(15.20 hodin)
(pokračuje Koten)

Mně se tu vkrádá jedna neodvratná myšlenka. Nám tady bylo zabráněno, aby se tady projednala zpráva NKÚ ohledně nákupů těchto různých věcí, jako jsou roušky, respirátory plus testy. Jediné, co to ve mě evokuje, tak je to, že vlastně to potřebujete nějakým způsobem zpracovat, a proto takováto nesmyslná opatření.

Jinak co se týká testů, které vyvinuli čeští výrobci, je u nich testována poměrně vysoká spolehlivost, tak ty se v České republice nepoužívají. Takže znovu mě napadá jediné - že to je z důvodu netransparentnosti nákupů různých ministerstev, ať už je to Ministerstvo vnitra, anebo Ministerstvo zdravotnictví, takže prostě ty věci chcete nějakým způsobem udat. Děkuji za odpověď.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji za dodržení času. Odpověď obdržíte písemně. Poprosím, aby svou interpelaci na ministra zdravotnictví přednesl pan poslanec Vojtěch Munzar, připraví se pan poslanec Jan Skopeček.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Ochota ministrů a členů vlády odpovídat na interpelace je opravdu značná. Děkuji paní ministryni financí i panu ministrovi kultury, že na interpelace dorazili. O to víc je s podivem podivné jednání ministra zdravotnictví, který se nám omluvil na interpelace esemeskou teprve až po zahájení interpelací. Je to neúcta z (jeho) strany nejenom k nám, kteří si interpelace připravili, ale je to podle mě neúcta a arogantní přístup k celé Sněmovně. Takže nejen že nový ministr například ignoruje usnesení Sněmovny - a na to jsem se ho chtěl v interpelaci zeptat - a chce překračovat zákonné rámce, které mu dávají zákony České republiky, ale také ignoruje i Sněmovnu jako takovou. Nebo možná je to strach, nevím. Krásně to dokresluje i potom jmenování pana ministra, charakter pana ministra. Takže svoji interpelaci přednesu, až pan ministr se uráčí, a své výtky poprosím pana předsedajícího, aby panu ministrovi sdělil. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Takže já poprosím pana poslance Skopečka, aby přednesl svoji interpelaci na ministryni financí Alenu Schillerovou.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, vážené kolegyně, kolegové, já jsem se ve své interpelaci chtěl zeptat paní ministryně na téma odvodů a téma případného odpuštění odvodů, respektive záloh na zdravotní a sociální pojištění pro nejmenší podnikatele, pro OSVČ, a určitě se shodneme na tom, že pandemií zdravotní krize v České republice nekončí, ale že ty ekonomické důsledky, tak z nich se budeme mátořit poměrně dlouhou dobu i poté, co čísla nakažených nebo počty lidí v nemocnicích budou velmi nízké. Já se velmi obávám velkého počtu zejména malých a středních podnikatelů, kteří už neotevřou poté, co skončí poslední restrikce uvalené na ně vládou České republiky.

Všichni jsme viděli, že nejrůznější dotační programy, které jednotlivá ministerstva vymýšlejí, jsou poměrně složité a podnikatelé se k nim dostávají složitě. Chci se proto paní ministryně zeptat, jestli nepočítá s tím, že by se odpustily zálohy na sociální a zdravotní pojištění pro podnikatele. ODS připravila takový návrh zákona, který jsme připraveni podat. Chci se zeptat paní ministryně, jestli v tomto smyslu nemůžeme počítat s nějakou podporou, případně součinností, protože jsem přesvědčen, že nechat peníze u samotných podnikatelů v podobě odpuštění těchto záloh je lepší cestou, jak jim v této tíživé situaci pomoci a jak je zachránit před bankrotem než vymýšlení a proplácení peněz prostřednictvím nejrůznějších složitých vládních programů a dotací. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji a slovo předávám paní ministryni financí.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážený pane poslanče, dámy a pánové, OSVČ nemusely - vnímám velmi to, co mi říkáte - v období březen až srpen 2020 platit zálohy na sociální zabezpečení s tím, že došlo pouze k prominutí minimální výše zálohy a zbytek byly povinny uhradit.

Pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti stanovené z vyměřovacího základu za rok 2020 se snížilo za každý kalendářní měsíc, v němž byla aspoň počátkem měsíce vykonávána v období uvedeném v odstavci 1 samostatná výdělečná činnost o částku 2 544, šlo-li o osoby samostatně výdělečné činné vykonávající hlavní samostatnou činnost - spěchám, abych to stihla - a 1 018, jde-li o osoby samostatně výdělečně činné vykonávající vedlejší samostatnou činnost. To opatření mělo významný dopad do příjmové stránky státního rozpočtu, bylo to asi 14 miliard, ale to říkám, jsem ráda, do oblasti sociálního pojištění, že to OSVČ pomohlo, z toho 6,6 miliard v roce 2020 a 7,4 miliardy v roce 2021. Tam se potom jedná o přeplatek na pojistném.

V roce 2020 přišlo prominutí záloh na zdravotní pojištění na 6,9 miliardy a odhadujeme, že teď to bude ještě v roce 2021 dalších asi 3 miliardy - nemůžeme znát přesné číslo, protože tam bude samozřejmě vyúčtování. Dne 26. února 2021 byl schválen zákon č. 95/2021 o kompenzačním bonusu pro rok 2021 a tady bych chtěla připomenout, že došlo - věřím, že jste pro něj také hlasoval - k navýšení kompenzačního bonusu z dosavadní částky 500 korun na částku 1 000 korun za kalendářní den bonusového období. Takže ten kompenzační bonus tak vedle stávající funkce - poskytnutí finančních prostředků k živobytí, které odpovídá zhruba výši minimální mzdy - supluje i roli některých dosavadních podpůrných programů, které usilují o zajištění příspěvku - no, už je to víc jak minimální mzda, ta je 15 000, kolem 15 000 necelých, a toto je až 30 000.

V současné době jsou předloženy dva sněmovní tisky. O těch jste pravděpodobně hovořili, já je tady nebudu z časových důvodů vyjmenovávat v tuto chvíli vzhledem k tomu, že by to znamenalo... musí se to udělat plošně, protože nelze promíjet, jako třeba lze v některých výjimečných případech u daní, ale z důvodů, které jsou vyjmenované v daňovém řádu. Tady to nelze plošně, nelze prostě to udělat jinak než plošně. Znamenalo by to v době covidu za prvé velký dopad na zdravotní pojišťovny, které vlastně... teď jsme navyšovali platbu za státního pojištěnce historicky na velmi vysokou částku, letos to bylo asi o 55 miliard, loni asi o 26, sociální také, a proto my jsme v podstatě přistoupili k navýšení kompenzačního bonusu na tisícovku, abychom vynahradili všem těm, kteří vlastně jsou postiženi v důsledku pandemie vládními restrikcemi, to, že tady mají jakýsi výpadek a že platí to minimální sociální, zdravotní.

Navíc to odpuštění pojistného - ještě taková poslední připomínka - znevýhodnilo by to ty, kteří platí takzvanou paušální daň, což je přes nějakých 70 000 poplatníků. Odpouštění pojistného je fakticky veřejnou podporou a s ohledem na úpravu veřejných podpor právem Evropské unie doplněnou takzvaným dočasným rámcem je třeba, aby byly respektovány povinnosti, které jsou s tím spojeny - včasná žádost o identifikaci a tak dále. Mohli bychom i tady z tohoto pohledu narazit. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní ministryně. Pan poslanec má zájem o doplňující otázku, máte slovo.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji pěkně, paní ministryně. Mě k tomu vede, k této úvaze, skutečnost, že tento program velmi dobře fungoval, živnostníci, OSVČ si to odpuštění záloh velmi chválí, je to určitě jednodušší způsob jejich podpory než prostřednictvím nejrůznějších dotačních programů. Ono se dostáváme do trochu zvláštní situace, že živnostníci pobírají kompenzační bonus a z toho vzápětí státu odvádějí povinné odvody. To si myslím, že nedává příliš velkou logiku. My to navrhujeme na půl roku, toto odpuštění záloh, respektive odpuštění sociálního, zdravotního pojištění, protože očekáváme, že bude docházet k rozvolňování a že třeba v druhé polovině roku už takové opatření nebude potřeba, ale pro tuto chvíli ho vidíme jako opatření důležité, protože každým tím týdnem, každým měsícem, kdy jsou živnostníci a podnikatelé zavřeni a nemohou vykonávat svoji činnost, tak samozřejmě roste pravděpodobnost jejich bankrotu a toho, že skončí. Takže podle mého názoru tento systém podpory má ještě větší význam, než měl v uplynulém období, ve kterém podle mého názoru svůj smysl našel.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Prosím, paní ministryně bude reagovat.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Už jenom velmi stručně. I kompenzační bonus byl vyhodnocen jako fungující program, byl tady i v parlamentní komisi, kterou váš pan předseda Stanjura vedl, takže to bych chtěla k tomu poznamenat. Kompenzační bonus jsme zvedli na tisícovku, je to v čistém, nezdaňují se ty peníze, to chci připomenout. A není to, že se z toho platí sociální, zdravotní, ale vedle toho se platí, minimálně... je to minimální sociální a zdravotní. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP