(14.00 hodin)
(pokračuje Pikal)

Budu pokračovat ve čtení usnesení, takže: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, takzvaný exekuční řád, a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 545, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou." To je návrh usnesení. Já myslím, že je jasné, o čem budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Já vám děkuji.

Hlasování pořadové číslo 149, je přihlášeno 100 poslanců a poslankyň, pro 81, proti 7. Pokud není námitek, konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Tím jsme se vypořádali s tímto bodem. Pokud již nejsou další návrhy, velice děkuji paní ministryni a panu zpravodaji a končím tento bod. (V sále je obrovský hluk.)

Máme minutu do konce jednacího dne, takže já věřím, že nebude nikdo nic namítat, vzhledem k situaci v sále bych v to ani nedoufal, a končím dnešní jednací den. Přerušuji tuto schůzi, a to do úterý 14 hodin, kdy v úterý 24. tohoto roku budeme pokračovat. Jako první tam máme zařazeny dva body, a to bod 524, což bude Informace Ministerstva průmyslu a obchodu k situaci v ocelářském průmyslu, jestli to dobře luštím, ty zkratky, a poté bod 525, což je Informace vlády k rozvolňování, a poté by následovaly body z bloku zákonů v prvním čtení. Já vám děkuji a přeji vám příjemný víkend a příjemnou cestu domů.

 

(Jednání skončilo ve 14.00 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP