paní poslankyně Věra Adámková za zdravotní výbor? Taky nemá zájem. Pan poslanec Jaroslav Bžoch? Nemá zájem. V tom případě mohu otevřít rozpravu k tomuto zákonu vrácenému Senátem. První přihlášená je paní poslankyně Jarošová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, je mi velmi líto, že zde musíme opět diskutovat a obhajovat něco tak samozřejmého, jako je podpora našich zemědělců a spotřebitelů, protože Senát odmítl návrh hnutí SPD na povinný podíl českých potravin v obchodech. Tím návrhem je, že od roku 2022 musí být v prodejnách nad 400 metrů čtverečních zastoupeno 55 % vybraných potravin z české produkce, v každém dalším roce se procento zvýší o 3 % až do roku 2028, kdy bychom měli dosáhnout minimálně 73 %. Přitom tento náš návrh dostal kladné stanovisko od zemědělského výboru a neutrální stanovisko od Ministerstva zemědělství a úspěšně prošel třetím čtením, tak předpokládám, že je to návrh velmi dobrý, potřebný, jinak byste přece pro něj nehlasovali.

Ale ihned po jeho schválení se však strhla proti SPD a proti poslancům, kteří ho podpořili, neuvěřitelná mediální smršť plná dezinformací typu zdražení potravin a omezení výběru na našich pultech. Mnozí z vás to, vážené kolegyně a kolegové, nezvládli a začali jste ustupovat. Ale my tady nejsme od toho, abychom se báli různých nesmyslných tlaků štvavých médií, která zastupují zájmy Evropské unie, nebo prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Prouzy, který nepokrytě zastupuje zájmy řetězců. Ty se tady mimochodem mají velice dobře, což dosvědčuje jejich množství na počet obyvatel a kilometr čtvereční.

Ale my jsme byli zvoleni, abychom bojovali za naše občany a za jejich zájmy, za naše zemědělce, ovocnáře, zelináře, chovatele, a někdy ten boj za ně předpokládá i odvahu - odvahu jít proti všem zájmům, které škodí našim občanům. A tuto odvahu ztratil i ministr zemědělství, který najednou podpořil v Senátu vyřazení kvót, přitom ještě ve Sněmovně po schválení zákona říkal: Buďme trošku nacionalisté, co se týká potravin, českého zemědělství a naší země. A dají se dohledat další výroky typu: Ta myšlenka co nejvyššího zastoupení našich potravin pro nakupující na regálech je dobrá. A pak někde u Moravce v diskuzi můžeme z jeho úst uslyšet, že vlastně jenom dával signál zemědělcům, který říkal. Ano, my jsme tady pro vás. To je od vás hezké, pane ministře, ten váš signál určitě zajistí odbyt našim zemědělcům. Po tom vašem signálu vlastně začnou pěstovat více jablek, zasadí více květáku, rozšíří chovy prasat.

Dám příklad, jak je na tom stav vepřového, jak jsme na tom s vepřovým masem. Stavy prasat klesly na 1,5 milionu, soběstačnost u vepřového na 35 % a poslední chovy prasat bojují o přežití. A proč? Výkupní ceny prasat klesly k hranici 30 korun za kilo, a to i před 30 lety byla cena vyšší. A přitom průměrné výrobní náklady na kilo vepřového jsou zhruba 45 Kč, samozřejmě se to liší podle typu a velikosti podniku. Ale jedno je jisté, všichni výrobci prasat prodělávají. A víte, co je na tom nejhorší? Naše české maso se nedostane vůbec k českým zákazníkům. Trh ovládají zahraniční řetězce a ty ani za tyto podnákladové ceny maso od českých výrobců nevykupují. Přece si nebudou ničit svůj trh, svoje zemědělství, svůj venkov! Však ty řetězce jsou jejich, že ano. Situace je však nyní pro naše chovatele vepřového o hodně horší, neboť jsou zavřeny jídelny, hotely a restaurace a české maso se zde prostě neprodá vůbec, takže naše živá prasata vyvážíme stovky kilometrů do Polska, Rumunska a Maďarska. Kde je tolik proklamovaný welfare zvířat? Kde je uhlíková stopa? Kde je ekonomika? Producenti prasat jsou ve ztrátě, neplatí daně, platí málo zaměstnancům, ti odcházejí do montoven a vesnice se vylidňují. Zemědělství nám skomírá a tito producenti vepřového jistě ocení váš signál, pane ministře. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP