(9.50 hodin)

 

Poslanec Marian Jurečka: Já jsem chtěl velmi stručně poprosit Sněmovnu, aby opravdu umožnila přerušení této interpelace na paní ministryni Benešovou do příště, protože by bylo opravdu dobré slyšet jasnou férovou odpověď, jak je to v otázce toho, že pan Janoušek se vyhýbá výkonu trestu. Děkuji za podporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já bych se chtěl ještě zeptat, jestli by někdo něco namítal proti tomu, kdybychom to hlasovali jedním hlasováním, to znamená obě dvě přerušení zároveň, i když jsou na jiné ministry a jiného druhu? Nevidím, že by proti tomu byl nějaký protest. (Hlasy ze sálu.) Zvlášť? Dobře, ze sálu je požadavek na hlasování zvlášť, takže postupně.

 

Nejdříve se tedy vyrovnáme s interpelací, která je pod sněmovním tiskem 1188, to je interpelace pana poslance Jurečky na paní ministryni Benešovou, kde je navrženo její přerušení do příštího projednávání písemných interpelací, takže všichni víme, o čem budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 93 a ptám se, kdo je pro přerušení? Kdo je proti? Já vám děkuji.

Hlasování pořadové číslo 93, je přihlášen 71 poslanec a poslankyně, pro 70, 1 se zdržel. Já vám děkuji. Tuto interpelaci jsme tedy přerušili do příštího projednávání písemných interpelací.

 

A pak je zde interpelace pod číslem 1187 pana poslance Farského na pana ministra Havlíčka, kde je navrženo přerušení do přítomnosti pana ministra. Myslím, že všichni víme, o čem budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 94 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Já vám děkuji.

Hlasování pořadové číslo 94, je přihlášen 71 poslanec a poslankyně, pro 64, proti nikdo. I tuto interpelaci jsme tedy přerušili.

 

Tím jsou všechny interpelace v tuto chvíli vypořádány, tedy děkuji. Konstatuji, že pro tento den jsme projednávání odpovědí na písemné interpelace poslanců ukončili. V souladu s rozhodnutím předsedy a diskuzí, která proběhla na grémiu nebo organizačním výboru, přerušuji 98. schůzi Poslanecké sněmovny do 14.30 hodin, kdy budeme pokračovat v projednávání bodu 527, což jsou ústní interpelace.

Připomínám, že za 15 minut tedy podle těch rozhodnutí budeme pokračovat v přerušené 93. schůzi Poslanecké sněmovny, tedy přerušuji naše jednání do 10.05... Do 10.15, ať to máme zaokrouhlené, a pak budeme pokračovat v projednávání 93. schůze.

 

(Schůze přerušena v 9.53 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP