(9.40 hodin)
(pokračuje Lipavský)

To, co předvádí v současné době sociální demokracie, kdy si tam vyměnili ministra, navrhují nového ministra, který pracoval pro CEFC, nyní CITIC, společnost s vazbou na čínskou vojenskou rozvědku, to je naprosto skandální. Vypovídá to o tom, jakým způsobem tato vláda zahraniční politiku voře, jak si tam víceméně dělá, co chce. První vicepremiér Hamáček oznámil, že poletí do Moskvy vyjednat summit mezi Bidenem a Putinem a ještě přiveze nějaké ty vakcíny. Otázka samozřejmě je, kdy, kdo a jak je naočkuje, nicméně ruské vakcíny na Slovensku vyvolaly vládní krizi, tak uvidíme, jestli to pan premiér Babiš ustojí. Možná je to od Hamáčka takový další trojský kůň, kterým ještě chce definitivně rozložit vládní koalici, i když asi slovo koalice je příliš nadnesené.

Samozřejmě to, co je naprosto skandální a také vypovídá o stavu české zahraniční politiky, je fakt, že prvního vicepremiéra vlády na takto vrcholnou návštěvu bude doprovázet Andrej Danko, což je předseda Slovenské národní rady -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane poslanče, já vás znovu přeruším a musím vás volat k věci. Přece jenom, vaše interpelace se týká jmenování bývalého ministra zdravotnictví velvyslancem, tak vás prosím, abyste se držel tématu.

 

Poslanec Jan Lipavský: Přesně tak, jmenování Adama Vojtěcha velvyslancem je prostě jednou z mnoha ukázek toho, jak česká zahraniční politika je vedena nesystematicky, chybně a proti zájmům České republiky. Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Já Sněmovnu seznámím s omluvenkou. Pan ministr zdravotnictví Petr Arenberger se nám omlouvá dnes od 9 do 15 hodin z důvodu neodkladných pracovních záležitostí.

Pan poslanec Bžoch se hlásí, nevím, jestli do rozpravy, nebo s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Bžoch: Děkuji za slovo, já to zvládnu ve faktické poznámce. Vážený pane kolego Lipavský, prostřednictvím pana předsedajícího, vy jste teď ukázal, že v oboru diplomacie a mezinárodních vztahů nemáte žádnou znalost. To, že jsou politické nominace, je dáno historicky a nezavedl to nikdo jiný než Edvard Beneš, o kterém jistě víte, že bez něj bychom republiku neměli. Už ten říkal, že jedna třetina diplomatického sboru by měla být politická, protože se to samozřejmě řídí politikou, a ne pouze diplomaty, kteří jsou na úřadu. Takže to, co vy říkáte, že to někomu zabírá místo v diplomatických kruzích na Ministerstvu zahraničních věcí, je zcela scestné a není to pravda. Politické nominace tu byly odjakživa a budou i nadále, protože to k politice a diplomacii patří. A vy jste tím, co jste tady říkal - a to jsem v některých věcech s vámi souhlasil - ukázal základní neznalost tohoto principu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji i za dodržení času. Pan poslanec Lipavský bude reagovat také faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Jan Lipavský: Děkuji za slovo. Já jsem rád, že zde na mikrofon zaznělo, že politické nominace sem patří, ale měli jste to říct před volbami, měli jste si to dát na ten plakát s tou trafikou. Pak by to dávalo smysl, pane poslanče, prostřednictvím pana předsedajícího.

Ale kdyby na post českých velvyslanců byly pouze politické nominace, tak by to ještě dávalo smysl, ale dnes tam už máme i byznysové nominace, jinak post velvyslance pana Fleischmanna ve Francii označit nelze. To je prostě člověk, který tam dělá práci pro Křetínského. Proč jste si ho tam nechali od Pražského hradu dosadit? Já tomu nerozumím. Prostě tento stát řídíte naprosto šíleným způsobem a podle toho to také vypadá.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní zde mám nejdříve faktické, pak se mi hlásili někteří lidé do rozpravy, tak to zvládneme ukočírovat. Nejdříve pan poslanec Staněk s faktickou poznámkou, poté pan poslanec Bžoch, poté řádné přihlášky do rozpravy. Prosím.

 

Poslanec Antonín Staněk: Vážený pane předsedající, vážený pane poslanče, vaším prostřednictvím, pane předsedající. Myslím si, že pro vaši politickou stranu, respektive hnutí, jsou velmi inspirativní Spojené státy americké. Myslím si, že i mnohé nominace velvyslanců na posty právě vašich spřízněných amerických kolegů jsou politického charakteru. Proč by Česká republika měla mít jiný postoj než váš vzor?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec Bžoch s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Bžoch: Já už budu velmi stručný. Vážený pane kolego Lipavský, prostřednictvím pana předsedajícího, to, co jste tady řekl, se dá přeložit tak, že vlastně Edvard Beneš nám tady zavedl trafiky. Výborně, měl byste se stydět.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní přihlášky do rozpravy, jako první pan poslanec Jurečka, poté paní poslankyně.

 

Poslanec Marian Jurečka: Já bych se na to v té debatě snažil podívat racionálně. Já si myslím, že dobrý stát umí zhodnotit pro úspěch státu a svých občanů to, když někdo například z ministrů vlády odvedl opravdu práci, a práce ministra je ve své podstatě i diplomatická služba, protože ministr musí být diplomat, jedná s lidmi v zahraničí, takže to je samozřejmě věc, kdy tito lidé, pokud jdou potom sloužit do diplomatického sboru, je to ku prospěchu občanů.

Co je ale na polemiku, tak je potřeba si říct, jestli ty parametry v této záležitosti jsou naplněny, jestli prostě ministr, který končí - a těch důvodů bylo vícero, i premiér je komentoval z hlediska nedobré koordinace fungování toho resortu a tak dále - jestli to je ten správný příklad. Tady si myslím, že je potřeba se na to podívat optikou obou stran a z mého pohledu je pravda někde uprostřed. Já si myslím, že dobrý stát má umět ocenit to, když se někdo nabízí a má dobré schopnosti, aby byl v diplomatickém sboru a pracoval pro úspěch státu, ale nemá to být tak, že se to děje za každou cenu, a už to není potom politická nominace, ale je to potom politikaření. A to je něco, s čím se souhlasit nemá a nemá se to ani praktikovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní paní poslankyně Červíčková.

 

Poslankyně Monika Červíčková: Děkuji za slovo. Já bych jenom ještě dodala ke svému kolegovi panu Lipavskému. Je mi to velice líto, já sice chápu, že poslední tři roky se zajímáte o zahraniční politiku prostřednictvím účasti v zahraničním výboru, ale momentálně mohu jenom potvrdit to, že jste prokázal, že vaše osobní antipatie převažují nad jakýmkoliv profesním zájmem o tuto oblast. Já jsem na rozdíl od vás na české ambasádě v zahraničí pracovala a je mi velice líto, že vy přirovnáváte k trafikám všechny diplomaty, kteří jsou za naši republiku vysláni. To je nemístné a myslím, že byste se právě těm diplomatům měl omluvit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím, abychom se oslovovali mým prostřednictvím. Pan poslanec Lipavský se hlásí k faktické poznámce. Prosím.

 

Poslanec Jan Lipavský: Děkuji za slovo. Já si pouze dovolím uvést na pravou míru dvě informace, které zazněly od paní poslankyně Červíčkové. Není to nic osobního. S panem poslancem Vojtěchem se znám pouze tady, jak se potkáváme na chodbách. Postupoval jsem čistě na základě veřejně dostupných údajů, opravdu to není nic, že bych tady k někomu choval nějakou zášť. Vy jste svůj projev zakončila, paní poslankyně, prostřednictvím pana předsedajícího, slovy, že všechny velvyslance považuji za trafikanty. Tak to samozřejmě není pravda. Bohužel, velká část v současné době sloužících velvyslanců nějaké znaky naplňuje, kariérních diplomatů je tam dnes již opravdu jako šafránu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji, to jsou v tuto chvíli všechny přihlášky do rozpravy. Pokud se nikdo další nehlásí, tak rozpravu končím. Táži se poslance Lipavského, zdali navrhuje nějaké usnesení Poslanecké sněmovny? Není tomu tak. V tom případě jsme tuto interpelaci vyčerpali a tím jsme také vyčerpali všechny interpelace kromě těch dvou, které jsme přerušili, abychom o nich hlasovali.

Svolám kolegy do sálu. Podle počtu přihlášených to vypadá, že bychom se měli dostat na tu úroveň, abychom mohli hlasovat. Já vás poprosím, abyste se přihlásili svými kartami. Podle hlasovacího zařízení je nás v tuto chvíli dostatek v sále. Ještě počkám, až dorazí někteří kolegové z předsálí, abych dal tu možnost.

Budeme hlasovat o dvou interpelacích, které jsou zde navrženy k přerušení. Jako první je to interpelace na ministryni Marii Benešovou od pana poslance Jurečky, je to sněmovní tisk 1188. Je navrhována na přerušení do příště, pokud to pan poslanec nechce přerušit.

Pak je zde interpelace na pana ministra dopravy Havlíčka od pana poslance Jana Farského, která je navržena přerušit do přítomnosti pana ministra. Já jsem tu tedy pana ministra viděl, ale věřím, že takto to můžeme v tuto chvíli hlasovat, pokud nikdo nic nenamítá.

Pan poslanec Jurečka chce ještě něco s přednostním právem doplnit? Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP