(16.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Myslím, že to rádi učiníme, že pana kolegu místopředsedu Pikala uděláme podle nepsané části jednacího řádu zpravodajem pro tento bod. Má někdo výhradu? Protože to se nehlasuje, to je ten, který je první v diskuzi. Diskuze ještě nebyla otevřena, zatímco jsou stále přednostní práva, ale jestli se k tomu pan místopředseda Pikal přihlásil, tak to můžeme učinit.

Pokud nemá nikdo výhradu, děkuji, pane místopředsedo, jste zpravodajem tohoto bodu.

Nyní kolega Bartošek, připraví se pan místopředseda vlády Hamáček. Máte slovo.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, to, co se odehrálo v České republice, je zcela zásadní zásah do bezpečnosti naší země. Jakékoli výmluvy, že případný výbuch se měl odehrát na území jiného státu, to jsou liché argumenty. A vždy je na to potřeba nahlížet tak, že každý, kdo se bude tímto způsobem chovat k nám nebo k našim blízkým, musí dostat jasnou a tvrdou odpověď. Bezpečnost nás všech, našich rodin, našich dětí a také našich seniorů, celé země je naprosto klíčová věc. Není stranická, nikomu nepatří. Bezpečnost naší země patří nám všem a jsme za ni společně zodpovědní.

Znáte mě, že já, co se týká kritiky, tak vůči vládě vystupuji dost často kriticky. V tomto případě bych chtěl vládu za některé její kroky současně i pochválit. (Reakce z pléna.) Kolegové, můžeme si o tom promluvit venku. Nepokřikujte po mně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím o klid. Mluví ten, komu je uděleno slovo.

 

Poslanec Jan Bartošek: To, co bych chtěl ocenit, je, že po mnoha voláních, po mnoha letech, kdy BIS upozorňovala na to, že Rusko a Čína skutečně vyvíjejí nepřátelské aktivity a zvyšují svůj vliv v České republice, BIS byla vyslyšena. Skončily urážky na její adresu. A najednou po tom výbuchu a po smrti dvou lidí v České republice jsme všichni zpozorněli. Výroční zpráva BIS už najednou není jenom kus papíru, který se přečte a položí někam do kouta. Najednou to varování dostalo jasný rozměr a obrys v miliardové škodě a ve smrti dvou občanů České republiky.

Vím, že to nebyla úplně svobodná volba pro pana ministra průmyslu a obchodu, ale nakonec přece jenom tento apel na bezpečnost České republiky vyústil v to, že Rusko bylo vyřazeno z dostavby Jaderné elektrárny Dukovany. Pane ministře, jsem za to rád a pevně věřím, že toto stanovisko bude platit nejenom před volbami, ale současně i po podzimních volbách a budeme pokračovat v tomto směru, protože podzimními volbami se riziko Ruské federace nemění. Podzimní volby na tom nic nemění. A je důležité, aby toto stanovisko bylo trvalé a aby tendr na dostavbu Dukovan byl vypsán bez jakékoli účasti Ruské federace včetně subdodávek.

Zvažoval jsem, zda to dám do usnesení, nakonec jsem se rozhodl, že vás o to, vážení páni ministři, pane premiére, požádám ústně. To, co je zcela zásadní kromě usnesení, které potom přečtu, je, abyste postupovali razantně, tvrdě a nekompromisně vůči všem, a to nejenom vůči Ruské federaci, kteří se tímto způsobem budou chovat k naší zemi, budou nás ohrožovat anebo jakýmkoli způsobem tlačit do kouta. Odpověď na to, co se stalo ze strany Ruské federace, musí být na straně těch lidí jasná a srozumitelná. Proto chci, abyste zvážili a uložili ekonomické sankce na lidi a organizace, které stojí za tímto útokem, abyste uvalili ekonomické sankce na lidi a organizace, které cíleně působí proti České republice, a to včetně dezinformací, protože řada dnešních bojů se odehrává v rámci dezinformací na sociálních sítích, a je potřeba, abyste jako vláda v této oblasti byli aktivní.

Chtěl bych zde poděkovat kolegyním a kolegům jak z výboru pro bezpečnost, tak z výboru pro obranu, kolegyni Janě Černochové a ostatním, za věcné a velice dobré projednávání této záležitosti na obou výborech. Děkuji vám, kolegyně a kolegové, za to, že jsme společně jednali věcně, že nám šlo o bezpečnost naší země a absolutní většinou jsme byli schopni přijmout usnesení, které skutečně podporuje naši zem.

Vytvořil jsem a připravil jsem s kolegy v rámci koalice SPOLU, to znamená ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, průnikové usnesení a doplnil jsem ho, rozdal jsem vám ho, takže jste měli možnost se s ním seznámit. Nyní ho přečtu a požádám vás o jeho podporu. Návrh usnesení je předvídatelný, žádným způsobem nepřekvapuje, a ti, co jste byli na výboru pro obranu a bezpečnost, jste se měli možnost s tím textem seznámit. Nyní přečtu usnesení, ke kterému se následně v podrobné rozpravě přihlásím:

"Usnesení Poslanecké sněmovny z 98. schůze ze dne 20. dubna 2021.

K otázce vztahů mezi Českou republikou a Ruskou federací v souvislosti s útoky ve Vrběticích a v souvislosti s rozhodnutím vlády vyhostit 18 diplomatů Ruské federace Poslanecká sněmovna

I. 1. odsuzuje teroristické útoky speciálních jednotek ruské vojenské zpravodajské služby, organizované na území České republiky, vedoucí k násilné smrti českých občanů, k rozsáhlému zničení soukromého majetku a veřejných hodnot včetně devastace okolí muničních skladů, které považuje za nepřijatelné porušení svrchovanosti České republiky, mezinárodního práva a akt nepřátelství a agrese;

2. vyslovuje poděkování Ministerstvu vnitra, Ministerstvu zahraničních věcí, Bezpečnostní informační službě, Úřadu pro zahraniční styky a informace, Vojenskému zpravodajství, Policii České republiky a Nejvyššímu státnímu zastupitelství a všem, kteří se podíleli na ztotožňování činnosti příslušníků GRU na území České republiky;

3. souhlasí s vyhoštěním 18 diplomatů Ruské federace.

II. Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby

1. zásadně odmítla toto nepřijatelné vměšování Ruské federace do suverenity České republiky vyjádřením tohoto protestu příslušným ruským vládním orgánům a přijetím veškerých opatření ke snížení rizika k provedení dalších operací ruských speciálních jednotek a zajištěním ochrany národní bezpečnosti naší země;

2. vyzývá vládu, aby adekvátně reagovala na kroky Ruské federace, nově nastavila vztahy s Ruskou federací a zásadně omezila početní zastoupení na ambasádě Ruské federace podle principu reciprocity;

3. vyzývá vládu, aby neumožnila vstup žádným aktérům z Ruské federace, a to ani případným konsorciím nebo strukturálním obchodním spojencům, do připravované stavby jaderné elektrárny nebo jiných prvků kritické infrastruktury České republiky;

4. ve spolupráci se spojenci v Evropské unii a NATO nastavila koordinované ekonomické sankce vůči Ruské federaci a dalším navázaným nestátním aktérům, kteří působí proti zájmům a svrchovanosti České republiky. Jedná se o jasný signál toho, že Česká republika bude aktivně postupovat proti nepřátelským snahám o destabilizaci či podkopávání demokratických hodnot, na kterých naše republika stojí. Tyto sankce budou vedeny proti všem právnickým i fyzickým osobám podporujícím aktivity ruských zpravodajských služeb na našem území, a to včetně kybernetického prostoru. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP