(18.00 hodin)
(pokračuje Volný)

Když k tomu přidám čistě rusofobní poznámky ministra kultury, který tady mluví o typických ruských vlastnostech, a ještě to dokládá nějakými citacemi z Tolstého, tak pokuste se takhle promluvit o typických cikánských vlastnostech, pane ministře kultury, nebo o typických černošských vlastnostech, pane ministře kultury, nebo o typických židovských vlastnostech, nepřítomný pane ministře kultury. Tady ta strana Sněmovny i tahle strana Sněmovny (ukazuje vpravo a vlevo) by vás sežrali zaživa. Ale protože vy se tady drze postavíte jako správný nekulturní primitiv, začnete vykládat něco o typických ruských vlastnostech, tak vám ještě pomatenci z vaší strany zatleskají.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: (Vstupuje do řeči.) Já se omlouvám, pane poslanče, musím vás přerušit. Na základě rozhodnutí Poslanecké sněmovny se nyní budeme věnovat volebním bodům, takže musím přerušit nejenom vás, ale i projednávání tohoto bodu.

 

Poslanec Lubomír Volný: Bude druhé kolo.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji a poprosím, abychom provedli obvyklou dezinfekci řečniště. (Probíhá dezinfekce.)

Mezitím vás seznámím s omluvou pana premiéra Andreje Babiše, který se omlouvá ze zbytku dnešního jednání z pracovních důvodů.

Jenom upozorňuji předsedy poslaneckých klubů, že nemáme žádnou dohodu, jak budeme pokračovat v projednávání tohoto bodu. Předsedové poslaneckých klubů se během voleb domluví, jak budeme dnes pokračovat a v jaké fázi se budeme věnovat dokončení projednávání tohoto bodu.

 

Nyní v souladu s rozhodnutím Poslanecké sněmovny otevírám bod

 

395.
Návrh na volbu členů Dozorčí rady Vinařského fondu

Tímto bodem jsme se zabývali 13. dubna tohoto roku, proběhlo první kolo volby. Prosím předsedu volební komise Martina Kolovratníka, aby přišel - je tady, výborně - a zopakoval kandidáty, kteří postupují do druhého kola. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Předseda volební komise je přítomen a přeje vám dobrý večer. Moje vystoupení bude velmi stručné, protože v obou případech jsme ve druhém kole volby z minulého týdne, není tedy žádná rozprava.

Jak pan předsedající avizoval, u prvního bodu, tedy návrhu na volbu členů Dozorčí rady Vinařského fondu, proběhlo první kolo před týdnem 13. dubna. Zvolen byl náš kolega pan Pavel Kováčik, nominován KSČM, zůstalo jedno neobsazené místo. V souladu s volebním řádem na něj postupují dva kandidáti, tedy dvojnásobek počtu neobsazených míst. Do druhého kola tedy postoupili a budete vybírat ze jmen: Jindřich Kadrnka, nominován TOP 09, s počtem 59 hlasů, a pan Zdeněk Tréšek, nominován hnutím ANO, s počtem 85 hlasů.

Jak jsem řekl, je to druhé kolo tajné volby. Pane předsedající, prosím o přerušení a otevření dalšího bodu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Přerušuji tento bod.

 

Otevírám bod

 

399.
Návrh na jmenování členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: I zde se nacházíme v druhém kole, to první také proběhlo před týdnem, zvoleno bylo šest členů - Milan Bouška, Václav Mencl, Daniel Novák, Jiří Janeček, Jiří Maceška a paní Marta Smolíková - a zůstalo neobsazeno jedno místo, takže i zde budete vybírat ze dvou kandidátů. Těmi, kteří v tom prvním kole dosáhli nejvyšší počet hlasů, a budou tedy nyní na hlasovacích lístcích, z prvního kola jsou: pan Marek Poledníček, nominován KDU-ČSL, s 68 hlasy, a paní Lenka Králová, nominována SPD, s počtem 77 hlasů.

Tady ještě připomenu, že u volby do velké rozhlasové rady se jedná o návrh, neboli výběr Poslaneckou sněmovnou. Následné jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání probíhá předsedou vlády České republiky, a proto případně zvolenému kandidátovi započne funkční období dnem jmenování předsedou vlády, a ještě nejdříve od 25. května, což je den následující po dni, kdy se toto místo uvolní. I zde se jedná o druhé kolo tajné volby a já prosím, pane předsedající, abyste i tento bod přerušil. Na vydání lístků dávám pouze 10 minut, ta volba bude rychlá.

A ještě avizuji a prosím, kolegyně a kolegové, jestli by bylo možné pak v dalším bodu během rozpravy mezi řečníky během jedné dvou minut krátce vyhlásit výsledky. Takže nyní prosím o přerušení do 18.15.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Dámy a pánové, prosím, ještě věnujte pozornost informaci, jak budeme dnes dál postupovat, protože dohoda předsedů poslaneckých klubů už existuje. Po tom, co proběhnou volby, se tady za 10 minut sejdeme, abychom se věnovali bodu 515 Odvolání proti rozhodnutí mandátového a imunitního výboru, tak jak jsme si to schválili hlasováním, a po jeho projednání se vrátíme k bodu 530 Informace vlády k událostem ve Vrběticích v roce 2014 a ten dnes dokončíme. Tím skončí dnešní jednání Poslanecké sněmovny.

 

Takže nyní přerušuji jednání Poslanecké sněmovny na provedení volby. Sejdeme se znovu v 18.16 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 18.06 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP