(16.30 hodin)
(pokračuje Munzar)

Takže mě zajímá, to je moje otázka, jestli v tomto ohledu připravujete změnu zákona o kompenzačním bonusu, aby zde mohla být právě slučitelnost programu COVID - Nepokryté nájemné s kompenzačním bonusem, aby se již vyplacený kompenzační bonus započetl do té podpory a o to by se snížila případná podpora z COVID - Nepokryté nájemné. Takhle je to totiž konstruováno i u ostatních případů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a požádám paní ministryni o odpověď. Prosím.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane poslanče, ano, skutečně ministr financí vždycky může za všechno. To mně nevadí. Ne, to byla jen nadsázka. My jsme to takto koncipovali. Za ten rok jsme prošli nějakým vývojem, kdy jsme na jaře šli takovou spíš plošnější cestou, na podzim bylo větší množství roztříštěných programů, protože jsme postupně uzavírali jednotlivé provozy. I Hospodářská komora a další svazy volaly po tom, udělejte něco, co bude plošné, takže my jsme se dohodli s panem vicepremiérem Havlíčkem, že se zachovají dva programy, ty, které tady nakonec i parlamentní komise označila za nejúspěšnější, to znamená kompenzační bonus a Antivirus, ty že zůstanou jako pilíře a pak se vytvoří COVID - Nepokryté náklady a ještě záchranný kruh COVID 2021, což jsou ty případy, které nevymyslíte a může to být skutečně někdo, kdo nenaplní žádné podmínky, ale nenapadne vás to třeba hned. Postavili jsme to na jiných podmínkách než ten podzimní, už ne Zavřené provozovny, to všechno víte. Ale řekli jsme si, že proto jsme navýšili tu částku kompenzačního bonusu na dvojnásobek a dali jsme tam neslučitelnost, je to slučitelné pouze s Antivirem, všechny jsou slučitelné s Antivirem. To znamená, ať budete mít kompenzační bonus, nebo budete mít Nepokryté náklady, dali jsme ten propad 50 %, prostě podobná východiska, a oba dva jsou slučitelné s Antivirem, nebo pokud dojíždí COVID - Nájemné, tak to je taky ještě slučitelné, ten, co dojíždí. Ale chtěli jsme, aby na tu podporu dosáhlo větší množství lidí, aby byla plošnější, protože podzim ukázal, že byli podnikatelé, kteří - a to není výčitka - splňovali podmínky více podpor, na ty dosáhli, a pak byli někteří, kteří nesplňovali žádnou podmínku. Takže tomu jsme se chtěli vyhnout, takto jsme to konstruovali a toto byl náš původní úmysl.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující dotaz. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Ano, mám. Děkuji, paní ministryně, že jste mi popsala ty programy. Já to samozřejmě velmi dobře sleduji, nicméně se obávám, že jste mi úplně neodpověděla na otázku, proč tam není možná slučitelnost, protože dneska vlastně ta osoba samostatně výdělečně činná, pokud má větší nepokryté náklady než kompenzační bonus, tak kompenzační bonus musí vrátit, aspoň podle odpovědi pana ministra Havlíčka, a požádat si o Nepokryté náklady. Proč to nejde započíst? Proč tam nemůže být tato slučitelnost? COVID - Nepokryté náklady to umožňuje u ostatních programů, ale kompenzační bonus je z tohoto zápočtu vyloučen, takže proč to takhle komplikovat? Proč neudělat změnu zákona? Na to jsem se ptal, jestli něco takového připravíte, abychom to tady mohli co nejrychleji projednat, aby to měly ty osoby samostatně výdělečně činné co nejjednodušší. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Paní ministryně má zájem odpovědět. Prosím.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Ne, novelu zákona nepřipravuji. Pevně doufám, že začneme otevírat, to je, k čemu se upínám, a denně s velkou nadějí vidím ta klesající čísla, děkuji občanům. A k tomu se upínám, k tomu, že začneme otevírat a že začneme normálně fungovat všichni. To znamená, nepřipravuji to.

Dostávám denně stovky mailů, neříkám, že stíhám všechno číst, ale čtu jich velké, velké množství, nebo různých zpráv na Messenger a tak. Zatím jsem nezaznamenala, že by toto dělalo problém. Kompenzační bonus je tisícovka denně, takže to, anebo si vybere Nepokryté náklady. Výzvy už jsou také vyhozené. Pokud by se stalo, že by mu Nepokryté náklady vyšly výhodněji, to si skutečně musí ten podnikatel spočítat, tak by musel kompenzační bonus vrátit, to je pravda. Ale zatím jsem nezaznamenala, že by to byl nějaký masový problém. A já skutečně už teď novelu zákona neplánuji.

Dali jsme to na dvojnásobek, ten kompenzační bonus. Vnímám to i třeba z těch zpráv, které dostávám. Neříkám, že všichni jsou spokojeni, ale vnímám, že to je přece jenom dvojnásobná částka, teď už vyplácíme i duben, to znamená únor, březen a teď už se vyplácí dopředu i duben. A já pevně doufám, že už snad vidíme velmi, velmi brzy tu dobu, kdy se začneme vracet do normálního života. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další v pořadí vystoupí s interpelací paní poslankyně Věra Kovářová s interpelací na pana ministra zdravotnictví Petra Arenbergera. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře, systém rozdělování obyvatel do jednotlivých skupin podle míry priority jejich proočkování je leckdy trochu mezerovitý. Občas z něj totiž vypadávají skupiny, které jsou svou charakteristikou v podstatě totožné s těmi, na něž systém naopak pamatuje. Jednou z takových skupin jsou i osoby pečující o chronické pacienty v domácím prostředí. Zatímco pečovatelé ve zdravotnických a sociálních zařízeních patří do prioritní skupiny, osoby pečující o pacienty v domácím prostředí nikoliv, přestože obě tyto skupiny vykonávají obdobnou činnost spočívající v často nepřetržité péči o druhou osobu. Ministerstvo původně uvádělo, že pečující osoby budou očkovány společně s druhou skupinou chronických pacientů s nižším rizikem, nicméně nyní se na webových stránkách ministerstva uvádí, že se budou očkovat až v pozdější fázi. Ráda bych se tedy zeptala, kdy podle vás tato pozdější fáze nastane. Bez zajímavosti jistě nebude ani vysvětlení, proč k této změně došlo. Neustálé změny již přijatých rozhodnutí vládu, do které jste se odvážně pustil, bohužel charakterizují a obávám se, že ani v tomto případě jí nedělají dobré jméno. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a poprosím pana ministra o odpověď na tuto interpelaci. Prosím.

 

Ministr zdravotnictví ČR Petr Arenberger Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, poslanci, je to velmi oprávněná otázka, protože skutečně se primárně počítalo, že ti, kteří pečují o rizikové pacienty, by měli být chráněni očkováním, a to bylo ještě za mého předchůdce, ale já se té odpovědnosti nezříkám. My jsme to probírali opakovaně a narazili jsme na problém, jak definovat dobře tu skupinu těch, kteří ošetřují, protože většinou se jedná o nějaké rodinné prostředí, kde je jeden rizikový pacient, o kterého se nestará jenom jedna konkrétní osoba, ale mohou to být nejen příslušníci té rodiny, může tam docházet třeba někdo z okolí a podobně, přinášet jídlo. Čili my jsme nebyli schopni určit množství takových lidí a definovat to, kdo na to má nárok. Pokud bychom naočkovali třeba jenom jednu osobu z toho okolí a identifikovali ji jako pečovatele, tak stejně by to situaci nevyřešilo, protože by to ten dotyčný chytl od těch dalších, kteří by tam byli, a také bychom nebyli ani schopni sledovat, jestli se třeba tento institut nezneužívá a najednou by se tam vlastně objevili úplně všichni, zcela teoreticky, když bychom o tom uvažovali. Čili to opravdu narazilo na definici takového institutu a koho se týká.

A jinak ještě využiji času. Odpověděl bych vám i na ten dotaz, který jste měla předtím, když jsem tu nebyl. Co se týče dětských skupin, ty jsou skutečně zatím uzavřené, protože se preferuje to, aby byla umožněna výuka těm nejmladším, to znamená děti ze školek v posledním ročníku a potom první stupeň tak, jak je to definováno. Ty dětské skupiny vlastně jsou něco na úrovni, jak říkají naši právníci, hlídání dětí, čili tam to nemá se školní přípravou nebo výukou nic společného, a to se zatím primárně nepreferovalo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP