(Jednání pokračovalo v 18.16 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, budeme pokračovat v našem jednání. Máme napevno zařazený bod 515. Jenom připomínám, že od této chvíle už opět jednáme v polovičním formátu.

 

Na řadě je tedy bod

 

515.
Odvolání se proti rozhodnutí mandátového a imunitního výboru
podle § 16 odst. 1 jednacího řádu Poslanecké sněmovny

Odvolání se poslance Lubomíra Volného bylo předsedovi Poslanecké sněmovny doručeno v předepsané lhůtě. (Hluk v sále.) K tomuto bodu vám bylo rozdáno na lavice usnesení mandátového a imunitního výboru číslo 170 ze dne 16. února 2021 a také odvolání pana poslance Lubomíra Volného. Nyní prosím, aby pan poslanec Lubomír Volný své odvolání uvedl. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji, pane předsedající. Já tady určitě nebudu překřikovat tlupu opičáků, kteří nejsou schopni se uklidnit ani v okamžiku, kdy jejich kolega... (Poslanci tlučou do lavic.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pane poslanče... (Poslanci tlučou do lavic.) ... vyvarujte se takových urážlivých výroků.

 

Poslanec Lubomír Volný: Je to vaší povinností, pane předsedající, zajistit mi klid. Takže já žádám své kolegy, které to nezajímá, aby si šli ven, a pokud tady chtějí zůstat, tak aby laskavě mlčeli a poslouchali. A žádám...

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: A přesto vás vyzývám v souladu s jednacím řádem k tomu, abyste se vyvaroval podobných urážlivých výroků.

 

Poslanec Lubomír Volný: Žádám vás, pane předsedající, abyste mi zajistil klidné prostředí pro výkon funkce poslance. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, pane poslanče, na to máte právo. Prosím kolegyně a kolegy, aby se ztišili a umožnili vám vystoupit a přednést svoje odvolání. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Lubomír Volný: Nemohu pokračovat, protože zde stále není klid. Tady přede mnou se baví dva pánové, tam se baví dva pánové, v sále je, řekl bych, takových 80 až 90 decibelů. Já budu předčítat precizní právní podklady, a pro to, aby poslanci mohli zodpovědně zhodnotit jejich kvalitu, tak já potřebuji, aby tady bylo ticho. (Ruch v sále.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pan poslanec Volný má právo přednést svoje odvolání. Prosím, vytvořme mu pro to prostor, ať nemůže namítat, že jsme jeho odvolání nevyslechli. Děkuji vám. Pane poslanče, prosím.

 

Poslanec Lubomír Volný: Je mi líto, pane předsedo. Vaše pomoc, kterou se mi snažíte zajistit důstojné prostředí, se míjí tady, pan Okamura s panem Fialou tady vyřvávají neustále, evidentně je nezajímáte, vůbec ani se na vás nedívají. No, nezajímám je, takže já bych vás požádal, pane předsedající, abyste vedl tady pana Okamuru a Fialu k pořádku.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Já jsem podle vlastního uvážení požádal poslankyně a poslance, aby se ztišili, oni to podle mého názoru udělali, máte prostor pro to, abyste vystoupil, je na vás, jak se svým časem a s možností vystoupit naložíte. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Lubomír Volný: Dobrá tedy. Já jsem se tady nepřišel vůbec hájit. Já jsem vám tady přišel vysvětlit, že vaši kolegové z mandátního a imunitního výboru opakovaně porušili zákon, byli na to upozorněni mojí advokátkou, která si pěkně podala dvě bývalé ministryně spravedlnosti, a jejíž argumentaci nebylo vyhověno, tak si trošičku zrekapitulujeme... pořád vám to připadá jako důstojné prostředí, pane předsedající? (Poslanec Volný se odmlčel.) Ve čtvrtek, nevím úplně přesně kdy, ten den si nepamatuji, tady došlo k incidentu, při kterém jsem byl napaden kolegy poslanci. A protože se jednalo o kolegy poslance, kteří mají většinu tady ve Sněmovně, a díky účasti ve velkých poslaneckých anebo vládních klubech, tak bylo rozjeto politicky motivované disciplinární řízení mandátového a imunitního výboru, který chtěl rozhodnout už v úterý následujícího týdne bez toho, že by mě s čímkoliv seznámil, umožnil mi přítomnost advokátky a s předem daným rozhodnutím, výboru, který většina členů výboru komentovala ještě před zasedáním tohoto výboru.

Od té doby musel mandátový a imunitní výbor toto své rozhodnutí odsunout, protože jsem trval na přítomnosti své advokátky, kterou mi nechtěli umožnit. Poté následovalo další jednání, kde opět byla porušována má základní lidská práva a kde členové mandátního a imunitního výboru vršili jednu právnickou chybu za druhou. Díky jejich agresivní touze potrestat Lubomíra Volného vznikla řada situací, která je zdokumentováno v tomto odvolání. Toto odvolání je precizně zpracováno, a pokud i Poslanecká sněmovna rozhodne nezákonným způsobem, tak si buďte naprosto jisti, že tak jako jsme se zapsali s Marianem Bojkem do historie Poslanecké sněmovny tím, že jste nás vyváděli, tím, že jste odcházeli, tím, že kvůli nám chcete změnit... no, vidím, že tady někteří mají roušky pod nosem, aby mohli dýchat... takže kvůli nám chcete změnit jednací řád, lex Volný, lex Bojko, pro to, abyste mohli udělovat stoprocentní pokuty neposlušným poslancům. Já už se strašně těším, až to schválíte a jednoho dne bude vládní koalice udělovat opozičním poslancům stoprocentní pokuty. To bude úžasné, bude mě to hodně bavit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP