(14.30 hodin)
(pokračuje Vondráček)

Nejprve budeme hlasovat o návrhu, na kterém se shodlo dnešní grémium.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh grémia? Je někdo proti?

Hlasování číslo 151, přihlášeno 178, pro 168, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Teď budeme hlasovat o návrhu pana předsedy Faltýnka, který navrhuje zařadit bod 339, tisk 966, z pera Ministerstva průmyslu a obchodu, o nízkouhlíkové energetice, pracovně Dukovany, za bod 343 v rámci bloku třetích čtení.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 152, přihlášeno 181, pro 137, proti 30. Návrh byl přijat.

 

Paní poslankyně Valachová navrhla bod 528, maturity, závěrečné zkoušky, zařadit dnes po pevně zařazených bodech, respektive po bodu, který zařadilo grémium, to je bod 525, informace vlády o rozvolňování, poté že by následoval bod 528.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 153, přihlášeno 181, pro 91, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Ptám se, zda bude kontrola hlasování? Nikdo se ke kontrole nehlásí, takže budeme pokračovat. Tím pádem ale návrh pana poslance Raise už nebudeme hlasovat, už máme pevně zařazeno.

 

Pan poslanec Lubomír Volný navrhuje zařazení dvou nových bodů. První se nazývá Dopis lékařů vládě parlamentu a médiím.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zařazení nového bodu? Kdo je proti?

Hlasování číslo 154, přihlášeno 180, pro 25, proti 52. Bod nebyl zařazen.

 

Druhým bodem k zařazení je projednání petice Zdravého fóra.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 155, přihlášeno je 180, pro 28, proti 47. Návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Ferjenčík navrhuje zařazení nového bodu Konec likvidace českého maloobchodu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zařazení nového bodu? Kdo je proti?

Hlasování číslo 156, přihlášeno je 181, pro 95, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec navrhuje tento bod zařadit jako druhý bod programu ve čtvrtek tento týden.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 157, přihlášeno je 182, pro 91. Tento návrh přijat nebyl.

 

Nevidím zde zájem o kontrolu. Budeme pokračovat.

 

Paní poslankyně Válková navrhuje zařadit bod 13, tisk 603, novela zákona, která řeší nezákonnou sterilizaci, zařadit ve středu 5. 5. jako první bod.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 158 - já hlasování ukončím. Pan poslanec Čižinský požádal o odhlášení všech. Prosím o opětovné přihlášení.

 

Zopakuji návrh. Budeme hlasovat o tom, aby bod 13, tisk 603, o nezákonné sterilizaci a odškodnění, byl zařazen ve středu 5. 5. jako první odpolední bod.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 159, přihlášeno je 170, pro 136, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Pan předseda Michálek navrhl, abychom po tomto bodu, který jsme právě zařadili na 5. května, zařadili jako druhý bod 12, tisk 390, změna ústavy, klouzavý mandát, a jako třetí bod 60, to je doprovodný zákon ke klouzavému mandátu. Není-li námitek, můžeme jedním hlasováním, druhý a třetí bod ve středu 5. 5.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 160, přihlášeno je 170, pro 127, proti 20. Návrh byl přijat.

 

Paní poslankyně Hyťhová navrhuje zařadit bod Informace vlády o otevření škol druhého stupně, základních škol, středních škol a vysokých škol, nicméně máme velice podobný bod, který už byl přijat, to je 520. Toto je tedy nový bod? Tak je to nový bod, hlasujeme tedy o zařazení nového bodu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 161, přihlášeno 171, pro 84, proti nikdo. Nový bod zařazen nebyl.

 

Dalším návrhem paní poslankyně Hyťhové je zařazení nového bodu s názvem Podmínky vstupu do škol.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 162, přihlášeno 174, pro 93, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Paní poslankyně navrhovala tento bod zařadit 5. 5. jako druhý bod, nicméně předpokládala, že první bude to otevření, takže budeme hlasovat o tom, aby tento bod, podmínky vstupu do škol, byl zařazen jako první bod tento pátek.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 163, přihlášeno je 175, pro 77, proti 1. Návrh nebyl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP