(14.40 hodin)
(pokračuje Vondráček)

Alternativní návrh byl ve 13.00, tento bod v pátek, 13.00.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 164, přihlášeno je 176, pro 92, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Paní poslankyně Gajdůšková navrhuje, abychom bod 211, tisk 695, věnující se dlouhodobému ošetřovnému, zařadili 5. 5. ve středu ve variabilní týden za body, které doposud byly přijaty, jako čtvrtý bod odpoledního jednání.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 165, přihlášeno je 175, pro 48, proti 23. Návrh nebyl přijat.

 

Pan předseda Radim Fiala navrhuje, abychom ve středu 5. 5. po již pevně zařazených bodech zařadili bod 14, tisk 652, pomoc v hmotné nouzi, myslím, že je to druhé čtení.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 166, přihlášeno 176, pro 104, proti 18. Návrh byl přijat.

 

K hlasování pan poslanec Lubomír Volný.

 

Poslanec Lubomír Volný: Já jenom pro stenozáznam, že v hlasování 155 jsem hlasoval pro a na sjetině mám zdržel se. Nezpochybňuji hlasování. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Poprosím o vyčištění pultíku, my zatím můžeme dál hlasovat.

 

Paní poslankyně Červíčková navrhla, abychom druhé čtení novely notářského řádu, tisk 793, zařadili ve středu 5. 5. jako čtvrtý bod, v tuto chvíli vlastně před bod, který jsme zrovna schválili, jestli se nepletu. Prostě jako čtvrtý bod, je to hlasovatelné, je to přehledné.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 167, přihlášeno je 176, pro 133, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

Dle mých poznámek je to vše, co dnes zaznělo jako návrh, a my tedy budeme pokračovat dle schváleného pořadu schůze.

 

Já otevírám bod

 

530.
Informace vlády k událostem ve Vrběticích v roce 2014

Tento bod jsme zařadili před chvílí. Jedná se o informaci vlády, měl by jako první vystoupit pan premiér... Takže pan premiér je v tuto chvíli na tiskové konferenci, mám tady avizovanou krátkou přestávku, ale prosím pana předsedu klubu Faltýnka, aby vše uvedl na mikrofon.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Mám informaci od pana premiéra a od pana vicepremiéra Hamáčka, že jsou na cestě, jsou dole. Poprosím o přestávku v délce trvání maximálně 10 minut. Omlouvám se. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Takže tedy 10 minut a budeme pokračovat 14.54.

 

(Jednání přerušeno ve 14.44 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP