(Jednání zahájeno ve 14.01 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 98. schůze Poslanecké sněmovny. Všechny vás vítám.

Současně jsem vás všechny odhlásil a prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi sdělili, kdo hlasuje s kartou náhradní. Náhradní kartu číslo 21 má pan poslanec Dvořák, náhradní kartu číslo 23 má pan poslanec Třešňák. (Hluk v jednacím sále.)

Dnes díky zákonům vráceným Senátem zasedáme v plném počtu. Já tedy přečtu jména omluvených poslanců. Omlouvá se Ondřej Benešík, osobní důvody, Kamal Farhan, zdravotní důvody, Jaroslav Foldyna, zdravotní důvody, Stanislav Juránek, zdravotní důvody, Barbora Kořanová od 16.45 hodin do 17.45 hodin, pracovní důvody, Lenka Kozlová, zdravotní důvody, Zuzana Majerová Zahradníková, pracovní důvody, Pavel Staněk, zahraniční cesta. Z členů vlády se omlouvají: Jana Maláčová, pracovní důvody, Lubomír Metnar, pracovní důvody, Miroslav Toman, pracovní důvody.

Vážené poslankyně, páni poslanci, vláda v souvislosti... (Pracovnice Kanceláře PSP předává předsedajícímu podklady, krátce spolu hovoří mimo mikrofon.) Vláda v souvislosti s vyhlášením stavu legislativní nouze požádala, aby následující tisk, který schválila a předložila do Poslanecké sněmovny, byl projednán ve zkráceném jednání podle § 99 odst. 2, zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Jedná se o vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě, sněmovní tisk 1205. V této souvislosti jsem svým rozhodnutím číslo 107 prodloužil stav legislativní nouze do 31. května tohoto roku a dále jsem podle § 99 odst. 2 jednacího řádu rozhodl o projednání tohoto vládního návrhu ve zkráceném jednání, přikázal jsem sněmovní tisk 1205 výboru pro sociální politiku a stanovil mu nepřekročitelnou lhůtu pro předložení usnesení do 21. dubna do 14.30.

Náhradní kartou číslo 24 hlasuje pan poslanec Přemysl Mališ. (Hluk v jednacím sále přetrvává.)

Podle § 99 odst. 4 jednacího řádu Poslanecké sněmovny máme ve stavu legislativní nouze posoudit, zda legislativní nouze trvá. V této souvislosti otevírám rozpravu. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení k trvání legislativního stavu nouze. Nikoho v sále nevidím, rozpravu končím. (Zaznívá gong.) Zavolám kolegy z předsálí. Požádám vás všechny o klid. Prosím, zaujměte svá místa v sále.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna potvrzuje trvání stavu legislativní nouze."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 150, v tuto chvíli je přihlášeno 151 poslanců, pro 121, proti 2. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní bych vás chtěl, paní poslankyně a páni poslanci, informovat o návrzích, na kterých se shodlo dnešní grémium Poslanecké sněmovny. Navrhuje se zařadit dva nové body do pořadu 98. schůze, a to sněmovní tisk 1205, který byl předložen v souvislosti s vyhlášením stavu legislativní nouze, a bod Informace vlády k událostem ve Vrběticích v roce 2014. Za druhé grémium navrhuje následující postup jednání v tomto týdnu. Dnes jako úterý 20. dubna se navrhuje jako první bod tento nový bod Informace vlády k událostem ve Vrběticích, poté projednat již pevně zařazené body 524, Informace k situaci v ocelářském průmyslu, a 525, Informace vlády o rozvolňování. V 18 hodin bychom se věnovali volebním bodům 395, Dozorčí rada Vinařského fondu, druhé kolo, a 399, Jmenování členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, druhé kolo. Poté bychom se věnovali projednání bodu 515, Odvolání se proti rozhodnutí mandátového a imunitního výboru podle § 16 odst. 1 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. V případě vyčerpání pevně zařazených bodů bychom projednávali body dle schváleného pořadu schůze, a to by byly zákony vrácené či zamítnuté Senátem.

Zítra, ve středu 21. dubna, grémium navrhuje následující postup jednání. V 9 hodin bude zahájena mimořádná 99. schůze. V případě jejího ukončení ještě v dopolední části by pokračovala přerušená 98. schůze, a to projednáváním zákonů ve třetím čtení. Ve 14.30 bychom projednali následující body: ten nový bod, sněmovní tisk 1205, ve zkráceném jednání, poté bod 499, Zřízení vyšetřovací komise v kauze Bečva, dále bod 9, sněmovní tisk 864, O návykových látkách, druhé čtení, bod 43, tisk 992, O veřejném zdravotním pojištění, druhé čtení, bod 91, tisk 993, o změně zákonů v souvislosti s rozvojem kapitálových trhů, prvé čtení, a bod 308, tisk 1165, školský zákon, prvé čtení. Dále bychom postupovali dle schváleného pořadu schůze.

Grémium dále navrhuje volební bod 398, Volba členů Rady České televize, zařadit pevně na úterý 4. května v 18 hodin. To je ze strany grémia vše.

Ještě přišla dodatečná omluva, pan poslanec Jaroslav Bžoch se omlouvá z důvodu zahraniční cesty 20. 4.

K pořadu schůze se jako první hlásil s přednostním právem pan předseda Faltýnek. Já vás znovu žádám všechny o klid v sále. (Zní zvonek.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP