(16.00 hodin)
(pokračuje Vondráček)

Budeme hlasovat o pevném zařazení tohoto bodu na pátek v 9.00, jak bylo navrženo.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 39, přihlášeno je 186, pro 86, proti nikdo. Návrh byl zamítnut.

 

Pan poslanec Munzar navrhuje bod 350, tisk 1126, novela zákona o realitním zprostředkování, pevně zařadit - a nyní alternativně napřed, první bod v pátek 16. 4.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 40, přihlášeno je 187, pro 86, proti 1. Návrh byl zamítnut.

 

Alternativně pan poslanec říkal, že po pevně zařazených bodech. Tam jsou zařazeny body třetích čtení, tak jestli to mohu chápat, po třetích čteních jako první bod? Je tomu tak? Pan poslanec to chce upřesnit na mikrofon, já mu dám možnost.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Já jsem to navrhoval jako první bod třetích čtení, protože se jedná o třetí čtení. V případě, že by prošly nějaké... myslím, že tam prošel nějaký návrh, neprošlo nic? Tak alternativně pak po pevně zařazených bodech. Pokud tam nic není, tak ve středu příští týden jako první bod třetích čtení.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: To bych dal hlasovat jako třetí. Já jsem tam měl tři návrhy.

 

Tak jestli ten druhý nebudeme hlasovat, v tom případě další návrh je ve středu 21. 4. jako první bod v rámci bloku třetích čtení.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 41, přihlášeno je 187, pro 171, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Paní poslankyně Válková navrhuje, abychom bod 316, což je opční protokol k úmluvě OSN, zařadili a projednali pevně 22. 4. od 11 hodin. (Krátká porada.)

Takže já to zopakuji. Je to mezinárodní smlouva, akorát ty televizní zprávy tam byly zařazeny. Tak se s tím musíme nějakým způsobem vypořádat. Paní poslankyně, trváte na tom, aby to bylo před těmi zprávami, nebo po zprávách? Jestli byste nás mohla z toho vysvobodit a upravit ten návrh.

 

Poslankyně Helena Válková: Tak já myslím, že to bude rychle, velmi rychle. U těch zpráv si nejsem jistá, jestli to bude rychle. Skoro jsem si jista, že to nebude rychle. Takže před těmi zprávami.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Dobře, takže paní poslankyně trvá na tom, aby to byl první bod příští čtvrtek v 11 hodin.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 42, přihlášeno je 187, pro 126, proti 21. Návrh byl přijat. Ve čtvrtek tedy začneme mezinárodní smlouvou a poté budou zprávy o činnosti České televize.

 

A nakonec budeme hlasovat o návrhu pana předsedy volební komise pana poslance Kolovratníka, který navrhuje, abychom zařadili dnes v 18.30 body 399, 400, 401, 402, 404, poté se odebereme k hlasování a poté bude následovat bod 403. Hlasujeme tento postup jedním hlasováním.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 43, přihlášeno je 187, pro 178, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

To jsou všechny návrhy, které zazněly, a nyní budeme hlasovat o pořadu schůze jako celku.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro navržený pořad schůze ve znění přijatých návrhů? Kdo je proti?

Hlasování číslo 44, přihlášeno je 187, pro 148, proti 5. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme s pořadem schůze vyslovili souhlas a pořad schůze byl schválen. Já vám děkuji.

 

Předávám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Hezké odpoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Podle nyní schváleného pořadu schůze budeme probírat jednotlivé body, ale nejdřív mi dovolte, abych přečetl omluvu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny, a to od 15.30 do konce jednacího dne se z důvodu neodkladných pracovních povinností omlouvá ministr zdravotnictví pan profesor Arenberger.

 

Nyní zahájíme bod této schůze, a to bod číslo

 

1.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách
a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 502/10/ - vrácený Senátem

Já tady uvítám pana senátora Petra Šilara a požádám ministra zemědělství Miroslava Tomana, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. A než dám komukoliv slovo, požádám sněmovnu o klid! Doufám, že bude možné tady zjednat dostatečně důstojné prostředí.

Dovolte mi, abych konstatoval, že Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy, jeho usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 502/11. Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do vaší pošty. Ještě jednou vítám pana senátora Šilara a prosím, aby na úvod projednávání tohoto bodu... ještě ne. Požádám kolegy a kolegyně, aby diskuze, které jsou mimo zákon o potravinách, přenesli do předsálí. A nyní požádám pana ministra zemědělství Miroslava Tomana, aby se k předloženým pozměňovacím návrhům a usnesení Senátu vyjádřil ve svém úvodním slově. Prosím, pane ministře, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP