(16.40 hodin)
(pokračuje Arenberger)

Na druhou stranu lesní školky by měly mít stejný režim jako jakákoli jiná školka, tam by problém být neměl. Naše hlavní hygienička dneska právě řešila možnost, když jsou třeba malé skupiny předškoláků a je jich třeba pět, šest v té třídě, tak je možné samozřejmě doplnit to nějakými mladšími dětmi z hlediska sociálního, pokud tam není dostatek, tedy celkem 15 těch, kteří jsou v posledním ročníku mateřské školky. My jsme s tím ze začátku měli trošku problém, protože jsme se zase báli té kompetice, protože takových dětí může být třeba 20, a jakým způsobem definovat, kdo na to má nárok, na to doplnění, kdo na to nemá nárok a proč. Ale nakonec si myslím, že i v těch školkách to nějakým způsobem vyřeší, čili ta možnost tu je. Předpokládám, že asi nebude velká, třeba ve velkých městech to asi problém vůbec není. Jak jsem tady hovořil o té školce, kde jsem byl, tak tam mají celkem čtyři třídy a mají tři obsazeny skupinami po 15, čili tam mají 45 dětí ve třech třídách, tam neřeší nějaké doplňování a tu čtvrtou používají jako odběrové místo, takže jim to tam docela dobře funguje.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Paní poslankyně má zájem položit doplňující dotaz? Má zájem. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za doplňující odpověď na moji předcházející interpelaci, i když si myslím, že v dětských skupinách jsou také předškoláci, a ráda bych na vás apelovala, zda byste to ještě nezvážili. Přece jenom možnost dát dítě do takovéto skupiny je osvědčená, rodiče by mohli chodit do zaměstnání a pro mnohé z nich je to velmi důležité.

A k této mojí nynější interpelaci. Pečující osoby jsou zařazeny do pozdější fáze, já vím, že ty termíny je těžké určit. Ale mohl byste říci nějaký předběžný odhad, kdy by se na ně mohla dostat řada? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Petr Arenberger Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, poslanci, my se snažíme v ideálním případě neurčovat nějaké časové horizonty. Určitě to bude v tom běžném režimu a my budeme preferovat především věková kritéria. Ale jsem přesvědčen o tom, že až doočkujeme dodávky vakcín, které jsou do konce června, tak si myslím, že nejdéle v době, kdy budeme mít naočkováno asi 60 % populace, tak už nebudeme dělat žádná věková omezení, prostě to otevřeme komplet. Čili obecně řečeno v situaci, kdy bude vakcín dost, což vnímám, že by mohlo být tak na konci školního roku, tak by to mohlo být otevřené. Ale neberte mě za slovo, může se stát cokoli, dodávky nedorazí, vakcína se rozmrazí, prostě může se stát cokoli.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další v pořadí vystoupí paní poslankyně Dana Balcarová. Není přítomna v sále, její interpelace propadá. Další v pořadí je pan poslanec Jiří Kohoutek. Je to interpelace na pana ministra obrany Lubomíra Metnara. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Kohoutek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, vážený pane ministře, obracím se na vás v záležitosti pravomocného uložení pokuty ve výši 550 milionů korun Ministerstvu obrany České republiky ze strany Úřadu na ochranu hospodářské soutěže za porušení zákona o zadávání veřejných zakázek při nákupu víceúčelových vrtulníků. Toto porušení zákona mělo spočívat v tom, že vámi vedené ministerstvo uzavřelo smlouvu na nákup víceúčelových armádních vrtulníků s vládou Spojených států amerických dříve, než bylo dalšímu účastníku soutěže na tuto armádní zakázku, italské společnosti Leonardo SpA, doručeno rozhodnutí o jeho námitkách.

Vážený pane ministře, táži se vás, kdo konkrétně je za to závažné porušení zákona a za takto vysokou finanční škodu způsobenou v Ministerstvu obrany konkrétně zodpovědný, jaká opatření jste vůči této osobě nebo vůči těmto osobám podnikl, jaká opatření jste podnikl pro to, aby se podobná situace už v budoucnu neopakovala, jakým způsobem bude tato škoda Ministerstvu obrany a daňovým poplatníkům nahrazena, kdo ji zaplatí a jak, kdo ponese politickou, hmotnou a případně i trestní odpovědnost. Prosím konkrétně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Na interpelaci bude odpovězeno v souladu s jednacím řádem písemně. Další v pořadí je paní poslankyně Jana Krutáková s interpelací na pana ministra Richarda Brabce. Není tady přítomna, tudíž její interpelace propadá. A ke slovu se dostává paní poslankyně Věra Kovářová s interpelací na paní ministryni financí Alenu Schillerovou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, v loňském roce jsem zaznamenala, že do roku 2028 mají být ze státního rozpočtu poskytnuty finance na budování a výstavbu základních škol Ministerstvu školství ve výši 6,8 miliard korun, nicméně tato částka podle mých informací byla zásadním způsobem snížena, a to na částku 4 miliardy korun, a to ze strany Ministerstva financí. Toto zjištění mě samozřejmě zaskočilo a velmi nemile překvapilo, neboť i nadále se předpokládá velký nedostatek kapacit základních škol v okolí velkých měst, především pak ve Středočeském kraji.

Chápu sice, že v příštích letech bude muset Česká republika na základě svého současného státního dluhu hledat úsporná opatření, nicméně úspory bychom měli hledat na smysluplných místech, nikoliv tam, kde se šetřit zkrátka nedá, a vzdělání a kvalita výuky nebo alespoň zajištění toho, aby děti měly kam chodit do školy, jako úplné minimum je základním předpokladem pro fungování a rozvoj moderního státu. Státní rozpočet bude podle odhadu vašeho ministerstva letos zatížen dluhem asi 552 miliard korun, 8,8 % HDP. To je rekord, který předčil finanční krizi z předcházejících let, je proto jasné, že budoucí vlády budou muset šetřit, k tomu jste se ostatně zavázala i ve svém Konvergenčním programu, který jste odeslala Evropské unii. Ale opravdu si myslíte, že bychom měli úspory hledat právě v oblasti školství? A je navyšování kapacity základních škol položkou, kterou budeme muset v důsledku utahování opasků ugumovat? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a poprosím paní ministryni o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážená paní poslankyně, děkuji za interpelaci, nicméně musím říct, že v ní byla celá řada nepřesností. Konvergenční program jsme ještě neodeslali, včera jsme teprve prezentovali aktuální makroekonomickou predikci, která je podkladem pro dotvoření Konvergenčního programu, on je v meziresortním připomínkovém řízení a termín na jeho schválení vládou a odeslání do Evropské komise je do 30. dubna. Ano, máte pravdu, další číslo 8,8 % HDP bylo správně, některá ta další čísla nebyla správně, ale to teď není podstatné, nebudeme se zkoušet vzájemně z čísel.

Chci říct, že jenom to srovnání s minulou krizí trošku pokulhává, protože ano, deficit je o něco větší než při tehdejší krizi, to je pravda, ale tehdy nedala v podstatě vládní reprezentace podnikatelům ani korunu, kdežto my prezentujeme pomoc ekonomice každého posledního dne nebo každého prvního dne v měsíci s pokladním plněním, k 31. březnu to bylo komplexně ve všech třech fragmentech - přímá pomoc, daňová pomoc, státní záruky, zajištěné úvěry státními zárukami 383 miliard.

A teď k vaší interpelaci a k předmětu. Rozhodně školy nejsou rozpočtovým otloukánkem. MŠMT předložilo, správně jste řekla, do meziresortního připomínkového řízení 29. března 2021 návrh nové dokumentace programu 130 340 Podpora rozvoje infrastruktury základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí, takzvaný Prstenec II, který navazuje na dokončovaný program 133 330 s pracovním názvem Prstenec I. Chtěla bych zdůraznit, že Prstenec II zatím nebyl schválen, a jeho obsah včetně všech finančních náležitostí tak, jak jste to tady zmínila, je v jednání mezi MŠMT a Ministerstvem financí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP