(19.50 hodin)
(pokračuje Gajdůšková)

Pro lidi, kteří se museli pětkrát evakuovat, neměli a někteří dodnes nemají ke svým pozemkům, vlastníci lesů mají zmařené své investice, by ale tato situace tak, jak vyústila, měla znamenat, že jejich nároky budou již rychle vypořádány. Tam se totiž odkazovalo na to, že vypořádat ty věci musí viník toho všeho. My dnes viníka, jak se zdá, víme. Zlínský kraj eviduje přes sto žádostí na směnu pozemků nebo vyplacení náhrad za ty pozemky. A tady musím vzpomenout a říct, že to bylo především Ministerstvo vnitra po roce 2014, které velmi a velmi se snažilo pomoci, jednak samozřejmě zajistit bezpečí v tom reálu, ale také řešit vlastnické vztahy a lidi odškodnit, co to šlo, vyjít jim vstříc v možnosti náhrad nebo směn jejich pozemků.

Zajištění bezpečnosti a celého areálu ve Vrběticích vázalo po celých šest let jednu třetinu kapacit Policie České republiky ve Zlínském kraji. Vázalo na sebe služby zdravotnické záchranné služby a hasičského záchranného sboru. Ti lidé tam sloužili, jak se říká, 24/7, skutečně nepřetržitě, a kdybyste se tam šli podívat, tak to bylo v zimě, v blátě, prostě je to v lesích a skutečně to tam ti lidé neměli jednoduché. Patří jim skutečně velké poděkování za zvládnutí té situace. My zde mluvíme o dvou mrtvých a já chci vyslovit svůj hluboký soucit s pozůstalými, ale je třeba říct, že tam byly ohroženy stovky lidí, především z řad hasičského záchranného sboru. Ti hasiči tam nastoupili bezprostředně poté, co byl ten první výbuch, a bylo jenom velké štěstí a profesionalita velení hasičského záchranného sboru, že tam nezůstali další lidé.

I to je potřeba dát na misky vah pro to, jak závažná situace nyní je. Jsem přesvědčena pro to, že Poslanecká sněmovna musí zaujmout stanovisko k této záležitosti, ať už v mezinárodněpolitickém kontextu, nebo i k situaci přímo ve Vrběticích a okolních obcích.

Kolegyně a kolegové, dovolte mi ještě doplnit informaci, že situací ve Vrběticích se zabývalo včera i jednání zastupitelstva Zlínského kraje. Přijalo i z naší iniciativy usnesení, které žádá o urychlení řešení odškodnění občanů i firem. Ukládá Radě Zlínského kraje připravit souhrnný materiál o Vrběticích a koordinovat komunikaci s obcemi k dořešení důsledků výbuchu. Dovolte, abych vám toto usnesení - je relativně krátké - abych vám ho přečetla.

Zastupitelstvo Zlínského kraje žádá Vládu České republiky o urychlení a dokončení odškodnění občanů a firem, kteří utrpěli újmu s souvislosti s mimořádnou událostí ve Vrběticích ve dnech 16. 10. a 3. 12. 2014.

Za druhé, ukládá Radě Zlínského kraje vyhotovení souhrnného materiálu v souvislosti s mimořádnou událostí ve dnech 16. 10. 2014 a 3. 12. 2014 ohledně odškodnění občanů ze strany státu a jeho předložení za Zastupitelstvo Zlínského kraje.

Za třetí, ukládá Radě Zlínského kraje koordinovat komunikaci s postiženými obcemi s cílem dořešit další následky těchto událostí a průběžně o těchto jednáních informovat zastupitele Zlínského kraje.

Na základě tohoto usnesení snad mohu říci, že jako Zlínský kraj jsme připraveni se podílet a spolupracovat s vládou na rychlém dokončení řešení areálu muničního skladu ve Vrběticích a odškodnění, dotažení odškodnění občanů dotčených výbuchy ve Vrběticích. Děkuji vám, kolegyně a kolegové, za podporu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí paní poslankyně Helena Langšádlová a připraví se pan poslanec Leo Luzar. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Asi jsme všichni byli v šoku, když jsme v sobotu viděli zprávy o bezprecedentním útoku ve Vrběticích. V tuto chvíli patří poděkování především všem, kteří se podíleli na odhalení a vyšetření tohoto útoku. Ale jaká je naše role v tuto chvíli? Jsou to kroky, které povedou k posílení naší bezpečnosti a zajištění naší suverenity. Já se plně ztotožňuji se všemi návrhy, které tady četl pan kolega Jan Bartošek. Jsou to návrhy koalice SPOLU a budu moc ráda, pokud je podpoříte.

Ano, máme snížit počet lidí na ruské ambasádě, koordinovat kroky se spojenci, požadovat náhrady škod, máme posílit Alianci tak, aby věnovala i těmto novým hrozbám pozornost, protože z posledních let máme mnoho zpráv o intervenci Ruska, nejenom ty, co tady říkal velmi přesně pan ministr Zaorálek o situaci na Ukrajině, o tom, co se odehrálo při sestřelení letadla a o zásazích do voleb, referend a tak dále. A já jsem tady o tom mnohokrát v posledních letech mluvila.

Já si myslím, že my se máme zamyslet nejenom nad Vrběticemi, protože to je špička ledovce. Vrbětice jsou špička ledovce toho, co se u nás a v ostatních zemích odehrává, ale my se máme zamyslet nad systémem. Jsem velmi ráda, že jsme tady, my jenom máme akční plán a byl proveden předtím audit, ale bohužel, nové kroky v rámci akčního plánu nebyly naplněny. Nebyly naplněny a to je podle mě velká chyba.

V tuto chvíli - a to bych chtěla poděkovat vládě - byla včera, možná trochu symbolicky, přijata Národní strategie pro čelení hybridním problémům, protože víme všichni, že formy útoku, formy zasahování do naší suverenity, jsou v posledních letech velmi rozmanité. Chtěla bych upozornit, že nemůžeme pouze přijmout tuto strategii, ale musí k tomu být opravdu dobrý akční plán, ale především musí být naplňován.

Víte, kolegové, že jsem tady již před třemi lety navrhovala zřízení vyšetřovací komise Parlamentu České republiky pro vyhodnocení vlivu autoritářských režimů na vnitřní záležitosti českého politického systému. Argumentovala jsem tenkrát tady slovy velmi podobnými, jako dnes tady zaznívají. Ano, naší povinností musí být učinit kroky, systémové kroky, aby naše společnost byla odolnější. Jde o to, abychom byli do budoucna zemí bezpečnou a suverénní a v souvislosti s tím, co se odehrává, a říkám, s mnohým, co tady dnes zaznělo, se shoduji, bych chtěla upozornit na jedno téma - nebo vlastně na dvě - o kterých jsem mluvila v posledních měsících.

První jsou dezinformace. V souvislosti s Vrběticemi, vzápětí po oznámení poté, co si premiér s prvním místopředsedou vlády stoupli před kamery, tak se začala sociálními sítěmi, což je takové naše nové bojiště, šířit spousta dezinformací o Vrběticích. Spousta dezinformací. Dokonce když jsem se seznámila s některými analýzami, tak k čemu nám tady došlo? Bezprostředně po zveřejnění existujících důkazů o zapojení agentů GRU na výbuchu muničního skladu ve Vrběticích se ve většinou apolitických skupinách zaměřených na protest proti covidovým opatřením, skupinám rodičů nesouhlasících s testováním, začaly objevovat příspěvky obhajující Rusko, zpochybňující české tajné služby, šířící obavy z války či se jménem českého lidu omlouvající Vladimiru Putinovi. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP