(16.40 hodin)
(pokračuje Jurečka)

Opravdu je potřeba po těch letech, kdy jsme se k tomu bohužel, byť jsme tady byli upozorňováni všichni bezpečnostními složkami, tak k tomu nedošlo. Teď je velká šance to udělat. Ty vztahy jsou dneska na bodu mrazu, ale my máme dnes šanci si říct: Ano, bude to bolet, bude to bolet obě strany, ale je šance to restrukturalizovat, nastavit to do budoucna nově. Tady tu podporu máte, konejte opravdu s plnou hrdostí, s razancí a s rychlostí, aby bylo evidentní, že hájíte české zájmy. Nikdo tady nechce vyvolávat nějaký válečný konflikt, toho jsme daleci. Ale není možné strpět na našem území osoby, které tady provádějí diverzní zpravodajskou činnost, jsou podporovány personálním zázemím té ambasády. To prostě není možné.

Byl bych také rád, kdyby se vláda byla schopna plně postavit za šéfa Bezpečnostní informační služby, protože dokázal touto operací, že naše Bezpečnostní informační služba i ty ostatní služby fungují velmi dobře. Já si troufnu říct, že Poslanecká sněmovna by měla udělat i ten krok a navrhnout v mých očích generála, byť ho pan prezident ještě nejmenoval, na státní vyznamenání. Myslím, že tento člověk si to zaslouží. Zaslouží si to samozřejmě i lidé, kteří pracují pod ním.

Byl bych také velmi rád, aby ze strany vlády s podporou prezidenta republiky šla jasná žádost na ruského prezidenta s žádostí o vysvětlení, omluvu, odškodnění, odškodnění pozůstalým a odškodnění materiálních újem, které se staly. Staly se vůči státu, staly se vůči obcím, staly se vůči občanům a jejich majetkům, které někteří z nich do dnešních dnů nemohou plně využívat. To by také mělo jednoznačně následovat a žádat o náhradu této škody.

A poslední, a tím budu končit: Vážený pane premiére, byl bych rád, kdybyste představil vy, případně vaši kolegové - mně tady dneska velmi chybí i ministr obrany pan Metnar, aby také se vyjádřil k tomu, jaké kroky on dělá na půdě NATO - tak kdybyste se vyjádřili, prosím pěkně, jaké budou další kroky zabezpečení naší bezpečnosti, České republiky nejenom v té oblasti, teď se tady mluví o diplomatických vztazích, ale i v oblasti například energetické bezpečnosti a soběstačnosti, v oblasti kybernetických hrozeb, hybridních hrozeb a tak dále, protože se to týká třeba i praktických věcí jako jsou rizika napadení kyberútoky do našich nemocnic. Může to ohrožovat konkrétní životy běžných občanů na operačních sálech a podobně. Tady bych byl velmi rád, kdyby byla představena - nemusí to zaznít dnes - ale jasná vize, koncepce, jak se dokážeme poučit z toho, co se stalo v roce 2014 a čím procházíme i tady v těchto posledních týdnech.

Takže tolik několik mých poznámek k těmto záležitostem a budu velmi rád, pane premiére, když budete i potom dál třeba v závěru diskuze na to reagovat. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jurečkovi. Než vystoupí pan poslanec Válek s přednostním právem konstatuji došlou omluvu pana poslance Martina Kupky z dnešního jednacího dne do 18 hodin. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane premiére, vážení páni ministři, dámy a pánové, já si dovolím přečíst takový krátký úryvek, co jsem si našel: "Zároveň prohlásil všechny státy spolupracující s USA za nepřátele. Také obvinil Spojené státy z manipulace ve Francii, Belgii a Itálii, kde komunisté ztratili mnoho hlasů. Tvrdil, že tento plán musí být zlikvidován, zabráněno mu jakýmkoli způsobem, a že francouzské a italské komunistické strany by měly vyvinout maximální úsilí a sabotovat realizaci plánu. Kromě toho západní velvyslanectví v Moskvě byla izolována a zabráněn jim kontakt s okolím." To cituji rok 1948, ministra zahraničí Sovětského svazu Molotova a kritiku Marshallova plánu. Marshall pak dostal Nobelovu cenu. Jak dopadl Molotov se Stalinem, všichni víme.

Ono se zas toho tolik nezměnilo. Dneska se jmenuje ministr zahraničí tuším Lavrov, už to není Sovětský svaz, už je to Rusko, Kreml zůstal Kremlem a opět jsou vyzýváni ti stejní, aby podporovali plány této země. Plány této země jsou teroristické útoky na území jiných zemí. My jsme se, pánbůh zaplať, dostali z Varšavské smlouvy a z vlivu budování socialismu se světlými zítřky a následování země, kde včera znamená již zítra, tak jsme se dostali do západní Evropy, do Evropské unie, a tím pádem můžeme rozvíjet demokracii. Nicméně pořád jsme vystavováni těmto útokům. Jsem zděšen z toho, že pan premiér ví, že tento útok podnikli méně zkušení agenti, termín matlalové nebo něco podobného - to znamená pravděpodobně, kdyby sem přišli ti zkušení agenti, a věřím tomu a jsem si jistý, že ti zkušení agenti operují mimo území Ruska, tak by ta situace byla daleko tragičtější. I mě zajímá, co ty jiné události, ke kterým v uplynulých letech docházelo. Vzpomenu jednu z nich: téměř likvidaci informačního systému Fakultní nemocnice Brno, napadení a útok na tuto fakultní nemocnici, který se stále vyšetřuje. A pokud se ukáže, že za to mohly stejné síly, tak to bude další krůček k popisu celé situace.

Když to shrnu: Nemám rád svět, ve kterém jsou bílí a černí. Mám spoustu přátel v Rusku. V dobách, kdy jsem zpíval ve sborech, tak jsem měl spoustu kolegů, a musím říct, daleko víc kolegyň v Rusku mezi zpěváky ve sborech. Mám tam spoustu přátel mezi lékaři a mám je v řadě dalších zemí. Mám je ale i v Číně. A to ale neznamená, že dovolím a připustím - pokud do toho jakkoli budu moct zasahovat - aby jakákoliv země se chovala velkopansky, aby se jakákoliv země vůči mému národu, vůči mé vlasti chovala tak, že tady zabíjí, že tady dělá teroristické útoky, že tady ničí majetek našich spoluobčanů a vysílá sem svoje agenty s tímto účelem vyškolené, aby tady prováděli nejodpornější a nejhnusnější diverzní akce, o kterých jsem četl jenom v knihách! A teď se o nich dozvídám a teď je zažívám a teď o nich slyším z první dobré prostě proto, že jsem poslanec.

Je samozřejmě špatně a není určitě dobře, když vláda toto věděla. Já chápu, že se stává, že sem tam nepřijdou ti, co měli přijít, a sem tam nedojdou dopisy, které měly dojít, ale i tak vláda o tom věděla dostatečně včas, a přesto během týdne prakticky čtyřikrát se změnil ministr zahraničí - nebo čtrnácti dnů. Pan ministr kultury asi dobře věděl, proč do toho nešel, jestli to správně chápu. Já se mu nedivím. A teď budeme mít zítra nového pana ministra, tak doufám, že bude chodit do Sněmovny a že nám řekne, jak plánuje další kroky. Zatím se zdá, že prakticky nemluví, ale on se tady jistě doufám rozmluví. Nicméně ta situace je opravdu velmi vážná. Opravdu to není žádná jen tak nějaká akce, která se možná stala, možná nestala a musíme počkat na nějaké právní rozbory.

My tady máme vynikající bezpečnostní služby, my tady máme vynikající práci bezpečnostních služeb, která odhalila, co se stalo, informovala vládu a já teď prosím tuto vládu: Zapomeňme na spory! Zapomeňme na politiku a mysleme na to, že jsme Češi! Mysleme na to, že chráníme naše spoluobčany, mysleme na to, že chráníme naši vlast! Pojďme se chovat sebevědomě, pojďme se chovat, jak někteří Češi v historii našeho národa dokázali. Pojďme na tyto tradice navázat a pojďme ukázat, že se nebojíme, že se umíme postavit, když se objeví zlo. A teď se tady zlo objevilo. To zlo přišlo z Kremlu, vraždilo, zabíjelo a dělalo výbuchy. Pojďme se tomu zlu postavit. Nejsme v tom sami.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní s přednostním právem místopředseda Pikal, připraví se pan předseda Bartošek. Máte slovo, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Myslím, že věcně k nepřátelskému aktu na našem území, sabotáži a útoku na naši suverenitu vystoupili jiní a ještě vystoupí. Já jsem se nicméně procedurálně přihlásil proto, že zde je stále volný stolek zpravodaje, a myslím si, že bychom tuto pozici měli obsadit. Ostatně, nějaké návrhy tady už padly, a to i návrhy na státní vyznamenání, já se případně na tuto pozici hlásím. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP