(15.10 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Představa evropská je taková, že toto je takový obecný základ a na základě toho si mají jednotlivé země dělat takzvané akční plány, ve kterých si přijmou jakési postupy, ve kterých by se i diferencovalo mezi provozovateli, kteří mají různé podmínky, a podle toho by se jim zadávaly úkoly. Takže ono se to bralo tak, že teď se dá tento pokyn, abyste si zase nemysleli, že to je nějaké zjemnění. Ono to je určité zpřísnění z hlediska vztahu k neslyšícím pro ty provozovatele, takže je to krok vpřed. Šlo o to, že mohl být třeba větší, ale oni říkají, že my bychom to měli dělat postupně pomocí akčních plánů v jednotlivých zemích. Takže my jsme nakonec udělali to, co nám zbývalo, že jsme to omezili na to, že přijímáme tuto obecnou novelu, s tím, že se můžeme nyní dále bavit o tom, jak to upravit v České republice přísněji.

Jinak je tady ještě jedna věc, protože pan poslanec Nacher zmínil to, jestli je dostatečná komunikace s organizací neslyšících. Já vím, že tam skutečně bylo třeba se setkat, chtěl bych ujistit, že to setkání se konalo. Myslím si, že některé věci byly vysvětleny, možná byly některé ne úplně přesně pochopeny, a já vím, že se řada věcí mezitím vyjasnila. A myslím si, to základní, co teď vyjasňuji vám, že nešlo o to, neslyšícím nepomoci, ale že jsme se museli držet toho, co nám bylo uloženo vládou, jak postupovat v transpozici této směrnice, a také že budeme potom postupovat, jak nám bylo doporučeno i dále, přijmout (Předsedající: Váš čas, pane ministře.) i v České republice ten akční plán.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak děkuji. Ptám se pana poslance, zda má zájem o doplňující otázku. Ukazuje, že malou. Máte slovo.

 

Poslanec Patrik Nacher: Děkuji. Já děkuji panu ministrovi za tu odpověď. Chtěl bych právě říct, že ono je to často i o té komunikaci, i o tom nedorozumění, protože právě v dnešní době, kdy v médiích jsou zásadní informace třeba kolem covidu, tak pro sluchově postižené je to zásadní zdroj informací, protože nemohou poslouchat rádia a podobně, takže jinou volbu nemají. Pravdou také je, že i my tady můžeme jít příkladem, a měli bychom. Takže já už dlouhou dobu přemýšlím o tom, že by třeba na tiskových konferencích, které tady pořádáme, mohl být tlumočník do znakového jazyka. Takže já to dávám i pro inspiraci, to samé na Úřadu vlády - můžeme jít příkladem, abychom maximalizovali. To znamená, že to není často o tom zákonu samotném, ale i o té vůli k tomu zpřístupňování. Tolik spíš poznámka, nevím, jestli je to otázka. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Pan ministr má zájem reagovat. Prosím, máte slovo.

 

Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek Jenom dopovím, že vidím prostor právě teď, v akčním plánu, který máme možnost nyní udělat v České republice a který bude na tuto obecnou úpravu v transpozici evropské směrnice navazovat, a v něm se můžeme na základě i jednání s provozovateli dohodnout na přesnějším, konkrétnějším zadání pro to, co budeme chtít, aby pro neslyšící udělali. Takže teď jsem to dořekl celé a rád bych chtěl ještě jednou panu poslanci Nacherovi opravdu upřímně poděkovat za to, že to téma zvedá, protože neslyšících je veliké množství a moc často si to neuvědomujeme. Takže děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji a prosím pana poslance Jiřího Kohoutka, aby přednesl svoji interpelaci na ministra zdravotnictví.

 

Poslanec Jiří Kohoutek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, vážený pane ministře, obracím se na vás v záležitosti očkování proti nákaze COVID-19. Dle veřejně dostupného serveru iDNES se nákaza jihoafrickou mutací koronaviru v Česku poprvé prokázala u člověka, který byl očkován dvěma dávkami vakcíny. Potvrdil to lékař a bývalý národní koordinátor testování Marián Hajdúch. Jedná se podle něj o pacienta v produktivním věku, který je hospitalizován se středně těžkým průběhem nemoci. Máme u nás tedy první plně očkovanou osobu infikovanou jihoafrickou variantou koronaviru, zatím má středně těžký průběh a není to senior. Ano, víme, že ochrana vakcinací nikdy není stoprocentní. Na infekci jihoafrickou variantou koronaviru u plně očkovaných lidí v minulém týdnu upozornila také studie izraelských vědců. Podle jejích závěrů způsobuje jihoafrická mutace nákazu u očkovaných mnohem častěji než jiné mutace COVID-19.

Vážený pane ministře, táži se vás tedy: Jak vidíte plán vakcinace v souvislosti s neustálými mutacemi viru, kdy vakcína vyvinutá na konkrétní podobu jednoho viru je prokazatelně na jinou mutaci neúčinná? Znamená to tedy snad, že budeme očkováni pořád dokola stále jinými modifikacemi vakcín tak, jak se budou neustále objevovat jiné mutace viru? Jaký by to mělo dopad na lidské zdraví a také na ekonomiku a společnost obecně? Jsou mutace dle vašich informací přirozeným vývojem a přizpůsobováním viru, anebo nesou známky umělé modifikace, jak tvrdí doktorka mikrobioložka Soňa Peková? (Předsedající: Váš čas, pane poslanče.) Děkuji za odpověď.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan ministr tu stále není, takže odpověď obdržíte písemně do 30 dnů. Nyní svou interpelaci na ministra zdravotnictví přednese pan poslanec Lubomír Volný, připraví se Radek Koten.

 

Poslanec Lubomír Volný: Takže já ještě jednou před absolutně prázdnými židlemi členů vlády zdravím diváky při přímém přenosu. Musím říct, že je neuvěřitelné, že v období největší krize - no, teď tady přišel jeden (Do vládní lavice si přišel sednout ministr Zaorálek.) - největší krize, kterou já osobně pamatuji, si vláda včetně ministra zdravotnictví zřejmě domlouvá svoje kšeftíky místo toho, aby přišla, postavila se před svoje poslance a zodpověděla dotazy občanů. Já jsem věděl, že tady nebude pan premiér, takže jsem si připravil interpelaci na pana ministra zdravotnictví, která je úplně stejná jako na pana premiéra, a myslel jsem si, že aspoň on mně odpoví. Ale tady už se přestaly přenášet přenosy ze Sněmovny prostřednictvím ČT, aby se veřejnost nedozvěděla, jak tady vláda nepracuje, jak nefunguje a co vlastně veřejnost po té vládě očekává, a pro jistotu se to pojistilo ještě tím, že tady vůbec nikdo z té vlády kromě pana ministra kultury není, a když si odejde asi zakouřit, tak tady není ani on.

Obsah té mé interpelace je úplně stejný. Prostřednictvím této interpelace žádám bohužel ministra zdravotnictví České republiky pana Arenbergera, aby na vládě prosadil projednání petice Zdravého fóra, kterou podepsaly tisíce lékařů, zdravotních sester, studentů, pedagogů, podnikatelů, živnostníků i seniorů, která prošla petičním výborem Sněmovny a o jejíž zařazení na program Sněmovny se budeme snažit, protože vypadá to tak, že odborná veřejnost není tak jednotná, nebo je to stoprocentní, že není tak jednotná, jak nám lže tato vláda a ministr zdravotnictví.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji za dodržení času, odpověď vám bude doručena písemně do 30 dnů. Svou interpelaci na místopředsedu vlády a ministra vnitra přednese pan poslanec Radek Koten, připraví se pan poslanec Vojtěch Munzar. (Námitky z pléna.) Á, pardon, poprosím o úklid řečniště. (Probíhá dezinfekce řečnického pultu.) Tak prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radek Koten: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane nepřítomný ministře vnitra, jako spousta dalších lidí, kteří bychom rádi zašli zase do restaurace na nějaký ten oběd v případě, že by se restaurace otevřely, jsme byli velice překvapeni vaším prohlášením, že by se snad měly do restaurací vyžadovat PCR testy. V případě čtyřčlenné rodiny, která by tam šla na oběd, například cestou někam na rekreaci, do chalupy a podobně, tak by musela dát 6 000 za otestování sebe plus svých dvou dětí. Já si kladu otázku, a to v tom smyslu, pokud do zaměstnání stačí obyčejný antigenní test, tak proč zrovna do restaurací se musí používat PCR testy, a ještě za tyto peníze. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP