(18.00 hodin)
(pokračuje Válek)

Rozumím tomu, že řada z nás a snad všichni, buď proto, že jsme nebo jste zemědělci, anebo proto, že jste konzumenti - já v zemědělském výboru reprezentuji spíš spotřebitele než zemědělce, protože jsem víc spotřebitel a nejsem zemědělec, tak chceme podporovat české produkty, české potraviny, chceme, aby byly na českém trhu, a nic nám nebrání je kupovat. Je dobře, že se ta otázka dostala na přetřes a na jednání Poslanecké sněmovny, protože se domnívám, že Poslanecká sněmovna má tyto věci řešit, má na ně upozorňovat, a je dobře, že si občané na základě naší debaty uvědomují, že takovéhle problémy existují.

Ale není dobře, abychom se vydávali po cestách, byť dlážděných dobrými úmysly, do pekel, a já jsem přesvědčený, že ty pozměňovací návrhy, které já jsem nepodpořil ani v zemědělském výboru, ani zde v Poslanecké sněmovně, byť možná to byly dobré úmysly, cestou do pekel byly. Proto bych všem producentům českých potravin a všem spotřebitelům přál, aby tak jako je kofola k dispozici v parlamentní kantýně, tady byly k dispozici české potraviny, aby každý konzument a každý spotřebitel si mohl kupovat české potraviny, byly pro něj dostupné a nic mu v tom nebránilo. A rozhodně já a moji kolegové pro to uděláme, co bude v našich silách. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Prosím o klid. Z místa se ještě přihlásil pan poslanec Brázdil do obecné rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Milan Brázdil: Dobrý večer, kolegové, kolegyně. Já jsem se informoval u předsedy Poslanecké sněmovny o tom, že je možné načíst i v této variantě, tedy kdy budeme hlasovat o senátní verzi, doprovodné usnesení. Už se to stalo v roce 2015, já jsem to nevěděl, ale dostal jsem tuto informaci. Já bych všechny z vás chtěl vyzvat k jednomu. Jak jsme poslouchali tu rozpravu, všichni souhlasíme s tím, že by se měli lidé v naší republice snažit kupovat potraviny, ale i výrobky vyrobené v České republice. Tudíž snad vás neurazím tím, kdybych vás požádal o doprovodné usnesení, které by - a vypadá to, že přijmeme zákon vrácený Senátem - bylo velmi jednoduché: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky a tak dále doporučuje občanům České republiky nakupovat potraviny a výrobky vyrobené v České republice."

Prosím, ano, pan Stanjura se chytá za hlavu, jako že je to něco špatného. Já jsem z toho vyrozuměl, že všichni tady, kdo z vás jste dneska tu rozpravu poslouchali, jste chtěli, aby výrobky vyrobené v této republice byly kupovány především. Tak promiňte mi, že jsem to nadnesl, a nechám to teď k dispozici a k možnému hlasování, pane předsedající, protože takovéto doprovodné usnesení je možné přijmout. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, pane poslanče, budeme postupovat tak, že poté, co odsouhlasíme nebo rozhodneme hlasováním o návrhu zákona, tak se vrátíme k vašemu doprovodnému usnesení. Já vás potom požádám, abyste nám ho znovu přečetl, i proto, že zde nemáme zpravodaje a na místě zpravodaje sedí pan senátor. Tak hlásí se ještě někdo do rozpravy? Hlásí se do rozpravy pan místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za slovo. Jenom k té neobvyklé procedurální situaci se tedy asi teď přihlásím. Já se chci ujistit, jestli to doprovodné usnesení budeme hlasovat v každém případě, nebo jenom v případě, že schválíme některou z verzí zákona, protože je zvykem, že pokud se neschválí zákon, tak se potom doprovodné usnesení nehlasuje.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Tak se poradíme podle toho, jak dopadne hlasování o zákonu jako celku. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Zájem o závěrečné slovo má pan ministr a pan senátor také. Pane ministře, prosím, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman Takže ještě jednou dobrý den, vážený pane předsedající, dámy a pánové. Já vám chci moc poděkovat za tu širokou, podrobnou debatu. Myslím si, že byla z převážné části korektní. Jenom několik připomínek k podpoře malých a středních. Chci upozornit, že veškeré dotace, které jsou určené malým, tak všichni žadatelé byli na 100 % uspokojeni, velcí byli uspokojeni hluboce pod 40 %. Tak abychom si neřekli, že podporujeme jenom ty velké.

Druhá věc je podpora malých a středních - přece nemůže znamenat, že rezignujeme na české poměry velkých firem. Máme firmy, které nám zaručují zpracování tuzemského mléka, a dodávají do řetězců, řezníci a tak dále a tak dále. Takže ještě jednou vám všem děkuji.

Zároveň chci poděkovat, když podpoříte tento senátní návrh, protože opravdu dnešním dnem skončí dvojí kvalita potravin a čeští spotřebitelé nebudou spotřebiteli druhé kategorie.

A prosím, dovoluji si vás upozornit ještě na jednu věc. Tím, že schválíme senátní návrh zákona, tak tam zůstává podpora malých regionálních, lokálních výrobců potravin, kteří budou moci dodávat do škol, do nemocnic, do veřejných zařízení, to znamená, budou mít možnost v rámci veřejných zakázek být upřednostněni. To znamená, podpořte i z tohoto druhého důvodu tento senátní návrh.

Jsem si vědom, že navrhuji schválit něco, kde jsem nesouhlasil s tím, že by to nemělo přejít pod Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci, to znamená, není to to zjednodušení. Nicméně v zájmu spotřebitelů a v zájmu nás všech doporučuji schválit senátní návrh. Takže ještě jednou vám za to děkuji, za debatu, za tu korektní debatu, širokou a podrobnou. Děkuji a přeji pěkný večer.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane ministře. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, ještě je před námi závěrečné slovo pana senátora. Já vás prosím o klid, ať slyšíme, co nám pan senátor bude říkat. Děkuji vám. Prosím, pane senátore, máte slovo.

 

Senátor Petr Šilar: Děkuji za slovo, pane předsedající. Jenom několik poznámek. Protože tak často nechodím sem do Sněmovny, tak jsem vám všem chtěl poděkovat, prostě jsem si ty tři hodiny užíval. Chtěl jsem vám poděkovat za všechny podnětné připomínky a návrhy.

Jako garanční zpravodaj tohoto zákona, který se týká zemědělství, jsem celý proces tvorby toho zákona sledoval od začátku a trošku bych chtěl vysvětlit to mračení panu kolegovi poslanci, co se týče pozměňovacího návrhu kolem Státní zemědělské inspekce. Já jsem také pro tento návrh nebyl, ale jenom to vysvětlím čistě lakonicky. Bohužel, no nevím, jestli bohudík, protože se to týkalo hygieny, a jak známo, tak paní doktorka, tehdy hygienička, oslovila zase spřízněné poslance nebo senátory doktory, a prostě to doktorské lobby zvítězilo a pozměňovací návrh byl přijat rozdílem několika hlasů. Ale znovu připomínám, že pozměňovací návrh, který byl, co se týká zrušení kvót, byl schválený všemi hlasy přítomných senátorů tehdy na jednání, 77. Takže znovu upozorňuji, že tento návrh má i podporu, a děkuji dopředu, jestli tento návrh a novela bude schválen. (Gong.)

Jinak ještě jednu poznámku na závěr. Spíš takové, protože jsem člověk z venkova: uvědomuji si, že tady proběhlo při té debatě mnoho slov, ale často i prázdných, nechci teď mluvit o mlácení prázdné slámy. Ale jenom mi dovolte, můj otec, zemědělec, dlouholetý venkovan, vždycky říkal - na závěr: Když mlátí hubou, tak to nejmíň bolí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane senátore. A nyní přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

 

Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 502/10,, ve znění schváleném Senátem, sněmovní tisk 502/11.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 45. Přihlášeno 188 poslanců, pro 146, proti 5. Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem přijali.

 

Nyní prosím pana poslance Brázdila, aby přednesl návrh doprovodného usnesení, tak jak zaznělo v obecné rozpravě, nyní to jenom zopakuje.***
Přihlásit/registrovat se do ISP