(17.30 hodin)
(pokračuje Balaštíková)

Ať dnešní hlasování dopadne jakkoli, já se nepřestanu ptát a nepřestanu za vás bojovat a věřím, že přijde čas, kdy všichni pochopí, že naše zemědělství a soběstačnost ve výrobě potravin je strategickou nutností. Já vám, vážení, děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Radek Koten bude reagovat s faktickou poznámkou. Máte slovo.

 

Poslanec Radek Koten: Dobrý den, dámy a pánové, kolegové, kolegyně, vážený pane předsedající. Já tady sleduji delší dobu tu debatu a samozřejmě mě i velmi mrzí, že Svaz obchodu a cestovního ruchu tady pořádá nějaké reklamní akce s tím, že je zaplacená reklama, že všechny potraviny, které by se vyrobily tady v České republice, takže vlastně je to všechno špatně. Jenom mě to utvrzuje v tom, že zahraniční obchodní řetězce tady věnují obrovské prostředky na to, aby znemožnily, aby se v České republice produkovaly potraviny, abychom měli nějakou soběstačnost. O peníze tedy vzhledem k reklamě, která běží v televizi, tak jde pouze na prvním místě, protože samozřejmě obchodní řetězce mají z těch potravin, které jsou více dotované a jsou dovážené ze zahraničí, daleko víc prostředků.

Kolegové tady z té strany alespoň podle toho, jak přistupují k politice takzvaného léčebného konopí a používání konopí pro rekreační účely, tak ti, co se týká pěstování nějakých rostlin, tak mají zkušenost akorát tady v tom, ale pokud by se pohybovali v živočišné výrobě, tak bohužel nevědí, co která hospodářská zvířata konzumují, a celkem dobře se tady k tomu vyjadřují, ale bohužel ty znalosti tam chybí. Takže já si myslím, že musíme podporovat české zemědělce, českou soběstačnost, a hlavně chceme, aby ty potraviny, které jsou produkovány v České republice, se prodávaly za velmi dobré a přijatelné ceny pro českého spotřebitele, což u zahraničních potravin se mnohdy nedá dodržet, protože se vozí přes půlku světa do České republiky.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Omlouvám se, čas, pane poslanče.

 

Poslanec Radek Koten: To je všechno, co jsem chtěl říct. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Radek Holomčík v obecné rozpravě. Připraví se pan poslanec Podal. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Radek Holomčík: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já se pokusím být stručný, protože jsem se k návrhu na kvóty už vyjadřoval několikrát, takže svoje argumenty shrnu, a chtěl bych říct dvě věci, které asi ještě nezazněly, alespoň ne ode mě.

My jsme tento návrh nepodporovali, a to z několika důvodů. Jednak to byla věcná podstata, to znamená, ten návrh nepovažujeme za dobře napsaný. Mám indicie i z nejrůznějších kontrolních státních institucí, že v podstatě i kdyby to z nějakého záhadného důvodu prošlo a nevystavili jsme se žalobě Evropské komise, tak by to byla věc, která by byla nevymahatelná, a navíc by stála poměrně velké peníze.

Dalším důvodem je to, že vlastně vychází z podivné definice, kdy my neříkáme tomu obchodníkovi, co má mít na pultě, to by ještě jakž takž dávalo logiku, bylo by to třeba i automatizovatelné u těch větších prodejen, které používají nějaké ERP systémy. Tam si dovedu představit, že by to bylo nějak proveditelné. Ten návrh říká, kolik toho má ten obchodník prodat, což, pokud někdo se maloobchodu věnoval, tak nějak asi tuší, že to je prostě nesmysl.

Já bych si dovolil přečíst jeden odstaveček z titulního článku časopisu AGRObase, je to zpravodaj Agrární komory, z 25. února. Je to článek, který se jmenuje Řešme skutečné problémy zemědělství. Věnuje se mimo jiné i tomuto návrhu a k tomuto návrhu je zde jeden odstavec. "Daný pozměňovací návrh není rozhodně ideální. Pro běžného spotřebitele navíc není vůbec snadno pochopitelný, vždyť stojí na takových parametrech, jako je například vážený průměr" - a teď je velmi důležitá část - "a navíc operuje s domněnkou, že soběstačnost v těch nejproblematičtějších položkách se bude vlivem zavedení podílů zvyšovat." Toto nejsou slova ani má, ani kolegy Martínka, ani pana poslance Bendla, ani pana Jaroslava Šebka, který je předsedou ASZ, a tato organizace Asociace soukromého zemědělství se vůči tomuto návrhu dlouhodobě vymezuje. Jsou to slova pana Jana Doležala, prezidenta Agrární komory. Prezident Agrární komory zpochybňuje tu primární logiku, že pokud nařídíme obchodům, co mají prodávat, tak to bude mít přímý dopad na soběstačnost, kterou já v principu vůbec nijak nezpochybňuji, nemá-li být vykoupena za cenu rozbití trhu a ohrožení dalších částí, dalšího odvětví národního hospodářství.

A to je třeba další věc, kterou jsem kladl otázku už v dřívějších rozpravách, jestli předkladatelé mají nějakou vizi toho, co se stane, pokud se jim podaří tento návrh prosadit, a zcela nepochybně by vyvolal nějakou odpověď. Samozřejmě, pokud bychom rozjeli v prostředí volného trhu, a já si skutečně nemyslím, že by v Evropské unii volný trh nebyl, tak u ostatních států by to pravděpodobně vyvolalo podobnou odezvu. Připomeňme, že Česká republika je silně proexportní ekonomika a z 80 % orientovaná právě na trhy Evropské unie. Skutečně chceme hazardovat tady s tímto? A mají předkladatelé nějakou vizi? Já jsem se to doposud nedozvěděl.

Takže z těchto důvodů - mohl bych tady hovořit déle, ale už spousta toho zazněla - Piráti tento návrh nepodpoří, respektive podpoří senátní verzi. Ale, to je důležité říct: Budeme se mračit, když pro ni budeme hlasovat. A je to z toho důvodu, že se nám tam nelíbí ten druhý návrh, který vyškrtává z novely zákona o potravinách jasnější vymezení kompetencí hygieny a Státní zemědělské a potravinářské inspekce ve vztahu ke gastronomickým provozům. V tento okamžik dodržování potravinového práva mohou kontrolovat obě tyto instituce. Ten návrh dává jasně dělicí linii mezi to, do jakých provozů chodí která instituce.

Já bych chtěl připomenout, že zatímco se v případě covidu u například velkých montoven a průmyslových podniků dlouze licitovalo o tom, jestli je zavřít, jestli je omezit právě v důsledku bezpečnostních a epidemických opatření, tak hospody, restaurace, ten segment HORECA, jsme vypnuli takhle a nikdo o tom vlastně moc neuvažoval. Myslím si, byť chápu problematičnost a možná i částečnou nesystematičnost tohoto řešení, tak to mohl být signál pro naše hospodské, pro restauratéry, že aspoň v něčem se jim snažíme ulevit. Nedělám si iluze, že by jim to nějak dramaticky pomohlo, že by je to dramaticky motivovalo k tomu, dál po roce, a kdo ví, jak dlouho to ještě potrvá, ale byl by to minimálně signál, když teď rádi používáme ten příměr, že vysíláme veřejnosti signály.

Takže Piráti podpoří senátní návrh, protože jak já říkám, kvóty na sezamová semínka, vodní melouny a další potraviny nepovažujeme za dobrý návrh, když budu parafrázovat klasika: Kvóty není cesta. Ale nebudeme pro to zvedat ruku s největší radostí. To je všechno, děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní vystoupí v obecné rozpravě pan poslanec Zdeněk Podal, připraví se pan poslanec Nacher. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zdeněk Podal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážení ministři, kolegyně, kolegové, já bych začal trošku netradičně. Mám tady spotřebu pesticidů v kilogramech účinné látky. (Ukazuje graf.) Když se podíváte, ten červený graf je použití v České republice. Kdo je před námi? Belgie, Itálie, Slovinsko, Portugalsko, Kypr, Španělsko - nebudu pokračovat. To samé se dá říct ve spotřebě umělých hnojiv. Zase ta červená čárka je Česká republika. Můžete se podívat, kdo všechno je před námi. Tím chci dokladovat kvalitu českých potravin. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP