(17.50 hodin)
(pokračuje Jurečka)

A to si myslím, že je jedna z cest i pro Parlament České republiky, jak legislativně tyto věci dopracovat nejenom do tohoto zákona, ale ještě do některých dalších předpisů, aby celý ten systém měl i koncovku v jednoduché komunikaci vůči zákazníkovi. A to jsou podle mě nástroje, které by měly vést k tomu, jak efektivně, bez rizika a hrozeb arbitráží, soudních sporů, podporovat naše domácí nejenom zemědělce, ale i zpracovatele, a jít touto cestou. Já bych byl rád, abychom především k tomuto směřovali.

A ještě poslední poznámku. Tato debata se stočila na záležitost kvót na potraviny, ale je potřeba říct, že tato novela v tento okamžik, pokud dnes Sněmovna přijme variantu senátní verze, dělá i tečku za zhruba sedmiletým příběhem boje s problematikou dvojí kvality. Bylo to téma, které Česká republika přenesla na evropskou úroveň, a já jsem byl tehdy ministrem zemědělství, který na Radě ministrů zemědělství přesvědčil po několika kolech jednání mé kolegy, že má smysl udělat evropskou změnu v legislativě, abychom tento nešvar mnoha výrobců, ale i prodejců dokázali vymezit a odstranit. Tato novela, kterou máme skoro dva roky v legislativním procesu, dělá tečku za tímto příběhem, abychom dokázali vymýtit a mít efektivní nástroj, jak se vypořádat s dvojí kvalitou potravin. Takže tady chci poděkovat, že konečně se tedy podaří ten dlouholetý problém, o jehož řešení jsme tady usilovali, dostat do finále. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji a poslední přihlášený do obecné rozpravy je pan poslanec Patrik Nacher. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Patrik Nacher: Vážený pane ministře, paní ministryně, dámy a pánové, já teď už budu stručný, protože už jsem si svoje řekl v rámci faktických poznámek. Začnu tam, kde skončil bývalý ministr zemědělství, kolega Jurečka, a to jest to, že z toho úplně vypadlo, z té debaty, že vlastně obsahem je řešení dvojí kvality potravin. To je ten základ. Já se tady přiznám a udělám si zároveň reklamu, já už jsem o tom psal ve své knize v roce 2015 Konec finančních negramotů v Čechách, takže dva roky předtím, než jsem tady vůbec nastoupil, právě o dvojí kvalitě potravin, kde něco se stejným názvem, stejným vizuálem, se prodává samozřejmě za jinou cenu, to je v pořádku, to je potom o těch zákaznících, jestli si to nechají líbit a budou to kupovat, ale v jiném složení. A my jsme se tady o tom kolikrát bavili. Proč je tam to jiné složení, často méně kvalitní ingredience? To je ten základní problém.

Kdyby to všechno fungovalo v té teorii, jak tady říkal můj kolega, kterého teď nevidím, Honza Skopeček, tak bychom tady vůbec nemuseli řešit to, co krásně popsal bývalý ministr zemědělství, že to je věc, kterou tady řešíme sedm let a v legislativě je to dva roky, to znamená dvojí kvalita potravin. Z toho je potom jenom krůček k tomu, o čem jsme se bavili, o těch kvótách. Já jenom konstatuji to, co jsem už řekl předtím, že bez toho návrhu, který jsem nepodpořil, a teď podpořím senátní verzi, bychom se o tom vůbec nebavili. Kdyby ten návrh tady nebyl, tak ta veřejná diskuze tady vůbec není, protože to, že někdo řekne, že si něco přeje, ještě neznamená, že se to někam dostane. To, že tady ten návrh byl, dokonce prošel a šel do Senátu, vzbudilo debatu, která správně vzbudila i pozornost spotřebitelů. Takže možná to, co předtím tak pečlivě a citlivě nesledovali, tak v této chvíli díky tomu sledují. Ty kvóty se staly takovou mediální zkratkou, skoro bych řekl jakoby nešikovným nastavením pravidel, která, troufám si tvrdit, že někde jinde fungují pod povrchem, ale mnohem sofistikovaněji a šikovněji. Není to na principu kvót.

Já bych tady chtěl do budoucna vyzvat kolegy, protože si myslím, že politik by měl být konzistentní, když bojuje proti kvótám, tak aby proti nim bojoval tedy vždy a principiálně - já teď ty kvóty nepodpořím a nepodpořím ani žádné jiné kvóty, které se k nám sem čas od času blíží, a myslím si, že si ještě nějaké zažijeme do konce volebního období - takže já budu pozorně sledovat ty největší bojovníky proti těmto kvótám, jestli budou bojovat i proti jiným kvótám. Buď mi to vadí principiálně, anebo mi to vadí selektivně. Stejně tak docela trefná poznámka, nevím koho, ohledně zelené politiky a uhlíkové stopy, kde se dělají někdy takové nabubřelé úpravy, často ve městech, aby se snižovala uhlíková stopa, omezuje se individuální doprava, a tady v tomhle případě to najednou jde úplně bokem. Vůbec se o tom nebavíme, že některé věci se tady dováží přes půl zeměkoule, tak i to je dobré podtrhnout, i to je dobré na to upozornit. Jinak já si myslím, že nás čeká a vás, kteří jste odborníci, debata o vývoji zemědělství za posledních 20 let, o soběstačnosti, o tržní síle, o tom, kdo je a kdo není tvůrce trhu tak, aby to fungovalo tak, jak tady říkal kolega Skopeček v teorii, tak aby to fungovalo i v praxi. Protože když je někdo prodejce, tak má zároveň obrovský vliv i na výrobce, a tak se z něho stává do značné míry tvůrce trhu a už tam některé ty vztahy nefungují tak, jak by v teorii byly.

Takže já děkuju za tu debatu. Myslím si, že pro lidi byla smysluplná z hlediska osvěty a nasvícení na to, abychom se třeba i soustředili na to, kupovat české potraviny, věnovat tomu víc času, když už jsme v těch obchodech. Takže jak říkám, i přesto, že to nepodpořím, jsem za tu diskuzi rád a bylo by dobré, aby nezapadl ten základní cíl, a to je to, že tato novela řeší dvojí kvalitu potravin a jak se s tím popasovat. A to si myslím, že je ta základní zpráva, kterou dneska vysíláme. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: S faktickou poznámkou teď vystoupí paní poslankyně Gajdůšková a potom s přednostním právem pan předseda Válek. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, pan předseda Jurečka tady správně připomněl, že to byla Česká republika, která se zasadila o to, aby v Evropě neexistovalo to, čemu se říká dvojí kvalita potravin. Ano, tehdy pan ministr Jurečka to na evropské ministerské radě odpracoval. Ale pro historickou pravdu tady připomenu, že to byla paní tehdy europoslankyně za sociální demokracii Olga Sehnalová, která nechala udělat první analýzy a jako europoslankyně otevřela toto téma v europarlamentu. A já jsem velmi ráda, že tedy pan kolega Jurečka řekl, že dneškem uděláme tečku za touto anabází, za tímto úsilím, aby i čeští spotřebitelé měli stejně kvalitní potraviny, stejně kvalitní výrobky jako spotřebitelé ve všech ostatních evropských zemích. Děkuji ještě Olze Sehnalové a děkuji panu ministru Tomanovi, že se o to skutečně zasloužili, a tu celou práci pan ministr dokončil, samozřejmě spolu se všemi, kdo pro to hlasují. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Vlastimil Válek v rozpravě. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Nebudu mluvit, děkuji, pane předsedající, dlouze. Já bych chtěl moc poděkovat předřečníkům, jednak Patriku Nacherovi, prostřednictvím pana předsedajícího, a jednak panu poslanci Jurečkovi, prostřednictvím pana předsedajícího, za návrat debaty k tomu, co je meritum věci. Je dobře, že se podařilo vyřešit dvojí kvalitu potravin. Je dobře, že tady ta Kofola, kterou piji já, je to česká potravina, každý si může kupovat Kofolu, nikdo mu v tom nebrání, nemusí si kupovat Coca-Colu, bude stejnou Kofolou kdekoliv, bude ve stejném složení, ve stejné kvalitě a já jsem za to vděčný. Jsem vděčný za to, že uherák bude uherákem a Milka Milkou. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP